Hlavní navigace

Triky v restauracích aneb "Vrchní, prchni!"

14. 7. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Triky užívané v restauracích a jiných pohostinných zařízení jsou pověstné. Snad každý se setkal s nápojem pod míru nebo jídlem, které neodpovídalo jeho představám. Jak správně postupovat v takové situaci? Jaké méně známé triky pohostinství používají? Braňte se!

Dvojí cena

Poskytovatelé služeb ani prodejci výrobků nesmí spotřebitele diskriminovat. Jednou z forem diskriminace je také účtování různé ceny jen na základě národnosti či rasy. Jídelní lístky s různými cenami v různých jazycích jsou příkladem této nepřijatelné diskriminace. Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce, na kterou se lze v těchto otázkách obracet.

Věšák s vývěskou: „Za odložené věci neručíme“

Konzumace jídel a nápojů v restauracích je spojena obvykle s odložením bundy, kabátu či jiných věcí. Proto je zákonem stanoveno, že se restaurace nemůže žádnou takovouto deklarací zbavit své odpovědnosti.

Spotřebitel by se měl bez ohledu na vývěsku v případě ztráty obrátit na obsluhu a domluvit se na způsobu náhrady škody. Jde-li o hodnotnější věc nebo pracovníci neprojeví ochotu tyto otázky řešit, je žádoucí přivolat policii a trvat na sepsání zápisu.

Nápoj pod míru

Donesení nápoje pod míru je dalším trikem, se kterým se spotřebitel může běžně setkat. Množství nápoje po opadnutí pěny by mělo odpovídat deklarované výši. Někdy si to může spotřebitel zkontrolovat jednoduše, jsou-li nápoje nalévány do cejchovaných sklenic, což však není povinností.

Při podezření na menší množství nápoje by měl prodávající umožnit kontrolu např. přelitím do cejchované sklenice. Při podávání nápojů s ledem se objem měří bez ledu. Ten by měl být podáván ve zvláštní nádobě.

Setká-li se spotřebitel s takovýmto pochybením u obsluhy, je vhodné se obrátit na číšníka či vedoucího provozovny se žádostí o nápravu. Pokud se to opakuje, pak je žádoucí kontaktovat příslušný dozorový orgán, kterým je Česká obchodní inspekce.

Donesení velkého nápoje

Na nápojových lístcích mnoha restaurací se uvádí cena např. za 2 dl. Pokud si však spotřebitel objedná daný nápoj, pak ho obdrží např. 0,3 dl, samozřejmě s příslušně vyšší cenou. Nejlepší obranou je určovat již v objednávce jednoznačně svou představu o množství.

FIN21

Donesení neobjednané oblohy

Při objednávce jídla v restauraci je někdy donesena i obloha, která je následně vyúčtována samostatně, a to i v případě, že si ji spotřebitel výslovně neobjednal. Spotřebitel se domnívá, že obloha je součástí jídla zdarma, a je požadavkem na úhradu velmi překvapen.

Nebyl-li spotřebitel na toto předem upozorněn, pak je žádost o zaplacení oblohy neoprávněná a spotřebitel ji může odmítnout.

Anketa

Co nejčastěji děláte při donesení nápoje pod míru?

Autor článku

Na internetové adrese www.spotrebitele.info lze zakoupit tištěné vydání brožury "Spotřebitelská sebeobrana aneb Jak se bránit 80 trikům prodávajících?"...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).