Hlavní navigace

Nenechte se napálit při uzavírání smlouvy!

2. 6. 2004
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Triky při sepisování a uzavírání smluv dokáží zamotat hlavu nejednomu zkušenému právníkovi. A co teprve ostatním! Znáte triky, které obchodníci ve smlouvách používají? A umíte se jim bránit? Jak se ubránit trikům ve smlouvách v kapitole ze Spotřebitelské sebeobrany.

Různá tvrzení omezující práva spotřebitelů

Prodávající se někdy snaží do smluv zahrnout některé podmínky, které omezují práva spotřebitelů daná zákonem. Těch se ve většině případů spotřebitel nemůže vzdát ani svým podpisem. Ovšem když prodávající odkáže na příslušné ustanovení ve smlouvě, tak spotřebitel již ve většině případů nehledá v zákonech, zda přímo podle nich nemá lepší postavení.

V praxi to může mít např. podobu, že smlouva je sepsána podle Obchodního zákoníku a prodávající uvede, že na tento smluvní vztah se nevztahuje zákon o ochraně spotřebitele, nebo možnost odstoupení od smlouvy u nákupů sjednávaných na dálku.

Spotřebitel by však nikdy neměl jednoduše spoléhat, když tento trik odhalí, že podle zákona jsou jeho práva lepší. Je totiž pravděpodobné, že prodávající, který se snaží takhle „převézt“ spotřebitele již při uzavření smlouvy, se bude snažit takto i pokračovat a problémy např. při vyřizování reklamace jsou takřka jisté.

Dlouhý text unaví

Ve smlouvách a všeobecných obchodních podmínkách prodávajících se spotřebitel může setkat s mnoha stranami podmínek psaných drobným písmem.

V některých případech (např. u nemovitostí) si komplexnost smlouvy vskutku vyžaduje zvýšenou pozornost. Někdy však může být uměle natahována např. podrobným opisováním zákonných ustanovení.

Prodávající tak může činit s dobrým úmyslem, aby se spotřebitel nemusel podrobně seznamovat ještě se zákonem. Jiný však může tuto metodu využít, aby do smlouvy ukryl ustanovení nevýhodná pro spotřebitele. Je tedy nezbytné i dlouhou smlouvu vždy přečíst.

Psaní částek pouze slovy

Občas užívaným trikem je uvádění částek, které má spotřebitel hradit, nikoliv prostřednictvím obvyklého uvedení číslovkou a v závorce slovy, ale pouze slovy. Zejména v delším textu tak spotřebitel může částku dodatečných poplatků či smluvních pokut jednoduše přehlédnout.

Setká-li se zákazník ze strany podnikatele s takovýmto jednáním, nelze doporučovat nic jiného než maximální opatrnost a pokud možno se takovému prodávajícímu vyhnout.

Špatně strukturovaná smlouva

I dlouhou a komplexní smlouvu lze udělat přehledně, když se jednotlivé články opatří nadpisy a povinnosti smluvních stran se shromáždí na jednom místě. Spotřebitelé by si měli vždy dávat pozor, co podepisují, a před podpisem smlouvy si vyžádat (a vynutit) čas na její pečlivé prostudování. V tomto případě je toto doporučení ještě důležitější – špatně strukturovaná smlouva by totiž mohla být záměrem.

Faktická nemožnost výpovědi smlouvy

Oblíbeným trikem je uzavření smlouvy na dobu určitou na nějakou relativně dlouhou dobu, např. tři roky. Smlouvu v tomto období buď není možné vypovědět vůbec, nebo jen za cenu zaplacení vysoké smluvní pokuty. Podnikání některých prodávajících je přímo založeno na tom, že na prezentaci přesvědčí k uzavření smlouvy a po důkladném zvážení je spotřebitel nakonec rád, že může odstoupit alespoň za cenu smluvní pokuty.

Uvádění smluvních podmínek na rubu

Při podpisu smlouvy by si měl spotřebitel vždy pečlivě prohlédnout i rubovou stranu smlouvy, jestli neobsahuje nějaká další smluvní ustanovení, která by zněla v jeho neprospěch.

Podepsal/a jste již nevýhodnou smlouvu?

Autor článku

Na internetové adrese www.spotrebitele.info lze zakoupit tištěné vydání brožury "Spotřebitelská sebeobrana aneb Jak se bránit 80 trikům prodávajících?"...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).