Hlavní navigace

Tři varianty důchodové reformy. Stát ale na ni (zatím) nemá peníze

14. 1. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kontury návrhu důchodové reformy jsou zase o trochu jasnější. V naprosté mlze ale zůstává, kde by stát měl vzít peníze na zafinancování nejvelkorysejších variant.

Ministryně resortu práce Jana Maláčová spolu se šéfkou Komise pro spravedlivé důchody (dále jen Komise) Danuší Nerudovou představily o něco jasnější podobu připravované reformy penzí. O tom, kde by se na nové vysoké výdaje mělo vzít, se návrh nezmiňuje. Maláčová uvedla, že s legislativním návrhem chce přijít do léta. Tatáž novela by podle ní měla do výše důchodu více reflektovat péči o dítě a do důchodového věku zase výkon náročných profesí.

Nultý a první

Jak už jsme informovali v článku První kroky k reformě důchodového systému: Nultý pilíř a a minimální důchod, stávající průběžný pilíř se má rozdělit na dva (nultý a první pilíř).

Nultý pilíř má nadále fungovat na principu solidarity. Odsud by dostávali penzisté s nárokem na důchod (potřebná doba pojištění + důchodový věk) dávku ve stejné výši. Šlo by o jakýsi zaručený důchod. Zatímco v Komisi padaly návrhy, že by tento základ mohl činit například deset procent průměrné mzdy (zhruba současná výše základní výměry důchodu), Maláčová by, věrna svému zvyku, byla mnohem štědřejší. Nultý pilíř by stát financoval z rozpočtu, z daní.

Z druhé části průběžného pilíře, která by tvořila první pilíř v novém uspořádání, by se vyplácela zbylá část důchodů. Vycházela by z principu zásluhovosti, tedy zjednodušeně řečeno z toho, jaké jste měli příjmy (přesněji z osobního vyměřovacího základu) nebo z jiných forem zásluhovosti (např. výchova dětí). Tiskové prohlášení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) uvádí, že systém v prvním pilíři bude oceňovat zejména vyšší příjmy nebo například delší dobu strávenou v pracovním procesu. Tento pilíř by byl financován z vybraného pojistného.


Autor: TZ MPSV

Klikněte pro větší obrázek

Zásluhovost nebude jen o příjmech

Jak už jsme výše naznačili, princip zásluhovosti nebude do výše důchodu promítat jen výši minulých příjmů, ale i další oceňované činnosti, které budou nároky pojištěnců bonifikovat. Půjde o péči o dítě, kdy by měl být k penzi přičítán pevný bonus za každé dítě. Novinka by se měla vztahovat i na současné seniory v důchodu.

Dalším nástrojem, který by měl snížit znevýhodnění pečujících o blízké osoby, je tzv. fiktivní vyměřovací příjem. Pokud budete pečovat o blízkou osobu, bude se vám za tuto dobu v rámci důchodového pojištění započítávat náhrada ve výši vašeho posledního příjmu nebo průměrné mzdy. Vybírat by se měla ta veličina, která pro vás vyjde příznivěji. Tato změna už by se vztahovala pouze na budoucí důchodce.

U náročných profesí přispějí zaměstnavatelé

V souvislosti s připravovanou novelou se diskutují i dřívější odchody do penze u náročných profesí, na kterých by se finančně měli podílet zaměstnavatelé.

Spravedlivá, technická, úsporná

Dalo se předpokládat, že výše základního zaručeného důchodu bude jednou z achillových pat celého návrhu. Ať už z hlediska politické podpory, nebo z hlediska přiměřenosti a možností státního rozpočtu.

Ministerstvo práce předložilo tři varianty nastavení systému s názvy spravedlivá, technická a úsporná.

Spravedlivá

Spravedlivá varianta je nejvelkorysejší a předpokládá, že by byl základní zaručený důchod (bez zásluhové složky) nastaven stabilně na částku 10 500 Kč, resp. na 30 % průměrné mzdy. Tento návrh také předpokládá k důchodu připočítávat 500 Kč bonus za dítě a bonus 240 Kč za rok práce nad 41 odpracovaných let. Kromě toho by systém prostřednictvím fiktivního příjmu finančně vyvažoval péči o děti a závislé osoby. Činil by 100 % předchozího výdělku (resp. vyměřovacího základu) nebo průměrné mzdy podle toho, co by pro pojištěnce vyšlo lépe.

Nutno dodat, že tato varianta počítá s tím, že s jejím zavedením by začaly práce na změnách daňového systému. Z hlediska nákladů by si podle MPSV v prvním roce vyžádala navýšení čistých výdajů o 0,2 % HDP a v roce 2040 už 1,3 % HDP.

Technická

Technická verze předpokládá základní důchod bez zásluhové složky v roce 2020 na úrovni 10 500 Kč (resp. 30 % průměrné mzdy) s tím, že do roku 2070 klesne na 8710 Kč (resp. 25 % průměrné mzdy). Systém by opět počítal s použitím fiktivního příjmu za péči o děti a závislé osoby, opět ve výši 100 % předchozího výdělku (resp. vyměřovacího základu) nebo průměrné mzdy podle toho, co by pro pojištěnce vyšlo lépe. Finanční bonusy navíc za děti a odpracované roky už ale nepředpokládá.

Varianta počítá s reformou daňového systému do pěti let od jejího spuštění. MPSV připouští, že není výhodná pro zaměstnance s dlouhými pracovními kariérami, kterými jsou zpravidla muži. Z hlediska nákladů by v prvním roce podle MPSV rozpočet z hlediska čistých výdajů nezatížila, naopak (+ 0,1 HDP). V roce 2040 už by si ale vyžádala v čistých výdajích 0,3 % HDP.

Úsporná

Úsporná verze nevyžaduje změny v daních a podle MPSV by znamenala dokonce snížení nákladů důchodového systému. Základní penze bez zásluhové složky by měla stabilně činit 7740 Kč, resp 22 % průměrné mzdy. I tato varianta vyvažuje ztráty příjmu při péči o děti či závislé osoby, započítávalo by se ale pouze 80 % předchozího výdělku nebo průměrné mzdy podle toho, co vyjde lépe. S dalšími bonusy za děti a odpracovanou dobu se zde logicky nepočítá.

Poslední varianta by měla v prvním roce fungování naopak přinést do rozpočtu v čistém 0,2 % HDP, v roce 2040 pak už 0,8 % HDP.


Autor: TZ MPSV

Klikněte na obrázek a poté na ikonu

Maláčová uvedla, že ačkoli do politických jednání má tyto tři varianty, tu úspornou ČSSD rozhodně odmítá: My budeme samozřejmě usilovat o maximální míru spravedlnosti a nepřistoupíme na žádné řešení, které by vedlo k poklesu důchodů. Pokud bychom komentář ministryně brali doslovně, prošla by tímto sítem pouze spravedlivá verze, protože i u technické má u některých příjmových skupin dojít k poklesu průměrného důchodu.

Nauč se, synečku, …

O důchodech by mohli politici jednat právě dnes na koaliční radě. O výsledcích vás zde budeme informovat.

Ministryně práce považuje za klíčové zapojení ministerstva financí. Z výše uvedené citace je ale jasné, že dohoda se bude rodit jen obtížně. To ostatně potvrdila sama ministryně financí Alena Schillerová, pro kterou je podstatná finanční udržitelnost důchodové reformy. Parametry, které navrhuje Maláčová, by si podle Schillerové vyžádaly růst daňových příjmů o 300 miliard korun ročně, což považuje za nepřijatelné. Schillerová chce před nastavováním parametrů systému nejprve najít shodu na financování. Maláčová by raději nejdřív nastavila parametry a příjmy řešila až poté úpravou daní. Už v minulosti zmínila, že jedním ze zdrojů by měly být například vyšší odvody živnostníků nebo korporátní daně.

FIN21

Absenci plánu na získání příjmů, kterými by se nový systém financoval, návrhu vyčítají i zástupci dalších politických stran, kterým se nelíbí ani preference solidárního principu na úkor zásluhovosti a na úkor motivace ze strany pojištěnců.

Některé nápady ministryně práce a Komise se dají označit za vydařené (například pravidelné informování pojištěnce o předpokládané výši důchodu). Podíváme-li se ale na návrh jako na celek, je jasné, že cesta k cíli bude dlouhá. To, že důchodců bude přibývat na úkor pracujících, je prostě fakt a tučná léta růstu nepotrvají věčně. Na tom nic nezmění ani výkřiky populistů, i kdyby byly sebehlasitější.

Autor článku

Autorka příležitostně publikuje pro Měšec.cz, magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).