Hlavní navigace

Třetina lidí utíká do předčasné penze. Ostatní častěji pracují i v důchodu

14. 10. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Na trhu vzniká zajímavý paradox. Ačkoli třetina lidí důchodového věku utíká do předčasné penze, zároveň roste i počet těch, kteří v důchodu stále pracují.

Během loňského roku každý třetí starobní důchodce odešel do předčasného starobního důchodu.

Chybí energie pracovat nebo práci hledat

Za minulý rok evidovala České správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) asi 29,5 tisíce nových přiznaných předčasných starobních důchodů. Větší polovinu žadatelů tvořili muži. Na celkovém počtu 107,5 tisíce nově přiznaných starobních důchodů dělají ty předčasné zhruba třetinu. Tento trend přitom podle ČSSZ trvá od roku 2013.

Důvody, které vedou k volbě předčasného důchodu, přitom nejsou nijak překvapivé a lidé se s nimi obvykle svěřují při sepisování žádosti o důchod nebo rozhodování, zda odejít do penze dřív. Nejčastěji je to kvůli ztrátě zaměstnání nebo delší nezaměstnanosti v předdůchodovém věku bez vyhlídky na získání nějakého zaměstnání. Do penze odcházejí často lidé i kvůli ztrátě energie nebo zdravotním komplikacím. Dalším důvodem je potřeba starat se o své blízké, nebo naopak touha trávit víc času s vnoučaty.

Počty lidí, kteří do předčasného důchodu odcházejí, se přitom neustále zvyšují. Výrazný nárůst a naopak propad v dalším roce měla na svědomí tzv. malá důchodová reforma, která od roku 2012 odchod do předčasného důchodu začala více penalizovat větším krácením dávky. V roce 2011 tak skoro polovinu odchodů do důchodu tvořily ty předčasné.

Vývoj počtu předčasných starobních důchodů
Rok Odchody do předčasné penze (muži) Odchody do předčasné penze (ženy) Předčasné starobní důchody celkem Starobní důchody celkem
2015 15 673 13 770 29 443 107 521
2014 15 735 14 631 30 366 92 020
2013 14 742 13 175 27 917 83 398
2012 10 559 10 256 20 815 71 401
2011* 39 269 37 294 76 563 147 614
2010 15 697 14 391 30 088 107 553
2009 22 864 25 758 48 622 118 711
2008 15 790 18 624 34 414 100 011
2007 15 393 15 819 31 212 97 042
2006 16 853 17 812 34 665 97 584
2005 12 301 16 188 28 489 86 913

*dopad malé důchodové reformy

Zdroj: ČSSZ

Pomůže zastropování?

Růst počtu lidí odcházejících do předčasné penze by mohlo zastavit opatření z pera ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Během letošního září vláda odsouhlasila její návrh, který omezuje věkový strop pro odchod do důchodu na 65 let. Po šedesátém roce věku prudce stoupá invalidita a zaměstnavatelé už dnes nechtějí zaměstnávat lidi nad 55, vysvětlila Marksová. Čtěte více v článku Zastropování důchodového věku je předvolební kalkul a nesmysl.

Závěr, že by Češi nemohli kvůli zdraví pracovat i déle, ale nekoresponduje například s výsledky Analýzy věku odchodu do starobního důchodu akademiků z pracoviště CERGE – EI, podle kterých je problém spíš v tom, že systém Čechy dostatečně nemotivuje zůstávat v zaměstnání déle. Z další studie institutu vyplývá, že by penzijnímu systému pomohla spíše podpora pracovních příležitostí pro lidi důchodového věku. Více v článku „Češi zvládnou pracovat déle, musíte je nalákat,“ myslí si experti.

Do důchodu s prací na věčné časy

Ačkoli stále více lidí odchází do předčasného důchodu, paradoxně rostou i počty těch, kteří naopak v penzi stále pracují. Na konci roku 2015 si k penzi přivydělávalo 356 tisíc lidí. V roce 1996 to nebylo ani celých 170 tisíc lidí. Za posledních dvacet let tedy počet pracujících důchodců stoupl asi o polovinu. Často se jedná o podnikatele, kteří chtějí ve své činnosti pokračovat. Jiní jsou nuceni v práci pokračovat z existenčních důvodů, protože důchod samotný jim nestačí.

Za práci v důchodu vyšší penzi

Pokud odejdete do penze, zůstanete ekonomicky aktivní, stále odvádíte sociální pojištění a přitom pobíráte plný důchod, navýší se vám za každých 360 kalendářních dní této výdělečné činnosti procentní výměra o 0,4 % výpočtového základu (o zvýšení můžete požádat až po roce).

V případě, že byste si nechali vyplácet jen polovinu důchodu, zvýší se při výkonu výdělečné činnosti (a odvádění záloh na sociální pojištění) procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů.

Důchodci a daně

Pokud navíc pobíráte starobní důchod a zároveň podnikáte, vykonáváte automaticky vedlejší činnost. První rok u vedlejší činnosti nemusíte odvádět zálohy na zdravotní ani sociální pojištění, pojistné uhradíte ze skutečného ročního výdělku zpětně až po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích (Přehled OSVČ). Pokud navíc váš roční příjem po odečtení výdajů nepřesáhne hranici rozhodné částky (pro rok 2016 činí 64 813 Kč), sociální pojištění neplatíte vůbec (zdravotní pojištění ano).

Od daní pracující důchodci nijak osvobozeni nejsou. Pokud pracují v zaměstnání, vyřídí je za ně zaměstnavatel. Výjimkou je situace, kdy poplatník pracuje pro více zaměstnavatelů najednou a v jednom měsíci odvede souběžně daň zálohou minimálně u dvou z nich.

V případě podnikání pracující důchodce musí podat daňové přiznání vyjma případu, kdy jeho roční příjmy nepřesáhnou 15 000 Kč nebo kdy přivýdělek z podnikání při zaměstnání na hlavní činnost nepřesáhne 6000 Kč ročně.

Zdanění se nevyhnou ani důchodci bez přivýdělku s penzí přesahující 36násobek minimální mzdy daného roku. Pokud by tedy byl letos váš důchod za celý rok vyšší než 356 400 Kč, musíte podat daňové přiznání a částku nad tuto hranici zdanit. Do výše 36násobku minimální mzdy je důchod od daně osvobozen. To neplatilo pro skupinu důchodců s ostatními příjmy přesahujícími hranici 840 000 Kč. Tito museli danit důchod celý. Výjimku v zákoně však napadla skupina senátorů a Ústavní soud ji následně zrušil. Osvobození části důchodu od daně z příjmů tak bude platit pro všechny důchodce stejně (platí už pro daně za rok 2016).

Co vědět o předčasném důchodu

Abyste mohli odejít do předčasného starobního důchodu, musíte získat stejnou dobu pojištění, jako platí pro řádný starobní důchod.

Pokud vám vychází důchodový věk na méně než 63 let, můžete odejít do předčasné penze nejdříve tři roky před jeho dosažením. V opačném případě (důchodový věk alespoň v 63 letech) můžete jít do penze až o pět let dřív, ale ne před dosažením 60 let.

Za možnost odejít do penze dříve ale zaplatíte trvalým krácením dávky. Výše srážky závisí na délce doby, která vám chybí od přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku. Procentní výměra se sníží za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání penze do dosažení důchodového věku:

  • za první čtyři 90denní úseky o 0,9 %,
  • za druhé čtyři 90denní úseky o 1,2 %,
  • od devátého 90denního úseku o 1,5 %.

Proto si konkrétní datum předčasného odchodu do penze pokud možno nestanovujte sami, ale s pomocí pracovníků okresní správy s ohledem na ucelené 90denní úseky. Vyhnete se tak situaci, kdy se vám kvůli několika dnům zkrátí důchod více, než by musel.

dan_z_prijmu

Pokud pobíráte předčasný důchod a najdete si znovu práci – ještě před dosažením důchodového věku – můžete jeho výplatu přerušit.V případě, že zaměstnání bude zakládat účast na nemocenském pojištění, musíte ho oznámit ČSSZ a ta výplatu dávky zastaví. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku je třeba si o obnovení výplaty důchodu požádat. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali. Stále však jde o důchod předčasný starobní. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné, vysvětlila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Při pobírání předčasné penze si můžete přivydělat. Podmínkou ale je, aby až do dosažení důchodového věku nezakládala výdělečná činnost účast na pojištění. Vykonávat tedy můžete jen zaměstnání malého rozsahu (příjem do 2500 Kč měsíčně), nebo na dohodu o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Podnikat můžete jen tak, aby činnost nezaložila účast na pojištění, tedy roční příjmy by neměly přesáhnout v letošním roce 64 813 Kč.

Autor článku

Autorka příležitostně publikuje pro Měšec.cz, magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).