Hlavní navigace

III. pilíř: Jak přejít do výnosnějšího fondu a kolik za to zaplatíte?

21. 8. 2020
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nejste spokojení s výsledky fondu, u kterého spoříte na důchod? Můžete ho změnit, nebo přejít rovnou k jiné penzijní společnosti. Jak to udělat a kolik vás to bude stát?

Neuspokojují vás výsledky vašeho fondu? Máte možnost přejít do jiného, změnit strategii, nebo rovnou celou penzijní společnost. Jakými pravidly se tyto změny řídí, jak dlouho to bude trvat a kolik za to zaplatíte?

Transformované vs. účastnické fondy

Na úvod je namístě připomenout, že třetí pilíř tvoří transformované a účastnické fondy. Třetí pilíř tak, jak jej známe dnes, vznikl v roce 2013. Tehdy se penzijní fondy přeměnily na penzijní společnosti (PS) a původní penzijní připojištění se stávajícími podmínkami se zaparkovalo do transformovaných fondů (TF). Účastníci v něm mohou setrvat, ale přejít se do nich nijak už nedá. Od roku 2013 je možné vstoupit už jen do tzv. účastnických fondů, které nabízejí tzv. doplňkové penzijní spoření (DPS). Tento produkt funguje trochu jinak než původní penzijko. Mezi hlavní rozdíly patří, že v rámci DPS už penzijní společnosti nemusí poskytovat garanci nezáporného výnosu (mohou tak nabízet i dynamičtější investování) a není možné zde sjednat výsluhovou penzi.

Pokud vám tedy nevyhovují výsledky vašeho fondu, můžete přejít z původního penzijka do novějšího DPS v rámci vaší penzijní společnosti, změnit strategii v rámci DPS, nebo přejít ke konkurenci a zkusit úplně jinou penzijní společnost.

Přecházíte ze starého penzijka do nového

Ze starého penzijního připojištění, které je zaparkované v transformovaných fondech, můžete přejít do účastnického fondu (tedy do DPS) pouze v rámci vaší stávající penzijní společnosti. Převod z transformovaného fondu rovnou do účastnického fondu jiné penzijní společnosti obecně (až na pár mimořádných výjimek) není možný.

Při převodu TF do DPS je nutné respektovat zákonné omezení a mít pouze jednu smlouvu TF nebo DPS. Často mají klienti další smlouvu TF (tzv. zmraženou) a bez jejího vypořádání ze strany klienta není převod do DPS možný, upozornil Pavel Racocha, předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti.

Pro převod naspořených peněz z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření musíte ukončit výpovědí smlouvu o penzijním připojištění, zároveň uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a požádat o transfer prostředků.

Na tento interní převod mají penzijní společnosti ze zákona dva měsíce. Lhůta začíná běžet od následujícího měsíce po podání výpovědi. Některé společnosti ji zkracují na polovinu, jiné změnu provedou už od následujícího měsíce. Poté nastává účinnost smlouvy o DPS a následně na ní penzijní společnost převádí peníze z ukončeného penzijka.

Převod zařídíte osobně, některé penzijní společnosti umožňují sjednat novou smlouvu o DPS i elektronicky. K ověření totožnosti v tomto případě dochází například pomocí SMS podpisu z čísla, které je u smlouvy evidované.

Za tuto transakci neplatíte žádný poplatek.

Příklad

Paní Čechová v rámci KB PS požádá dne 17. 6. 2020 o interní převod z TF do DPS. V rámci převodu se uzavře nová smlouva DPS a vyplní se převodní formulář.
KB PS má pro interní převod 1měsíční výpovědní lhůtu, proto nová smlouva DPS vzniká od 1. 8. 2020. Na smlouvu DPS se následně převedou veškeré prostředky a odspořená doba.

Zdroj: KB Penzijní společnost

Z penzijka ke konkurenci

Jak už jsme uvedli výše, převod mezi penzijními společnostmi je možný až v okamžiku, kdy už se vaše smlouva pohybuje v režimu doplňkového penzijního spoření. Převod mezi penzijními společnostmi je standardně možný pouze u smluv DPS, u kterých nevznikl nárok na dávku (60 let věku a 60 měsíců spoření), upřesnil Racocha.

Většina společností avizuje, že novou smlouvu o DPS je možné sjednat online. Někdy ale tato možnost neplatí pro situace, kdy je nová smlouva o DPS spojena s převodem prostředků z DPS od konkurence.

Při tomto převodu tedy nutně musíte projít dvěma kroky. Nejdříve u své stávající penzijní společnosti převést vaše penzijní spoření z transformovaného do účastnického fondu. Teprve potom můžete uzavřít novou smlouvu o DPS u nové penzijní společnosti a požádat o převod prostředků.

Jak dlouho bude dokončení druhého kroku trvat, záleží hlavně na výpovědní době smlouvy o DPS, tedy jak rychle konkurenční penzijní společnost klienta k nám pustí. Samotný převod peněz je potom dle zákona do jednoho měsíce od ukončení smlouvy, informoval server Měšec.cz Milan Tomášek z NN Penzijní společnosti. 

Přecházíte mezi penzijními společnostmi

Pokud už spoříte v účastnických fondech a chcete přejít ke konkurenci, je převod rychlejší, protože odpadá doba převodu z transformovaných fondů. V druhé fázi (přechod z DPS do DPS) už je postup stejný jako u předchozí situace.

Při sjednávání smlouvy u nové penzijní společnosti vyplňujete zároveň i výpověď z DPS u té původní, spojenou se žádostí o převod prostředků. Výpověď musí obsahovat váš úředně ověřený podpis, takže je jednodušší, když ji doručíte vaší původní penzijní společnosti přímo vy. Od následujícího měsíce pak začíná plynout měsíční výpovědní lhůta.

V případě, že vaše původní smlouva v DPS netrvá alespoň 5 let, zaplatíte za převod své původní penzijní společnosti poplatek (do spořicí doby se započítávají měsíce, za které bylo uhrazeno min. 100 Kč). Zákon jeho výši omezuje max. na 800 Kč.

Pokud poplatek neuhradíte, celý proces se zastaví. Celková rychlost převodu tedy závisí na tom, zda původní penzijní společnost plně využije svou měsíční výpovědní lhůtu, a pak také na tom, jak rychlí budete s úhradou vy. Tento poplatek nemůže být stržen z prostředků klienta na smlouvě, upozornila Zlata David Pulkrábová z Oddělení klientského servisu Conseq penzijní společnosti.

Jak poukázal Petr Brousil, mluvčí Generali penzijní společnosti, pokud nezaplatíte poplatek za převod, vzniká zajímavý paradox: Při nezaplacení poplatku je smlouva DPS  u původní penzijní společnosti ukončena a existuje nová smlouva DPS u nové penzijní společnosti. Úspory klienta jsou však stále na účtu té původní a „čekají“ na zaplacení poplatku.

Příklad

Pan Květina 26. 6. 2020 požádá u své penzijní společnosti o interní převod z TF do DPS. V rámci převodu uzavře novou smlouvu o DPS a vyplňuje se převodní formulář. Na tuto smlouvu se převedou veškeré prostředky a odspořené měsíce. Protože jeho penzijní společnost má pro převod 2měsíční výpovědní lhůtu, vzniká nová smlouva o DPS od 1. 9. 2020.

Pan Květina přijde 10. 9. 2020 do KB PS a uzavře novou smlouvu o DPS s datem účinnosti od 1. 11. 2020. Při uzavření nové smlouvy s převodem obdrží formulář pro výpověď a převod prostředků ze stávající penzijní společnosti do KB PS. Na něm si nechá úředně ověřit podpis a doručí formulář do své stávající penzijní společnosti.

S ohledem na zákonnou jednoměsíční výpovědní dobu je datum vzniku nové smlouvy DPS u KB PS nastaveno od 1. 11. 2020. Předpokladem je nutnost doručit převodní formulář původní penzijní společnosti do konce září 2020. 

Zdroj: KB Penzijní společnost

Když měníte strategii

Chcete-li v rámci DPS pouze investovat dynamičtěji, nebo naopak konzervativněji, můžete požádat o změnu strategie. V takovém případě obvykle klient znovu vyplňuje i investiční dotazník, aby penzijní společnost mohla dostát své povinnosti a posoudit, zda je pro něj zamýšlená změna vůbec vhodná, uvedl Martin Stehlík z penzijní společnosti České spořitelny a dodal, že účinnost první změny strategie v roce je první den po uveřejnění aktuálních hodnot jednotek platných pro den doručení žádosti a účinnost těch dalších se řídí i okamžikem, kdy je uhrazen poplatek.

Měnit strategie můžete libovolně. Jednu změnu ročně vám penzijní společnost musí poskytnout bezplatně. Ty další už jsou většinou zpoplatněné. Pouze KB Penzijní společnost umožňuje bezplatnou změnu dvakrát ročně a ČSOB Penzijní společnost za tuto změnu neúčtuje poplatek vůbec.

Strategie životního cyklu: užitečný automat

Pokud si nevíte rady s tím, jaký investiční profil si zvolit, můžete v rámci nových fondů ve třetím pilíři zkusit strategii životního cyklu. Rozložení vašich prostředků, resp. podíl dynamického, vyváženého a konzervativního účastnického fondu se pak mění v závislosti na současném věku a nastaveném konci spoření tak, abyste s přibližující se penzí investovali do konzervativnějších aktiv a snížili tak riziko ztrát.

Strategie životního cyklu v účastnických fondech nabízí:

  • Allianz penzijní společnost,
  • AXA penzijní společnost,
  • Conseq penzijní společnost,
  • ČSOB Penzijní společnost,
  • KB Penzijní společnost,
  • Generali penzijní společnost.

Česká spořitelna – penzijní společnost individualizované překlápění portfolia podle životního cyklu momentálně připravuje.

Pokud si žádnou z nabízených strategií nevyberete, můžete si zvolit svou individuální a vybrat si libovolnou kombinaci z nabízených účastnických fondů dané penzijní společnosti. Pak si změny portfolia budete řešit sami.

Ať tak či tak, zákon o doplňkovém penzijním spoření v § 114 penzijním společnostem ukládá povinnost 5 let před vznikem nároku na starobní důchod převést vaše prostředky do povinného konzervativního fondu a další příspěvky umisťovat pouze sem. Penzijní společnost by vás o tom měla informovat 60 dnů předem. Vy můžete toto řešení odmítnout a nechat peníze, kde jsou, nebo si písemně požádat o umístění do jiného účastnického fondu.

Podmínky pro změny u penzijních společností
Penzijní společnost Převod z TF do DPS v rámci jedné penzijní společnosti Převod DPS k jiné penzijní společnosti Změna strategie Strategie životního cyklu (DPS) Kde najdete kompletní ceník?
Allianz penzijní společnost pouze osobně,
2měsíční výpovědní lhůta
novou sml. lze i online,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
60/50* Kč nad rámec bezplatných změn,
změna je účinná k datu doručení žádosti
ano Sazebník
AXA penzijní společnost novou sml. o DPS lze online,
1mesíční výpovědní lhůta
novou sml. lze i online,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
lze i online,
2. a další změna za rok – 500 Kč,
od následujícího měsíce
ano Sazebník
Conseq penzijní společnost novou sml. o DPS lze i online,
bez výpovědní lhůty
novou sml. lze i online,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
2. a další změna za rok – 100 Kč,
změna je účinná od následujícího měsíce
ano
Penzijní program Zenit,
Dokumentace k programu Zenit
Česká spořitelna – penzijní společnost novou sml. o DPS lze i online a telefonicky,
2měsíční výpovědní lhůta
jen na pobočce,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
lze i online,
2. a další změna za rok – 500 Kč,
změna účinná do týdne
ne (připravuje se) Sazebník
ČSOB Penzijní společnost pouze na pobočce,
bez výpovědní lhůty
pouze na pobočce,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
lze i online,
2. a další změna za rok 0 Kč,
změna účinná k datu doručení žádosti
ano Sazebník
Generali penzijní společnost** pouze osobně,
bez výpovědní lhůty
novou sml. lze i online,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
lze i online,
2. a další změna za rok – 500 Kč,
změna účinná k datu doručení žádosti
ano Sazebník
KB Penzijní společnost pouze na pobočce KB nebo Modré pyramidy,
1měsíční výpovědní lhůta
pouze na pobočce KB nebo Modré pyramidy,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
lze i online, máte-li sjednaný přístup k penzijnímu účtu,
3. a další změna za rok – 500 Kč,
změna účinná od následujícího měsíce
ano Sazebník
NN Penzijní společnost pouze osobně,
bez výpovědní lhůty
 jen na pobočce,
v případě sml. kratší 5 let poplatek 800 Kč
lze i online nebo telefonicky,
2. a další změna za rok – 450 Kč (při změně rozložení prostředků pro dynamičtější investování 0 Kč),
změna účinná od druhého dne
ne Sazebník

*) Nižší poplatek platí při zasílání potvrzovacího dopisu elektronicky. V rámci služeb AUTObalance a AUTOpilot (Plus) jsou tyto převody bez poplatku

**) V návaznosti na loňské spojení aktivit České pojišťovny a pojišťovny Generali (nově Generali Česká pojišťovna) došlo od 1. 7. 2020 ke změně názvu Penzijní společnosti České pojišťovny na Generali penzijní společnost.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).