Hlavní navigace

Termíny daňových povinností mají chyták, hrozí sankce

22. 3. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Z blížících se termínů si pohlídejte především rozdíl v placení nedoplatků za sociální a zdravotní pojištění. Špatné pochopení vám může hodně zkomplikovat život.

Možná jste se již v záplavě nejrůznějších daňových rad a ponaučení ztratili. S březnem však uplyne zásadní termín a nyní shrneme všechno podstatné.

O odklad lze požádat jen výjimečně

Ten, kdo podává daňové přiznání a nevyužívá služeb daňového poradce, ani nemá ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí daňové přiznání odevzdat příslušnému finančnímu úřadu do konce března. Pokud se vás týká jedna ze dvou výše uvedených podmínek, pak vaše přiznání musí na finančním úřadě ležet nejpozději do konce června.

Jestliže za vás daňové přiznání zpracovává poradce, pak zároveň musíte do konce března finančnímu úřadu doručit plnou moc, na jejímž základě vás bude poradce v daňových záležitostech zastupovat.

Většina lidí ale spoléhá na vlastní síly a je známou a léty budovanou tradicí, že máme v oblibě podávat přiznání na poslední chvíli. Pokud nevěříte elektronickému podání ani České poště a chcete mít jistotu, že přiznání skončí ve správných rukách, pak vás potěší následující informace. Podatelny finančních úřadů mají na konci března prodlouženou otevírací dobu. V pracovních dnech od 22. do konce března zde můžete přiznání odevzdat do 18 hodin. Finanční úřady sídlící v okresních městech budou mít podatelny otevřené i poslední březnovou sobotu od 8 do 12 hodin.

Daně 2010, daňový servis

Pokud již nyní víte, že nestihnete přiznání včas odevzdat, můžete si zažádat o odklad. Musí jít o odůvodněné případy. O prodloužení lhůty lze žádat jen do jejího vypršení. Zvláštní formulář pro tuto žádost není, lze ji formulovat jednoduše. Důležité je uvést důvody, vysvětluje tisková mluvčí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích Jaroslava Musilová. Lhůtu vám finanční úřad může prodloužit až o 3 měsíce. V případě, že máte příjmy ze zahraničí, až do konce října. Za žádost zaplatíte správní poplatek ve výši 300 Kč.

Nepodáte-li daňové přiznání včas, může správce daně zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %. Pokud daň nezaplatíte včas (termín pro zaplacení daně se shoduje s termínem pro odevzdání přiznání), nabíhá vám za každý den po splatnosti z dlužné částky úrok z prodlení. Jeho roční výše odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den příslušného kalendářního pololetí, ke které přičtete 14 %.

Na zaplacení nedoplatku na sociálním pojištění máte čas

Podat přehled na správu sociálního zabezpečení musíte do uplynutí jednoho měsíce od termínu, ve kterém máte za povinnost podat daňové přiznání. Pokud tedy podáváte přiznání sami, a nepodléháte povinnosti účetní závěrky ověřené auditorem, pak přehled musíte podat do konce dubna. V opačném případě se termín posouvá na konec července.

Pokud za vás daňové přiznání podává poradce, musíte tuto skutečnost oznámit správě sociálního zabezpečení (i zdravotní pojišťovně) do konce dubna.

Nedodržíte-li termín pro odevzdání přehledu, hrozí vám pokuta až do výše 20 000 Kč. V případě opětovného nesplnění hovoří zákon o sociálním pojištění o pokutě až do výše 100 000 Kč.

Případný nedoplatek na sociálním pojištění musíte uhradit do 8 kalendářních dnů od podání přehledu. Neučiníte-li tak, pak vám za každý kalendářní den naskakuje z dlužné částky sankce ve výši 0,05 %.

Na zaplacení nedoplatku na zdravotním pojištění času mnoho není

Termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně je shodný s tím pro odevzdání přehledu správě sociálního zabezpečení. Máte na něj měsíc od termínu pro odevzdání daňového přiznání. Přesto jej, pokud nechcete riskovat sankce, vyplňte co nejdříve. Pokud se totiž dopočítáte nedoplatku, musíte ho uhradit do 8 dnů od podání daňového přiznání a nikoli po odevzdání přehledu.

Tento nesoulad termínu podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně a termínu platby doplatku pojistného na zdravotní pojištění, vzniklý k 1. 1. 2008 novelizací zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, neodstranily ani novelizace platné od 1. ledna 2010, odhaluje původ nelogičnosti tiskový mluvčí VZP ČR Jiří Rod.

Účto_tip_změny21

Připomeňme, že stát se od tohoto roku poprvé chová jako soukromá firma a za den platby u všech transakcí pokládá den připsání na účet příjemce.

Pokud přehled své zdravotní pojišťovně neodevzdáte včas, může vám ze zákona uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Přehled nejdůležitějších termínů
Daň z příjmu Zpracovává poplatník Zpracovává daňový poradce
Odevzdání formuláře do 31.3. do 30.6.
Zaplacení daně do 31.3. do 30.6.
Zdravotní pojištění Zpracovává poplatník Zpracovává daňový poradce
Odevzdání formuláře do 30.4. do 31.7.
Zaplacení nedoplatku do 8 dnů po podání DP (pokud DP bylo podáno až 31.3., nejzazší termín je 8.4.) do 8 dnů po podání DP (pokud DP bylo podáno až 30.6., nejzazší termín je 8.7.)
Sociální pojištění Zpracovává poplatník Zpracovává daňový poradce
Odevzdání formuláře do 30.4. do 31.7.
Zaplacení nedoplatku do 8 dnů po podání přehledu (pokud byl přehled pro sociální správu, nikoli DP, podán až 30.4., nejzazší termín je 10.5., protože 8.5. je sobota) do 8 dnů po podání přehledu (pokud byl přehled pro sociální správu, nikoli DP, podán až 31.7., nejzazší termín je 9.8., protože 8.8. je neděle)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).