Hlavní navigace

Státní rozpočet: I v těžkých dobách vyrovnaný!

11. 10. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jako každým rokem stáváme se svědky procesu zvaného sestavování státního rozpočtu. Bylo by nošením dříví do lesa popisovat dopodrobna závratné schodky, které náš rozpočet sužují několik posledních let. Podívejme se na rozpočet o něco starší - z roku 1935.

I v dnešní době mohou být zajímavými informace o tom, jak náš stát hospodařil v minulosti. Jako příklad může posloužit schválený státní rozpočet z roku 1935, tedy z poloviny 30. let minulého století. V tu dobu se odhadoval roční HDP Československa na cca 60 miliard Kč. Výše příjmů a výdajů státních rozpočtů nedosahovala většinou 10 miliard Kč.

I metodika sestavování rozpočtu byla trochu odlišná od metodiky dnešní. Nejnázornější bude nejprve ukázat rozpočet tak, jak byl tehdy schválen.

Státní rozpočet z r. 1935
Oddíl Číslo Název kapitoly Výdaje Příjmy
Ústřední orgány státu 1 President republiky a jeho kancelář 13 957 800 2 588 500
2 Zákonodárné sbory a předsednictvo sněmoven 36 286 500 182 000
3 Předsednictvo ministerské rady 37 056 400 13 630 000
Správa zahraniční a vojenská 4 Ministerstvo zahraničních věcí 132 980 000 6 080 000
5 Ministerstvo Národní Obrany 1 280 000 000 7 775 000
Správa vnitřní (politická, justiční a unifikační, kulturní, hospodářská a dopravní, sociální) 6 Ministerstvo vnitra 645 199 300 3 788 100
7 Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší soud 277 116 700 11 258 200
8 Ministerstvo pro sjednocení správy 1 741 300  –
9 Nejvyšší správní soud 6 080 700 64 600
10 Ministerstvo školství a národní osvěty 924 000 000 77 554 200
11 Ministerstvo zemědělství 181 032 600 8 580 100
12 Státní pozemkový úřad 15 650 300 15 650 300
13 Ministerstvo průmyslu obchodu a živností 32 871 200 11 308 700
14 Ministerstvo veřejných prací 437 343 500 95 880 400
15 Ministerstvo pošt a telegrafů 11 197 500 11 197 500
16 Ministerstvo železnic 20 199 200 20 199 100
17 Ministerstvo sociální péče 802 106 800 14 497 700
Ministerstvo veřej zdravotnictví a tělesné výchovy 143 923 000 35 121 500
18 Odpočivné a zaopatřovací platy 895 018 100 163 070 600
Správa finanční 19 Ministerstvo financí 2 084 017 600 7 486 929 000
Kontrola státní správy 20 Nejvyšší kontrolní a účetní úřad 6 125 800  –
Úhrnem 7 983 298 400 7 985 255 600

Státní závěrečný účet v roce 1935 skončil následovně: Schodek preliminovaného rozpočtu se zvětšil více než dvojnásobně oproti předchozímu roku 1934. Došlo ke snížení příjmů státního rozpočtu, kdežto výdaje vzrostly. Rozpočet předpokládal příjem 7 985 255 600 Kč, kdežto bylo (v platbě) dosaženo pouze 7 053 779 820 Kč 40 h. Vydání bylo rozpočteno na 7 983 298 400 Kč, kdežto ve skutečností činilo 8 504 217 021 Kč 55 h. Oproti roku 1934 se snížil preliminovaný příjem o 438 384 359 Kč 60 h, vydání pak se zvýšilo o 392 471 881 Kč 60 h. Schodek činil 1 450 437 201 Kč 15 h.

Kapitolou, kde byla překročena výše plánovaných výdajů, bylo Ministerstvo národní obrany – šlo o částku 89 810 995 Kč 75 h. Již od roku 1934 postupně narůstala výše vojenských výdajů. Jejich růst však nebyl rozhodně vždy podle představ Ministerstva národní obrany, neboť Ministerstvo financí ve snaze neohrozit ekonomiku bylo naladěno značně restriktivně. Přesto se situace z hlediska výdajů v této kapitole z notoricky známých důvodů v dalších letech dále prudce zhoršovala.

Další, v současné době poměrně známou záležitostí byla postupně narůstající výše státních záruk. V roce 1935 se jednalo částky uvedené tabulce.

Výše poskytnutých záruk
Poskytovatel záruky Výše záruky
Ministerstvo vnitra 4 120 767 Kč 25 h
Ministerstvo zemědělství* 141 676 567 Kč 75 h
Ministerstvo obchodu 159 087 309 Kč 27 h
Ministerstvo veřejných prací 525 342 112 Kč 91 h
Ministerstvo sociální péče 4 064 330 730 Kč 76 h
Ministerstvo zdravotnictví 11 470 722 Kč 34 h
Ministerstvo financí 6 441 730 178 Kč 86 h
Celkem 11 347 758 38­9 Kč 14 h

* Zahrnuje bývalý Státní pozemkový ústav.

Účto_tip_změny21

Domnívám se, že i přes uvedené by si dnešní politici měli vzít z tehdejšího hospodaření příklad. Pro srovnání připojuji hospodaření státu v novodobé historii.

Hospodaření státního rozpočtu v letech 1990 – 2005(v mld. Kč/Kčs)
Rok Plánované příjmy Skutečné příjmy Plánované výdaje Skutečné výdaje Přebytek/schodek
1990 163.1 162.5 163.1 163.6  –1.1
1991 241.0 225.3 239.9 240.1  –14.8
1992 249.9 251.4 255.9 253.1  –1.7
1993 342.2 358.0 342.2 356.9 1.1
1994 385.3 390.5 385.3 380.1 10.4
1995 446.2 440.0 437.0 432.7 7.3
1996 497.6 482.8 497.6 484.4  –1.6
1997 519.6 509.0 519.6 524.7  –15.7
1998 547.2 537.4 547.2 566.7  –29.3
1999 574.1 567.3 605.1 596.9  –29.6
2000 592.1 586.2 627.3 632.2  –46.0
2001 636.2 626.2 685.2 693.9  –67.7
2002 690.4 705.0 736.6 750.7  –45.7
2003 684.0 699.6 795.3 808.7  –109.1
2004 754.0 769.3 869.0 862.9  –93.6
2005 824.8 866.5 908.4 922.9  –56.4

Výše uvedená data by mohla posloužit odpovědným osobám alespoň k zamyšlení.

Anketa

Jaký odhadujete plánovaný deficit státního rozpočtu na příští rok?

63 %
27 %
2 %
2 %
6 %
Odpovědělo 129 čtenářů.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).