Hlavní navigace

Spočítejte si důchod!

16. 9. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Chystáte se podat žádost o starobní důchod a stále nevíte, jak zjistit orientační výši penze? Výpočet není jednoduchý, ale přesto stojí za to. Kdy dosáhnete svého důchodového věku a jak dlouho se ještě odchod bude prodlužovat?

Málokdo v produktivním věku přemýšlí o stáří, ale s blížící se dobou odchodu do důchodu každého z nás napadají otázky, kolik bude činit naše penze. Ukážeme vám nejjednodušší způsob výpočtu penze.

JAK VYPOČÍTAT PENZI
V následujícím příkladu budeme předpokládat, že žadatel o starobní penzi požádal v roce 2002. Pro zjednodušení budeme brát v úvahu, že jde o zaměstnance, který pracoval v trvalém pracovním poměru (tedy nepodnikal) a měl započteno 40 let pojištění. V roce 1998 měl 103 dní vyloučeného období, kdy byl v pracovní neschopnosti.

Nejprve je nutné zjistit výši vyměřovacího základu od roku 1986 do roku 2001.

Tabulka č. 477
Rok Roční příjem
1986 48 415 Kč
1987 50 004 Kč
1988 51 363 Kč
1989 53 368 Kč
1990 52 215 Kč
1991 72 863 Kč
1992 97 384 Kč
1993 118 609 Kč
1994 125 909 Kč
1995 142 914 Kč
1996 177 630 Kč
1997 192 970 Kč
1998 205 000 Kč
1999 250 000 Kč
2000 270 000 Kč
2001 300 000 Kč

Následně podle tzv.koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu zjistíme roční vyměřovací základ, který bude přepočtený z důvodů valorizace.

Tabulka č. 478
Rok Vyměř.základ Úhrn Koeficient Vyměřovací základ po valorizaci
1986 48 415 4,9800 241 107
1987 50 004 4,8780 243 920
1988 51 363 4,7692 244 961
1989 53 368 4,6564 248 503
1990 53 215 4,4920 239 042
1991 72 863 3,8926 283 627
1992 97 384 3,1785 309 536
1993 118 609 2,5375 300 971
1994 125 909 2,1405 269 509
1995 142 914 1,8063 258 146
1996 177 630 1,5255 270 975
1997 192 970 1,3800 266 299
1998 205 000 1,2624 258 792
1999 250 000 1,1664 291 600
2000 270 000 1,0942 295 434
2001 300 000 1,0000 300 000

Celkový součet vyměřovacího základu (po valorizaci koeficienty) je 4 322 422 Kč.

Dále postupujme podle kuchařky:
1. Výpočet osobního vyměřovacího základu

Celkové vym.základy 4 322 422 x koef. 30,4167
Celkový počet dnů 5 844 – vyloučená doba 103 dní = 22 901 Kč

2. Výpočet výpočtového základu

Ve druhém případě nám bude figurovat redukční hranice, které jsou stanoveny nařízením vlády 7 100 Kč a 16 800 Kč. Její funkce spočívá v tom, že z části osobního vyměřovacího základu nepřesahující I. redukční hranici (7 100 Kč) se počítá pro výpočtový základ celá částka, z části mezi I. a II. redukční hranicí 30 % a z části přesahující II. redukční hranici 10 %.

3. Výpočet procentní výměry

Výsledná částka
Základní pevná částka důchodu, která je stejná pro všechny, je stanovena na
1 310 Kč. K ní se vyčte výsledek výpočtu procentní výměry, tedy v našem případě 6 373 Kč.

Výsledný důchod bude činit 7 683 Kč.

KDY DO PENZE
Nárok na klasický starobní důchod je podmíněn nejméně 25 lety důchodového pojištění a dovršení důchodového věku (rozdílný u mužů a žen) nebo nejméně 15 let pojištění a dovršení 65 let věku.

Důchodový věk pro žadatele o starobní důchod před 31. 12. 1995 ukazuje následující tabulka.

Tabulka č. 481
pohlaví důchodový věk
muž 60 let
žena – bez dětí 57 let
žena – 1 dítě 56 let
žena – 2 děti 55 let
žena – 3–4 děti 54 let

Vzhledem k neudržitelnosti důchodového systému se důchodový věk pro žadatele v období mezi 1. 1. 1996 a 31. 12. 2006 postupně zvyšuje – u mužů o 2 kalendářní měsíce a u žen o 4 kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok za dobu mezi 31. 12. 1995 a dnem, kdy občan navýšený věk dovrší.

FIN21

Dosáhnete-li důchodového věku po 31. 12. 2006, pak očekávejte důchodový věk podle následující tabulky. Samozřejmě za předpokladu, že vlády budou s důchodovou reformou postupovat současnou rychlostí.

Tabulka č. 482
pohlaví důchodový věk
muž 62 let
žena – bez dětí 61 let
žena – 1 dítě 60 let
žena – 2 děti 59 let
žena – 3–4 děti 58 let

Žádost o důchod se sepisuje tehdy, když se občan obrátí s žádostí o jeho sepsání u svého zaměstnavatele. Projeví-li zaměstnanec vůli odejít do starobního důchodu, měl by to oznámit alespoň 3 měsíce před dnem, od kterého o důchod žádá.

Anketa

Víte, jaký bude váš důchod?

11 %
11 %
19 %
13 %
36 %
9 %
Odpovědělo 797 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).