Hlavní navigace

Speciální úvěry pro podnikatele

13. 4. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V poslední době se na trhu objevily zajímavé úvěry, které mohou výrazně zjednodušit úsilí podnikatelů o získání peněžních zdrojů na investice a dokonce tyto zdroje i výrazně zlevnit. Dobrým příkladem je Expres půjčka od GE Money Bank a úvěry kombinované s dotací z EU.

Problematika úvěrování v ČR obecně

V minulém desetiletí byla ochota našich bankovních ústavů úvěrovat malé a střední podnikatelské subjekty, tzv. SME, značně rozkolísaná. Po úvěrovém boomu na počátku devadesátých let došlo v souvislosti s vnější i vnitřní ekonomickou nerovnováhou k velkým kvantitativním i kvalitativním změnám v našem hospodářství. ČNB provedla radikální zásahy prostřednictvím svých nástrojů měnové politiky (zvýšení úrokových sazeb, povinných minimálních rezerv a některých dalších kriterií), na kterou banky reagovaly výrazným snížením své ochoty poskytovat úvěry domácím firmám.

S rozsáhlou pomocí státu se banky vypořádaly s nekvalitními dlužníky a spolu s ekonomickým oživením došlo v posledních pěti letech ke změně v tomto chování bank. Dokonce do takové míry, že se dnes naše peněžní ústavy o nové klienty doslova „perou“. Vstupem ČR do EU se otevřely nové možnosti čerpání prostředků ze strukturálních a rozvojových fondů, které jsou mimo jiné zaměřeny i na rozvoj malého a středního podnikání – tzv. SME. Tolik stručné úvodní vysvětlení příčin posunu v úvěrové aktivitě českých bank.

Vše o bankovních službách pro firmy naleznete v příloze Firemní bankovnictví.

Nové úvěrové produkty

SME představuje sektor se strategickým potenciálem, neboť SME generuje takřka polovinu celkového výkonu ekonomiky, a daří-li se této podnikatelské skupině, daří se celé ekonomice. Banky pak pochopitelně z úvěrů těmto firmám profitují také a dnes jsou si významu SME samozřejmě vědomy. Proto jsme dnes svědky i toho, že SME pomáhají zvyšovat zisky bank.

Příkladem může být i ČSOB, která v polovině března potvrdila svůj zájem o SME v rámci informací o svých hospodářských výsledcích. V roce 2004 tak považovala za jeden ze svých největších úspěchů právě penetraci trhu SME, která vzrostla na 25 %, přičemž samotné úvěrové portfolio SME narostlo o celých 30 %. SME pak vygenerovaly 17 % celkových výnosů celé skupiny ČSOB.

Obecně dále platí, že banky již kromě standardních úvěrů nabízejí podnikatelům i další úvěrová lákadla, kterými se je pokouší oslovit. Proto banky snižují administrativní náročnost, zrychlují dobu vyřízení úvěru a snižují poplatky související s vyřízením úvěru. Dále se pokouší propagovat úvěry, které lze využít spolu s dotací z fondů EU, přičemž v tomto případě nabízí i technickou podporu při náročném vyřizování administrativy s tím spojené. Česká spořitelna oznámila, že jen do listopadu 2004 poskytla podnikatelům úvěry v rámci EU Program business v hodnotě téměř 900 milionů korun.

Expres půjčka

Příkladem toho, jak banky pokračují v boji o klienty ze segmentu SME, je i Express půjčka od GE. Tento nový produkt představila GE Money Bank začátkem března. Má velmi zajímavé parametry, o kterých lze říci, že jsou na trhu zatím ojedinělé. Patří mezi ně především neúčelovost úvěru, dále pak to, že je půjčka automaticky schvalována, rozhodnutí vydá banka na počkání, není vyžadován ručitel, peníze připíše banka do 24 hodin a žádost o úvěr je možné podat on-line nebo po telefonu. Reagovala tak na požadavky klientů, kteří jsou podle jejího šetření ochotni čekat na dobu schválení úvěru a jeho načerpání maximálně 4 dny, počet návštěv na pobočce by omezili maximálně na dvě a dokumentů by chtěli předložit maximálně čtyři kusy.

Expres Business je produkt orientovaný především na podnikatele s 0 až 9 zaměstnanci a obratem do 50 milionů. Půjčka je poskytována ve výši od 40 000 Kč do 500 000 Kč (banka se chystá pro následující polovinu roku navýšit horní limit až na jeden milion korun).

Klient při schvalování úvěru předkládá osobní doklady a živnostenský list, respektive výpis z Obchodního rejstříku. Finanční způsobilost banka zjišťuje prostřednictvím daňového přiznání, které klient předloží, a pokud není klientem banky, musí předložit i potvrzení o bezdlužnosti z FÚ a z České správy sociálního zabezpečení. Lze tak získat například úvěr ve výši 90 000 Kč při 72 měsíčních splátkách za 1 799 Kč, přičemž RPSN činí 14,05 %.

Úvěry s dotací od EU

Jak je obecně známo, ČR bude čerpat v následujících letech finanční pomoc z fondů EU. Půjde přitom o pomoc ze strukturálních a kohezních fondů a jejich výše by měla v případě ČR v období do roku 2006 dosáhnout až 2,6 miliard euro. V ní je část vyčleněna i na podporu malého a středního podnikání (SME). Této příležitosti tak mohou využít všichni podnikatelé, přičemž pomoc jim může efektivně zaručit většina bankovních domů. Vše probíhá tak, že podnikatel vypracuje projekt, na nějž chce získat dotaci od EU. Platí, že EU vyžaduje podnikatelovu spoluúčast, a proto je možné využít úvěru od banky, který je použit jako jistá forma předfinancování (jakýsi „překlenovací úvěr“) dotace, popřípadě i spolufinancování dotovaného projektu, a který je standardně zajištěn i úročen. Zároveň s projektem pak proto požádá o příslib úvěru. Následně vyčká rozhodnutí banky. Poté projekt a příslib úvěru předloží příslušnému zprostředkova­telskému orgánu, který o úvěru rozhodne. Přičemž platí, že příslib jako formu spolufinancování projektu orgány EU akceptují. Následuje vyřízení smluvních záležitostí, v případě úvěru i dotace. Pokud je rozhodnutí obou institucí kladné, je vystaven úvěr.

Po realizaci projektu si podnikatel požádá o vyplacení dotace, pročež musí projít nutnou kontrolou ze strany státních orgánů. V případě úspěšného vyřízení je vyplacena dotace (až 75 % z uznatelných nákladů na realizovanou investici), která slouží k umoření překlenovacího úvěru u dané banky. Poté již následuje standardní splácení investičního úvěru bance, který sloužil jako spolufinancování projektu.

V celém schvalovacím procesu nabízí většina bank poradenské, nebo alespoň zprostředkovatelské služby v oblasti přípravy projektu, projektové dokumentace a žádosti o dotaci z fondů EU.

školení účto Kučerová

Nabídky bank

Této oblasti úvěrů se věnují takřka všechny české banky. Vždy nabízí tři základní služby – zaúvěrování projektu (spolufinancování i předfinancování), poradenství a pomoc při vypracování projektu. Vzájemné odlišnosti jsou především ve výši poplatků za celé procedury a ve výši úroků, přičemž obě odlišnosti se váží na standardní podmínky, za jakých banky poskytují podnikatelům ostatní běžné úvěry.

Nabídky jednotlivých bank:

  • ČSOB – tento typ úvěru má ve své nabídce a zabývá se jím ČSOB EU Centrum.
  • Citibank – program se nazývá Business Banking.
  • Česká spořitelna – nabízí program EU Program business, věnuje se mu EU kancelář ČS, poradenství poskytuje dceřinná společnost Consulting ČS a navíc banka organizuje i speciální EU semináře pro podnikatele.
  • HVB Bank – poskytuje tuto službu v rámci speciálně zřízeného Evropského kompetenčního centra.
  • Komerční banka – nabízí produkt v rámci speciálního Programu ponte.
  • Volksbank – nabízí tzv. EU program, v jehož rámci je zřizován i speciální běžný účet.

Anketa

Hodláte se ucházet o dotace z EU?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).