Hlavní navigace

Speciální formulář k založení chráněného účtu je dostupný online

12. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Speciální formulář musí potvrdit všichni, kdo vám vyplácí nezabavitelnou část příjmu na takzvaný chráněný účet. Ten je možné založit od července, exekutor na něj nemůže.

Podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu musíte o potvrzení k chráněnému účtu požádat všechny strany, které vám vyplácí chráněný příjem. Nejčastěji tedy bude žádost vyplňovat zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení nebo například rodič platící výživné.

Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvádí, že formulář jde otevřít a vyplňovat přímo v prohlížeči Internet Explorer 11. Nám se však neotevřel, bylo nutné jej uložit do počítače, stejně jako v případě, že formulář stahujete v jiném prohlížeči.

Ve formuláři jsou základní údaje o povinném, jako je jméno, příjmení, trvalé bydliště, IČO atd. Do formuláře dále zaměstnavatel (v případě, že jde o mzdu) nebo plátce jiného příjmu uvede, ze kterého bankovního účtu a na který bankovní účet vám daný příjem vyplácí. Pokud jsou příslušné příjmy vypláceny z několika účtů, je třeba uvést v potvrzení k chráněnému účtu všechny tyto účty.

Potvrzení k chráněnému účtu.
Autor: Veronika Němcová

Potvrzení k chráněnému účtu.

Získané potvrzení poté musíte zaslat exekutorovi nebo jiné instituci, která vám obstavila účet. Ta poté oznámí bance, která vede váš obstavený účet, číslo bankovního účtu, z něhož vám je chráněný příjem vyplácen, a číslo vašeho obstaveného účtu, z něhož vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

Pokud máte na obstavený účet vedeno více exekucí, které nařídilo několik různých exekutorů či orgánů, můžete o to požádat kteréhokoli z nich. Dále požádáte banku, která vede váš obstavený účet, aby vám zřídila chráněný účet. V této souvislosti identifikujete obstavený účet, ze kterého se vám bude na chráněný účet převádět chráněný příjem.

Pokud v mezidobí dojde ke změně účtu, z něhož je vám chráněný příjem vyplácen (například zaměstnavatel změní číslo účtu, ze kterého vám vyplácí mzdu), musí vám vystavit i bez jakékoliv další žádosti aktualizované potvrzení k chráněnému účtu.

Co je chráněný účet?

Chráněný účet si můžete zřídit od 1. července 2021. Jde o zvláštní účet pro fyzické osoby v exekuci, které mají svůj platební účet obstavený. Na chráněný účet se exekuce nevztahují.

Založit si můžete pouze jeden, a to u banky, u které máte obstavený běžný účet. Smyslem vzniku chráněného účtu je, aby lidem v exekuci skutečně zůstala k dispozici částka nezabavitelného minima. Z chráněného účtu můžete provádět bezhotovostní platby stejně jako z jiného běžného účtu, můžete na něm však hospodařit jen s chráněným příjmem.

Parametry chráněného účtu

Chráněný účet banka zřídí a povede zadarmo. Banka také nemůže proti chráněnému účtu započíst ani svou pohledávku za vámi, pokud nevznikla v souvislosti s chráněným účtem (poplatky za tento účet tedy strhnout může).

Za ostatní případné poplatky (například za platební služby, platební kartu atd.) však banka může účtovat stejné poplatky jako za obstavený účet.

Rozdíl oproti klasickému účtu je, že se na chráněný účet nedají přijímat všechny standardní platby, ale jen:

 • chráněné příjmy zaslané z účtu, jehož číslo bylo na potvrzení od exekutora,
 • peníze, na které vám vznikne nárok vůči peněžnímu ústavu v souvislosti s chráněným účtem (například úroky či vratky plateb hrazených kartou),
 • peněžní prostředky odpovídající trojnásobku životního minima jednotlivce, pokud jsou na vašem obstaveném účtu a nebyly vám vyplaceny už dříve.

Co je chráněný příjem

Do výčtu chráněného příjmu patří:

 • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy vyplacená ve spojitosti se zaměstnáním, náhrada výdělku v dočasné pracovní neschopnosti a náhrada výdělku po jejím skončení,
 • pohledávky fyzických osob – podnikatelů z podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny nebo z práv umělců nebo z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví,
 • důchody,
 • výživné,
 • dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné, daňový bonus, příspěvek na bydlení, výživné na nezaopatřené dítě,
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu dle zák. upravujícího ocenění účastníků národního boje a některých pozůstalých,
 • pohledávka náhrady od pojišťovny na nové vybudování nebo opravu budovy,
 • pohledávky nabyté jako substituční jmění = nabyté povinným v rámci dědictví, jež má podle nařízení zůstavitele přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (vyjma situací, kdy má povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí / exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy spojené s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění).

O tom, kolik ze mzdy zůstane dlužníkovi a kolik připadne věřitelům, rozhoduje částka takzvaného nezabavitelného minima. K 1. červenci 2020 se změnil způsob výpočtu nezabavitelných částek, což vedlo k jejich letošnímu už třetímu zvýšení.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).