Hlavní navigace

Směnku i se zkráceným názvem platebního místa musíte zaplatit

11. 11. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ani zkrácený nebo zkomolený název platebního místa nečiní směnku neplatnou, přestože se dlužník bude pokoušet o opak.

Případná odchylka od úředně zavedeného označení platebního místa (obce) nezbavuje výstavce směnky povinnosti plnit a majitele směnky práva plnění – zaplacení – vyžadovat.

V čem byl problém

Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byl na základě dlužníkem podaných námitek zrušen původně vydaný směnečný platební rozkaz. Odvolací soud se totiž ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o neplatnosti směnky pro neurčitost vymezení platebního místa. Tip: Platební rozkaz nepodceňujte

Zdůraznil, že údaj na směnce vyznačený („K. Vary“) požadavek určitosti nesplňuje a doplnil, že „směnka je neomezitelně převoditelný cenný papír, její oběh tedy zákon přímo předpokládá“, přičemž „v úvahu přichází i indosace na zahraniční subjekt, u něhož znalost použité zkratky ani nelze předpokládat“.

Proti takovému rozsudku si věřitel podal dovolání. Měl – na rozdíl od soudů nižších stupňů – za to, že platební místo uvedené na směnce „K. Vary“ je „zcela určitým a srozumitelným místem plnění“. „Zkratka statutárního města Karlovy Vary, ve znění ,K. Vary.‘ je zkratkou ustálenou a je již spíše notorietou. V tomto znění se užívá jak na dopravních značkách, tak i na důležitých listinách, a je proto obecně známá a užívaná. Platební místo kromě zkratky obce obsahuje rovněž údaj o přesném místě plnění, když uvádí ulici a číslo popisné domu“. Tip: Vypsat neplatnou směnku je až bolestně jednoduché

Náležitosti směnky

Podle ust. čl. I. § 75 směnečného zákona vlastní směnka obsahuje:

  1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
  2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
  3. údaj splatnosti;
  4. údaj místa, kde má být placeno;
  5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
  6. datum a místo vystavení směnky;
  7. podpis výstavce.

Nezbytnou náležitostí vlastní směnky je údaj místa, kde má být placeno, když její výstavce se právě v platebním místě zavazuje směnku zaplatit a věřitel má právo jen v tomto platebním místě na dlužníkovi plnění podle směnky požadovat. Platební místo je tak místem, kde má být směnka při splatnosti k placení předložena a případně také pro neplacení protestována. 

Přitom údaje o místu, kde má být placeno, nesmí být rozporné, a nelze akceptovat ani uvedení místa placení způsobem alternativním. V takových případech by totiž nebylo možno jednoznačně a bez jakýchkoli pochybností určit, kde (v jakém místě) má výstavce směnky vlastní povinnost plnit a majitel takové směnky právo plnění vyžadovat.

Současně platí, že k naplnění požadavku určitosti platebního místa postačí, je-li platební místo na směnce vyznačeno alespoň s přesností obce nebo města, a to bez zřetele k tomu, zda případně existuje více takových míst shodného názvu.

Posouzení sporného případu

Pro rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak bylo stěžejní posouzení, zda vymezení platebního místa způsobem „K. Vary“ požadavkům shora uvedeným vskutku odpovídá.

Jakkoli platí, že každá obec má svůj název a ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra na návrh obce, požadavek, aby na směnce byla uvedeno místo platební − název obce – bez sebemenší odchylky od takto určeného názvu, z ust. čl. I. § 75 směnečného zákona dovodit nelze.

Tip do článku - účto fakturace duben

Naopak podstatné je, zda údaj místa, kde má být placeno, je na směnce vyznačen způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, kde má výstavce směnky vlastní povinnost plnit a majitel směnky právo plnění vyžadovat; případná odchylka od „úředně zavedeného“ označení (platebního) místa (obce), nemající za následek vznik takových pochybností, není významná (a není důvodem neplatnosti směnky). Čtěte: Pozor na fígle se směnkami. Stačí jedno chybné slovo a je neplatná

Při respektování těchto zásad shledal Nejvyšší soud ČR – na rozdíl od soudů nižších stupňů – údaj platebního místa na sporné směnce („K. Vary“) dostatečně určitým (nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že jde o Karlovy Vary) a nezpůsobujícím neplatnost dané směnky; proto rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení svým rozsudkem spis. zn. 29 Cdo 3817/2012, ze dne 28. 2. 2013.

Závěrečné shrnutí

  1. Údaj místa, kde má být placeno, musí být na směnce vyznačen způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, kde má výstavce směnky vlastní povinnost plnit a majitel směnky právo plnění vyžadovat případná odchylka od „úředně zavedeného“ označení platebního místa (obce), nemající za následek vznik takových pochybností, není významná a není důvodem neplatnosti směnky.
  2. Současně platí, že k naplnění požadavku určitosti platebního místa postačí, je-li platební místo na směnce vyznačeno alespoň s přesností obce nebo města, a to bez zřetele k tomu, zda případně existuje více takových míst shodného názvu.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 29 Cdo 3817/2012, ze dne 28. 2. 2013)

Anketa

Setkal/a jste se již se směnkou?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).