Hlavní navigace

Šmejdi musí na předváděcích akcích počkat na peníze týden

9. 8. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Uzavřeli jste na předváděcí akci smlouvu o koupi zboží či služby? Prodejce po vás na místě nesmí vyžadovat žádné peníze. Praxe je bohužel jiná.

Od letošního února prodejcům z předváděcích akcí zákon o ochraně spotřebitele zakazuje požadovat peníze z uzavřené kupní smlouvy přímo na místě, tedy ještě na předváděcí akci. Ani po půlroce zmíněnou právní úpravu prodejci nedodržují a řada spotřebitelů o ní vůbec neví.

Šmejdi musí týden počkat

Povinnost prodejců žádat peníze nebo jejich část až teprve 7 dní po konání předváděcí akce je ukotvena v § 20b zákona o ochraně spotřebitele.

Konkrétně zmíněný paragraf uvádí, že prodejci na organizovaných akcích nesmí během této akce nebo před uplynutím 7denní lhůty od uzavření smlouvy požadovat ani přijmout plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku či služby anebo její části. Prodejce nesmí během této doby přijmout ani zálohu na úhradu ceny nebo jakýkoli jiný poplatek.

Spotřebitelé neví, prodejci ignorují

Podle výsledků kontrol České obchodní inspekce (ČOI) však řada prodejců toto ustanovení nedodržuje a řada spotřebitelů na druhé straně ani neví, že nikdo už nemá právo po nich týden od uzavření kupní smlouvy žádat žádné peníze.

Od platnosti novely zákona o ochraně spotřebitele inspektoři ČOI její dodržování kontrolovali téměř stokrát (95 kontrol v souvislosti s novou povinností nepožadovat a nepřijímat platby na předváděcích akcích ve lhůtě 7 dnů od uzavření kupní smlouvy). Pochybení zjistili u pětiny kontrol.

Pravomocně dosud ČOI uložila 2 pokuty. Jednu společnosti BNM-MEDICAL, která si „vysloužila“ sankci ve výši 110 000 Kč, a druhou společnosti Exen Trade, která uložila nejprve 100 000 Kč a následně už 1 200 000 Kč. Ostatní zjištění se zatím řeší ve správním řízení.

Jedná se o první milionovou pokutu v souvislosti s porušením této nové zákonné povinnosti. Inspektorům se podařilo prokázat přijetí hotovosti zástupcem kontrolované společnosti po předváděcí akci, a to ve 4 případech. Ve dvou případech bylo na smlouvě uvedeno dokonce budoucí datum převzetí hotovosti, informoval Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. Podle Jana Mládka, ministra obchodu a průmyslu, už se dá takové jednání považovat za vědomé porušení a obcházení zákona.

Prodejci si se zákony hlavu nelámou

Ignorování nejčerstvější povinnosti prodejců není zdaleka jediným prohřeškem, se kterým se kontroloři ČOI na předváděcích akcích setkávají.

Například právě zmíněná společnost Exen Trade nesplnila ani zákonnou povinnost uvést v pozvánce na předváděcí akci úplnou informaci o předpokládaném časovém harmonogramu, neidentifikovala nabízené výrobky a logicky tím pádem neuvedla ani jejich cenu. Na pozvánce chybělo i jméno a příjmení zástupce právnické osoby, která akci pořádá, ve dvou případech bylo podle ČOI zase na pozvánce uvedeno nesprávné jméno společnosti a nesprávné IČ. V kupní smlouvě pak společnost například neuvedla datum jejího uzavření, což samozřejmě komplikuje případné uplatnění reklamace, resp. komplikuje správné stanovení lhůty pro uplatnění reklamace.

V daném případě zástupci společnosti spotřebitele vozili domů s tím, že si zde řeknou o hotovost za prodané zboží a budou tak mimo možný dosah inspektorů ČOI.

Spotřebitel tak byl krácen na svých právech ponechat si finanční částku v delší zákonné lhůtě, která zároveň spotřebiteli usnadňuje proces odstoupení od smlouvy, kdy není třeba žádat zpět i zaplacenou finanční částku, uzavírá zpráva ČOI.

Povinnosti pořadatelů prodejních akcí

Povinnostem prodejců v souvislosti s konáním organizovaných akcí se věnuje zákon o ochraně spotřebitele ve čtyřech paragrafech.

Podle zákona o ochraně spotřebitele je organizovanou akcí: akce určená pro omezený počet spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků, poskytování služeb nebo k jejich propagaci anebo k jejich nabízení, přičemž není rozhodující, zda je součástí akce též doprava osob účastnících se této akce.

Zákon prodejcům v § 20 nařizuje nejpozději 10 pracovních dnů před konáním akce oznámit České obchodní inspekci:

  • adresu místa, kde se uskuteční prodej výrobků, poskytování služeb, jejich propagace anebo jejich nabízení,
  • datum konání akce vč. předpokládaného časového harmonogramu,
  • identifikaci výrobku nebo služby, kterou budou nabízet, prodávat či poskytovat na akci, uvést jejich cenu bez zohlednění případných individuálně sjednaných slev,
  • přiložit k oznámení kopii pozvání k účasti na organizované akci.

Na pozvánce na předváděcí akci, kterou najdete ve schránce, musí být podle § 20a jasně uvedeno, kde a kdy se akce koná (vč. předpokládaného harmonogramu), co za výrobky či služby se zde bude nabízet a za jakou cenu bez případných individuálních slev. Na pozvánce musíte najít i název, sídlo a IČ organizátora (případně identifikační údaje zástupce právnické osoby). Pokud prodejce a organizátor není ta samá právnická či fyzická osoba, opět by měla pozvánka obsahovat název, sídlo a IČ prodejce.

Podle § 20c se oznamovací povinnost (§ 20 a § 20a) nevztahuje na akce pořádané za účelem degustace a konzumace a prodeje degustovaných výrobků. Tato výjimka se neuplatní, pokud bude součástí této akce i propagace, nabídka nebo prodej jiných výrobků anebo poskytování jiných služeb.

Ustanovení § 20 a 20a se nevztahují ani na schůzky, kde máte domluveno jen jednotlivě sjednat pojistnou smlouvu, penzijní připojištění nebo investiční služby.

skoleni_29_6

Obraťte se na ČOI sami

Pokud si nejste jistí, zda byla vaše spotřebitelská práva dotčena, můžete využít bezplatnou Poradenskou a informační službu. Ta je k dispozici na většině oblastních inspektorátů ČOI a na řadě dalších míst (živnostenské odbory na některých obecních úřadech apod.). Podrobný seznam kontaktních míst, kde si buď můžete sjednat přímo schůzku, nebo se alespoň zeptat po telefonu, najdete na webu ČOI.

Sem se můžete obrátit i v případě, že jste dostali pozvánku na prodejní akci, která podle vás porušuje ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).