Hlavní navigace

Skandální dotazník nevyplňujte!

26. 3. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Celostátní anketa pro spotřebitele po vás chce ještě víc informací než neblaze proslulé sčítání lidu. Pokud dotazník vyplníte celý, budou o vás cizí lidé vědět nejen to, jaký šampón používáte, ale též, jaké je vybavení vaší domácnosti a u které banky máte účet! Tak co, vyplníte? Není to zadarmo!

Také jste našli ve své schránce na dopisy takový nevinně vyhlížející dotazník? Nadepsán byl Celostátní anketa pro spotřebitele a vyrobila ho britská firma Consumer Data, která se shromažďováním a zpracováváním dat zabývá ve Velké Británii, v Polsku, Maďarsku, České republice a počítá s rozšířením i do dalších zemí východní a střední Evropy.

Podle internetových stránek firmy by dotazník měly dostat všechny domácnosti v České republice, má jich tedy být celkem 4.500.000. Aby nikdo z oslovených spotřebitelů nebyl na pochybách, že se celá akce uskutečňuje jen pro jeho dobro, je dotazník uveden dopisem Markéty Musilové, manažerky celého projektu, v němž se dočtete mimo jiné toto:

"Tím, že se zúčastníte této ankety, zodpovíte dle pravdy všechny (zvýrazněno redakcí Měšce) otázky, budete mít větší jistotu, že se později ve Vaší schránce neobjeví nabídka výrobků nebo služeb, o které nemáte zájem. Budete tedy oslovováni pouze těmi společnostmi, které svým zaměřením korespondují s potřebami a přáními, které máte. Budete od nich dostávat zdarma vzorky či zajímavé a exkluzivní nabídky (zvýrazněno redakcí Měšce).

No, řekněte, dostávat zdarma (sic!) vzorky či exkluzivní nabídky, nestojí to za to? A to ještě není všechno! Čtěte dál:

„Tím, že se zúčastníte této ankety, máte nejenom možnost stát se výhercem jedné ze zajímavých cen, ale zároveň naše společnost přispěje za každý řádně vyplněný a doručený dotazník částkou 1,– Kč na konto Kojeneckého ústavu v Teplicích (zvýrazněno společností v dotazníku)“.

Lidi, přece nemáte kamenná srdce, stačí vyplnit dotazník a někdo jiný, za vás, přispěje kojeneckému ústavu! A když je to celostátní anketa a když to, jako vy, vyplní všichni, ti kojenci dostanou miliony… Přece nemůžete zůstat stranou!

Navíc můžete vyhrát! 1. cena je v hodnotě 100.000 Kč, 2. cena za 20.000 Kč a 3. až 20. cena v hodnotě 1.500 Kč. A všechny ceny si můžete svobodně vybrat – po kolonkách o jméně, adrese a telefonu (všechno nejen o vás, ale i vašem partnerovi) následuje v dotazníku oddíl „Výběr ceny“ a tam takové skvosty jako televize, zájezd, hotovost, víno, mobil atd. Opravdu vás to nepřesvědčí?

Poté, co si vyberete cenu, následuje tolik kolonek, že by to vydalo za tři sčítání lidu. Postupně jste dotázáni na časopisy, zájmy, rodinný stav, počet osob v domácnosti, druh bydlení, vybavení domácnosti, vzdělání, zaměstnání, data narození, děti, měsíční příjem, plenky, vložky, šampon, prací prášky, automobil, různé druhy spoření, pojištění, hypotéku, podílové listy, na banku, u které máte účet, platební karty, mobilní telefon, cigarety, alkohol.

Pak přichází místo na podpis, jímž společnosti dáte souhlas s používáním vašich údajů.

„…souhlasím s tím, aby společnost Consumer Data s.r.o. údaje zpracované z anketního dotazníku v rozsahu výše uvedeném poskytovala na základě smlouvy obchodním společnostem uvedeným v seznamu na zadní straně tohoto anketního dotazníku (zdůrazněno redakcí Měšce). (…) tento souhlas platí po dobu pěti (5) let ode dne podpisu tohoto anketního lístku. Jsem si vědom(a), že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Podpisem anketního dotazníku dále stvrzuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.“

Poslední strana dotazníku obsahuje dlouhý seznam firem, kterým společnost s vaším souhlasem může nabízet své informace.

Nechybí mezi nimi snad žádná významnější instituce, která by mohla mít zájem na komunikaci se spotřebiteli. Banky, pojišťovny, mobilní operátoři, výrobci nejrůznějšího zboží atd. Jejich seznam není nijak okomentován ani vysvětlen. Přesto si dotazovaný snadno udělá spojnici mezi nimi a dotazníkem.

Co z toho všeho vyplývá? Hned několik věcí. Především společnost velmi rafinovaně využívá slabosti některých lidí pro spotřebitelské soutěže. S vidinou výhry a toho, že přispívají na charitu, poskytnou o sobě společnosti Consumer Data velmi důvěrné informace, vedle nichž je sčítání lidu jen neformálním popovídáním.

Společnost se hájí tím, že celá věc je dobrovolná a nikdo do ní není nucen. Navíc návod na vyplnění radí, abyste přeskočili jakoukoli otázku, pokud na ni nechcete odpovídat.

Proto, pokud považujete údaje o svém osobním účtu, o svých finančních produktech, o vybavení domácnosti a o svých zálibách za příliš důvěrné, řiďte se radou společnosti a dotazník nevyplňujte. Pokud vám poskytnutí těchto informací cizí osobě nevadí, dotazník vyplňte a odešlete. Věřte, že na vaši adresu od té chvíle budou chodit jen samé výhodné nabídky, přesně podle vašich potřeb. Například:

„Dobrý den, já jsem z banky X a vím, že máte účet v bance Y. A taky vím, že přemýšlíte o změně finančního ústavu. Nechcete přejít k nám? Poskytneme vám pojištění, které jste si s manželkou vždycky přáli, můžete si s námi naspořit na nového Forda a tu vaší starou kraksnu necháte synkovi, když mu za chvíli bude těch osmnáct. Při vašem zaměstnání to pro vás nebude problém. A zdarma jako dárek dostanete vaši oblíbenou whisku!“

Consumer Data vyhlašuje, že se vše děje podle zákona a s vědomím Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Nepochybujme o tom, že firma má všechno pečlivě ošetřeno. Nejdůležitější poukaz je na dobrovolnost vyplňování. Kdo nechce, nevyplní. Přesto se jistě najde dost těch, kteří vyplní. V předchozím testovacím průzkumu provedeném na 100.000 domác­nostech prý odpovědělo 3–5% dotazovaných. Pokud poměr vydrží (a sociologické učebnice říkají, že by měl), pak 3–5% ze 4.500.000 domác­ností je 135.000 až 225.000 domácností; tedy více než slušný reprezentativní vzorek.

Že dotazník neodporuje zákonu, nám potvrdil i samotný ÚOOÚ. Důležitá je dobrovolnost odpovídání, možnost neodpovědět na jednotlivou otázku, výslovný souhlas s použitím dat a to, že souhlas lze kdykoli odvolat.

Je tu však další zajímavý prvek – a to seznam společností na poslední straně dotazníku. Namátkou jsme oslovili největší instituce finančního světa a jejich reakce byla značně překvapivá.

Česká pojišťovna se ústy svého mluvčího Michala Urbana od celé akce distancovala s tím, že se společností nespolupracuje.

Česká spořitelna, tisk. mluvčí Věra Čarná: „Firma Consumer Data se na Českou spořitelnu obrátila s nabídkou spolupráce loni na podzim. Tuto spolupráci jsme však odmítli. Česká spořitelna se tedy žádným způsobem na zmiňovaném spotřebitelském výzkumu nepodílí.“

Českomoravská stavební spořitelna, tisk. mluvčí Pavla Paseková: „ČMSS, třebaže je uvedena v seznamu firem na letáku, se uvedené ankety žádným způsobem neúčastní, ani ji nepodporuje. Naše jméno bylo na této tiskovině uvedeno bez našeho vědomí a bez našeho souhlasu.“

Komerční banka, Markéta Dvořáčková, divize komunikace KB: „Komerční banka byla do tohoto dotazníku zařazena s ohledem na její význam na finančním trhu. K souhlasu o uveřejnění jména KB na tomto dotazníku jsme vyzváni nebyli a společnost Consumer Data tedy uvedla jméno KB bez předchozího souhlasu.“

Ředitel společnosti Consumer Data, Michal Kašpárek, nám sdělil, že se jedná o seznam potenciálních klientů společnosti a že tento seznam byl na letáku uveden jako požadavek ÚOOÚ, s nímž se celá akce konzultovala. A to z toho důvodu, aby dotazovaní věděli, kterým společnostem své údaje poskytují. ÚOOÚ nám však sdělil, že sice konzultace probíhaly, ale konkrétní leták konzultován nebyl. A seznam institucí prý nespadá do kompetence úřadu, to prý je záležitost společnosti Consumer Data a uvedených institucí.

Z reakcí zástupců těchto institucí bylo patrné, že s přítomností jména instituce na letáku nejsou příliš nadšeni. Už jen skutečnost, že o něčem podobném nevěděli, nepůsobí příliš důvěryhodně. A to, že některé byly uvedeny navzdory svému nesouhlasu, už vůbec není korektní. Jestli jste z letáku nabyli dojmu, že se vše koná pod jakousi záštitou těchto společností, není tomu tak.

skoleni_13_10

Společnost Consumer Data si ale před spuštěním celé akce nechala vypracovat právní rozbor, jehož výsledkem je sdělení, že případné námitky ze strany uvedených institucí budou mít jen minimální šanci na úspěch. Nu což, hlavně, že je to podle zákona.

Na stránkách společnosti Consumer Data naleznete kromě informace, že firma chce s podobným průzkumem české domácnosti potešit každý půlrok, i tuto větu: „Datum 4. 6. 2001 je dnem, kdy Consumer Data oficiálně zahajuje svou činnost. Od tohoto dne mají spotřebitelské databáze a direct-marketing v ČR nový rozměr.“ Sympatické varování.

Anketa

Myslíte si, že podobné dotazníky mohou ohrozit vaše soukromí?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).