Hlavní navigace

Sberbank je v insolvenci, majetek banky se musí rychle prodat. Co dělat, když v ní uvízly vaše peníze?

3. 8. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
O koupi zkrachovalé Sberbank nikdo neprojevil zájem. Její likvidátorka Jiřina Lužinová proto poslala návrh na insolvenční řízení, který už Městský soud v rychlosti schválil.

Městský soud v Praze v úterý 2. srpna schválil návrh na insolvenční řízení zkrachovalé Sberbank, který podala insolvenční správkyně Jiřina Lužinová, a vydal předběžné opatření. Tím pověřil likvidátorku, aby v roli předběžného insolvenčního správce:

 • zjistila veškerý majetek banky,
 • provedla opatření k přezkoumání účetnictví Sberbank,
 • zajistila soupis majetkové podstaty,
 • jednala s prozatímním věřitelským výborem,
 • a aby podala Městskému soudu kompletní informace o výše zmíněných bodech, o ekonomické situaci banky a o výsledku jednání s věřitelským výborem.
 • Likvidátorka na to dostala lhůtu 20 dnů, tedy do 22. srpna 2022.
 • Návrh likvidátorky, aby byla pověřena také jednáním s možnými kupujícími, soud zamítl. Odůvodnil to tím, že do role insolvenčního správce nepatří jednání s třetími stranami o prodeji, stejně jako například oceňování majetku.

Návrh na insolvenci podala Jiřina Lužinová 29. července 2022, tedy po 3 měsících od chvíle, kdy Sberbank přišla o bankovní licenci vydanou Českou národní bankou (ČNB). Likvidátorka po posouzení finanční situace banky zhodnotila, že Sberbank je v úpadku jak nenašel vážný zájemce z řad ostatních bank, který by chtěl Sberbank odkoupit.

Majetek banky se musí prodat. A to hodně rychle

Protože se jedná o banku, jejíž „matkou“ je ruská Sberbank, vyvstává zde podle insolvenčního návrhu velký problém s bankovním systémem, jehož software a hlavně licenci zajišťují britské a americké firmy. Na ruskou banku se tedy vztahují americké sankce, protože je banka považována za tzv. blokovanou entitu. Tyto sankce zabraňují všem americkým osobám se Sberbank obchodovat. Banka původně dostala v květnu 2022 od amerického úřadu OFAC výjimku, hlavně proto, aby umožnil její likvidaci.

Výjimka byla dvakrát prodloužena, finálně do 12. prosince 2022. Po tomto datu přestane operační systém fungovat, což bude mít za následek, že banka už nebude schopna užívat páteřní bankovní systém, tzv. „core banking system“.  Přestane být schopna identifikovat svoje úvěrové dlužníky a výši úvěrových pohledávek, aby je mohla prodat. Nebude už moci evidovat ani své věřitele a výši jejich pohledávek. Zjednodušeně řečeno, bankovní systém zhasne a už nebude možné dohledat naprosto žádná data.

Podle likvidátorky by přenesení všech dat do nového bankovního systému zabralo minimálně 10 měsíců, tedy není možné to stihnout poloviny prosince. Navíc, všechny ostatní existující bankovní systémy mají rovněž britské nebo americké licence, zkrátka tato záležitost nemá žádné praktické řešení.

Proto likvidátorka požádala soud o vydání předběžného opatření, které by nastartovalo okamžitý proces prodeje majetku Sberbank, a to zejména jeho úvěrové portfolio. Bez jeho prodeje bude velmi složité, spíš nemožné, věřitele uspokojit. Úvěrové portfolio může odkoupit zase jedině banka, tedy instituce s bankovní licencí.

Likvidátorka věří, že banky, se kterými vešla do jednání o případném prodeji v procesu likvidace Sberbank, bude možné pokračovat ve vyjednávání nyní, když už je Sberbank v konkurzu. Odhaduje, že proces prodeje bude trvat přibližně 4 až 5 měsíců, přičemž přenos dat z původního bankovního systému Sberbank do systému nového majitele zabere cca 2 měsíce. Prodat samotné úvěrové portfolio a ostatní majetek banky bude zřejmě jednodušší, než prodat banku jako instituci i se všemi jejími problémy (brzké ukončení licence bankovního systému, ruské vlastnictví atd.)

Dluh Sberbank stále narůstá

Sberbank má podle insolvenčního návrhu desítky tisíc věřitelů, kterým dlužila k 30. červnu 2022 celkem 61,76 mld. Kč. Největším věřitelem je Garanční systém finančního trhu (GSFT), který zajistil prostřednictvím Komerční banky výplaty náhrad vkladů klientům Sberbank.

Oproti tomu je hodnota majetku banky 61,61 mld. Kč, což znamená, že závazky vůči věřitelům v červnu převyšovaly majetek cca o 151 mil. Kč. Tento dluh však stále roste o úroky z prodlení, podle odhadu je to nyní, na začátku srpna cca 605 mil. Kč.

Co všechno tvoří majetek Sberbank?

 • úvěrové portfolio (poskytnuté úvěry),
 • hotovost,
 • prostředky na bankovních účtech,
 • movitý hmotný majetek,
 • nehmotný majetek,
 • nemovitosti,
 • korporátní dluhopisy,
 • pohledávky z ukončených a neukončených derivátů

Věřitelský výbor, který bude spolupracovat při prodeji majetku Sberbank, budou tvořit největší věřitelé banky: GSFT, Kraj Vysočina, Česká národní banka (ČNB), společnost STEMA-TECH a statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Co se bude dít dál, jestliže ve Sberbank zůstaly vaše peníze?

Odpověď na tuto otázku se týká zejména lidí, kteří měli u Sberbank vyšší vklad, než 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele, případně za přesně vymezených podmínek více než 4 999 000 Kč. Na zvýšenou náhradu do uvedeného limitu mají nárok ti klienti, kteří mají v bance peníze utržené za prodej nemovitosti, z vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, z dědického řízení a podobně.

Výše uvedené částky nespadají do budoucího insolvenčního řízení, protože je dostanete (nebo jste je už obdrželi) z Fondu pojištění vkladů z Garančního systému finančního trhu prostřednictvím Komerční banky.

Peníze nad tento limit už budou spadat do konkurzu.

Co se děje s majetkem společnosti v rámci konkurzu?

Insolvenční správce veškerý majetek dlužníka zpeněží (rozprodá) a výtěžek rozdělí mezi věřitele podle jejich pohledávek.

První na řadu přijdou zaměstnanci dlužníka, poté správce uspokojí pohledávky státu (např. zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance) a nakonec se začne s vyplácením ostatních věřitelů, tedy klientů, dodavatelů a dalších.

O své pohledávky se hlásit nemusíte

Veškeré závazky, které má banka vůči svým věřitelům, jsou evidovány v jejím účetnictví. Jsou tudíž automaticky platné a přihlášené do insolvenčního řízení. Týká se to například vašich peněz na účtu, neuhrazených faktur dodavatelů, poměrné části odměn za věrnost, bonusů při řádném splácení tzv. bonusové půjčky,  přeplatku za nájem bezpečnostní schránky a podobně.

Už tedy není nutné, jako to bylo v případě, kdy Sberbank vstoupila „pouze“ do likvidace,  aby věřitelé své pohledávky přihlašovali. V květnu likvidátorka vyzvala věřitele, aby své pohledávky přihlašovali do 9. září 2022.

Pokud jste tedy věřitelem banky, insolvenční správce vám pošle do 60 dnů oznámení o výši vaší pohledávky a potvrdí, že je vaše pohledávka přihlášena.

Pokud se vám nebude zdát výše částky, kterou vám insolvenční správce určil, můžete se do 4 měsíců od vyhlášení konkurzu odvolat, uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku. Pokud námitku nepošlete, pak už nemáte na stížnosti nárok.

V případě, že vám písemné oznámení o pohledávce od insolvenčního správce nepřijde, pak se mu ozvěte s písemnou námitkou a uveďte v ní výši vaší pohledávky.

Hlídejte si proto informace na webových stránkách banky, kde budou v dohledné době zveřejněny podrobnosti.

Pouze v případě, že vaše pohledávka z nějakého důvodu není v účetnictví Sberbank, pak je nutné, abyste poslali přihlášku do insolvenčního řízení.

Výplata vašich peněz nastane až v okamžiku, kdy bude majetek Sberbanky rozprodán. Vše se odvíjí od průběhu a trvání insolvenčního řízení.

Jak na nevyčerpanou nebo rozčerpanou hypotéku

Insolvenčním řízením vaše závazky nekončí. Všechny smlouvy jsou platné a doba splatnosti vašich úvěrů zůstává nezměněna. Pokud se vás splácení úvěrů týká, jistě jste už dostali od Sberbank dopis, ve kterém je pro vaše splácení stanoven zvláštní splátkový účet.

Přiklepla vám Sberbanka hypotéku, vy jste dali bance do zástavy svoji nemovitost, ale k načerpání peněz už nestačilo dojít?

Pokud jste s bankou nezahájili čerpání, pak požádejte o ukončení smluvního vztahu s bankou pomocí změnového formuláře. Po podpisu dodatku pak obdržíte od banky kvitanci, se kterou požádáte katastrální úřad o výmaz zástavního práva. Kvitance se vydává do 30 dnů po odstoupení od smlouvy. Katastrálnímu úřadu pak musíte zaplatit poplatek 2000 Kč za výmaz zástavy.

V případě rozčerpané hypotéky, kdy jste od banky už určitou sumu dostali, je nutné, abyste si tuto hypotéku převedli k jiné bance a požádali o navýšení příslušné částky, kterou potřebujete.  Učinit tak můžete pomocí žádosti o předčasné splacení, kterou pošlete na e-mailovou adresu hyposervis@sberbank.cz.

Spolu s hypotékou také můžete zrušit pojištění schopnosti splácet, opět pomocí změnového formuláře, který zašlete na výše uvedenou mailovou adresu.

Veškeré žádosti o změnu musí být podepsány všemi případnými spoludlužníky a podpisy musí být úředně ověřeny.

Zrefinancovali jste u Sberbank hypotéku? Jestliže vám banka poslala finální částku vyčíslení zůstatku a máte i číslo účtu pro splacení závazku, pak vše zůstává v platnosti. Jen nezapomeňte v platbách vždy uvádět variabilní symbol, který jste dostali přidělený.

Spotřebitelské úvěry musíte i nadále platit

Pokud jste svůj úvěr ještě nerefinancovali u jiné banky, musíte ho splácet tak, jak vám ukládá smlouva. Jen se, stejně jako u hypoték, změnilo číslo účtu, kam máte splátky posílat. Seznam nových čísel účtů pro jednotlivé typy úvěrů naleznete na webu banky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).