Hlavní navigace

Rychlé peníze ze stavebního spoření

30. 5. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Stavební spoření je obecně považováno za běh na dlouhou trať. Přesto i prostřednictvím tohoto finančního nástroje lze získat peníze na bydlení velmi rychle – díky překlenovacím úvěrům.

Kupujete nemovitost? Zkvalitňujete své bydlení? Potřebujete na to okamžitě peníze? Možná se vám bude hodit překlenovací úvěr.

Překlenovací úvěr (v ČMSS se nazývá „meziúvěr“ a v VSS KB „Rychlá půjčka“) se stává stále oblíbenějším nástrojem pro řešení bytových potřeb. Klienti stavebních spořitelen po něm sahají nejčastěji v situaci, kdy potřebují peníze opravdu velmi rychle. Ve srovnání s řádným úvěrem ze stavebního spoření bývá jeho vyřízení méně zdlouhavé a ve srovnání s hypotékou méně finančně náročné. A další podstatný faktor – zatímco hypoteční banky začínají své úvěry poskytovat až od vyšších částek (několik set tisíc korun), od stavební spořitelny si přes překlenovací úvěr můžete půjčit klidně jen několik desítek tisíc korun.

Co přesně představuje překlenovací úvěr?
Systém stavebního spoření spočívá na dvou fázích – nejdříve klient spoří a shromažďuje prostředky na svém účtu. Po určité době si na základě naspořené částky od stavební spořitelny může půjčit do výše předem zvolené cílové částky (cílová částka představuje součet naspořených prostředků a úvěru). Po fázi spoření tedy následuje (pokud má klient zájem) fáze úvěru. Přičemž jakýkoli úvěr ze stavebního spoření může být poskytnut jen na účely spojené s řešením vlastních bytových potřeb klienta.

Jenže podle zákona má klient nárok na přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření nejdříve po dvou letech spoření. V jistých případech ale klient nemůže (nebo nechce) čekat, než uplynou povinné dva roky od uzavření smlouvy. V takové chvíli přichází na řadu překlenovací úvěr. Stavební spořitelna klientovi poskytne překlenovací úvěr, který splácí až do té doby, než mu bude moci být poskytnut úvěr řádný.

Jak to všechno funguje?
Ať má klient zájem o úvěr překlenovací či řádný, musí na účet u stavební spořitelny vložit jistou minimální požadovanou částku, na základě které mu pak stavební spořitelna může půjčit. Tato částka se vyjadřuje procentním podílem z cílové částky. U řádných úvěrů představuje obvykle 50 % cílové částky (někde 40 %), u překlenovacích úvěrů může v některých případech stačit jen 20 %.

Klient, který má zájem o okamžitý překlenovací úvěr, si tedy založí smlouvu o stavebním spoření a zvolí cílovou částku, obvykle takovou, aby odpovídala částce, kterou si chce půjčit. Poté zaplatí poplatek za uzavření smlouvy a na účet vloží alespoň minimální požadovanou částku. Například to může být 30 %, což při cílové částce 250.000 Kč znamená 75.000 Kč. Tyto peníze musí nejdříve sehnat z vlastních zdrojů.

Ve srovnání s řádným úvěrem ze stavebního spoření, kdy si klient půjčuje jen rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenými prostředky, si v případě překlenovacího úvěru obvykle půjčuje celou cílovou částku – v našem konkrétním případě si půjčí celých 250.000 Kč, tedy včetně 75.000 Kč, které sám vložil. Toto je jedna z nevýhod systému překlenovacích úvěrů – klient si de facto půjčuje i své vlastní peníze. A platí za ně.

Před přidělením úvěru klient musí kromě podmínky minimální vložené částky splnit podmínky další – prokázat svou schopnost splácet (závisí na výši příjmu) a také zajistit splácení úvěru nějakým ručením – buď ručením ručitele (ručitelů) nebo nemovitostí či nějakou pohledávkou (jiné vklady, pojištění atd.).

Pokud klient úvěr získá, platí pro něj zvláštní pravidla splácení. U překlenovacích úvěrů se totiž nesplácí jistina, ale platí se pouze úroky z poskytnutého úvěru. To ve skutečnosti znamená, že po celou dobu vlastně budete mít půjčeno v našem případě 250.000 a celou dobu budete platit úroky z celé částky, která se nebude splácením snižovat. To překlenovací úvěr prodražuje proti jiným formám úvěrů. Na druhou stranu, stejně jako v případě řádných úvěrů či hypotečních úvěrů, lze zaplacené úroky z překlenovacích úvěrů odečíst z daňového základu.

Je dobré také zdůraznit, že úrokové sazby překlenovacích úvěrů nejsou pro každého klienta stejné, jako je tomu u řádných úvěrů ze stavebního spoření. V tomto ohledu se překlenovací úvěry podobají spíše hypotékám, u nichž je stanovena minimální úroková sazba, které může dosáhnout pouze ideální klient s nejlepší možnou bonitou (schopností splácet).

Proto byste se neměli divit, pokud vám spořitelna oznámí, že budete platit úrok, který je mnohem vyšší než vámi očekávaná sazba, již spořitelna uvádí ve svých reklamních letácích.

Úroková sazba kromě bonity závisí i na výši půjčované částky (tedy i na výši naspořených prostředků) nebo na době, která zbývá do přidělení řádného úvěru. Úrokové sazby překlenovacích úvěrů jsou také povětšinou vyšší než úrokové sazby řádných úvěrů.

Rodinný rozpočet však při splácení úroků z překlenovacího úvěru bývá zatížen ještě pravidelnými úložkami na stavební spoření jako takové. Pokud jste totiž před přidělením překlenovacího úvěru naspořili jen 30 % cílové částky, musíte ještě 10 % nebo 20 % dospořit, abyste měli nárok na přidělení řádného úvěru, kterým se splatí překlenovací úvěr.

Překlenovací úvěr totiž může být splacen až v okamžiku, kdy je vám poskytnut řádný úvěr ze stavebního spoření – tedy když dojde ke splnění tří základních podmínek – uplynou minimálně dva roky od podpisu smlouvy, vy naspoříte minimální částku nutnou k poskytnutí řádného úvěru a budete mít dostatečně vysoké hodnotící číslo (to závisí na výši vkladů a době jejich přítomnosti na účtu). Do té doby musíte jak splácet úroky úvěru, tak spořit.

Překlenovací úvěr je možné poskytnout nejdéle na čtyři roky, splácet ho delší dobu by také bylo velmi nevýhodné. Čím dříve jeho splácení bude nahrazeno splácením řádného úvěru, tím lépe, protože tím levněji.

FIN revoluce - tip do článku 1

Přes uvedené nevýhody však překlenovací úvěry dokážou být cenným nástrojem pro okamžité řešení bytové situace klientů stavebních spořitelen. Může se stát, že žádný jiný nástroj finančního trhu nedokáže uspokojit požadavky klienta lépe. Nicméně překlenovací úvěry by měly být využívány jen na dobu co nejkratší a nezbytně nutnou. Jen v takovém případě totiž mohou být výhodné.

S detailními nabídkami jednotlivých stavebních spořitelen v oblasti překlenovacích úvěrů vás seznámíme v nejbližší době.

Anketa

Využijete překlenovací úvěr?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).