Hlavní navigace

Exekuce není legrace

7. 9. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nesplácíte své dluhy, upomínky házíte do koše a rekomanda si zásadně nevyzvedáváte? Pak se nedivte, až zmizí všechny peníze z vašeho účtu, v práci dostanete o třetinu nižší mzdu a kvůli vyměněnému zámku se nedostanete do vlastního bytu! Jak je to možné?

Určitě nikomu nic nedlužíte?

Možná patříte lidem, kteří si vzali úvěr či půjčku nebo si něco pořídili na splátky a teď mají problém, jak svou finanční situaci zvládnout. Třeba jste přišli o práci nebo vám ukradli auto a vaše příjmy najednou na pokrytí všech výdajů nestačí. Možná jste nezaplatili pár složenek od svého mobilního operátora nebo dlužíte na nájemném. Možná jste taky jeli načerno a nestačili jste utéct před revizorem. Na pokutu jste neměli a výzvy k zaplacení od dopravního podniku jste hodili do koše.

Nic z toho u vás nehrozí, protože své finanční závazky platíte řádně a v čas, peníze si nepůjčujete a na černo nejezdíte? Třeba dlužíte, ani si to neuvědomujete! Nepodepsali jste náhodou někomu z příbuzných či známých ručitelský závazek? Pokud ano, jste si naprosto jisti, že svůj dluh splácí? Že je to dávno a vše už je určitě splaceno? Raději si to ověřte! V okamžiku, kdy je dlužník v prodlení, je jen na věřiteli, bude-li žádat splnění závazku po dlužníkovi nebo po kterémkoliv z ručitelů. Samozřejmě, že každý racionálně uvažující věřitel půjde cestou nejmenšího odporu a než aby honil bůhvíkde se skrývajícího dlužníka, obrátí svou pozornost na nic netušícího ručitele.

Kladivo na dlužníky

V článku Exekuce – kladivo na dlužníky jste se mohli dočíst, že už tři roky v Česku působí kromě těžkopádných soudů i vcelku rychlí a operativní soudní exekutoři. Mají velké pravomoci a není pro ně problém zjistit si o dlužníkovi a jeho majetku vše podstatné a pak neočekávaně udeřit na více místech. Kromě toho, že vám mohou obestavit bankovní účty, klidně vám vyberou vaše úspory ze stavebního spoření, penzijního připojištění nebo kapitálového pojištění. Zabavit mohou také vaše cenné papíry, podíly na obchodních společnostech nebo i celou firmu.

Lehce přijdete o jakoukoliv nemovitost nebo dokonce i o družstevní byt. Zabaveno může být vaše auto a téměř jakýkoliv jiný movitý majetek. Ostudu můžete mít i v práci, když vaše mzdová účtárna obdrží exekuční příkaz postihující vaši mzdu. V klidu ale nemohou být ani důchodci a nezaměstnaní, protože postihnout lze jakýkoliv příjem, tedy i sociální dávky. Splácet se bude sice po troškách, ale do té doby, dokud nebude dluh splacen nebo dlužník nezemře. Ani pak vše neskončí, protože dědí se nejen majetek, ale i dluhy. Děsivá představa? Tak raději dejte pozor a své finanční závazky splácejte včas!

Pštrosí taktika nepomůže

Možnosti obrany jsou omezené a rozhodně vám nepomůže zaujetí polohy mrtvého brouka. Exekuce může být nařízena, i když jste se nikdy nedostavili k soudu a nereagovali na výzvy k vyzvednutí doporučených zásilek. Vaše chyba! Soud vás totiž klidně odsoudí i ve vaší nepřítomnosti. Rozsudek lze doručit i tzv. náhradním způsobem, a když o tom nebudete vědět, nebudete mít ani možnost se bránit. Zákon také přímo stanoví, že povinný (dlužník) se o nařízení exekuce má dozvědět jako poslední.

Nečekejte tedy, že se exekutor předem ohlásí a budete mít spoustu času si všechno rozmyslet a řádně se připravit. O tom, že u vás probíhá exekuce, se můžete dozvědět, až když bude po všem. Vaše platební karta přestane fungovat a v bance zjistíte, že na účtu máte nulu. Vaše stavební spořitelna nebo penzijní fond vám suše oznámí, že jste porušili podmínky smlouvy a odebírají vám proto v minulých letech připsanou státní podporu. Před domem nenajdete své auto a ve dveřích do bytu bude vyměněný zámek s oznámením, že klíč si můžete vyzvednout na příslušném exekutorském úřadě. Stejně infarktová situace může nastat, když vás ráno vytrhne ze spánku zvonění a za dveřmi bude stát soudní exekutor s partou stěhováků.

Co může exekutor zabavit

Podle občanského soudního řádu exekutor nesmí zabavit pouze věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních úkolů nebo výkonu podnikatelské činnosti a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Jedná se zejména o oděvy a obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a pomůcky a hotové peníze do 1.000,– Kč.

Nenechte se však mýlit, že stačí, když prohlásíte všechny věci za běžné vybavení domácnosti nebo věci potřebné k plnění pracovních úkolů či podnikání a exekutor vyjde naprázdno! Postel, stůl, židle, sporák, asi i lednička a pračka běžným vybavením domácnosti jsou, ale třeba mikrovlnná trouba, myčka nádobí, televizní přijímač a veškerá spotřební elektronika už nikoliv. Pokud se povinný živí jako taxikář, automobil k plnění pracovních úkolů potřebuje, ale pokud s ním jen jezdí do práce, tak nikoliv. Věci, které povinný nezbytně potřebuje k podnikání zabavit nelze, ale exekutor může prodat celý jeho podnik (živnost, firmu), popř. jeho část atd.

Nic mi tu nepatří

Téměř každý povinný se při zabavování movitých věcí brání tím, že mu nic z nich nepatří. Vybavení bytu je rodičů, vkladní knížka manželky a auto kamaráda, takže není co zabavit. Omyl! Exekutor může zabavit téměř všechny věci, o nichž se má důvod domnívat, že patří povinnému. Znamená to věci, které povinný užívá nebo jsou uloženy v bytě, v němž se zdržuje. Pokud to budou věci někoho jiného, musí to tato osoba prokázat a neprodleně podat tzv. vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil.

Pozor také na účelové převody a skrývání majetku! Lehce lze takovýto postup pokládat za maření úředního výkonu rozhodnutí a poškozování věřitele. Zjistí-li exekutor, že povinný takto postupuje, může na něj podat trestní oznámení a všechny tyto úkony prohlásit za neplatné a to i se zpětnou platností, takže ani antidatování smluv nepomůže.

Exekutor také může povinného předvolat k prohlášení o majetku. Pokud by vyšlo najevo, že v něm povinný uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, byly by vůči němu vyvozeny trestněprávní důsledky.

Nařízením exekuce je postihován celý dlužníkův majetek. Dlužník nesmí se svým majetkem nakládat vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s touto povinností jsou absolutně neplatné!

Exekuce a společné jmění manželů

Exekuce se týká nejen povinného, ale i jeho rodiny. Jde-li o vymáhání závazku vzniklého za doby trvání manželství, exekuce se vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů. Vyhráno však povinný nemá, ani když je majetkovou smlouvou rozsah společného jmění manželů zúžen. Zejména podnikatelé často zapomínají na to, že odvolávat se na majetkovou smlouvu při řešení závazků mohou jen tehdy, pokud o její existenci i obsahu byl věřitel prokazatelně informován už při vzniku závazku.

Zbavit se dluhů nelze ani rozvodem. Představa, že na věřitele manželé vyzrají formálním rozvodem, přičemž na jednoho z manželů se převede veškerý majetek a na druhého dluhy, je lichá. Vypořádání majetku při rozvodu totiž musí vycházet ze zásady, že nesmí být dotčena práva věřitelů, jinak by byl tento právní úkon neplatný. Z manželství si tedy každý z manželů odnese příslušnou část majetku i závazků, které je povinen vypořádat.

Pozor na falešné exekutory

Za průběh exekuce zodpovídá soudní exekutor, jemuž bylo soudem svěřeno její provedení. Některé úkony mohou provádět i jeho zaměstnanci – exekutorský koncipient a exekutorský kandidát. Vykonáním jednoduchých úkonů, které souvisí s exekuční činností, může exekutor pověřit i další své zaměstnance. Všichni jsou povinni se na požádání prokázat služebním průkazem a případně pověřením podepsaným exekutorem.

Zachovat chladnou hlavu a logické uvažování v situaci, kdy vám cizí člověk oznámí, že k vám jde provést exekuci a požaduje po vás peníze nebo hodlá zabavit váš majetek, je těžké. Podvodníků běhá po světě spousty a vydávat se za exekutora nemusí být až tak složité. Než pustíte kohokoliv do bytu nebo mu vydáte svůj majetek, určitě se ujistěte, s kým máte tu čest. Požadujte předložení služebního a nejlépe i občanského průkazu a listin týkajících se exekuce. Dostat byste měli soudní usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz s kulatým razítkem a podpisem exekutora uvedeného v usnesení o nařízení exekuce.

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti a není-li na místě přítomna policie, nic nezkazíte tím, když zavoláte na linku 158 a požádáte o pomoc. Minimálně budete mít svědky, jejichž věrohodnost lze jen stěží zpochybnit. Dojde-li k nějakým excesům nebo exekutor či jeho zaměstnanci podle vašeho názoru nebudou postupovat v souladu se zákonem, trvejte na sepsání protokolu, jehož jednu kopii s podpisem svědků si dobře uschovejte.

školení účto Kučerová

Pokračování příště

Už víte, že exekuce není legrace a může postihnout i vás. O tom, jak minimalizovat její dopady a jak se můžete bránit, pokud budou exekutorem porušena vaše práva, se můžete dočíst ve třetím dílu miniseriálu o exekucích nazvaném Jak zabránit exekuci.

Anketa

Jste zadlužen/a?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).