Hlavní navigace

Rozšiřte si pojistné portfolio o pojištění emocí

1. 4. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Pojistit emoce, myšlenky, rozvod, rozchod nebo lásku bližního je od dnešního dne realitou. Na tuzemském trhu začíná podnikat pojišťovna, která nabízí kromě běžného životního a neživotního pojištění i možnost pojistit si vlastní duši. Jako všechna pojištění má i tato nabídka svá omezení.

Drtivá většina tuzemských pojišťoven se zaměřuje ve svém pojištění na životní nebo neživotní pojištění. Doplňkovými službami pojišťoven je cestovní pojištění. Přestože u vybraných pojišťoven lze pojistit například ruku, hlas či zrak, málokterá pojišťovna vám nabídne pojištění vašeho smutku nebo útrap vaší lásky. To se však změnilo, protože v České republice otevřela svoji dceřinou společnost zahraniční pojišťovna patřící do přední finanční skupiny LIG (Luck Insurance Group), zaměřující se na speciální pojištění a pojištění sestavovaná na míru.

Česká pobočka společnosti LIG má shodou okolností více než výmluvný název. Pojišťovna Štěstí, a. s., člen LIG Group, jak zní oficiální název nové pojišťovny, připomíná stejnojmenný televizní seriál. Podle zástupců Pojišťovny Štěstí je název dostatečně atraktivní a plně vystihuje hlavní oblast, ve které chce nová pojišťovna působit. Shoda s televizním seriálem je samozřejmě náhodná, naše mateřská společnost má tyto názvy zaregistrované ve více než 40 zemích světa, kde působí od roku 1920, vysvětluje serveru Měšec.cz název společnosti Dr. Randall Hopkirk, předseda představenstva LIG.

Pojistěte si emoce

Pojišťovna Štěstí nabízí, že pojistí veškeré emoce, které doprovázejí člověka za jeho života. Týká se to zejména stresu, radosti nad narozením potomka nebo jiných pozitivních zážitků. Smutek a další negativní emoce plynou ze špatných zkušeností. Pojištění emocí, jak se celému balíčku pojistných událostí říká, je poměrně snadné. Jasné jsou i poplatky za pojištění, které jsou v uvedené tabulce.

Přehled cen za pojištění vybraných rizik
Pojištěné riziko Měsíční pojistné Limity plnění
Balíček rodinných emocí od 500 Kč 7 % z příjmu nebo max. 500 000 Kč
Stres z narození dítěte od 200 Kč 3,5 % z příjmu nebo max. 500 000 Kč
Neplánované narození dítěte od 1 500 Kč 20 % z příjmu nebo reálné náklady po dobu 20 let, max. 5 mi. Kč
Změna rodinného statusu od 250 Kč 2,25 % z příjmu nebo max. 750 000 Kč
Výhra v loterii od 780 Kč max. 20 % z výhry nad 1,5 mil. Kč
Láska a mezilidské vztahy od 175 Kč 15 % z příjmu nebo max. 850 000 Kč
Emoce vzniklé náhodou od 315 Kč 1,5 % z příjmu nebo max. 150 000 Kč

Zdroj: Pojišťovna Štěstí, a. s.


Pozor na členění kategorií

Pojistné lze hradit měsíčně nebo čtvrtletně, při platbě inkasem z účtu nabízí pojišťovna 10% slevu. Odškodnění si můžete vybrat ze dvou možných způsobů výpočtu limitů plnění. První limit plnění je násobek vašeho průměrného příjmu, který jste měl v okamžiku vzniku pojistné události. Druhý způsob výpočtu odškodnění je fixní částka, kterou můžete při splnění všech podmínek od pojišťovny získat.

Pojistné události jsou rozděleny do dvou základních stavů. Při pozitivním stavu vznikají veškeré kladné emoce, které chce jistě každý z nás, negativní stav počítá s opakem pozitivního stavu.

Pojištění myšlenek jen pro vyvolené

Pojištění myšlenek má v sobě úskalí v podobě vašeho oborového zaměření. Jestliže například vymyslíte recept v oblasti gastronomie, ale jste zeměměřič, nebude vám přiznáno pojištění. Ale ani kuchaři nemají tak docela vyhráno. Musejí doložit, že pokrm nebo nápoj nezpůsobí žádné pozitivní nebo negativní stavy u konzumentů. Neutrální stav je ze získání pojistného plnění vyloučen.

Pojištění rodinného statusu nemusí být pro každého

U změny rodinného statusu se vše točí okolo narození, respektive smrti člověka. Do pozitivního statusu jsou zařazeny události typu maturity, promoce, svatby nebo významných životních úspěchů (například zbohatnutí nebo zdědění majetku po bohaté tetičce). Mezi negativní jsou zařazeny takové stavy, jako jsou rozvody, nedokončení studia nebo skládání maturity na druhý a další pokus.

Ani narození potomka nebo úmrtí babičky nemusí přinášet kýženou finanční odměnu v podobě uplatnění nároku plynoucího z pozitivních nebo negativních emocí. Jestliže se dítě narodí ve dnech, které začínají souhláskou, můžete se s pojištěním rozloučit. Jedinou přípustnou podmínkou, kterou Pojišťovna Štěstí připouští získání pojistného nároku všem rodičům, je narození potomka během 29. února. Výluky jsou dvě: první je omezení, že datum 29. února musí připadat na úterý a druhou je, že pojištění nelze uplatnit v přestupném roce.

Závěť výrazně ovlivní pojistné plnění

Ani získání pojistné částky z úmrtí blízkého člověka vás nemusí potěšit. Stačí, když vás pojištěný nebožtík neuvede ve své závěti a zaniká vám nárok na výplatu plnění. Musíte si dát pozor i na skutečnost, byl-li nebožtík za svého života příliš bohatou osobou. Jako mezní hranice se v tomto případě bere skutečnost, získáte-li dědictvím majetek, který dosahuje alespoň 25 % vašich průměrných měsíčních příjmů. Při odmítnutí dědictví vás Pojišťovna Štěstí může nařknout ze spáchání pojistného podvodu a vypoví vám pojistnou smlouvu.

Rovněž přísné podmínky platí i pro sňatek nebo rozvod. Jestliže pracovníci pojišťovny zjistí, že se vdáváte nebo ženíte z ryze pragmatických důvodů a ne z lásky, přicházíte o pojistku. Při rozvodu musíte doložit, že s vaším partnerem se nedalo žít, a to z důvodů, které však pojišťovna přesně nespecifikuje. Podle informací, které se nám podařilo získat, je jakékoliv získání odbytného v návaznosti na rozvod vyloučeno. Právní podmínky jsou v tomto případě natolik nevýhodné, že se nedoporučuje uzavírat pojištění pro případ rozvodu.

Výhra v loterii

Při výhře v loterii na vás čeká úskalí v podobě ztráty přízně vašich přátel. To v případě, že výhru psychicky nezvládnete a promění se vaše chování vůči vašemu okolí. Pojišťovna v této situaci nabízí, že vám poskytne odbornou pomoc a pomůže při překlenutí nepříjemné situace v případě, že vás vaši dosavadní přátele o peníze oberou. Riziko je však v určení vašich přátel. Likvidátoři v případě této pojistky postupují nekompromisně. Jakmile zjistí, že jste se s nějakým ze svých přátel v několika posledních letech nepohodl, ztratíte nárok na získání pojistky. V praxi tak stačí, aby vaše drahá polovička řekla, že jste pohádali před týdnem kvůli sledování fotbalu a televizního seriálu a penalizace vás nemine. Získat pojistné plnění u výhry v loterii je náhodné a dopředu nepředvídatelné.

Pojištění lásky a mezilidských vztahů

Vznik milostného vztahu je jednou z nejsladších odměn, kterých se v mezilidských vztazích můžete dočkat. Je-li však doprovázen výkyvy vaší životní úrovně a vy tak své partnerce (nebo partnerovi) odpíráte cokoliv, na co by mohl mít nárok (třeba pravidelný intimní poměr při návratu z restauračního prostředí), anebo fobie způsobená představením vašich rodinných příslušníků, nemůže pojišťovna Štěstí uznat pojistný nárok. Za příplatek lze pojistit absenci fyzického kontaktu a v případě pojistného plnění pak pojišťovna během následujících max. 180 dnů nabízí denní odškodné v podobě asistenční služby. Ta poté max. 6 hodin denně zajišťuje fyzický kontakt mezi pojištěným a dosazeným pracovníkem nebo pracovnicí asistenční služby. V pojistných podmínkách není forma fyzického kontaktu blíže specifikována a vše je údajně na individuální dohodě mezi pojištěným a pracovnicí.

Emoce vzniklé náhodou

Do této skupiny pojistných událostí se myslí veškeré prožití hezkých zážitků, které souvisí s neštěstím jiného. Například vyhoření domu vašeho souseda se do hezkých zážitků zařadí jen tehdy, je-li soused pojištěn na stejnou emoci jako vy. Ostatně ani výhrou vašeho oblíbeného fotbalového družstva nemusíte získat pojistné plnění v případě, že komukoliv z porážky jeho fotbalového týmu ve stejném zápase vznikly negativní emoce.

Před podpisem si přečtěte smlouvu

Každé pojištění doprovází výluky, kterých je v případě pojištění emocí veliké množství. Mezi základní patří ustanovení o vyšetření vzniku pojistné události a všech situací, které ji ovlivňují. Například vznik milostného vztahu nezávisí jen na vás, ale i na okolních podmínkách. Pojistné plnění tak může zkomplikovat i neadekvátní teplota ročního období, kdy k údajnému seznámení došlo.

Pojištění emocí však patří mezi standardní pojištění, které má pro pojišťovny obrovský ziskový potenciál. I vy na něm můžete participovat. Stačí, abyste pojistili veškeré vaše příbuzné a získáváte bonus proti špatné náladě, který pojišťovna přiznává všem, kteří mají o kolečko míň a jsou schopni to adekvátně doložit; na tvrzení přátel nebo rodinných příslušníků příliš nespoléhejte, ani na lékařské posudky a jiná potvrzení.

Anketa

Jaké pojištění vás zaujalo?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).