Hlavní navigace

Který erotický časopis se vyplatí nejvíce?

31. 12. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Po celý rok se zabýváme srovnáváním nákladů, výnosů a kvality nejrůznějších produktů a služeb. Silvestrovské vydání si však logicky žádá něco mimořádného. Pod zvětšovací sklíčko se proto dnes dostaly erotické magazíny. Který z nich vám nabízí nejvíce? Text je určen pouze osobám starším 18 let!

Někdo kvůli nim prochází kolem trafiky s odvráceným zrakem, jiný je jejich pravidelným předplatitelem. Většina však jen těžko umí posoudit, jaký je mezi jednotlivými erotickými tituly rozdíl, a po překonání přirozeného ostychu by měla potíže s výběrem jednoho konkrétního časopisu.

Tento je dražší, ale je také lepší? Tenhle zase na obálce slibuje zázraky, ale jestlipak je po roztržení igelitového obalu skutečně dostanu? Podobné otázky logicky zaměstnávají potenciálního kupce erotického čtiva, protože orientovat se v široké nabídce, kterou tuzemský periodický trh v této oblasti nabízí, je skutečně obtížné. Zřejmě ani skalní fanoušek těchto tiskovin nemá zcela dokonalý přehled o tom, co všechno vychází.

Proto jsme pro vás připravili reprezentativní srovnání pěti titulů, které mají nejvyšší tištěný náklad, a dá se tedy předpokládat, že patří k nejoblíbenějším. Nezkušeným by následující analýza měla v oblasti papírové erotiky podat pomocnou ruku, těm ostřílenějším může posloužit jako inspirace k hlubšímu zkoumání.

Erotické časopisy s nejvyšším tištěným nákladem
Titul Cena Počet stran Náklad Číslo* Datum vydání
Leo 54,– Kč 68 100 000 1/2004 2.12.2003
NEI report 29,50 Kč 26 90 000 26/2003 17.12.2003
Extáze 56 Kč 52 80 000 1/2004 5.12.2003
Flirt 26,50 Kč 36 70 000 25–26/2003 11.12.2003
Fantastic 69 Kč 64 65 000 1/2004 12.12.2003

* tato vydání byla použita pro analýzu

Vybrat kritéria, podle nichž bychom jednotlivé časopisy mohli srovnat, nebylo právě jednoduché. Nejdůležitější bylo eliminovat všechny subjektivní prvky, které by se snad mohly do hodnocení promítnout. Usoudili jsme, že toho nejsnáze dosáhneme, když se zaměříme čistě na kvantitativní analýzu. Vítězem srovnání bude ten časopis, u něhož poměr cena/výkon vyjde nejlépe, který tedy za svou cenu nabídne nejvíce.

A jelikož v dnešním světě vládnou obrazy a síla psaného slova pomalu, ale jistě ustupuje, zaměřili jsme se pouze na fotografie. A tak jsme se dali do počítání. Stránku po stránce, obrázek po obrázku, polohu po poloze.

Použitá metodika

Již po několika stránkách jsme narazili na problém přesné definice jednotlivých položek. Určit počet ženských ňader není nic složitého, ale spočítat, kolik se v daném časopise nachází mužů, je téměř nadlidský úkol. Z každého muže totiž vidíte přibližně osminu, v lepším případě šestinu těla, a tou většinou není obličej. Identifikace je v takovém případě téměř nemožná.

Proto pod položkou „Počet zobrazení“ najdete počet zobrazených žen nebo mužů, u kterých je vidět buď celá postava, nebo je jim vidět alespoň celý obličej. Díky takto zvolené definici jsme pak mohli spočítat i to, kolik jednotlivých žen či mužů se v časopise vyskytuje, takže položka „Počet kusů“ eviduje počet různých žen nebo mužů (tj. v případě, že se stejná osoba opakovala, byla počítána pouze jednou).

Definice dalších položek označujících části těla nebo druh pohlavního styku už byla poměrně snadná. Upřesnit musím pouze dvě případné nejasnosti. „Počet ňader“ vyjadřuje počet zobrazených hrudních košů, přičemž jako zobrazený hrudní koš jsme označili i ten, kde bylo vidět třeba jen jedno ňadro. Podobně jsme jako „Pánské přirození“ uznávali i to, z něhož byla vidět třeba jen malá část, protože zbytek se nacházel uvnitř jiného těla.

A ještě jedna důležitá věc – do počítání jsme zahrnovali pouze ty fotografie, které jsou součástí redakčního obsahu. Takto jsme eliminovali všechny reklamní prvky, za které čtenář, v tomto případě spíše divák, de facto neplatí, byť na rozdíl od jiných druhů reklamy tato čtenáře příliš neobtěžuje, protože se od samotného obsahu často neliší (a kromě toho, zkuste spočítat všechny detaily na reklamní fotce videokazety o rozměrech 1×2,5 cm). Upoutávky na obsah příštího čísla jsme však museli brát v potaz, protože nejde o reklamu jako takovou a zmíněné fotky mohou čtenáři uspokojivě posloužit také.

Absolutní počty

V níže uvedené tabulce naleznete přehled, v němž je v absolutních číslech vyjádřeno to, co jednotlivé tituly nabízejí. Každý člověk se při výběru svého oblíbeného časopisu samozřejmě bude orientovat podle toho, o co má největší zájem.

Statistika obsahu erotických časopisů
NEI report1) Flirt2) Leo3) Fantastic4) Extáze
Fotografie celkem 153 77 184 224 192
Ženy
Počet zobrazení 117 101 192 216 234
Počet kusů 73 43 69 45 36
Ňadra 83 89 136 111 116
Přirození 71 71 141 141 156
Pozadí 26 23 82 79 97
Muži
Počet zobrazení 19 18 3 24 17
Počet kusů 9 8 3 16 8
Přirození 19 19 11 237 248
Pozadí 0 0 0 3 10
Druhy styku
Vaginální 6 6 2 60 72
Anální 0 0 0 48 40
Orální 2 6 9 97 99

Poznámky:

  1. obsahuje pozoruhodný edukativní fotoseriál o piercingu poštěváčku
  2. najdete zde erotický horoskop na rok 2004, z vnitřní strany obálky lze získat kalendář formátu A3 na rok 2003
  3. novoroční bonus v podobě kalendáře formátu A2 se třinácti fotografiemi Diany Kobzanové (10 ňader, 13 přirození, 2 pozadí) nebyl započítáván do celkové statistiky
  4. 10 fotografií transsexuálů nebylo započítáváno do celkové statistiky pro neexistenci příslušných kategorií, naopak fotografie těhotné Šárky z Pardubic a speciál „Chlípné exotky“ jsou ve statistikách obsaženy

Ten, kdo nehledí na obsah fotografií a důležitý je pro něj pouze jejich počet, by měl z čistě množstevního hlediska sáhnout po Fantastiku (224 fotek) a naopak zřejmě pohrdne Flirtem (77 fotek). Pozor však na takový NEI Report, který sice nabízí dvakrát tolik fotografií nežli Flirt, ale nad jejich kvalitou a hodnotou (jediný je tištěný na novinovém papíře) by se dalo diskutovat, už proto, že jen 14 ze 32 stran je barevných.

Ostatně NEI Report se celý ze srovnávaných titulů vymyká, protože klade mnohem větší důraz na text a na fantazii svých čtenářů a vůbec je mnohem méně „názorný“. Flirt už přitvrzuje, ale proti ostatním je to stále „lehká váha“. Leo sice už nic neskrývá, zato jeho pozornost je proti Fantastiku a Extázi velice úzce soustředěna na pózování solitérních žen bez dalších postav.

Leo tímto vyzdvihuje tzv. „komplexní ženu“, které nechybí žádný z důležitých atributů – kromě ňader jsou k dispozici na stejném obrázku většinou i přirození a pozadí zároveň. Nelze neříci, že při pozoruhodné absenci jakékoliv „akce“ je to poněkud stereotypní.

Fantastic a Extáze jsou si velice podobné, jak zaměřením, tak počty jednotlivých položek. Nejzajímavějším ukazatelem je zde kolonka „Přirození – muži“, jejíž hodnoty nejenže předčí počet žen, ale také celkový počet fotografií vůbec. A tak ve Fantastiku vychází koeficient „přirození-muži/počet fotografií“ na 1,058 a v Extázi dokonce na 1,292.

Tento vysoký počet zobrazených přirození je přitom realizován většinou nepoznatelnými jedinci, protože ve Fantastiku najdeme pouze šestnáct mužů, jimž je vidět do tváře, a v Extázi je to jen neuvěřitelných osm mužů, zatímco ženy jsou snadno identifikovatelné prakticky na každé fotografii.

Někdo by v tom může vidět argument pro tvrzení, že u mužů stejně nic jiného za vidění nestojí, my však podobné disputace přenecháme raději sexuologům, psychologům nebo sociologům a omezíme se na konstatování pouhých faktů.

Poměr výkon/cena

Mnohem relevantnější než pouhé statistické srovnání absolutních veličin by však měla být konfrontace, která poměřuje nejen kvalitu obsahu, ale také cenu, kterou za tento obsah čtenář zaplatí. Co když se vyplatí dát méně peněz za sice méně „nabitý“ obsah, který však v přepočtu za jednotku ceny vyjde levněji? A tak jsme se dali do dalšího počítání a tentokrát nám musela pomoci dokonce i kalkulačka.

V následující tabulce tak můžete jasně porovnat, ve kterém časopise jsou jednotlivé fotografie nejlevnější, kolik kde stojí jeden muž či žena, kde získáte který tělesný orgán s nejvýhodnější cenou, na kolik vás přijde jeden pohlavní akt apod.

Srovnání nákladů na obsah erotických časopisů
NEI report Flirt Leo Fantastic Extáze
Fotografie celkem 0.19 Kč 0.34 Kč 0.29 Kč 0.31 Kč 0.29 Kč
Ženy
Počet zobrazení 0.25 Kč 0.26 Kč 0.28 Kč 0.32 Kč 0.24 Kč
Počet kusů 0.40 Kč 0.62 Kč 0.78 Kč 1.53 Kč 1.56 Kč
Ňadra 0.36 Kč 0.30 Kč 0.40 Kč 0.62 Kč 0.48 Kč
Přirození 0.42 Kč 0.37 Kč 0.38 Kč 0.49 Kč 0.36 Kč
Pozadí 1.13 Kč 1.15 Kč 0.66 Kč 0.87 Kč 0.58 Kč
Muži
Počet zobrazení 1.55 Kč 1.47 Kč 18.00 Kč 2.88 Kč 3.29 Kč
Počet kusů 3.28 Kč 3.31 Kč 18.00 Kč 4.31 Kč 7.00 Kč
Přirození 1.55 Kč 1.39 Kč 4.91 Kč 0.29 Kč 0.23 Kč
Pozadí  –  –  – 23.00 Kč 5.60 Kč
Druhy styku
Vaginální 4.92 Kč 4.42 Kč 27.00 Kč 1.15 Kč 0.78 Kč
Anální  –  –  – 1.44 Kč 1.40 Kč
Orální 14.75 Kč 4.42 Kč 6.00 Kč 0.71 Kč 0.57 Kč

Nejlevnější fotografie sice mají v NEI Reportu, ale jak už jsem říkal, jejich kvalita tomu odpovídá. Z těch lépe vyvedených fotografií pak vychází nejlépe Leo a Extáze, ačkoliv rozdíly mezi dalšími nejsou příliš výrazné.

Mnohem razantněji se projeví cenová náročnost mezi mužem a ženou. Zatímco jednu ženu dostanete maximálně za 0,32 Kč, muž v Leu vás přijde na neuvěřitelných 18 Kč. A spatřit mužské pozadí, to je opravdu vzácná a drahá věc – NEI Report, Flirt nebo Leo se tváří, jako by něco podobného ani neexistovalo, Fantastic si za ně nechá pořádně zaplatit (23 Kč/ks), snad jen Extáze je trochu vstřícnější, když za jednu mužskou zadnici chce jen 5,60 Kč.

NEI Report, Flirt a Leo podobně přistupují i k důvěrnějším kontaktům mezi muži a ženami. Zatímco Fantastic a Extáze dokážou cenu za zobrazení pohlavního styku stáhnout až pod jednu korunu, v předešlých třech titulech se ceny šplhají dokonce k dvouciferným hodnotám, pokud vůbec budete mít štěstí a něco podobného na těchto stránkách naleznete.

Závěrečné zhodnocení

Jako všude, i v tomto případě hrají důležitou roli individuální požadavky konkrétního čtenáře. Nicméně i přesto lze vynést některé obecné závěry, jež k následnému subjektivnímu zvažování mohou dobře posloužit.

Jednou již uvedená stupnice „tvrdosti“ je celkem nesporná – začíná u NEI Reportu a končí Fantastikem a Extází. Nicméně poslední tabulka umožnila určit jasného vítěze. Ze třinácti sledovaných parametrů totiž v celých osmi vychází nejlépe Extáze, kterou tímto můžeme s klidným srdcem ověnčit vavříny.

Naše pozorování přineslo ještě jeden zajímavý závěr – zdá se totiž, že vybrané erotické magazíny nejsou primárně určeny ženám. Toto tvrzení však, jsa muž, mohu vyslovit pouze jako svou hypotézu, kterou by bylo nutné ještě dalším dotazováním ověřit.

Nejdále jde v tomto směru zřejmě Leo, které se tváří, jako by se muži v přírodě snad ani nevyskytovali. Uznáte sami, že jde o značně zúžený pohled na věc, jdoucí na ruku těm mužským čtenářům, co při prohlížení fotografií nechtějí být rozptylováni přítomností jiných mužů, na které by mohli žárlit.

Samozřejmě, výsledky naší analýzy nelze prohlásit za dokonale průkazné – jednak jsme srovnávali pouze pět vybraných časopisů a jednak jde o krátkodobé pozorování vycházející z několika prosincových vydání, v lednu už může být všechno trochu jinak, ačkoliv celkový trend je myslím dostatečně zřejmý.

Další zkoumání však už necháme na vás. Jaké jsou vaše zkušenosti s erotickými magazíny? Odpovídají našim výsledkům, nebo jsou právě opačné? Podělte se o ně s ostatními!

Kupujete erotické časopisy?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).