Hlavní navigace

Revolut mění od října podmínky. Přehled změn

7. 9. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Revolut Ltd.
Banka i nebanka v jednom, britsko-litevská společnost Revolut mění od 31. října 2021 všeobecné obchodní podmínky. Přehled změn, co se mění a jaké budou důsledky.

Změnu obchodních podmínek společnost Revolut oznámila svým klientům v e-mailu. Aktuální podmínky platné pro české rezidenty jsou také na webu v českém jazyce, ale ještě nezahrnují změny. Obchodní podmínky se změnami jsou pouze v angličtině. Nové obchodní podmínky platí od neděle 31. října 2021. Pokud s nimi nesouhlasíte, můžete účet u Revolutu bezplatně zrušit (což lze obecně i tak).

Po zrušení účtu lze už nový opět založit

Pokud vám Revolut sám od sebe zrušil účet, nebylo jej možné jen tak znovu založit. To se mění a už to půjde. Nadále platí, že když jste si účet zrušili sami, znovuzaložení může trvat déle, ale v praxi proběhne okamžitě.

Jak se dostat k informacím po zrušení účtu

Informace o účtu máte jen a pouze ve své mobilní aplikaci, omezeně pak ještě na webu. Po zrušení účtu o informace a historii přicházíte. Nově můžete napsat e-mail na feedback@revolut.com, kde vám zákaznická podpora poskytne informace k vašemu zrušenému účtu.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Otevřením účtu u Revolutu fakticky uzavíráte smlouvu přes internet. A na takové smlouvy (tedy i s finančním subjektem) se váže 14denní ochranná doba, během níž lze smlouvu bezplatně vypovědět. Máte právo odstoupit od smlouvy bez placení jakýchkoli sankcí a bez nutnosti uvádět jakýkoli důvod. V případě odstoupení od smlouvy vám Revolut vrátí veškerý zbývající zůstatek. Jen to musíte oznámit prostřednictvím aplikace Revolut nebo napsat na e-mailovou adresu feedback@revolut.com. A to je novinka v obchodních podmínkách.

Limity pro převody i pro směny

Revolut zpřesnil informaci, že má interní limity. Ty nastavuje vzhledem k požadavkům na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu nebo k limitům uplatňovaným třetími stranami. V praxi to znamená, že vám může omezit částku, kterou můžete na svůj účet přijmout nebo z něj zaplatit, nebo částku, kterou můžete vybrat nebo utratit pomocí své karty Revolut. Může také omezit hodnotu směny měn, kterou můžete provést najednou nebo za určité období. Tyto limity se navíc mohou čas od času měnit.

Aktuální limity platí jen pro GBP a jsou platné od 25. srpna 2021. A samozřejmě se mohou změnit. Platí jen pro příjemce ve Spojeném království, pro ostatní jsou limity nadále neveřejné.

Limity transakcí v GBP
Frekvence Limit Limit
Denně max. 500 000 GBP 50 převodů (24 hodin) 
Týdně max. 1 000 000 GBP 200 převodů (7 dnů)
1 transakce max. 250 000 GBP  

Chybně poslané peníze na účet

Obecně, pokud přes Revolut pošlete peníze někomu omylem, jde případná jejich ztráta plně za vámi. Revolut na to myslí:

Při zadávání údajů o osobě, které chcete zaplatit, se ujistěte, že jsou správné. Pokud nejsou, může dojít ke zpoždění platby nebo ke ztrátě peněz, pokud budou zaslány na nesprávný účet.

Ujistěte se, že znáte osobu, které platbu posíláte. Pokud vás někdo osloví a požádá vás, abyste mu provedli platbu, ale vy si nejste jisti, kdo to je nebo za co má platba být provedena, můžete se stát obětí podvodu a je možné, že pro vás peníze nebudeme moci získat zpět.

Pokud osoba, které chcete zaplatit, peníze neobdrží, neneseme odpovědnost za to, že jsme platbu zpracovali správně, ale vy jste nám uvedli nesprávné údaje. Pokud nás o to požádáte, rádi se pokusíme získat vaše peníze zpět, ale v některých zemích to může být snazší než v jiných.

Nově přidává informaci, co se stane, když půjde o bankovní účet v EHP. U něj máte větší naději.

Reklamaci musíte podat co nejdříve, nejpozději však do 13 měsíců od okamžiku, kdy byla platba provedena. Pokud cílový účet neexistuje, Revolut vám platbu vrátí zpět. Netýká se to ale směny měn.

Umíte anglicky, čeština nestačí

Přestože aplikace Revolutu je v češtině a některé podmínky také, oficiálním jazykem je angličtina. To se týká veškeré komunikace, včetně reklamací a sporů. Myslete na to, pokud zvažujete Revolut jako náhradu hlavní banky. Týká se to i pojištění a následného řešení pojistných událostí.

Pokud jsou tyto podmínky přeloženy do jiného jazyka, překlad slouží pouze jako referenční a platí anglická verze. Uzavřením této smlouvy a přijetím služeb Revolut potvrzujete, že rozumíte anglickému jazyku a souhlasíte s tím, že budete s Revolut komunikovat v anglickém jazyce, pokud jde o právní vztahy vyplývající z této smlouvy, včetně podávání a řešení případných reklamací.

Stížnosti psát centrální litevské bance

Mění se adresa pro podávání stížností či pro mimosoudní řešení sporů:

Lietuvos banką (Bank of Lithuania)
Žalgirio g. 90
09303 Vilnius
Lithuania

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty

Revolut nově vysvětluje důvody, proč možná bude sdílet vaše osobní údaje v rámci dalších společností skupiny Revolut. Bude muset vnímejte jako bude. Typicky jde o otevřené bankovnictví, ale detailní rozbor podmínek by vydal na samostatný článek.

Omezení pro aplikaci a pro platební karty

Přibyla nová omezení, kdy nesmíte používat aplikaci Revolut nebo jejich platební karty.

Aplikaci Revolut nebo kartu Revolut nesmíte používat (přímo ani nepřímo) následujícím způsobem:

 • K nezákonným účelům (například k páchání podvodů),
 • způsobem, který by mohl poškodit schopnost Revolutu poskytovat služby,
 • pouze k posílání peněz na účet kreditní karty a k přijímání peněz z kreditní karty,
 • k jakýmkoli transakcím za účelem získání hotovosti, kromě výběru z bankomatu (tzv. recyklace hotovosti),
 • ovládat nebo používat účet Revolut, který není váš,
 • předat kartu Revolut jiné osobě,
 • umožnit komukoli jinému přístup k vašemu účtu nebo aplikaci Revolut nebo jejich používání,
 • zneužívat, využívat nebo obcházet jakákoli omezení používání stanovená poskytovatelem služeb, u kterého je vaše karta Revolut registrována. Například musíte používat pouze jednu kartu Revolut pro určitého poskytovatele služeb, který nabízí bezplatné předplatné nebo zkušební období,
 • obchodovat s cizími měnami pro spekulativní účely (tj. využívat očekávaného růstu nebo poklesu hodnoty měny) nebo využívat rozdílů na devizovém trhu.

Pokud toto porušíte a Revolut na to přijde, bude to pravděpodobně znamenat zrušení účtu.

Důvody pro omezení účtu nebo jeho zrušení

Revolut přidal další body, kdy dochází k omezení účtu, případě kdy jej sám klientovi okamžitě zruší.

Jde to tyto případy:

 • Důvodné podezření, že se chováte podvodně nebo jinak trestně,
 • pokud jste Revolutu neposkytli žádné informace, které potřebuje, nebo má dobrý důvod se domnívat, že informace, které jste poskytli, jsou nesprávné nebo nepravdivé,
 • pokud jste závažným nebo vytrvalým způsobem porušili tyto podmínky a nenapravili jste to v přiměřené lhůtě poté, co vás o to Revolut požádal,
 • pokud Revolut má informace, že vaše používání aplikace Revolut poškozuje přímo Revolut nebo jeho software, systémy či hardware,
 • pokud má oprávněný důvod se domnívat, že další používání vašeho účtu by mohlo poškodit jeho pověst nebo dobré jméno,
 • pokud vás požádal o vrácení peněz, které mu dlužíte, a vy jste tak v přiměřené lhůtě neučinili,
 • pokud byl na vás vyhlášen konkurz,
 • pokud tak musí učinit na základě zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

Revolut ale může rozhodnout o zrušení nebo pozastavení vašeho účtu i z jiných důvodů. Bude vás kontaktovat prostřednictvím aplikace Revolut nejméně 60 dnů předtím, než to udělá.

Výše cashbacku u platebních karet

Obchodní podmínky zpřesňují výši cashbacku při používání platební karty. Cashback je pouze u karty Metal a podmínky zdůrazňují, že Revolut cashback připsat může, ale nemusí. Co je podstatné, vyplacený cashback si Revolut kdykoli může vzít zpět a má se za to, že s tím souhlasíte.

Procento cashbacku může Revolut změnit z jakéhokoli důvodu, včetně země, ve které platbu provádíte, nebo obchodníka, kterému platbu provádíte.

Revolut cashback pro Metal platební karty
Region Cashback
Platba kartou v Evropě 0,10 %
Platba kartou mimo Evropu 1 %

Definice „cesta“ v cestovním pojištění

Zpřesnila se definice pojmu, co je „cesta“ pro aplikaci cestovního pojištění. Tento pojem je potřeba průběžně sledovat, protože se v čase může měnit, píše Revolut.

skoleni9_11

Co je „cesta“

 • Dovolená nebo cesta, která začíná opuštěním země vašeho bydliště a končí návratem do země vašeho bydliště a zahrnuje přenocování.
 • Cesta nezahrnuje cestu do místa vašeho obvyklého pracoviště a zpět a musíte se řídit cestovními doporučeními vydanými vládou země vašeho bydliště.
 • Každá cesta nesmí přesáhnout 90 po sobě jdoucích dnů a musí začínat a končit v době trvání pojištění.
 • Pojištění se nevztahuje na cesty v rámci země vašeho bydliště.

Poplatky beze změn

Výše poplatků se nemění a můžete si je porovnat přímo na webu Revolutu. Jejich poslední změna proběhla 14. srpna 2021.

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).