Hlavní navigace

Průvodce světem indexových opcí

20. 11. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Svět opcí nabízí nepřeberné možnosti v rámci podkladových aktiv. Dnes si představíme Indexové opce, velmi likvidní a oblíbené nástroje mezi investory.

Indexové opce představují deriváty, jejichž podkladové aktivum není jednotlivý cenný papír, ale koš cenných papírů, který je nazýván index. Tento fakt poskytuje investorům příležitost obchodovat s opcemi, které jsou založeny na širším trhu, bez větších potíží a s relativně malým kapitálem.

Indexové opce získaly důležitost v 80. letech 20. století, když se důležitým konceptem stalo zajištění portfolia a Chicago Board Options Exchange (CBOE) zvýšilo jejich popularitu. Strategie pro obchodování s indexovými opcemi nejsou tak odlišné od strategií na opce akciové, ačkoliv zde můžeme nalézt několik výjimek.

Podkladovým indexem pro tyto opce může být index vážený buď cenově, nebo hodnotově. Investor může obchodovat v široce založených indexech, jakým je například S&P 500, nebo v indexech pro konkrétní odvětví například v podobě technologií či zdravotní péče.

Nejpopulárnější indexové opce ve Spojených státech amerických jsou S&P 500 Index Options (CBOE:SPX), Russell 2000 Index Options, CBOE Volatility Index (CBOE:VIX), Nasdaq 100 Index (NASDAQ:NDX) nebo S&P 100 Index Options (CBOE:OEX).

Výhody indexových opcí

Pro běžného investora existují při obchodování s indexovými opcemi různé výhody.

Diverzifikace

Když to srovnáme s jednotlivou akciovou opcí, která je náchylná k riziku konkrétní společnosti, může obchodník získat expozici ve velkém množství cenných papírů a s využitím malého kapitálu.

Menší volatilita

Široce založený index je obecně méně volatilní při srovnání s jednotlivou akciovou opcí. Jednotlivé akcie mohou být ovlivněny menšími událostmi v podobě například ziskových reportů, reportů od analytiků nebo prostě drbů. Indexy a následně s tím spojené indexové opce nejsou tak snadno ovlivnitelné.

Likvidita

Bylo zjištěno, že mezi všemi různými opčními strukturami jsou indexové opce nejlikvidnější. Proto obchodník obvykle může získat požadovanou cenu a opustit vybranou investiční příležitost bez větších komplikací.

Předem stanovené riziko/výnos

Stejně jako v jakémkoliv jiném opčním obchodování je maximální ztráta, které kupující opce čelí, když obchoduje s opcemi, určena opční cenou. Proto i pro nového obchodníka může být indexová opce dobrou studijní zkušeností ve spojení s pákovým efektem a stále při zachování nízkého rizika.

Pákový efekt

Obchodníci mají rádi opce kvůli možnosti používat pákový efekt. Pákový efekt umožňuje obchodníkům vytvářet x-krát větší „sázky“, než by mohli činit pouze s jejich vlastním dostupným kapitálem.

Relativně nízké náklady

Náklad na obchodování širokého trhu je sám o sobě snížen ve srovnání s individuálními akciemi nebo akciovými opcemi. Proto je obchodník vystaven pouze tržnímu riziku při velmi nízkých nákladech a se zachováním významného rostoucího potenciálu ve vztahu k podkladovému aktivu.

Na rozdíl od akciových opcí jsou indexové opce vypořádány převážně za hotové peníze. Fyzické vypořádání indexu, který obsahuje 500 různých akcií, by bylo pro zúčtovací burzu noční můrou. Vypořádání 500 různých akcií v jednotlivém obchodě je zdlouhavé a téměř nemožné, proto jsou některé ze základních opčních strategií, jakou je například covered call, který znamená také nákup podkladového aktiva, obtížně proveditelné s indexovými opcemi.

Ocenění

Indexové opce jsou oceňovány stejným způsobem, jako ostatní opce. Obvykle se používá Black-Scholes model. Cena opce závisí na následujících proměnných: volatilita, čas do splatnosti, aktuální hodnota podkladového indexu, realizační cena a úrokové sazby. Indexové opce jsou nejlikvidnější ze všech opcí, a proto jsou oblíbené u obchodníků, kteří se zaměřují na arbitráže, protože je mohou použít pro získání v podstatě bezrizikových výnosů.

Různé druhy indexových opcí

Indexové opce mohou být rozděleny také na základě durací opcí. Níže je zobrazena tabulka, která ukazuje různé možnosti indexových opcí na S&P 500, které se obchodují na Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Indexové opce na S&P 500 obchodované na CBOE a jejich základní parametry

Na základě durace (česky řekněme doba trvání života opce) mohou být indexové opce založené na S&P 500 rozděleny na týdenní, měsíční, nebo čtvrtletní. Opce mohou být rozděleny také v návaznosti na realizační cenu (strike price) do třech kategorií: v penězích (in-the-money), na penězích (at-the-money) a mimo peníze (out-of-the-money). Jako příklad předpokládejme, že se index XYZ nyní pohybuje na úrovni 1800 bodů. Kupní opce v dlouhé pozici s realizační cenou 1750 bodů bude v tomto případě v penězích. Opce s realizační cenou 1800 bodů bude na penězích a opce s realizační cenou 1850 bude mimo peníze. Indexové opce dávají držitelům určitá smluvní práva dle standardní smlouvy. Toto obecně zahrnuje právo na (ne)realizaci opce, což je obvykle možné v den, kdy dochází k zániku opce.

Indexové opce mohou být také rozděleny na americké nebo evropské v návaznosti na datum jejich expirace (zánik možnosti opci realizovat). Většina z indexových opcí je vypořádána peněžně v evropském stylu.

Evropský styl u opcí znamená, že opce mohou být realizovány pouze v datu jejich expirace (= poslední den platnosti opce).

Americký styl představuje skutečnost, kdy může být opce investorem realizována kdykoliv v době do splatnosti opce.

skoleni_29_6

Ve většině zemí vypořádání probíhá den po expiraci opce v peněžní formě. Výpočet úrovní indexu pro vypořádání se v jednotlivých zemích liší. Většina opcí používá jako vypořádací cenu hodnotu indexu v den expirace. Indexové opce mohou být rozděleny jako AM nebo PM. AM vypořádání je založeno na otevírací ceně indexu, což je následně cena vypořádací. Zatímco PM vypořádání, jak už název indikuje, je přesným opakem a používá zavírací cenu indexu. Existují určité odchylky ve výpočtu zavírací ceny. Může se brát buď poslední obchodovaná cena, nebo vážená cena indexu za posledních třicet minut obchodování.

Volná inspirace podle originálního článku Pratika Jaina

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).