Hlavní navigace

Programy životního cyklu a „spořicí účty“ přes investiční společnosti. Jak fungují a vyplatí se?

25. 7. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Investiční společnosti prodávají programy životního cyklu a tzv. „spořicí účty“. Jejich aktuální úrokové sazby jsou 5,65 % p.a. a 6,25 % p.a., což je silná konkurence pro banky. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Jako aktivního klienta (a později finančního poradce) mě čím dál méně často nějaká novinka nadchne. Edwardovi se to podařilo. Něco podobného jsem už dlouho chtěl pro sebe jako klienta i pro své klienty jako poradce. Proč a čím mě nadchl? Probereme si i jeho současné nevýhody. V prvním díle si jej srovnáme s běžnými produkty na trhu. V druhém díle budou popsány jedinečnosti Edwarda včetně výhod i nevýhod a poplatkových možností.

Seznamte se: pan Bohatý

Jméno Edward je odvozené od anglo-saského jména Éadweard. Jeho význam vychází ze slov ead, „bohatství, štěstí, prosperita“, a weard, „ochránce, patron“. Navíc celé jméno zřejmě nejúspěšnějšího investora všech dob zní Warren Edward Buffett. A chránit bohatství jeho smysluplným investováním je základním posláním Edwarda.

​Kdybych měl stručně napsat, čím mě systém Edward nadchl, bylo by to ve třech bodech:

  • Individualizovaný automatizovaný investiční plán včetně rebalancování portfolia,
  • hlídání vašich osobních cílů,
  • řešení likvidní rezervy (dokonce pojištěné).

Konkurenční programy životního cyklu

Už dlouhá léta si člověk může koupit investice životního cyklu. Lepší než nic, takové produkty umí k vámi nastavenému datu nachystat celé portfolio k výběru. Nicméně snad nikdo nepotřebuje mít nachystaných volných několik milionů k 60. či jiným narozeninám… A cokoliv navíc není obvyklé, se řeší ručně kombinací produktů.

Podobný problém má i doplňkové penzijní spoření / penzijní připojištění neboli transformovaný fond (DPS/PP). Pokud to explicitně neodmítnete, nachystá vám všechny peníze k jednorázovému výběru, tj. konzervativně. A i když si zvolíte daňově zvýhodněnou rentu na více než 10 let, po dobu výplaty renty nemůžete nijak ovlivnit kolísavost a tím výnosnost portfolia.

A doživotní renta? I když od schválení zákona o DPS uběhlo více než 10 let, stále neexistuje na trhu ani jediný produkt pojišťovny, který by navázal na penzijní společnost. V realitě proto DPS neumožňuje doživotní rentu, jeden z nejdůležitějších požadavků, nicméně nedivím se tomu.

Zaprvé, když jsem chtěl rentu z výsluhové penze, dostal jsem automaticky formulář pro jednorázové vyrovnání, a nejen že jsem se musel ozvat, že chci rentu, ale navíc jsem musel být asertivní a teprve na druhou osobní návštěvu, po komunikaci s centrálou penzijní společnosti, mi byla laskavě povolena renta dle sjednané smlouvy.

Zadruhé, koncept doživotní renty, jak je v zákoně, znamená, že penzijní společnost veškerá aktiva musí prodat, pošle peníze pojišťovně a ta s odstupem času jiná aktiva nakoupí. Tím zbytečně snižuje výnosnost.

Kdo stojí za Edwardem

Edward je obchodní název investiční služby obhospodařování portfolia, který poskytuje česká společnost WOOD & Company Financial Services.

Edward jako lepší program životního cyklu

Na tomto poli má Edward plno konkurence u různých investičních společností. Edward umí i jednoduché scénáře jako konkurence. Když budete chtít, umí vám nachystat celé portfolio v době vašich např. 65. narozenin stejně jako konkurence (včetně DPS).

Nicméně má oproti nim více výhod. Edward se zaměřil na něco, co ostatní do značné míry opomíjejí. Řešení investic a řešení cílů v jednom. A to značně inteligentním způsobem.

Především vám umí nachystat jen část portfolia. A zbytek dál dlouhodobě investovat.

Pokud se počítá, že v důchodu strávíme průměrně 20 let a někteří mají to (ne)štěstí, že se dožijí i 100 let, tedy stráví i 40 let v důchodu, je obří rozdíl, jestli peníze od 60. roku budete držet v hotovosti, nebo většinu dál v akciích.

Edward vám do hotovosti nachystá každý měsíc právě jen vaši nastavenou měsíční rentu. A zbytek se dále zhodnocuje. A zhodnocuje se přiměřeně tomu, jak dlouho může být zainvestovaný.

Měsíční renty na následující 3 roky jsou v krátkodobém portfoliu, renty na dalších pár let jsou částečně nachystané v portfoliu střednědobém, zbytek se stále zhodnocuje třeba v čistě akciovém portfoliu. Nemusíte se o nic starat, na další měsíc se posune jen částka na další měsíc, zbytek zůstává. To má obrovský, několikaprocentní vliv na výkonnost portfolia, tedy i na délku penze, na kterou vaše uspořené peníze budou stačit.

A to nepíšu o rozdílu ve výkonnosti, když se před odchodem do důchodu postupně 10 let zkonzervativňuje portfolio, což je výchozí chování DPS i mnoha programů životního cyklu, které lze naštěstí ve většině případů vypnout.

„Spořicí účty“ přes investiční společnosti

Je celá řada možností, jak investovat konzervativně přes investiční společnosti.

Zaprvé, klasické konzervativní fondy, které nabízejí dlouhodobě v průměru obvykle o něco málo vyšší výnos než bankovní vklady. Při nedodržení 3letého časového testu si výnos daníte sami. Pro úplnost, příjem z investic do 100 000 Kč se také nedaní.

Nicméně tyto fondy jsou pojištěny méně než u bank. Můžete se ale opřít o garanční fond obchodníků s cennými papíry, který poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající hodnotě 20 000 EUR (cca 490 900 Kč v době publikace článku).

Pak tu máme podskupinu konzervativních fondů, které mají blíž ke klasickým spořicím účtům tím, že jejich výnos je odvozen především z repo sazby. Donedávna jsme zde měli především fond kvalifikovaných investorů od Consequ. Od července je nově nabízen jejich retailový fond (ISIN: CZ0008477221), kde můžete investovat od 500 Kč měsíčně či 10 000 Kč jednorázově.

Není to sice bankovní pojištěný vklad, ale pokud zanedbáme především kreditní riziko Consequ, máme tu finanční produkt podobný spořicímu účtu s o něco vyšším výnosem (aktuálně 6,25 % p.a.), navíc s možností mít tento výnos nedaněný.

A kromě těchto možností tu máme další finanční produkt, ještě více bližší spořicímu účtu, protože je založený na spolupráci investiční společnosti a banky u Edwarda a Cyrrusu.

Edward nebo Cyrrus jako spořicí účet?

Edward je schopen do značné míry nahradit spořicí účet. Není k tomu určen, není to cílem autorů, nicméně v mnoha ohledech se srovnání nabízí. Ale není jediný – také Cyrrus nabízí pojištěnou hotovost s nadstandardním úročením, i když nižším než Edward.

V době publikace článku Cyrrus nabízí 5,65 % p.a. a Edward 6,25 % p.a., ale na rozdíl od Edwarda u Cyrrusu pro výběr hotovosti nepotřebujete poradce.

Pokud repo sazba půjde výš, u obou produktů bude další úročení podobně navýšeno. Těch 0,75 % p.a. rozdílu oproti repo sazbě je u Edwarda marže spolupracující banky. Při nižších repo sazbách klesá, až k 0.

Výše úročení je oproti přímému vztahu s bankou vyšší. A je tu ještě jedna menší výhoda pro většinu z nás a nevýhoda pro minoritu.

Oproti bance, kde dochází ke sražení srážkové daně automaticky (pokud nemáte podnikatelský účet), úroky se vám připisují nezdaněné, tedy se dále úročí celé a na konci roku vám Edward pošle podklady pro zdanění ve vašem daňovém přiznání. Což může být problém pro lidi s paušální daní (neplést s častějšími paušálními výdaji), protože s ročním příjmem vyšším než 15 000 Kč se jim zruší možnost paušální daně.

Dalšími nevýhodami oproti spořicímu účtu v bance je, že potřebujete poradce pro výběry a v mnoha případech i pro vklady hotovosti. To je prostě nutná investiční byrokracie. A i když systém umožňuje vše podepsat jednoduše SMSkou, zákon víceméně vyžaduje osobní identifikaci klienta.

Mezi nevýhody patří delší likvidita. Z banky peníze máte nejpozději do druhého dne, tady to může trvat 14 dní, i když obvykle do pár dní máte peníze na účtě.

Pojištění je stejné jako v bance, tedy 100 %, max. 100 000 € . Ale pozor, pokud byste měli peníze u stejné banky, s jakou bude spolupracovat Edward: limit se aplikuje na součet prostředků přímo vložených do banky a nepřímo přes Edwarda.

Mimochodem, je zajímavé srovnat úrokové sazby přímo v bance a přes Edwarda. Rozdíl interpretuji jako množstevní slevu a současně cenu různé byrokracie, kterou jsou banky nuceny konat při přímém kontaktu s klientem.

I když pojištění je stejné pro „zainvestované“ peníze do úročené hotovosti, do takto úročené hotovosti se nevloží 100 % vložených prostředků do Edwarda, ale cca 98 %. Cca 2% je řekněme technická rezerva investičního účtu pro zajištění rebalancování, měnové zajištění, kde je jiné pojištění vašich peněz (garanční fond obchodníků s cennými papíry). Oproti tomu Cyrrus úročí i 100 % prostředků.

Nicméně pro účely investování a rezerv je fajn, že i hotovost je takto úročena, u jiných investičních společnosti není úročena vůbec.

Poplatky

„Skryté“ manažerské poplatky, tedy poplatky instrumentů, které využívá Edward, jsou nízké, v desetinách procent ročně, protože využívá ETF. U konkurence bývají zpravidla vyšší, maximálně stejné.

Vstupní poplatky jsou čistě věcí mezi vámi a poradcem, standardně se pohybují mezi 2–5 % dle výše celkové plánované hodnoty investic.

Manažerské poplatky na úrovni Edwarda jsou pro hotovost (portfolio 1) nulové.

Marže na úrovni spolupracující banky je pro aktuální repo sazbu 0,75 % p.a.

Další dvě portfolia mají poplatky 0,15 % p.a. a 0,25 % p.a.

Teprve z manažerských poplatků z výnosnějších portfolií je živ Edward i váš poradce (a jeho servisní organizace a samozřejmě stát prostřednictvím všech daní, především z příjmu, zdravotní, sociální).

Existují zde široké možnosti nastavení, především pro portfolia nad 1 mil. korun. Můžete zvolit klasicky jen procentuální manažerské poplatky z objemu investovaných peněz. U nich sazba závisí na objemu investovaných peněz. Začíná (vyšší manažerský poplatek nebude nikdy účtován) na 1,99 % p.a., s růstem portfolia procentuálně klesá, standardně limitně až k 0,99 % p.a. (to je poplatek pro částky nad 20 mil. Kč, pro prvních 20 mil. Kč je manažerský poplatek vyšší).

Procentuální manažerské poplatky z objemu můžete částečně nahradit výkonnostním poplatkem. Pro 5% výkonnostní poplatek sazby poklesnou standardně na 1,49 %, limitně až k 0,69 %. Pokud zvolíte maximální výkonnostní poplatek 25 %, standardní sazby manažerského poplatku klesnou na  0,50 % p.a., limitně až k 0,30 % p.a.

Když si vezmete, že Edward neúčtuje žádné poplatky za rebalancování, realokaci, vedení účtu, úschovu cenných papírů, za zajištění měnového rizika, za pravidelné reporty, jak se vám líbí poplatková politika Edwarda?

V dalším dílu se podíváme na to, co na trhu dosud chybělo a Edward to přináší: řešení cílů a plánů.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).