Hlavní navigace

Pro koho jsou vhodné fondy kvalifikovaných investorů a kolik musíte vložit?

9. 12. 2020
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Co je fond kvalifikovaných investorů? Jaké zkušenosti musíte mít, abyste do něj mohli vložit peníze? Pro koho je vhodný a jak se liší od „obyčejného“ fondu?

Když člověk poprvé slyší fond kvalifikovaných investorů (dále také FKI), slůvko kvalifikovaných ho často svede na zcestí. Přemýšlí, jakou kvalifikaci, jaký certifikát, jakou zkoušku musí absolvovat, aby do FKI mohl investovat. Nějakou ekonomku? Školu pro investory? Chyba lávky. Kvalifikací jsou především peníze. Mějte ekvivalent 125 000 eur (cca 3,5 milionu Kč) a můžete už mnoho let investovat do FKI. A pár let vám stačí i milion korun.

V čem se FKI odlišuje od retailových fondů?

Přesné znění, co je FKI, naleznete v zákoně. Retailovým fondem dál míním především otevřený standardní fond určený pro „běžné“ investory.

Zde nepřesně, co je FKI, pro laiky. Musíte se kvalifikovat:

  • Investujete do fondu minimálně 125 tisíc eur (čili zhruba 3,5 milionu Kč) a zároveň čestně prohlásíte, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a že máte dostatečné zkušenosti s investováním do obdobných nástrojů, do kterých fond investuje.
  • Pokud jste méně movití, už několik let existuje možnost, pro kterou stačí mít 1 milion Kč a nějaká ta byrokracie k tomu, kde prokážete administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a vašim odborným znalostem a zkušenostem.

Pozor, příslušnou minimální hodnotu je třeba držet po celou dobu, je to vaše kvalifikace. Částečný odkup, kterým byste se dostali pod zadanou hodnotu, má jen dvě řešení: neprovést ho, nebo prodat celou investici.

Legislativním záměrem je, aby do fondů kvalifikovaných investorů investovali pouze lidé, kteří disponují takovým kapitálem, aby případný nezdar investice nijak neohrozil jejich finanční situaci. Osobně si nemyslím, že tomu zabrání ani že je to potřebné – jen to zbytečně lidi s menším kapitálem omezuje.

FKI potřebuje většinou dlouhé peníze

Krom výše minimální investice dané zákonem (nicméně fondy si mohou stanovit minimální investici vyšší) jsou investice častěji více dlouhodobé. Neboli FKI potřebuje ve většině případů tzv. dlouhé peníze. Takže u těchto fondů počítejte často s výstupním poplatkem, pokud budete chtít peníze záhy po investici (podmínky se velmi liší, orientačně je výstupní poplatek od 1 % do 10 %, neúčtován je při menších odkupech, nebo min. po 3–5 letech, někde není výstupní poplatek vůbec, ale výrazně častěji na něj narazíte než u retailových fondů). Dále počítejte s delší dobou realizace odkupu. Někde i rok, ale můžete najít FKI, který realizuje odkup podobně rychle jako retailový fond, tj. do pár dnů.

Dalším častým rozdílem mezi FKI a retailovým fondem je to, že FKI má volnější pravidla. Ta důležitá jako majetek u nezávislého depositáře, resp. pod jeho kontrolou, a auditor jsou zachována. Stejně tak regulace ČNB nebo způsob zdanění je stejný. Ale kvalifikace dle rizikovosti u FKI prakticky nefunguje, hodně fondů FKI má nejvyšší rizikový stupeň – často z důvodu spíše byrokratických, že nejsou schopny dostatečně často oceňovat podkladové aktivum, např. veterány.

Nebo používají investiční nástroje zakázané u retailových fondů, mohou spekulovat s měnovými kurzy, s opcemi na akcie, s futures na komodity. Nemají povinnost uveřejňovat tzv. klíčové informace pro investory. To je zpravidla dvoustránkový dokument označovaný zkratkou KIID, kde správce fondu uvádí nejdůležitější informace, a zejména tam popisuje investiční politiku a specifická rizika daného fondu.

A tím se dostáváme k tomu plynoucí výhodě. Přes FKI můžete investovat do podkladových aktiv, do kterých z různých důvodů retailový fond nemůže investovat, nebo by to nebylo kvůli byrokracii (např. časté oceňování) smysluplné. Můžete investovat do veteránů nebo do umění nebo třeba do vína. I když je min. vstupní investice milion, stále fondy přinášejí výhodu v tom, že umožňují podílnicky investovat do aktiv, které stojí třeba několik milionů, v případě umění nebo nemovitostí i desítky milionů.

Pro koho FKI jsou?

Tuhle otázku lze odpovědět z několika úhlů pohledu. Čistě minimalisticky pro kohokoliv, kdo má min. milion korun a řekne, že chce investovat do konkrétního FKI.

Obsáhleji pro toho, kdo splní finanční nároky (již zmíněný milion korun), intelektuální nároky (je třeba rozumět investicím, které budou obsahem majetku fondu, je třeba pochopit způsob a pravidla práce fondu, včetně poplatkové politiky, je třeba znát obhospodařovatele a jeho kvality) a akceptuje rizika (i přes nejlepší snahu každá investice obsahuje spoustu neznámých a větší volnost FKI přináší vyšší rizika).

Pokud jste dynamický investor, zůstaňte u akcií, akciových fondů. Fondy kvalifikovaných investorů, i když jsou formálně řazeny jako nejrizikovější (SRRI 6), jsou svým způsobem investování spíše „konzervativní“ až „vyvážené“, i když formálně nesplňují oficiální charakteristiky být tak zařazeny. Aneb když investujete miliony, většina nemá žaludek na prudké pohyby dolů. Aneb časté FKI jsou fondy investující do různých typů nemovitostí, v retailovém segmentu takové fondy často získají konzervativní až vyvážený SRRI, FKI takový status nezískají kvůli vyššímu zadlužení (větší páce) nebo méně častému ocenění nebo kvůli historii nebo kvůli používání investičních nástrojů mimo limity retailových fondů.

Jinak FKI mohou lákat každého bonitnějšího klienta, který se v investicích víc orientuje. Zvláště v poslední době jsou tradiční způsoby investování spíše jistotou reálného znehodnocení než zhodnocení, zvláště pro opatrnější investory. Aneb co nabídnout konzervativnímu klientovi? Hotovost či spořicí či termínované účty, ale i většina státních dluhopisů (s malou výjimkou inflačních státních dluhopisů) s jistotou ztráty kvůli inflaci? Korporátní dluhopisy, kde výnos dle mne neodpovídá riziku? Zlato/stříbro, nebo dokonce bitcoin?

Jak diverzifikovat v rámci FKI?

Zdá se vám rizikové z hlediska diverzifikace investovat 1 milion Kč do jednoho fondu? Máte pravdu, naštěstí za určitých podmínek vám stačí 1 milion Kč, který rozložíte do vícero fondů FKI.

I když někteří z vás máte miliony, investovat minimálně 1 milion Kč do jednoho fondu z mnoha důvodů nedá smysl (především diverzifikace kvůli kreditnímu riziku). Naštěstí není třeba investovat milion do jednoho fondu, ale stačí investovat milion do fondů jednoho obhospodařovatele. Pro jistotu dodávám, jeden obhospodařovatel nemusí znamenat jedno kreditní riziko. Pokud chcete mít možnost co největšího výběru (nejen při úvodní investici, ale i při následných investicích a převodech), dává smysl si vybrat mezi největšími obhospodařovateli FKI.

Například jeden z největších obhospodařovatelů FKI v ČR je AVANT, nabízí přes 60 FKI. K diverzifikaci nabízí produkt AVANT Flex, který umožňuje ten minimální milion korun investovat do vámi vybraných fondů, kterých je obhospodařovatelem, třeba po 100 tisíc Kč.

Garance FKI

U některých fondů kvalifikovaných investorů můžete nalézt různé garance. Mne zaujala garance výnosu PIA. Opět volnost u FKI umožňuje něco, co u retailových fondů by dle mne nešlo. Pro zájemce mohu zaslat posudek této garance poradenskou firmou Ernst&Young. V čem spočívá garance? Vy si kupujete přes FKI tzv. prioritní akcie (typicky bez hlasovacích práv). Zakladatelé mají výnosové akcie. U každého FKI se můžete podívat, kolik peněz je od investorů a kolik od zakladatelů. Zakladatelé vám třeba garantují 5% výnos. Garance spočívá v tom, že když fond nedosáhne 5% výnosu, přesune se majetek/akcie od zakladatelů k vám tak, aby se vám min. 5% výnosu připsalo.

Tedy není to garance, že nepřijdete o peníze, ale nejdříve přijdou o peníze zakladatelé, a teprve když přijdou o všechny peníze, které investovali spolu s vámi, začne se ztráta realizovat i u vás. A teď je jen na vás, jestli a jaký fond si vyberete a s jakým polštářem ve formě vkladů od zakladatelů. Lze najít fondy, kde je víc peněz od zakladatelů než od investorů. Tedy i kdyby v součtu fond poklesl o více než 50 %, stále byste měli nějaký kladný výnos na úkor majetku zakladatelů.

A mně osobně se nejvíc na celé konstrukci líbí vyšší motivace, resp. sebedůvěra zakladatelů. Zakladatel investoval do projektu své vlastní peníze, projektům a činnosti fondu věří natolik, že akceptuje pozici až za námi. (Nabízí se srovnání s motivací vlády při vydávání státních dluhopisů.)

Proč by to dělali? Aneb co za tuhle garanci?

Často máte výnos i shora omezen, např. 6 %. Když fond vydělá víc, vy dostanete 6 %, cokoliv nad 6 % se vyplatí na výnosové investiční akcie, které drží zakladatelé fondu. (Takže v našem příkladě se váš výnos bude obvykle pohybovat mezi 5 a 6 procenty p.a.). Takže zakladatelé si nejen věří, že vám vyplatí 5 %, věří si, že vám vyplatí 6 % a zbytek si rozdělí. Tedy kromě minimálního garantovaného výnosu je zde i maximální výnos, který nám vyplácí. Případně to můžete brát, že si dělají polštář pro případně méně výnosné roky.

Nabízí se otázka, proč zakladatelé nevyužili např. dluhopis. Těch důvodů může být více. Když se podřídí fondové regulaci, jsou pro investory důvěryhodnější a tím získají více peněz. U dluhopisů musí peníze rolovat, při splatnosti vyplatit a nabízet nový dluhopis. Ve formě FKI spíše je navázán dlouhodobější vztah. A také oproti jiným možnostem je fond zdaněn 5 %. Proto často zakladatelé financují své aktivity pomocí FKI a tím umožňují vstup investorům.

Obecné investorské poučky

Za mne to zní velmi zajímavě. Zvláště fondy s garancí. Ale neodpustím si zmínit pár mých tipů, resp. varování. Není dobrý nápad veškeré volné peníze investovat, i kdyby diverzifikovaně, do retailových fondů, zvláště ne FKI. Potřebujete mít nějak vyřešené krátkodobé rezervy a v případě mnoha FKI, které uplatňují vysoké výstupní poplatky a mají dlouhé realizace odkupů, i střednědobé rezervy.

Nepokládám za vhodné spoléhat se na FKI, i kdyby s garancí, natolik, že si půjčíte peníze pomocí hypotéky, i když máte na koupi nemovitosti v hotovosti, a nepoužité prostředky investujete do FKI.

I když se tak tvrdí a částečně ve zjednodušení se to tak může jevit, žádná investice by se neměla provozovat stylem zainvestuji a zapomenu. Je dobré plánovat a včas přeskupovat investici, když se vám blíží cíl nebo když se u vás změní situace. Dále je vhodné sledovat investici, řekněme aspoň jednou ročně.

Pokud vaše portfolio je schopno generovat pasivní příjem, je zajímavé si nastavit i dividendové výnosy, které vám pokryjí roční nutné výdaje, ideálně s rezervou. Sice dividendy jsou zdaněny 15 %, ale pravidelný příjem dost osvobozuje myšlení.

Který konkrétní FKI si máte vybrat?

To vám (samozřejmě) neporadím. Ale možná vás inspiruji. Jakmile budu mít trochu volněji, zvažuji přeskupit rodinné finance. Mezi FKI jsem našel totiž zajímavé alternativy k některým investicím:

  • jako koření si přimíchám do portfolia více rizikové FKI. Samozřejmě nabízejí o to vyšší garantovaný výnos nad 6%, lze zvolit i výplatu garantovaného výnosu ve formě čtvrtletních dividend. Budu se k tomuto koření chovat jako k akciím.
  • místo retailového nemovitostního fondu, jehož výnos směřuje pod hodnotu inflaci, zvažuji nemovitostní FKI  právě s garancí výnosu, ale i omezením výnosu. V tomto segmentu mám velký výběr. Mohu si vybrat delší i kratší odkup, vysoké i nižší vstupní poplatky, samozřejmě se liší výší garantovaného výnosu i poměrem kapitálu i velikostí fondu nebo velikostí úvěrů/páky. Samozřejmě i příslušná rizikovost je tedy velmi rozdílná.
  • našel jsem si i„konzervativní“ FKI, bez výstupního poplatku, splatnost odkupu do 30/75 dní, cílící na 3 % (neboli inflaci). Taková náhrada termínovaných vkladů, ale i stavebka a krom malé krátkodobé rezervy i částečně místo spořícího účtu. Proč se mi zdá takový FKI jako důstojná alternativa těchto klasických produktů? Protože při držení více než 3 roky neplatím daň a oproti stavebku získám i lepší likviditu.

Jakmile investujete milion jako legislativní minimum, klidně rozložené po 100 000 Kč do fondů, můžete si přivkládat nejčastěji po 100 000 Kč, ale třeba i po 20 000 Kč.

Závěr

Není to žádný zázrak, není to v žádném případě bezriziková investice, není to investice typu  „investuji a zapomenu“ – mimochodem, pokud něco takového znáte, dejte mi vědět. Je to další zajímavá možnost pro větší majetky a za současné situace to pro někoho z nás může být chybějící střípek do portfolia. Nebo náhrada tradičních investic, které přestávají dávat smysl.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).