Hlavní navigace

Přivyděláváte si vybíráním košů? Může jít o přestupek, ale i trestný čin

11. 9. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vybírání košů vnímají někteří lidé jako vhodnou formu přivýdělku. Lidé do koše, případně do popelnice, vhodí kde co, a přitom by se to ještě někomu mohlo hodit. Starý nábytek, někdy dokonce spotřebič, případně jiné věci, které ještě dobře poslouží.

Málokdo ví, že pokud se vám v popelnici nebo v koši něco zalíbí a rozhodnete si to přivlastnit, můžete se tím dopouštět přestupku, možná dokonce trestného činu. Neplatí totiž, že věci v koši či v popelnici nikomu nepatří, a tudíž tedy nikomu nebude vadit, když si je zase někdo vezme. Cokoliv, co lidé odloží do kontejnerů, se automaticky stává majetkem města. Vybírání kontejnerů by pak mohlo být považováno za přestupek podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích, který říká, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, říká Jana Marková, právnička advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

Omyl se nepočítá

Hned na úvod musíme sdělit, že pokud něco do koše vhodíte omylem a pak si to uvědomíte, neznamená to, že vaše věci tím automaticky propadly městu nebo jinému vlastníkovi popelnic, a tudíž si to nesmíte vzít zpět. Zákon o odpadech totiž definuje odpad jako každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Což v tomto případě neplatí. Pokud ráno se smetím omylem do kontejneru vhodíte třeba vaše klíče, těžko v tom někdo může spatřovat úmysl nebo nutnost se klíčů zbavit.

Vznikla škoda?

Ani nelze říci, že automaticky platí, že pokud si něco vezmete z koše či z popelnice, dopustili jste se přestupku. Je tam však tenká hranice a konečné posuzování nezávisí na vás.

Prvním kritériem pro posouzení je, jestli vybíráním kontejneru opravdu vznikla škoda, tedy újma na majetku, která se dá vyjádřit v penězích. Například u odpadu, který je tříděný a dá se dále zpracovávat, se dá předpokládat, že určitou hodnotu má, i když nebude příliš vysoká. Platí ale, že vybíráním kontejneru s tříděným odpadem škoda vznikne.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak definuje přestupek jako protiprávní čin, který vykazuje určitou společenskou škodlivost. Pokud by vás tedy někdo přistihl a případ se dále řešil, bude se posuzovat, jestli je vaše jednání společensky škodlivé, nebo ne. Při posuzování společenské škodlivosti jednání je třeba vždy brát v úvahu okolnosti daného případu, především význam právem chráněného zájmu, který byl přestupkovým jednáním dotčen (tím je v našem případě ochrana majetku), způsob provedení a následky přestupku či okolnosti, za kterých byl přestupek spáchán, dodává Jana Marková.

Vybírání kontejnerů na papír a jeho nošení do sběru za účelem zisku má určitý potenciál společenské škodlivosti. Naproti tomu vybírání „obyčejného“ veřejně přístupného koše na odpadky má tento potenciál výrazně nižší, téměř zanedbatelný.

Postih v extrémním případě až 70 000 Kč

Každý případ se ale bude posuzovat individuálně a příslušné orgány budou vždy zohledňovat okolnosti daného případu. Pokud nebude škoda dosahovat ani 5000 Kč, bude se ve většině případů jednat pouze o přestupek. A to jen za předpokladu, že je splněna podmínka společenské škodlivosti.

Za takový přestupek byste pak mohli dostat pokutu až 50 000 Kč. V případě recidivy až 70 000 Kč, a to podle § 8 odst. 4 zákona o některých přestupcích.

Mohlo by se ale jednat i o trestný čin, ačkoli hodnota ukradených odpadků nepřekročí 5000 Kč. To v situaci, kdy byste už za krádež byli v posledních 3 letech odsouzeni nebo potrestáni. Pak totiž hodnota ukradené věci není důležitá.

V případě, že ale škoda dosáhne minimálně 5000 Kč, jedná se o škodu nikoli nepatrnou a bude tím naplněný formální znak trestného činu krádeže. V souladu se zásadou subsidiarity trestní represe se ale bude o trestný čin krádeže jednat pouze, pokud konkrétní čin vykáže náležitou společenskou škodlivost a pokud by případná odpovědnost pachatele za přestupek nemohla být, vzhledem k okolnostem, považována za dostatečnou. Bude tedy opět třeba posoudit okolnosti konkrétního případu, informuje Jana Marková.

Za trestný čin krádeže by vám pak hrozilo vězení, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo peněžitý trest.

Takzvaná zásada subsidiarity trestní represe se někdy nazývá také princip ultima ratio. Říká, že trestní právo je prostředek určený k ochraně zákonem stanovených zájmů, který musí být užíván jen tehdy, pokud užití jiných právních prostředků ke sjednání nápravy nepřichází v úvahu, neboť již byly vyčerpány nebo jsou zjevně neúčinné či nevhodné.

V případech, kdy škoda nedosáhla 5000 Kč, si tak lze jen těžko představit, že by vybrání věci z koše představovalo čin tak společensky nebezpečný, že by jeho potrestání prostředky správního práva nebylo možno považovat za dostačující.

skoleni_29_6

Balancování na tenkém ledě

Ve většině případů se tedy o přestupek, či dokonce trestný čin jednat nebude. Neznamená to ale, že je povoleno, či dokonce doporučeno v takových aktivitách pokračovat.

Vybíráním košů či kontejnerů jednoznačně obíráte město o něco, co mu patří a vám nikoli. Pokud už navíc máte nějaký vroubek z minulosti, může se vám to v nešťastném případě pěkně sečíst a dostanete o to vyšší trest. A dá se také předpokládat, že i kdyby věci nalezené tímto způsobem měly nějakou cenu, určitě to není 50 000 Kč, které vám hrozí jako pokuta.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).