Hlavní navigace

Přístupy k obchodování na burze

29. 3. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Na trzích existují dva rozdílné přístupy k problematice automatizovaných obchodních systémů. Uvedeme si jejich hlavní charakteristiky, výhody a nevýhody, společné i rozdílné postoje. Proč je lepší systematické obchodování oproti diskrečnímu? Ale nic není bez chyby…

Zástupci prvního přístupu k obchodování na trzích jsou diskreční obchodníci, kteří systémy neuznávají a opírají se jen o své vlastní rozhodování. Využívají technickou analýzu tím, že hledají opakující se formace na grafech a sledující oblíbené technické indikátory. „Diskreční“ tedy neznamená obchodníky jednající bez pravidel, jen slepě a narychlo (samozřejmě nedisciplinovaní obchodníci jsou jinou skupinou).

Konání technických obchodníků by se tedy v mnoha případech dalo (při větším či menším úsilí) naprogramovat pomocí počítače. Typický diskreční obchodník pak ještě jaksi nad tuto analýzu přidá vlastní cítění a zkušenosti, aby správně odhadl budoucí cenový vývoj. Obchodníci jednající plně nebo z větší části na základě fundamentální situace se od ostatních přístupů liší více.

Rozhodování je zde tedy subjektivní, proto uspět s tímto přístupem rozhodně není jednoduché. Umění analyzovat trhy, následně se správně rozhodnout, a toto své rozhodnutí i správně vykonat (zadáním příkazu, dodržením plánu i přes emoce atd.), drtivá většina obchodníků nezvládne. V případě komoditních trhů se udává „neúspěšnost“ větší než 90 %!

Na druhou stranu systematičtí obchodníci nerozhodují o jednotlivých obchodech, ale komplexně o nastavení celého systému. Ten pak sám obchoduje podle předem nadefinovaných parametrů.

Disciplinovaní techničtí obchodníci, kteří se drží svých pevných pravidel, se tedy ve své podstatě příliš od systémových obchodníků neliší. Jestliže bychom srovnávali tyto dvě uvedené skupiny obchodníků, dojdeme k těmto výsledkům: Ze zveřejňovaných údajů o poradcích v komoditním obchodování (CTA) se již po řadu let ukazuje, že systematičtí obchodníci jsou konzistentnější ve svých výsledcích, zatímco diskreční mají velice široký rozsah – od výborných až po velice špatné výsledky. Je patrné, že několik málo diskrečních obchodníků je schopno dosáhnout jedinečných výsledků, na které systematičtí obchodníci nedosáhnou. Naproti tomu při srovnání průměrných obchodníků je úspěšnější systematický přístup.

Zamysleme se dále nad výhodami a nevýhodami jednotlivých přístupů.

Výhody diskrečního přístupu:

 • možnost rychlejší reakce při důležitých zprávách nebo neobvyklých tržních situacích (tato možnost může být ale pro některé obchodníky spíše nevýhodou),
 • větší flexibilita a adaptabilita (opět se často může změnit v nevýhodu).

Nevýhody diskrečního přístupu:

 • psychika (emoce, strach, doufání, chtivost) mohou paralyzovat obchodníka a zamezit objektivnímu rozhodování,
 • vnější vlivy (např. nemoc, tragédie v rodině, rozvod) mohou mít negativní vliv na rozhodovací proces,
 • obecná tendence vybírat zisky příliš brzo a neochota přijmout ztrátu v pravý čas,
 • ovlivnění příštího obchodu souvislou řadou předchozích ztrátových nebo ziskových obchodů (vyplývá i z nemožnosti testovat svou strategii na historických datech)
  • souvisí např. s otázkami: Jak velký pokles hodnoty účtu mohu očekávat a tolerovat? Kolik ztrát v řadě mohu akceptovat? Kdy bych měl změnit strategii?

Výhody systematického přístupu:

 • odbourání emocí (hlavní důvod neúspěchu „nesystémových“ obchodníků),
 • možnost zpětného testování
  • lze vyzkoušet, jak by systém fungoval na historických datech
  • výsledky nelze přeceňovat, ale každopádně má obchodník jakési vodítko, co by zhruba mohl očekávat (např. víme-li, že systém produkuje řadu malých ztrát a méně velkých zisků, nejsme příliš znepokojeni, jestliže zažíváme např. pátý ztrátový obchod v řadě),
 • zabudovaná (automatická) kontrola rizik a money management – významné pro dlouhodobou úspěšnost na trzích,
 • časová úspora (výrazně nižší nároky na sledování trhů),
 • možnost sledování výrazně většího množství trhů,
 • obchodování 24 hodin denně,
 • lze se ho naučit (což se pro „nesystematické“ obchodování tak jednoznačně říci nedá),
 • nový obchod není nikdy ovlivněn výsledky minulých obchodů.

Nevýhody systematického přístupu:

 • horší přizpůsobení při změně tržních podmínek (a trhy se čas od času mění),
 • nemožnost reakce na mimořádné události (přírodní katastrofy, politické události, války atd.),
 • nemožnost obchodovat na základě fundamentální nebo psychologické analýzy.

Další časté nedostatky špatného systematického přístupu:

Hlavním nebezpečím je přílišná optimalizace (curve fitting). Jde o to, že křivka výnosů (obchodní strategie) je optimalizována (tj. jsou měněny parametry) na historických datech tak dlouho, až je dosaženo nejvyššího možného výnosu. Z tohoto přístupu ale vyplývá, že se systém orientuje jen na úspěšnost v minulosti, nikoliv v budoucnosti. Tam pak často dochází ke kolapsu systému.

Další chybou může být, jestliže je systém testován na nedostatečně dlouhé časové řadě. Při reálném obchodování pak při změně tržních podmínek (např. při poklesu volatility) dochází ke značnému poklesu výkonnosti systému. Je dobré, když systém funguje na dostatečně dlouhých časových úsecích a také na různých trzích.

Každý se musí sám rozhodnout, na jakou stranu se postavit. Výběr přístupu je velmi individuální věc. Jako většinou v trzích i zde platí, že oba přístupy pro někoho mohou a pro někoho nemusí fungovat. Nemusí být také od věci postavit se doprostřed a snažit se získat to nejlepší z obou přístupů. Například kvůli diverzifikaci to je jistě vhodné.

Mnoho obchodníků například používá systémy jako další filtrovací nástroj pro své vlastní rozhodování. Někteří obchodníci zase zapínají a vypínají systémy na základě svého názoru na aktuální situaci na trhu, případně používají další kombinaci obou přístupů.

skoleni_13_10

V dalším díle seriálu se budeme zaobírat otázkou hodnocení systémů.

Pavel Topol – technický obchodník se specializací na opce, zakladatel poradenské firmy FUTURES s.r.o., která provozuje portál www.etrading.cz.

Anketa

Rozhodujete se při obchodování impulsivně?

17 %
22 %
17 %
16 %
28 %
Odpovědělo 64 čtenářů.

Autor článku

Pavel Topol - technický obchodník se specializací na opce, zakladatel poradenské firmy FUTURES s.r.o., která provozuje portál www.etrading.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).