Hlavní navigace

Jaké je stavební spoření na Slovensku?

27. 11. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Stavebního spoření má u našich východních sousedů jen o málo delší historii než u nás. Jeho dnešní podoba se od české v hrubých rysech příliš neliší, ale má i svá specifika. Máme Slovákům v této oblasti co závidět? Měly by se naše stavební spořitelny inspirovat na Slovensku?

Kdo vládne slovenskému trhu stavebního spoření

První stavební spořitelna v zemích bývalého sovětského bloku byla založena v roce 1992 právě na Slovensku. Měla nepříliš originální, i když v daném případě oprávněný název: Prvá stavebná sporiteľňa (PSS). Na jaře dalšího roku získala konkurenta díky německo rakouské finanční skupině Wüstenrot, která zde založila stavební spořitelnu VÚB-Wüstenrot, která posléze změnila název na Wüstenrot stavebná sporiteľňa (WSS). O dlouhých sedm let později pak na Slovensku vznikla ČSOB stavebná sporiteľňa (ČSOBSS).

Tím je výčet slovenských stavebních spořitelen úplný. Dodnes zde fungují právě jen zmíněné tři stavební spořitelny, což je přesně polovina stavebních spořitelen působících v Česku. Specifikem slovenského trhu stavebního spoření přitom je zcela dominantní postavení PSS, které patří zhruba tříčtvrtinový podíl na tamním trhu. S velkým odstupem ji následuje WSS a pole uzavírá nejmladší spořitelna ČSOBSS. Zajímavé je, že toto rozložení sil zůstává už delší dobu v podstatě nezměněno.

Rozdělení trhu stavebního spoření na Slovensku k 31.12.2005
Stavební spořitelna Počet klientů Objem poskytnutých úvěrů a meziúvěrů Objem vkladů
Prvá stavebná sporiteľňa 932 197 35,22 mld. Sk 36,48 mld. Sk
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 187 642 5,79 mld. Sk 7,27 mld. Sk
ČSOB stavebná sporiteľňa 120 626 2,12 mld. Sk 5,25 mld. Sk

Zdroj: Výroční zprávy stavebních spořitelen

Pro možnost srovnání s údaji v tabulce zbývá dodat, že v Česku bylo ke konci loňského roku uzavřeno přes 5,5 mil. smluv o stavebním spoření, objem vkladů na účtech stavebního spoření činil 329 mld. Kč a celkový objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami dosahoval 119 mld. Kč. Největší tržní podíl má Českomoravská stavební spořitelna, která jen za prvních devět měsíců letošního roku uzavřela 210 902 nových smluv o stavebním spoření a poskytnula úvěry v celkovém objemu 17,2 mld. Kč.

Permanentní změny a nejistota

Stavební spoření se na Slovensku hned od počátku těšilo poměrně velké oblibě. Pak ovšem v rámci vládních úsporných opatření došlo k omezení výplat státní podpory jen na klienty, kteří prokáží účelové použití nejen úvěru, ale i vlastních úspor ze stavebního spoření na financování bydlení. Klienti, kteří chtěli stavební spoření využít jen jako formu dlouhodobého výhodného spoření, aniž by čerpali úvěr a plánovali své úspory použít na řešení vlastního bydlení, o možnost získat státní podporu přišli. V roce 1997, kdy začal platit nový zákon o stavebním spoření, proto zájem o stavební spoření notně opadl.

Systém stavebního spoření tak ze dne na den přišel o významný stabilizační prvek v podobě tzv. přátelských klientů. Samozřejmě se to nelíbilo nejen jim, ale ani stavebním spořitelnám. V roce 1999 pak slovenská vláda podlehla tlaku a požadavek na účelové použití prostředků i při nečerpání úvěru jako nutnou podmínku získání státní podpory zrušila. Zájem o stavební spoření začal opět narůstat. Pak ovšem přišla další rána v podobě opakované redukce státní podpory, která odčerpávala podle názoru politiků příliš mnoho prostředků z napjatého státního rozpočtu.

Na rozdíl od Česka je na Slovensku vzorec pro výpočet státní podpory sice součástí tamního zákona o stavebním spoření, ale její maximální výše je pro každý rok stanovena zákonem o státním rozpočtu. Pro vládu tedy není problém ji průběžně měnit. Zatímco ještě v roce 1996 státní podpora stavebního spoření na Slovensku činila záviděníhodných 40 % z objemu ročních vkladů klienta, nejvýše však 6 000 Sk, letos je to už naopak velmi nezáviděníhodných 10 % z objemu ročních vkladů, nejvýše však 2 000 Sk. Není tedy divu, že zájem o stavební spoření zde opět polevil a stavební spořitelny musejí o nové klienty urputně bojovat.

Jak se na Slovensku měnila výše státní podpory stavebního spoření
Období Výše státní podpory
z objemu ročních vkladů nejvýše však
1993 – 1996 40% 6 000 Sk
1997 – 2000 30% 6 000 Sk
2001 25% 4 500 Sk
2002 25% 4 000 Sk
2003 20% 3 000 Sk
2004 15% 2 500 Sk
2005 14,50% 2 500 Sk
2006 10% 2 000 Sk

Zdroj: stavební spořitelny

V Česku zůstává státní podpora stavebního spoření pro klienty stavebních spořitelen daleko výhodnější hned ze dvou důvodů, jednak i po jejím snížení od počátku roku 2004 na 15 % z objemu ročních vkladů, nejvýše však 3 000 Kč, je vyšší než na Slovensku. Hlavně ale podle českého zákona o stavebním spoření mají klienti zaručeno, že státní podporu budou dostávat po celou dobu trvání smlouvy o stavebním spoření ve výši platné v době jejího uzavření. Slovenští klienti naopak nemohou předem vědět, jakou státní podporu ke svému stavebnímu spoření v dalších letech dostanou. To se pak těžko plánuje!

Větší flexibilita

Výhodou slovenského systému stavebního spoření ve srovnání s českým je jeho větší flexibilita. V Česku je totiž vázací lhůta stanovena zákonem na šest let. Znamená to, že klienti, kteří nečerpají úvěr, mohou se zůstatkem na svém účtu stavebního spoření volně nakládat až po šesti letech od uzavření smlouvy. Pokud by tuto lhůtu nedodrželi, přišli by o státní podporu. V případě, že si před uplynutím vázací lhůty klient vezme úvěr ze stavebního spoření, musí podle aktuálně platných předpisů na financování bydlení použít nejen tento úvěr ale i vlastní úspory ze stavebního spoření.

Na Slovensku je zákonem stanovena také šestiletá vázací lhůta. Pokud ovšem klient bude chtít využít úspory ze svého stavebního spoření na vlastní bydlení, může si je vybrat již po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření, aniž by ztratil nárok na státní podporu, i když zároveň nebude čerpat úvěr. Pokud však nebude chtít dokládat účelovost využití prostředků ze stavebního spoření a nechce-li přijít o státní podporu, musí si počkat šest let, stejně jako v Česku. Otázkou je, zda je tato větší flexibilita skutečnou výhodou. Státní podpora při předčasném ukončení smlouvy z větší části padne jen na pokrytí vstupních poplatků za její uzavření.

Další parametry slovenského stavebního spoření jsou obdobné jako u nás. Při uzavírání stavebního spoření si klient může vybrat z řady produktů a jejich variant, z nichž některé jsou výhodné spíše pro spoření, jiné pak pro čerpání úvěru. Vždy je třeba zvolit cílovou částku, od jejíž výše se odvíjí i vstupní poplatky. Standardní úvěry ze stavebního spoření jsou poskytovány po naspoření 40 – 50 % cílové částky. Existuje ale také možnost využít překlenovací úvěr (medziúver), a to ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Vklady na účtu stavebního spoření jsou v současné době úročeny nejčastěji 2 % ročně. Obvyklá úroková sazba z úvěrů činí 2,9 – 6 %, u překlenovacích úvěrů pak o něco více.

Na veškeré vaše dotazy týkající se stavebního spoření odpoví Josef Kunčar, manažer vývoje produktů Modré pyramidy stavební spořitelny v Poradně Stavební spoření: Půjčky i spoření.

Jaké produkty slovenské stavební spořitelny nabízejí?

Prvá stavebná sporiteľňa nabízí možnost výběru z pěti základních variant stavebního spoření a šesti tarifů lišících se výší minimálních měsíčních vkladů a splátek i délkou splácení úvěrů. Zajímavé u PSS je nízké rozpětí mezi úrokovou sazbou z vkladů (2 %) a úvěrů (2,9 %). Velmi zajímavá je také možnost získat zde úvěr ze stavebního spoření až do výše 1 mil. Sk bez prokazování výše příjmů a při splnění stanovených podmínek i bez zástavy nemovitosti a dokonce i bez ručitele. To samo o sobě svědčí o tom, že boj o klienty je na Slovensku tužší než u nás.

Kromě standardních programů Všetko pre váš byt a Všetko pre váš dom PSS nabízí zvýhodněný program pro spoření dětí nazvaný Pre deti a mladů rodinu, jehož součástí v tarifu Junior extra je bezplatné pojištění Extra istota garantující, že v případě úmrtí rodiče dítěte spoření pokračuje na náklady PSS. Podobnou možnost pak nabízí i program nazvaný Stavebné sporenie s tipmi pre vás, který navíc umožňuje větší flexibilitu spočívající v možnosti změn parametrů stavebního spoření v jeho spořící fázi. Program pre váš bytový dom je určen bytovým družstvům a společenstvím vlastníků pro rekonstrukce a údržbu bytového fondu.

ČSOB stavebná sporiteľňa nabízí pět dle mého soudu nijak zvlášť výjimečných produktů. Program Profit je určen spíše pro spoření, program Kredit spíše pro čerpání úvěru. Profit Klúčik je určen dětem, za které spoří rodiče. Program Komfort přináší možnost výhodnějších podmínek u překlenovacího úvěru. Program Benefit nabízí úrokovou sazbu u úvěru ze stavebního spoření jen 2,9 %. Vklady na účtu stavebního spoření však u tohoto produktu naopak nejsou úročeny vůbec. Nově ČSOBSS nabízí pod názvem HYPO Plus kombinovaný produkt stavebního spoření s hypotékou.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa klientům hodlajícím zejména spořit nabízí zajímavý program Flexibil přinášející možnost rodinného spoření. Na jednu smlouvu může spořit až šest členů jedné rodiny, což přináší poplatkové zvýhodnění. Navíc je u tohoto produktu možnost změn parametrů stavebního spoření ve spořící fázi. Programy Akurát, Akurát Plus a Akurát Hypo jsou určeny zejména klientům hodlajícím čerpat překlenovací či řádný úvěr ze stavebního spoření. Program Rekofond je určen bytovým družstvům a společenstvím vlastníků pro rekonstrukce a údržbu bytového fondu.

Ve spolupráci s Ľudovou bankou WSS nabízí program Optimal, který je poněkud nezvyklou i když velmi zajímavou kombinací stavebního spoření a spotřebitelského úvěru s výhodnou úrokovou sazbou 8 %. Ve spolupráci s Istrobankou WSS nabízí možnost bezplatně získat kreditní Wüstenrot Card s množstvím slev u vybraných obchodníků. V rámci produktu nazvaného 2 v 1 pak WSS nabízí možnost ušetřit 1 000 Sk na vstupním poplatku u stavebního spoření s cílovou částkou 100 000 Sk při současném sjednání povinného ručení pro motorové vozidlo u sesterské Wüstenrot poisťovni.

FIN21

Příloha Bydlení: Vše o pořízení vlastního bydlení.

V čem se nechat inspirovat?

Z výše uvedených informací je zřejmé, že na Slovensku by se mohlo inspirovat české Ministerstvo financí. Možnost snížit výdaje státního rozpočtu omezením státní podpory stavebního spoření by mu jistě přišla vhod. Z pohledu klientů i stavebních spořitelen by to však příliš pozitivní nebylo. Nezbývá tedy než doufat, že k takovýmto kroků v Česku hned tak nedojde. Jejich dopad na zájem o stavební spoření by jistě byl přinejmenším stejně negativní jako na Slovensku.

Daleko lepší by bylo, kdyby od slovenských stavebních spořitelen ledacos odkoukaly ty české. Inspirativní je v tomto směru asi zejména nabídka Wüstenrot stavebné sporiteľni (programy Flexibil a Optimal) a Prvé stavebné sporiteľni (pojištění Extra istota, nízké rozpětí mezi úrokovou sazbou z vkladů a úvěrů).

Anketa

Kde je stavební spoření výhodnější?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).