Hlavní navigace

Jak na Přehledy OSVČ za rok 2014?

3. 4. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Po daňovém přiznání nás čeká ještě odevzdání Přehledu OSVČ správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Na co byste neměli při jeho vyplňování zapomenout?

Ačkoli jste pravděpodobně daňové přiznání už odevzdali, ještě musíte vyplnit Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení

Poslední termín pro řádné podání Přehledu OSVČ (dále jen Přehled) letos připadá na 4. května. Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, pak se termín o tři měsíce prodlužuje – konkrétně na 3. srpna 2015. Do 30. dubna to ale musíte příslušné PSSZ/MSSZ/OSSZ písemně oznámit. Pokud nemáte povinnost podávat daňové přiznání, máte na Přehled čas do 31. července 2015.

Před vyplňováním Přehledu pro správu sociálního zabezpečení si vezměte k ruce tzv. inventuru pohledávek za rok 2014, která vám měla být doručena do vaší schránky. Obsahuje přehled předpisů a plateb na pojistné a tzv. variabilní symbol, který není totožný s rodným číslem.

(Pokud máte datovou schránku, můžete se přihlásit přes web České správy sociálního zabezpečení také do ePortálu, kde najdete kromě těchto informací například i svou dobu pojištění.)

V případě, že vám při vyplnění Přehledu vyjde nedoplatek na pojistném, musíte ho uhradit nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl formulář podán. Jen pro pořádek připomínáme, že za den platby se považuje den připsání pojistného na účet příslušné OSSZ nebo den, kdy bylo pojistné uhrazeno v hotovosti (lze pouze do částky 10 000 Kč) na pokladně OSSZ.

Pokud na své povinnosti zapomenete, můžete dostat od příslušné OSSZ pokutu až 20 000 Kč a za každý den v prodlení začne nabíhat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky. Po uhrazení dluhu můžete požádat o prominutí penále. Pamatujte na to, že OSSZ vám podání Přehledu dopisem připomínat nebude, může uložit rovnou sankci.

Nezapomeňte na novou zálohu

Od měsíce, ve kterém Přehled podáte, pro vás platí také povinnost hradit vyšší minimální zálohu na pojistné (pokud tedy zálohy neplatíte ze skutečného vyměřovacího základu, který je vyšší než minimální vyměřovací základ)

Ta pro hlavní činnost činí 1943 Kč. Oproti loňsku se tedy zvýšila o 49 Kč. Pokud se účastníte důchodového spoření, je vaše nová záloha ve výši 1744 Kč.

V případě vedlejší činnosti se záloha zvýšila na 778 Kč, což je o 20 Kč více než loni. Pro účastníky ve druhém pilíři platí záloha pro vedlejší činnost ve výši 698 Kč.

Zálohu je nutné uhradit na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014 a 2015
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč

Pokud nechcete ručně, můžete elektronicky

Pokud se vám nechce vyplňovat formulář pro OSSZ ručně, můžete ho podat i elektronicky. Jedním ze způsobů je přes datovou schránku do „datovky“ ČSSZ (ID 5ffu6×k), která je zřízena právě za tímto účelem. K tomu musíte ale využít formulář ve formátu XML, který obsahuje právě možnost přímého odeslání do datové schránky.

Další elektronickou možností je podání přes službu e-Podání Přehledu OSVČ, ke kterému už ale budete potřebovat elektronický podpis.

Vyplňte pohodlně Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovnu pomocí formulářů, které najdete na serveru Měšec.cz.

Jaké chyby se dělají nejčastěji?

Podle ČSSZ poplatníci nejčastěji chybují v počtu uvedených měsíců hlavní či vedlejší samostatné výdělečné činnosti. OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti, vysvětluje zpráva ČSSZ. Dále chybně uvádějí výši uhrazených záloh a doplatků nebo nenahlašují vznik důvodu pro výkon vedlejší činnosti. 

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

I Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu jí musíte předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání, takže posledním dnem pro jeho odevzdání je letos 4. května 2015. Případný nedoplatek na pojistném je potřeba uhradit do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být Přehled podán. Maximálně tedy musíte nedoplatek na pojistném uhradit do 12. května (za situace, že jste formulář podávali na poslední chvíli v posledním možném řádném termínu).

OSVČ, které nemusí odevzdávat daňové přiznání, Přehled odevzdávají do 8. dubna 2015 a nejzazším termínem pro úhradu nedoplatku je 16. duben.

Zpracovává-li vám daně poradce, posouvá se termín odevzdání Přehledu na 3. srpen a termín úhrady doplatku na 11. srpen. Do 30. dubna ale stejně musíte zdravotní pojišťovnu obeznámit s tím, že využíváte služeb daňového poradce pomocí kopie plné moci, kterou jste mu udělili.

Podat Přehled můžete více způsoby

Formulář můžete vyplnit ručně a zanést či poštou zaslat na adresu vaší zdravotní pojišťovny. Některé také umožňují ho podepsaný a vyplněný oskenovat a poslat jej ve formátu PDF e-mailem. Podmínkou ale může být, aby odešel z adresy, která je u vás zaevidovaná. Na některých portálech zdravotních pojišťoven je k dispozici také možnost podat Přehled vyloženě elektronicky včetně elektronického podpisu. Toto řešení ale vyžaduje, abyste s pojišťovnou měli uzavřenou dohodu o zabezpečené elektronické komunikaci a vlastnili certifikát, který pomůže formulář podepsat.

K dispozici pojišťovny dávají také formuláře ve formě chytrých PDF. Stáhnout si je můžete z naší daňové sekce. Tyto formuláře například samy spočítají pojistné a novou zálohu. I ty ale pak musíte následně vytisknout a doručit na pojišťovnu, třeba i přes datovou schránku. Přiložit elektronický podpis totiž neumožňují. O konkrétních požadavcích a možnostech podání Přehledu se informujte u vaší zdravotní pojišťovny.

FIN21

Pokud nesplníte svou zákonnou povinnost, můžete od zdravotní pojišťovny dostat pokutu až 50 000 Kč. Za každý den prodlení s úhradou doplatku vám začne nabíhat penále ve výši 0,05 % z dluhu.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014 a 2015
Rok 2014 2015
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč

Od kdy platit nové zálohy?

Vyšší minimální zálohy je na rozdíl od sociálního pojištění nutné začít platit už od ledna a nikoli až po podání Přehledu OSVČ. Záloha pro letošní rok se zvýšila na 1797 Kč. V případě, že by vám v Přehledu vyšla vyšší než minimální záloha, je nutné ji takto zaplatit už za měsíc, kdy byl nebo měl být Přehled podán.

V příštích článcích si na modelovém příkladu názorně ukážeme, jak vyplnit Přehled krok za krokem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).