Hlavní navigace

Hypotéku předčasně splatíte zdarma, ale i za tisíce korun

11. 8. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Předčasným splacením hypotéky obíráte peněžní ústav o zisk se kterým počítal do budoucna. Proto je s tímto úkonem většinou spojen i poplatek. Ten je účtován v závislosti na tom, kdy splátku provedete. Kdy se můžete poplatku vyhnout?

Chystáte-li se předčasně splatit hypotéku, můžete za to zaplatit nemalé poplatky. Stejně tak ale existuje i cesta, jak se poplatku vyhnout správným načasováním hrazené mimořádné splátky. Některé banky také nabízí speciální služby nebo produkty, díky kterým můžete vkládat mimořádné splátky kdykoliv a bez poplatku.

Citibank

Ačkoli Citibank poskytuje hypotéky, činí tak ve spolupráci s Hypoteční bankou. V tomto případě tedy platí stejné podmínky jako u Hypoteční banky, sdělil serveru Měšec Pavel Vlček ze Citibank.

Česká spořitelna

V případě České spořitelny se poplatek liší v závislosti na tom, kdy chcete hypotéku splatit. Poplatek bude účtován ve výši úrokového výnosu za dobu od přijetí mimořádné splátky do konce platnosti pevné úrokové sazby. Poplatek by měl pokrýt původní úroky s úvěrem spojené, vysvětlila Kristýna Havligerová z České spořitelny s tím, že banka v těchto záležitostech postupuje individuálně, a proto nelze částka specifikovat. V rámci Ideální hypotéky si ale můžete sjednat službu „Mimořádné splátky“, která vám umožní mimořádné splátky vkládat zdarma a kdykoli během fixace úrokové sazby. Je dobré banku předem informovat už kvůli posouzení důvodů předčasného splacení a účtování nebo neúčtování poplatku za předčasné splacení, doplnila Havligerová.

ČSOB

Pokud budete chtít mimořádnou splátku hypotéky uskutečnit v průběhu fixace, počítejte s poplatkem ve výši 5 % z výše mimořádné splátky za každý rok před koncem platnosti úrokové sazby. Tento poplatek neplatí ti, kteří po získání státní dotace z programu Zelená úsporám, chtějí provést mimořádnou splátku až do výše obdržené dotace, informovala server Irena ZatloukalováČSOB.

Podstatně si poplatek můžete snížit v případě, že do budoucna s mimořádnou splátkou počítáte a implementujete ji při sjednávání do smlouvy o poskytnutí hypotéky. Pak je poplatek ve výši 1 % ze sjednané splátky jistiny. Celkový objem takto sjednaných mimořádných splátek nesmí překročit 50 % sjednané výše úvěru, upozornila Zatloukalová s tím, že pokud chce mimořádnou splátku provést někdo, kdo má garantovanou výši splátek po celou dobu trvání úvěru, pak je s jeho splátkou spojen poplatek, jehož konstrukce se skládá ze dvou částí. „Buď je poplatek z výše mimořádné splátky 15% – až do 50 % sjednané výše úvěru nebo činí 25 % z výše mimořádné splátky – nad 50 % sjednané výše úvěru,“ upřesnila Zatloukalová. Pokud se rozhodnete splátku uložit na účet až po fixaci, nebude vám účtován žádný poplatek za předčasné splacení.

Před uskutečněním mimořádné splátky o tom musíte banku měsíc předem informovat. Je nutné navštívit pobočku ČSOB a připravit s pracovníky banky žádost o provedení mimořádné splátky s datem i výší splátky, pokud nebudete doplácet úvěr celý. V případě že nechcete řešit žádost na pobočce, máte možnost žádost doručit korespondenční cestou Hypoteční bance.

GE Money Bank

Využíváte-li předplacenou službu „Dílčí mimořádné splátky“, nebude vás provedení splátky stát nic. Předčasné a úplné splacení úvěru v době změny fixačního období je zdarma, sdělil serveru Měšec Milan KřížGE Money Bank s tím, že v ostatních případech je poplatek stanoven na 5 % ročně z předčasně splacené jistiny do konce úrokové fixace. O předčasném splacení nebo mimořádné splátce je nutné banku požádat písemně. Pak už jen stačí ve smluveném termínu mít peníze na účtu, ze kterého je banka inkasuje.


internetové bankovnictví, práce, zaměstnání, peníze

Foto: Ivana Dvorská


Hypoteční banka

Zaplatíte-li mimořádnou splátku v termínu změny úrokové sazby, není ani u Hypoteční banky tento krok zpoplatněn. V době fixace ale zaplatíte poplatek ve výši 5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby. I v tomto případě máte možnost dohodnout mimořádnou splátku při sjednávání smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru. Poplatek pak činí 1 % ze sjednané splátky jistiny. Takto sjednané splátky ale nesmí přesáhnout 50 % výše hypotečního úvěru. Zmíněný poplatek je pak splatný spolu s poplatkem za zpracování hypotečního úvěru. Klient musí o předčasné splacení banku písemně požádat s uvedením termínu mimořádné splátky. Žádost by měla být bance doručena zhruba jeden měsíc před požadovaným termínem, upozornila Pavla Hávová z Hypoteční banky.

Komerční banka

Výše poplatku za předčasné splacení hypotečního úvěru během fixačního období je u Komerční banky stanovena individuálně. Jeho výše je závislá na době, která do konce fixace úrokové sazby ještě zbývá. Mimořádná splátka po uplynutí fixace zpoplatněna není. Postup je takový, že klient zažádá banku o předčasnou splátku a banka zaúčtuje požadovaný obnos z klientova běžného účtu, uvedla pro server Měšec Monika Klucová z Komerční banky s tím, že rychlejší splacení hypotéky je možné pomocí navýšení splátky v rámci Flexibilní hypotéky.

LBBW Bank

Máte-li hypotéku u LBBW Bank, budete mít předčasné splacení při uplynutí doby fixace bez poplatku. V případě že splátku budete chtít uhradit během fixace, zaplatíte 2 % z předčasně splacené částky, minimálně však 5000 korun. Klient musí o vložení předčasné splátky nebo o případném splacení celé výše dluhu banku písemně informovat a to minimálně 30 dní před plánovanou splátkou, informovala server Martina Lambert z LBBW Bank s tím, že banka zašle klientovi písemné vyčíslení zůstatku závazku ke dni plánované splátky.

mBank

Jste-li klientem mBank, budete mít předčasné splacení hypotéky nejjednodušší. Klient může u mBank doplatit svoji hypotéku skutečně kdykoliv, bez jakýchkoliv podmínek, sdělila serveru Měšec Pavla Renčínová z mBank. Nebudete za předčasné splacení platit žádný poplatek a učinit to můžete z pohodlí svého domova prostřednictvím internetového bankovnictví. Aplikace mBank totiž na předčasné splacení pamatuje samostatným tlačítkem „mimořádná splátka“.

Banku předem o tomto kroku klient informovat nemusí, v okamžiku, kdy takovou platbou splatí hypoteční úvěr, banka příslušnou administrativu začne vyřizovat sama, doplnila Renčínová s tím, že administrativou má na mysli například zrušení zástavního práva na katastru nemovitostí nebo zrušení vinkulace u pojišťovny.

Oberbank

V případě Oberbank se poplatek za předčasné splacení hypotéky pohybuje v rozmezí 0,2 – 1 % ze zbývající částky hypotéky, minimálně ale zaplatíte 2000 korun. Pokud chce klient hypotéku předčasně splatit, zašle svému osobnímu poradci písemně zprávu o této plánované akci minimálně 14 dní předem, aby ten měl čas připravit podklady k tomuto vyřízení, uvedla pro server Měšec Michaela Taschnerová z Oberbank.

Anketa

Jsou podle vás poplatky spojené s hypotékami vysoké?

92 %
4 %
1 %
2 %
1 %
Odpovědělo 1 232 čtenářů.

Poštovní spořitelna

Klienti Poštovní spořitelny zaplatí při mimořádné splátce během fixační doby 5 % z této splátky za každý rok před koncem platnosti úrokové sazby. Poplatek není účtován v případě provedení jedné mimořádné splátky do výše dotace programu Zelená úsporám, upozornila Denisa Salátková z Poštovní spořitelny. Splacení v průběhu fixace sjednané na celou dobu trvání úvěru má stejný princip jako u ČSOB. Buď je jeho výše odvozená z mimořádné splátky 15% (až do 50 % sjednané výše úvěru) nebo 25% – nad 50 % sjednané výše úvěru. Pokud je mimořádná splátka součástí smlouvy o úvěru, je poplatek ve výši 1 % sjednané splátky jistiny a celkový objem těchto splátek nesmí být vyšší než 50 % celkové výše úvěru. Při splátce uskutečněné po fixaci není ta nijak zpoplatněna.

Klient musí před touto splátkou zhruba měsíc předem informovat banku a nechce-li navštěvovat pobočku, stačí žádost zaslat na adresu Hypoteční banky. Do žádosti je nutné uvést termín splátky a její výši, pokud nechce klient doplatit celou částku úvěru, doplnila Salátková.

Raiffeisenbank

Splatíte-li hypotéku k datu konce platnosti úrokové sazby, nebude vás tento krok u Raiffeisenbank stát žádné peníze navíc. Stejně tak je možné poplatku předejít i službou „turbosplátky“. Po každých 12 splátkách je pak možné splatit bez poplatku až čtvrtinu dlužné jistiny. Mimořádná splátka mimo výše uvedené případy je zatížena poplatkem ve výši 10 % předčasně splacené jistiny. U neúčelových hypoték se účtuje poplatek ve výši 1 %, informoval server Měšec Jakub Puchalský z Raiffeisenbank. Podobně jako v ostatních případech i zde je klient povinen svůj úmysl oznámit bance nejméně 30 dnů předem. Pak už musí jen zajistit, aby k vybranému datu disponoval na účtu, ze kterého hypotéku splácí, dostatečným finančním obnosem na mimořádnou splátku. V případě, že by v souvislosti s tímto krokem byla nutná i změna smluvní dokumentace, která je možná při mimořádné splátce úvěrů s jednorázovým splacením jistiny, účtuje banka ještě poplatek za změnu smluvních dokumentů, dodal Puchalský.

UniCredit Bank

Pokud si plánujete sjednat hypotéku u UniCredit Bank, můžete sankcím za předčasné splátky předejít hypotečním úvěrem Flexi, který nabízí libovolné předčasné splácení kdykoliv a bez poplatků. U ostatních hypotečních úvěrů je předčasné splacení spojeno s úhradou kompenzačního poplatku. Ten je stanoven z klientské sazby – diskontní sazby v minimální výši jednoho procenta, sdělil serveru Tomáš Pavlík z UniCredit Bank s tím, že poplatek se počítá z předčasně splacené jistiny, za každý započatý rok do data refixace sazby. Mimořádná splátka je možná po předložení písemné žádosti měsíc před jejím požadovaným datem.

Volksbank

I u Volksbank se vyplatí předčasnou splátku načasovat na konec platnosti úrokové sazby, protože pak za to klient neplatí žádný poplatek. V ostatních případech se mu náklady navýší o 0,25 % z předčasně splacené jistiny za každý předčasně splacený měsíc, který zbývá do konce fixace úrokové sazby. Pokud se vám zdá sankční sazba příznivá, nezapomeňte si uvědomit, že se v tomto případě bude účtovat každý měsíc. Většina bank stanovuje tyto poplatky s roční periodou do refixace sazby. Je třeba aby klient informoval banku o požadavku mimořádné splátky nejméně 14 před datem požadované transakce, upozornila Marie Kurdiovská z Volksbank.

Wüstenrot hypoteční banka

Wüstenrot hypoteční banka v okamžiku změny fixace poplatky za předčasné splacení nezpoplatňuje. V průběhu fixace si za něj naopak účtuje 10 % z výše mimořádné splátky. U hypotéky poskytnuté v rozmezí od 70 % do 100 % zatížení nemovitosti lze část dluhu až na hranici zajištění 70 % hodnoty nemovitosti, mimořádně splatit i v průběhu doby fixace úrokové sazby, a to bez poplatku za předčasné splacení, informovala Helena Dušková z Wüstenrot. Uvedla také, že klient by měl svůj záměr o předčasném splacení, spolu s termínem kdy ho chce uskutečnit, písemně oznámit předem. Banka mu pak sdělí termín, do kdy má klient splátku provést a na jaký účet, doplnila Dušková.

Waldviertler Sparkasse von 1842

Provedete-li předčasnou splátku v období fixace u Waldwiertler Sparkasse von 1842, jste také povinni uhradit smluvní pokutu. Ta je ve výši výše fixní sazby z částky předčasně vrácených peněžních prostředků, a to za každý rok zbývající do konce doby fixace, sdělila serveru Měšec Petra Kozáková z Waldwiertler Sparkasse von 1842 s tím, že smluvní pokuta je splatná v den, kdy bude provedena splátka nad sjednaný rámec a výše sazby se stanovuje individuálně. Zamýšlenou mimořádnou splátku je nutné bance ohlásit. Přes úvěrového poradce pak domluví den provedení předčasné splátky a banka naopak sdělí přesnou částku včetně úroků a poplatků. Tuto částku musí převést na svůj osobní účet, který má veden u Sparkasse. Dále musí podepsat příkaz k úhradě pro splacení úvěru, doplnila Kozáková.

Přehled poplatků za předčasné splacení během fixace úrokové sazby přehledně shrnuje následující tabulka:

Tip do článku - účto fakturace duben

Poplatek za mimořádnou splátku hypotéky během fixace úrokové sazby
Poskytovatel hypotečního úvěru Výše poplatku za mimořádnou splátku
Citibank 5 % p.a. z mimořádné splátky do konce fixace
Česká spořitelna poplatek stanoven individuálně
ČSOB 5 % p.a. z mimořádné splátky do konce fixace
GE Money Bank 5 % p.a. z mimořádné splátky do konce fixace
Hypoteční banka 5 % p.a. z mimořádné splátky do konce fixace
Komerční banka poplatek stanoven individuálně
LBBW Bank 2 % z mimořádné splátky, min. 5000 Kč
mBank bez poplatku
Oberbank 0,2 – 1 % ze zbývající částky hypotečního úvěru, min. 2000 Kč
Poštovní spořitelna 5 % p.a. z mimořádné splátky do konce fixace
Raiffeisenbank 10 % z mimořádné splátky 1
UniCredit Bank výše klientské – diskontní sazby, min. 1 % z mimoř. spl do konce fixace
Volksbank 0,25 % p.m. z mimořádné splátky do konce fixace
Wüstenrot hypoteční banka 10 % z mimořádné splátky
Waldwiertler Sparkasse von 1842 individuálně

1 – u neúčelových hypoték je poplatek 1 %

Zdroj: banky

Autor článku

Autorka příležitostně publikuje pro Měšec.cz, magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).