Hlavní navigace

Předčasná penze vás připraví o miliony. Vysoká inflace dopady krácení ještě zhorší

18. 5. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jaké jsou dlouhodobé dopady krácení penze při odchodu do předčasného důchodu? To si ukážeme na modelovém příkladu. Jak tyto důsledky prohlubuje vysoká inflace a výše příjmů během produktivního života?

V případě, že odcházíte do předčasné penze, zůstane váš důchod v porovnání s řádným starobním důchodem už navždy krácený. Jaké jsou dopady krácení penze v dlouhodobém měřítku a jak tyto dopady zhoršuje inflace?

Pravidla předčasného starobního důchodu

Pokud chcete odejít do penze ještě před dosažením důchodového věku, můžete za určitých podmínek dosáhnout na předčasný důchod. Pro vznik nároku je důležitá získaná doba pojištění a váš důchodový věk:

  • pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, nárok na předčasnou penzi vznikne nejdříve ode dne, kdy vám do dosažení důchodového věku budou chybět maximálně tři roky,
  • pokud je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhli jste věku alespoň 60 let, nárok na předčasnou penzi vznikne nejdříve ode dne, kdy vám bude do dosažení důchodového věku chybět maximálně pět let.

Výplata předčasného důchodu nenáleží až do dosažení důchodového věku v případě, že vykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění nebo pobíráte podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Přiznání předčasné penze je nevratné a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou odejdete do penze dříve, vám výši důchodu trvale sníží.

Krácení se řídí určitými pravidly. Základní výměra zůstává stejná jako u řádného starobního důchodu. Sazba procentní výměry se krátí za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Datum odchodu do předčasné penze je třeba konzultovat s pracovníky OSSZ tak, abyste ho nastavili vhodně právě s ohledem na 90denní úseky a kvůli pár dnům si nesnížili důchod více, než je nezbytně nutné.

Obecně ale platí, že čím dříve do předčasné penze odejdete, tím nižší dávka bude a zároveň se připravíte o část doby pojištění, které jste mohli dosáhnout, pokud byste zůstali v práci až do dosažení důchodového věku.

Jaké jsou dopady trvalého krácení penze?

Někomu však roky volna strávené v předčasné penzi stojí i za krácený důchod nebo už nemá na vybranou kvůli zdravotnímu stavu. Jak se krácení projeví? Efekt si ukážeme na příkladu.

Modelový příklad

Muž narozený 1. 7. 1962 požádá o předčasný důchod k 1. 7. 2022, tedy 4,5 roku před dosažením důchodového věku. K tomuto datu získá 43 let doby pojištění ze 47 možných a dosáhne osobního vyměřovacího základu ve výši 37 839 Kč.

Jak se chovat, abyste se zbytečně nepřipravovali o peníze? Přečtěte si články v seriálu Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?

Předčasný starobní důchod mu bude vyměřen ve výši 13 545 Kč (včetně mimořádné valorizace důchodů). Tato částka bude následně každý leden valorizována tak, jak je u penzí zvykem. Pro období do roku 2027 předpokládejme pro účely našeho příkladu průměrnou valorizaci důchodů ve výši 6 %.

Podle Jiřiny Holubové, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services, jež se zabývá důchodovým poradenstvím, se předčasný starobní důchod z našeho příkladu k 1. lednu 2027, tedy ke dni dosažení důchodového věku, zvýší na 17 921 Kč. Za celé období „předčasnosti“ (4,5 roku) mu bude vyplacena částka 834 983 Kč.

Předpokládejme, že náš důchodce bude pobírat penzi celkem 24,5 roku (od dosažení důchodového věku ještě dalších 20 let), tedy do svých 84 let a 6 měsíců, a to při růstu důchodů ve výši 4,8 % (průměrný růst starobních penzí za roky 2003–2022).

Za těchto předpokladů bude podle Holubové důchodci za 24,5 roku vyplaceno bezmála 7,8 milionu Kč a výše jeho důchodu v posledním roce života (v roce 2046) dosáhne více než 43 600 Kč.

Ukazatel Datum/období Předčasný starobní důchod
Výše důchodu ke dni 1. 7. 2022 13 545 Kč
Délka období tzv. „předčasnosti“ 7/2022–12/2026 4,5 roku
Průměrná valorizace důchodu v období 7/2022–1/2027 6,0 %
Vyplaceno během doby „předčasnosti“ 2022–2026 834 983 Kč

Zdroj: Freedom Financial Services

Abychom mohli porovnat rozdíl, je nutné čísla spočítat i pro případ, kdy by tento muž pokračoval ve výdělečné činnosti a o penzi požádal až 1. ledna 2027, kdy dosáhne důchodového věku 64 let a 6 měsíců. V té době dosáhne doby pojištění 47 let a bude mít vyšší i osobní vyměřovací základ.

Při stejném růstu důchodů do roku 2027 (6 %) by mu byl k 1. lednu 2027 podle Jiřiny Holubové přiznán starobní důchod ve výši 27 879 Kč, tedy o 9957 Kč vyšší než valorizovaný předčasný důchod ke stejnému datu (17 921 Kč).

Za 20 let života v důchodu by mu bylo při zvoleném průměrném růstu důchodů o 4,8 % vyplaceno více než 10,8 milionu Kč. Přestože by pobíral řádný starobní důchod o 4 roky 6 měsíců kratší dobu, než bude pobírat předčasný starobní důchod, bylo by mu vyplaceno o 3 miliony Kč více, vypočetla Holubová z Freedom Financial Services.

Ukazatel Datum/období Předčasný starobní důchod Řádný starobní důchod Rozdíl
Výše důchodu ke dni 1. 7. 2022 13 545 Kč pokračování výdělečné činnosti až do dosažení důchodového věku  -
Délka období tzv. „předčasnosti“ 7/2022–12/2026 4,5 roku pokračování výdělečné činnosti až do dosažení důchodového věku  -
Průměrná valorizace důchodu v období 7/2022–1/2027 6,0 % pokračování výdělečné činnosti až do dosažení důchodového věku  -
Vyplaceno během doby „předčasnosti“ 2022–2026 834 983 Kč pokračování výdělečné činnosti až do dosažení důchodového věku  -
Výše důchodu k důchodovému věku 1. 1. 2027 17 921 Kč 27 879 Kč 9957 Kč
Předpokládaný věk muže ke dni dožití 12/2046 84 let a 6 měsíců 84 let a 6 měsíců  
-
Odhad růstu důchodů v období let 2027–2046 4,8 % 4,8 %  -
Celková doba výplaty důchodu do konce r. 2046 24,5 20 − 4,5 roku
Výše důchodu v posledním roce života rok 2046 43 675 Kč 67 941 Kč 24 267 Kč
Celkový vyplacený důchod do konce r. 2046 7 797 441 Kč 10 831 005 Kč 3 033 563 Kč

Zdroj: Freedom Financial Services

Co nůžky mezi důchody rozevírá a naopak?

Rozdíl mezi předčasným a řádným starobním důchodem umocňuje inflace. Čím vyšší bude inflace, tím větší rozdíl bude mezi dávkami bude. V uvedeném příkladu rozdíl měsíčních příjmů plynoucích z obou důchodů ke dni dosažení důchodového věku činí 9957 Kč a každoročně roste až na rozdíl 24 267 korun v posledním roce života, upozornila Holubová.

Rozdíl obou důchodů bude nižší u osob, které měly během života nižší příjmy, a tak budou mít nižší i samotný důchod. Stejně tak bude menší rozdíl mezi předčasným a řádným starobním důchodem i v případě, že daná osoba nevyužije maximální možnou dobu pro odchod do předčasné penze, ale doba předčasnosti bude nižší a odchod do penze se bude více blížit důchodovému věku. Rozdíl bude logicky menší i v případě, že celková doba pobírání penze bude kratší.

Například stejný muž by při odchodu do předčasného starobního důchodu jen o dva roky dříve (k 1. 1. 2025) ztratil na výplatě důchodu za stejnou dobu v penzi „jen“ kolem 1,1 mil. Kč a pobíral by měsíčně o 4200 Kč až 10 100 Kč méně.

S rostoucími příjmy a tedy i vyšší úrovní přiznaného důchodu se rozdíl mezi předčasným a řádným starobním důchodem ještě zvýší. Stejně jako v případě, že by se daná osoba z našeho příkladu dožila vyššího věku.

Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Měšce? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).