Hlavní navigace

Před chytáky úvěrových predátorů nás bude chránit zákon. Je plný pokut

11. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Novela zákona o spotřebitelském úvěru zakazuje některé neférové praktiky úvěrových predátorů. Před těmi nejhoršími by vás měla ochránit.

Vláda na konci léta schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Počátkem prosince tento návrh prošel i sněmovnou. Nyní se čeká na posvěcení Senátem a prezidentský podpis. Další schůze Senátu by se měla konat v únoru.

Spotřebitelům nová právní úprava přinese větší ochranu před neférovým jednáním některých poskytovatelů úvěru. Čtěte také: Úvěry 2011: Dostanete více práv, ale bič na podvodníky chybí

Na jaké úvěry se novela vztahuje?

Novela zákona se vztahuje na spotřebitelské úvěry pro fyzické osoby ve výši od 5000 do 1 880 000 Kč. Řídit se jí budou také malé opakované půjčky mezi jedním klientem a věřitelem, které přesáhnou v průběhu roku částku 5000 Kč.

Jaké praktiky má postihnout?

Návrh má za cíl zabránit několika neférovým praktikám, které byly některými poskytovateli úvěrů v minulosti běžně aplikovány v praxi.

Poskytovatelům úvěru například nařizuje poskytnout úvěr pouze tehdy, pokud je po posouzení žadatele zřejmé, že bude schopen půjčku splácet. Jinak je smlouva neplatná.

Spotřebitele by měl nový zákon ochránit také před přehnanými zprostředkovatelskými poplatky, které navíc nedávají potenciálním příjemcům úvěru žádnou jistotu jeho poskytnutí.

Zaměřuje se i na podmiňování poskytnutí půjčky uzavřením dalších smluv – například o životním pojištění. 

Ke sjednání úvěru už by nemělo být podle novely možné využívat předražené telefonní linky a zakazuje i používání bianco směnek k zajištění. 

Nová úprava také zabrání požadavkům na nepřiměřené zajištění úvěru. Nemělo by tak být možné ručit nemovitostí za půjčku ve výši několika tisíc.

Bude „odborná péče“ bezzubá?

Paragraf 9 novely říká, že věřitel může poskytnout úvěr pouze v případě, kdy je zřejmé, že dlužník bude schopen ho splácet. To musí věřitel posoudit tzv. s odbornou péčí. V opačném případě je smlouva neplatná. Pokud tedy bude mít dlužník pocit, že mu poskytovatel úvěru dal větší úvěr, než je schopen splácet, může smlouvu napadnout u soudu od počátku její platnosti.

Institut posouzení s odbornou péčí je ale zase jen fráze v zákoně. Co to přesně znamená a od kdy už je žadatel bezpečně schopen úvěr splácet, to bude muset vysvětlit až první judikatura. Do té doby na tuto neurčitost mohou věřitelé hřešit a spoléhat na to, že zadlužení spotřebitelé raději vše uhradí bez toho, aby se pouštěli do soudního sporu. V opačném případě bude muset věřitel svůj postup posuzování dlužníka u soudu obhájit, jinak je smlouva neplatná.

Kromě toho novela opět nezavádí povinnost věřitelů nahlížet do registrů (pravděpodobně proto, že registry jsou provozovány soukromě). Pokud tedy příjemce úvěru neobeznámí věřitele 100% pravdivě (může zapomenout na zdánlivě bezvýznamnou dlužnou částku, například za fakturu od mobilního operátora), může se ten bránit s tím, že dlužník porušil svou informační povinnost. Zda by bylo opomenutí nějakých informací vždy zásadním prvkem v rozhodování věřitele, pak opět musí posoudit soud. Čtěte také: Pro 30 korun skončíte na 4 roky v registru jako dlužník. I když za to nemůžete

Nároky na zprostředkování úvěru

Paragraf 17a + b uvádí, že smlouva o zprostředkování úvěru musí být písemná a věřitel v ní spotřebitele musí informovat o právu na odstoupení. Na základě této smlouvy pak může být zajištěna půjčka. 

Pokud ji zprostředkovatel nezajistí do 14 dnů, má právo spotřebitel od smlouvy odstoupit. Tím se smlouva zruší a zprostředkovatel musí vrátit spotřebiteli uhrazený poplatek. Zrušením také zaniknou i další doplňkové smlouvy, které byly s tou původní spojené. Čtěte také: Cemstar invest: peníze neuvidíte, o kauci přijdete

Kamenem úrazu tohoto ustanovení bude samozřejmě neinformovanost spotřebitelů a fakt, že spousta z nich i nadále nebude číst smlouvu, kterou podepisují. To ale nelze přičítat k tíži nikomu jinému, než samotným spotřebitelům.

Zprostředkovatelé se možná budou chtít ale ustanovení vyhnout tak, že budou zprostředkování a naději potenciálního dlužníka natahovat právě za hranici dvou týdnů, aby nebylo možné od smlouvy odstoupit. Čtěte také: Oddlužovací firmy balancují na hraně zákona. Vezmou si peníze, které nemáte

Zrušení bianco směnek k zajištění úvěru

Podle paragrafu 18 už po platnosti této novely nebude možné ke splacení či zajištění úvěru použít směnku nebo šek.

V současnosti je přitom možné narazit na případy, kdy má věřitel k dispozici nevyplněnou směnku dlužníka, do které může vypsat prakticky libovolnou částku, kterou bude vymáhat.

Zákaz využívání předražených linek

Paragraf 18b zakazuje při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování úvěrů využívat telefonních linek, textových zpráv nebo multimediálních zpráv se sazbou vyšší než je běžná cena. Nelze tedy použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou. Čtěte také: Legální finta: 990 Kč za minutu hovoru nebo jednu SMS

Odvolává se přitom na právní předpisy upravující podnikání v oblasti elektronických komunikací, tedy konkrétně na zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a na vyhlášku č. 117/2007 Sb. o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací.

Zajištění v hodnotě půjčky

Podle paragrafu 18a nesmí být zajištění spotřebitelského úvěru ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Ustanovení by tak mělo zabránit tomu, aby si například věřitel vynucoval ručení nemovitostí za půjčku v řádu desítek či set tisíc. 

Ustanovení se týká jakéhokoli zajištění. Tedy třeba i výše smluvní pokuty, vysvětlil Martin Šváb, ředitel právního oddělení společnosti Provident.

Pozměňovací návrh

K původnímu návrhu ministerstva financí přibyl ještě pozměňovací návrh poslance Radima Vysloužila. Ten věřitelům nařizuje poskytnout informace o úvěru na předsmluvním formuláři. Tento bod by měl vejít v platnost dnem vyhlášení, stejně jako celá novela.

Pokud také nějaká část smlouvy odkazuje na obchodní podmínky, bude muset podle pozměňovacího návrhu věřitel připojit ke smlouvě jen tuto související část podmínek. 

Podle návrhu také nebude možné, aby velikost písma v podmínkách byla menší než ve smlouvě. Tento bod návrhu by měl nabýt účinnosti až od 1. ledna 2014.

Co hrozí věřitelům?

Paragraf 20 novely zákona stanovuje pokuty pro věřitele při nedodržení zákona. V případě, že zprostředkovatel neinformuje třetí osobu, která poskytuje doplňkovou službu, o odstoupení spotřebitele od smlouvy, hrozí mu pokuta do 1 500 000 Kč. 

Pokuta do 10 000 000 Kč pak hrozí za drobnější delikty týkající se zejména kontokorentů. Pro příklad třeba za to, že věřitel zpoplatní výpověď spotřebitelského úvěru na dobu neurčitou nebo pokud dopředu spotřebitele neinformuje o změně výpůjční úrokové sazby.

skoleni_8_6

Až 20 000 000 Kč může věřitel zaplatit za použití předražené telefonní linky, požadavku na přehnané zajištění vzhledem k výši úvěru nebo například za poskytnutí úvěru v případě, kdy je zřejmé, že žadatel nebude schopen ho splácet.

Novela mohla obsahovat ještě pozměňovací návrh na zastropování RPSN. Vláda se však proti této části vyjádřila negativně s tím, že jde proti trhu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).