Hlavní navigace

Pracující cizinci do Česka

17. 7. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ministr Škromach chce pustit do České republiky za prací cizince z východních zemí. Pracovní povolení obdrželo již několik set lidí i s rodinami, a přibudou další. Zaplní Bulhaři, Ukrajinci a jiní mezery na trhu práce, nebo vytlačí české zaměstnance nižšími mzdami?

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach uvedl do pohybu „experiment“, při kterém si mají občané České republiky zvykat na příliv zahraničních pracovníků. Projekt nevzešel z jeho pera, ale byl připravován již řadu let před Škromachovým nástupem do funkce současným premiérem Vladimírem Špidlou.

Berou nám cizinci práci?

Příliv cizinců bývá veřejností často vnímán negativně. Výjimkou nebývají názory „oni nám berou práci“ a „kvůli nim máme nižší mzdy“, ústící až v národnostní nesnášenlivost. Přitom ke konci roku 2001 (novější údaje bohužel zatím nejsou k dispozici) v České republice pracovalo jen 167 652 osob ze zahraničí, z nichž navíc 64 tisíc podnikalo na živnostenský list. Ve srovnání s celkovým počtem pracujících 4 694 048 (v tom 628 tis. OSVČ je zanedbatelný – necelých 3,6 % pracovní síly).

V druzích zaměstnání je pracujících cizinců více než občanů České republiky. Jedná se ale z valné části o nekvalifikovanou manuální práci, kde skutečně dochází ke snižování mezd kvůli zahraničním pracovníkům. O tyto druhy práce však (možná vlivem štědrého sociálního systému) není ze strany českých občanů zájem ani při vyšších mzdách.

Samozřejmě cizinci pracují v mnoha oborech, z Evropské unie je k nám dosazeno vedení téměř všech „českých“ bank. Z jakých zemí do České republiky přijíždějí lidé, ukazuje tabulka „Zaměstnanost cizinců“.

Zaměstnanost cizinců k 31. 12. 2003
Stát Zaměstnanost (celkem) v tom
povolení k zaměstnání živnostenský list
Slovensko 70 606 63 555 7 051
Ukrajina 39 063 17 473 21 590
Vietnam 20 466 63 20 403
Polsko 7 712 6 661 1 051
Bulharsko 2 986 1 863 1 123
Rusko 2 777 887 1 890
Německo 2 158 1 218 940
Spojené státy 1 864 1 279 585
Jugoslávie 1 832 332 1 500
Moldavsko 1 793 1 377 416
Bělorusko 1 474 1 028 446
Spojené království 1 341 989 352
Mongolsko 1 204 976 228
Rumunsko 942 764 178

Zdroj: Český statistický úřad

Většinu zahraničních pracovníků tak tvoří Slováci, kteří nemusí žádat o pracovní povolení, ale stačí jim registrace na Úřadu práce. Dále jsou velmi častými pracovníky Ukrajinci, z nichž více než polovina svým podnikáním pracovní místa vytváří, a Vietnamci, z nichž nepracuje v zaměstnaneckém poměru téměř nikdo.

Vzhledem k relativně malému počtu zahraničních pracovníků jsou obavy ze snižování mezd vlivem cizinců, až na obory využívající nekvalifikovanou práci, neopodstatněné. Jejich množství by se ale mělo zvýšit – co pak?

Potřebujeme zahraniční pracovníky?

Lidé, přicházející z chudších zemí, nabízejí levnou pracovní sílu. To však není důvod, proč lákat větší množství cizinců do České republiky. Hlavním důvodem je stárnutí populace.

skoleni_13_10

Věková struktura obyvatelstva
2000 2010 2020 2030
Věková struktura (v %)
Počet obyvatel (tis. osob) 10 268 10 244 10 098 9 691
Muži: 100 100 100 100
0 – 19 24,1 20,3 19,3 18,2
20 – 54 54,5 52 49,4 45,6
55 – 64 10,5 14,4 12,6 15,1
65 – 10,9 13,3 18,7 21,2
Ženy: 100 100 100 100
0 – 19 21,7 18,3 17,4 16,4
20 – 54 50,6 47,9 45,7 42
55 – 64 11,1 14,9 12,5 14,8
65 – 16,6 18,9 24,4 26,9

Se stárnutím populace je spojený deficit důchodového systému, který roste vlivem snižování počtu pracujících a zvyšování počtu poživatelů starobního důchodu. Demografický vývoj, nastíněný v předcházející tabulce a očekávaný v celém rozvinutém světě, si vynucuje příliv pracovníků z jiných částí planety.

Projekt, pokud bude úspěšný, bude do plného provozu spuštěn v roce 2007. Pak bude usnadněno získání pracovního povolení pro kvalifikované lidi s možností pobytu i pro rodinu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc předpokládá, že za současného vývoje bude v roce 2030 chybět na pracovním trhu v ČR 420 tisíc kvalifikovaných lidí. Proto je nezbytné podporovat imigrační politiku.

Anketa

Souhlasíte s přílivem cizinců za prací?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).