Hlavní navigace

Co se vám může stát, když pracujete v EU

4. 11. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pracovní úrazy či nemoc z povolání se mohou přihodit kdekoli. Pokud budete zaměstnaní v Evropské unii, můžete se stát obětí úrazu. Podle jaké právní úpravy bude řešeno odškodnění? Záleží na tom, v jaké zemi bydlíte a v jaké jste pojištěni! Kterým profesím se raději vyhnout?

Ustanovení Evropské unie týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou poměrně jednoduchá a snadno pochopitelná. V mnoha směrech jsou srovnatelná s příslušnými ustanoveními o dávkách v nemoci.

V roce 2001 odpovídal v průměru na jednoho zaměstnance jeden promeškaný pracovní den kvůli pracovnímu úrazu. Přesto je současný trend v Evropské unii potěšitelný, neboť rok od roku dochází ke snižování smrtelných pracovních úrazů. V Evropské unii výrazně kleslo riziko pracovních úrazů mezi lety 1996 a 2001 (u pracovních úrazů, které si vyžádaly pracovní neschopnost delší než tři dny o 7 % a u smrtelných úrazů dokonce o 13 %), čímž se ušetřily i značné hospodářské náklady.

Věcné dávky

Utrpíte-li pracovní úraz nebo onemocníte-li nemocí z povolání, máte ve všech případech nárok na věcné dávky podle právních předpisů země, kde bydlíte. Pokud bydlíte v jiné členské zemi, než kde jste pojištěni, instituce v zemi vašeho bydliště vám poskytne věcné dávky podle právních předpisů této země a náklady na všechny vám poskytnuté dávky jí nahradí kompetentní instituce země, ve které jste pojištěn.

Tak jako v případě dávek v nemoci je toto řešení opodstatněné tím, že není možné, aby lékaři v zemi vašeho bydliště znali podrobně právní předpisy, podle nichž byste mohli být pojištěni v ostatních členských státech Evropské unie.

Peněžité dávky

Peněžité dávky jsou vždy vypláceny podle právních předpisů státu, ve kterém jste byli pojištěni v době, kdy došlo pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, bez ohledu na místo vašeho bydliště nebo pobytu. Obvykle je vyplácí přímo instituce tohoto státu, ta se však může dohodnout s institucí státu vašeho bydliště, která vám pak bude dávky vyplácet přímo (taková dohoda nijak neovlivní výši dávek).

Pokud jsou peněžité dávky vypočítávány z vašeho průměrného výdělku, budou při výpočtu vzaty v úvahu pouze ty výdělky, které vám byly vyplaceny od počátku vašeho pojištění podle právních předpisů státu, který vám vyplácí dávku. Totéž platí v případě, kdy se dávky vypočítávají ze standardního výdělku.

Je-li výše peněžitých dávek závislá na počtu vašich rodinných příslušníků, bude se přihlížet i k rodinným příslušníkům bydlícím v jiném členském státě. Utrpíte-li úraz při cestování mimo území státu, ve kterém jste pojištěn, máte i v takovém případě krytí proti riziku úrazu.

4,7 mil. pracovních úrazů

Pokles pracovních úrazů je patrný především v nebezpečných sektorech. V Evropské unii bylo v roce 2001 4,7 miliónů pracovních úrazů, jejichž následkem byla pracovní neschopnost delší než tři dny (to znamená 4230 pracovních úrazů na 100 000 obyvatel).

Riziko pracovních úrazů je samozřejmě větší v oborech jako těžba dřeva, u záchranných a pomocných služeb, v dopravě a zpracování rud a železných kovů. Absolutně nejvíce pracovních úrazů potom bylo ve stavebnictví (29 % z celkového počtu). Ve všech sektorech ale došlo ke zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení pracovních podmínek, čímž se snížilo riziko pracovního úrazu.

Muži utrpěli pracovní úraz třikrát častěji než ženy. Největší riziko pracovního úrazu je u věkové skupiny mezi 18 až 24 lety (35 % všech pracovních úrazů) a v podnicích majících více než 250 zaměstnanců (30 % všech pracovních úrazů).

Smrtelné úrazy klesly z 5550 v roce 1996 na 5250 v roce 2001. Dopravní úrazy jsou bohužel nejčastější příčinou smrti. Z 4,7 mil. pracovních úrazů s následným léčením delším než tři dny je doba léčby u poloviny z nich delší než dva týdny a jedna čtvrtina delší než jeden měsíc.

skoleni_13_10

Všechny pracovní úrazy jsou nákladné, a to jak pro zaměstnavatele, tak současně pro stát (musí se zaplatit lékařské ošetření, náhradu mzdy, různé renty a pojistky). V roce 2001 činily tyto náklady více než 20 miliard euro, proto je jejich pokles vítán z lidského a současně i z ekonomického hlediska.

Riziko pracovních úrazů v EU v roce 2001(počet na 100 000 obyvatel)
Země Úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny Porovnání s rokem 1996
EU-15 4 229  –6,8
Belgie 5 059 +14,6
Dánsko 2 704 +1,9
Finsko 3 372  –13,8
Francie 4 964  –10,0
Irsko 1 494 +2,1
Itálie 4 179  –10,0
Lucembursko 4 741 +5,2
Německo 5 098  –8,7
Nizozemí 4 251  –3,2
Portugalsko 6 949  –5,6
Rakousko 3 554 +2,1
Řecko 3 783 +2,2
Španělsko 6 736 +9,2
Švédsko 1 217 +8,4
Velká Británie 1 550  –19,1

Pramen: Eurostat, Statistik kurzgefaßt, Bevölkerung und soziale Bedingungen, Nr. 4, „Arbeitsunfälle 2001 in der EU“

Anketa

Měl/a jste již pracovní úraz?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).