Hlavní navigace

Produktivita práce a mzdy v EU

26. 8. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Práce je u nás méně placená než v Evropě, protože jsme málo produktivní. Existuje ale spojitost mezi vývojem mezd a produktivitou práce v zemích Evropské unie, či nikoliv? Jaké jsou rozdíly v produktivitě práce mezi členskými zeměmi? A jak lze produktivitu práce měřit?

Existuje mnoho různých propočtů produktivity práce, které obvykle poměří nějakou veličinu celkovým počtem pracovníků a ukáží nám podíl na jednoho pracovníka. V naší kratičké analýze je použitá produktivita práce dle výnosů na pracovníka – rozebereme si ji trošku detailněji. Ostatní metody jenom zmíníme. K tématu čtěte: Produktivita práce neroste, naše mzdy zažily volný pád

Výnosy na pracovníka

Výnosy na pracovníka znamenají poměr mezi celkovými výnosy podniku (tj. celý výstup podniku) a celkovým počtem pracovníků zaměstnaných v daném podniku. Tato metoda se užívá dosti často a je použita také v propočtu produktivity práce v jednotlivých členských zemích Evropské unie v přiložených dvou tabulkách.

Nevýhodou této metody je, že často neříká o finanční situaci podniku všechno. Pokud narazíme na to, že mezi celkovými výnosy podniku a obratem je výrazný rozdíl, musíme ho hledat v dalších potenciálních zdrojích příjmů, kterými jsou finanční výnosy, mimořádné výnosy, případně tržby z prodeje investičního majetku nebo zdroje vzniklé z rozpouštění rezerv a opravných položek v provozní oblasti.

Když od obratu odečteme výkonovou spotřebu a náklady na prodané zboží (co podnik nakupuje z vnějšku – k čemu přidává hodnotu), obdržíme přidanou hodnotu.

Další metody výpočtu produktivity práce

Obrat na pracovníka, přidaná hodnota na pracovníka, cash flow na pracovníka apod.

Nejvyšší produktivity práce bylo dosaženo v pozemcích a nemovitostech a v pronájmu movitých věcí. Nejvyšší produktivitu vykazuje Lucembursko s 32 Euro/hod., následováno Švédskem s 31 Euro/hod., Německem a Dánskem s 29 Euro/hod. Nejnižší produktivitu práce mají v Portugalsku (11 Euro/hod.), Španělsku (15 Euro/hod.) a Itálii (18 Euro/hod.). Nejnižší produktivita je v živnostech a maloobchodu.

Zajímavostí je, že v 8 ze 14 oborů dosáhlo Německo prvenství mezi všemi zeměmi Evropské unie. Především v oborech letecká doprava, pronájem movitých věcí a zpracování dat je produktivita práce v Německu oproti ostatním zemím výrazně vyšší. K tématu čtěte: Produktivita práce neroste, naše mzdy zažily volný pád

Produktivita práce ve službách v EU v roce 2001(v Eurech/hod.)
Bel Dán Něm Špa Fra Ir It Luc Niz Rak Por Fin Švé VB EU
Pojišťovnictví 22 24 33 14 20 20 14 27 25 24 10 24 25 25 22
Velkoobchod 32 33 36 18 31 31 22 42 35 33 14 35 36 33 29
Maloobchod 15 19 19 10 20 14 11 19 18 18 6 21 22 18 16
Obchod 22 26 26 13 24 20 15 29 26 24 9 27 28 24 21
Živnosti 10 14 11 9 15 9 11 15 19 13 5 17 18 14 12
Pozemní a potrubní doprava 24 23 22 15 22 14 18 28 24 24 9 22 23 22 20
Lodní doprava 41 99 68 29 27 : 43 : 59 39 22 36 35 74 51
Letecká doprava 26 37 132 36 35 42 30 72 59 35 27 42 45 61 42
Cestovní kanceláře 37 29 35 28 34 22 26 35 34 33 25 28 32 35 32
Zpravodajství 40 38 41 36 36 38 46 133 40 32 48 36 48 42 41
Spoje 31 34 31 22 29 27 27 56 34 28 21 28 33 34 30
Pozemky a nemovitosti 48 72 110 49 45 19 24 56 105 75 23 62 93 48 60
Pronájem movitých věcí 103 42 90 30 72 23 29 112 44 128 63 50 44 45 55
Zpracování dat 28 32 42 21 31 25 22 31 32 32 17 27 31 37 32
Telekomunikace 46 28 28 20 32 26 26 44 27 35 12 18 25 19 25
Podnikové služby 18 25 29 13 24 19 19 25 18 23 10 21 24 29 23
Mimořádné služby 22 33 40 18 29 21 20 30 25 32 14 27 36 32 29
Tržní služby 23 29 29 15 26 19 18 32 27 25 11 26 31 27 24

Údaje pro Řecko nebyly k dispozici

V roce 2001 činily mzdové náklady na jednoho zaměstnance v Evropské unii v průměru (35 000 Euro). Samotná výše je různá jak v jednotlivých státech, tak v jednotlivých oborech. Nejnižší je v textilním průmyslu (21 000 Euro). Naopak nejvyšší je v chemickém průmyslu (51 000 Euro). Z členských zemí Evropské unie jsou na špici Švédsko, Belgie (42 000 Euro) a Německo (41 000 Euro). Na pomyslném konci stojí naopak Portugalsko (12 000 EUR) a Španělsko (25 000 Euro).

FIN revoluce - tip do článku 1

Mzdové náklady na jednoho zaměstnance v jednotlivých odvětvích v Evropské unii v roce 2001(v 1000 Euro)
Bel Dán Něm Špa Fra Ir It Luc Niz Rak Por Fin Švé VB EU
Potraviny, pochutiny a tabákové výrobky 34 32 25 22 29 28 28 27 34 31 12 31 38 31 28
Textil a oblečení 30 32 29 16 26 18 21 55 32 28 8 26 33 23 21
Kovové výrobky 43 34 38 25 34 26 27 45 36 39 12 35 38 36 33
Ostatní výrobky 39 32 36 23 34 30 27 44 36 36 12 36 39 34 32
Podkladové informace 37 33 33 22 32 28 26 42 35 35 11 34 38 32 30
Chemický průmysl, zpracování ropy 61 52 56 38 53 38 45 43 52 54 26 41 53 51 51
Strojírenství 43 38 45 27 38 25 32 46 38 41 16 38 43 39 39
Elektronika, optika, jemná mechanika 47 35 46 30 44 28 31 40 53 43 15 38 47 40 41
Výroba aut 45 37 52 32 43 29 33 31 34 42 16 33 44 44 44
Strojírenské zařízení 45 36 48 30 42 27 32 43 43 42 17 37 45 41 41
Zpracující průmysl 42 35 41 25 37 28 29 42 38 38 12 36 42 37 35

Údaje pro Řecko nebyly k dispozici
Pramen: Employment in the market economy in the European union – an analysis of the Structural Business Statistics

TIP: Produktivita práce neroste, naše mzdy zažily volný pád

Anketa

Dosáhne Česká republika produktivity práce Německa?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).