Hlavní navigace

Pozor na reklamace

4. 1. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kontrolujete si pečlivě výpisy z účtů, nebo věříte bance, že veškeré vámi zadané operace provedla? "Důvěřuj, ale prověřuj," radí stará moudrost. Jinak můžete dopadnout jako čtenář z Brna, kterého důvěra stála nejen marné dopisování v reklamačním řízení.

Čtenářská zkušenost:

Pokud máte zájem poučit se ze špatné zkušenosti, kterou jsem udělal s Poštovní spořitelnou (tedy nově ČSOB), tady je.

V principu nejde o nic velkého a naštěstí mne chyba banky prakticky nepoškodila, ale to je pouze náhoda, nikoli zásluha banky. Konkrétně – banka nerealizovala zadaný a (na poště) potvrzený převod z mého postžirového účtu do České pojišťovny, což jsem ve výpisu z účtu (moje chyba) přehlédl a celou věc jsem začal řešit až po zaslání upomínky z České pojišťovny (tj. po více než čtvrt roce).

Nerealizovaný převod jsem reklamoval mailem a obdržel od ČSOB mail, z něhož vyjímám:

"Vážený pane,

odpovídáme na Vaši reklamaci týkající se neuhrazení plateb z Vašeho účtu. Na základě Vaší reklamace jsme dohledali příslušný doklad a zjistili, že vlivem technické závady byl chybně zpracován. Za toto nedopatření se Vám velice omlouváme."

Po provedení předepsaného procesu reklamace oficiální cestou (tj. písemně přes poštu) jsem obdržel (poštou – písemně a doporučeně) verdikt ČSOB, ve kterém mi sdělili, že nemám „nárok na náhradu škody, neboť uplynula doba delší než 3 měsíce od vzniku závady.“

Na celém případu mě zaráží, že banka v klidu přizná neprovedení příkazu k úhradě a odmítne nahradit vzniklou škodu (v mém případě naštěstí zanedbatelnou) s vysvětlením, že se klient měl ozvat nejpozději do tří měsíců od termínu stanoveného k provedení úhrady. Tedy místo omluvy a rychlého napravení své chyby se banka formálně omluví a současně uplatní nějaké omezení, kterých se vždycky najde dostatek, aby svou chybu přesunula na klienta.

Taky se vám zajídá arogance (zbytečně) přeplácených bankovních úředníků?

Vítězslav Šodek, Brno
(text prošel redakční úpravou)

Reakce ČSOB:

Dobrý den pane redaktore,
dovoluji si zaslat odpověď na Váš dotaz:

Ve věci reklamace klienta Ing. Vítězslava Šodka postupoval útvar Reklamace Poštovní spořitelny v souladu s podmínkami pro postžirové účty. Uvedená lhůta 3 měsíců pro vznik nároku na náhradu škody byla stanovena právním útvarem banky a odpovídá obecně právně závazným předpisům a zvyklostem v ČR. Rovněž dosavadní praxe shledává tuto lhůtu za dostačující vzhledem ke skutečnosti, že reklamace plateb neprovedených v období delším než 3 a více měsíců do minulosti jsou velmi ojedinělé.

S pozdravem

Pavel Hejzlar
firemní komunikace

Redakce

Tabulka č. 204
Jsou-li reklamace ve lhůtě delší než 3 měsíce ojedinělé, není žádný důvod, proč je nevyřídit ke spokojenosti klientů a ukázat tím, že banka o své zákazníky skutečně stojí. ČSOB nevyšla klientovi vstříc, přestože tu možnost měla, proto jí udělujeme zlámanou grešli.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

FIN21

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).