Hlavní navigace

Pozor na praktiky prodejců. Označují se jako "poradci"

1. 2. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Aktualizováno 6. 3. 2013 15:13
Jsem „příznivec vstupu do II. pilíře“. Mám ale popravdě obavy, a to ze znalostí vlastností II. pilíře všech občanů.

Prohlášení: podobnost s konkrétními lidmi či společnostmi je čistě náhodná.

Z různých kalkulaček, ať už přesvědčujících ke vstupu či naopak, nebo se tvářících, že jsou nestranné. Přitom II. pilíř je především o důvěře ve stát a vlastní schopnosti. Přemýšlel jsem také, proč většina poradců je spíše proti II. pilíři. Má své mouchy, ale až takové ne. Čtěte také: Vyznejte se v důchodu: Jak funguje první pilíř důchodového systému?


Autor: Isifa.com

Ilustrační obrázek

I II. pilíř má své mouchy

Pak jsem dostal reakci na svůj článek, po odpovědi jsem obdržel obchodní sdělení, které mi nabízelo investiční pojištění. Na serveru investujeme.cz vyšel článek obsahující jen nevýhody II. pilíře, autorem je poradce „dataživot.cz“. Cituji z jejich stránek: Naši finanční poradci Vám poradí v těchto finančních produktech:„…“  -  investiční pojištění (s úrokem až 8% p.a.)  -  kapitálové pojištění (s úrokem až 3% p.a.).

Definice úroku dle wikipedie. Většina médií také jen zmiňuje především nevýhody II. pilíře a varuje před smečkami poradců. Stát prakticky jen pasivně informuje, nic nevysvětluje, nepřesvědčuje. Přitom tento produkt se dá popsat stručně a špatně, nebo dlouhatánsky.Tip: Máme se bát tunelování penzijních společností?

Dostaly se ke mně různé kalkulačky, však problém všech je ten, že prakticky nelze ověřit způsob jejich výpočtu. A na tak rozsáhlé extrapolaci na desítky let stačí jen:

 • snížit inflaci o půl procenta,
 • zapomenout odečíst náklady fondu,
 • počítat 20-ti letou penzí, místo doživotní,
 • porovnávat s jiným produktem,
 • nebo započítat přidávaná 2 %.

Nemohu říct, že je to něco špatného, nelegálního. Jen to dle mého osobního názoru není fér, nebo se prostě jen spletli, že? Univerzální rada zní, používejte kalkulačku MPSV, má své mouchy (počítá s inflací jen 2%), ale aspoň je popsaná a v tomto případě státu věřím víc než kalkulačkám penzijních fondů nebo kalkulačce (registrovaných?) „partnerů“. V téměř každé kalkulačce jsem zatím našel nějakou chybu včetně těch od penzijních společností.

Pokusím se odhadnout úmysly různých lidí. Každý příklad začíná slovy, která jsou víceméně pravdivá, ale zapomene se říct i „b“.

 • Kritici II. pilíře
  Spolu s vámi si zanadávají na II. pilíř, potvrdí vám všechny vaše obavy ze vstupu a společně dojdete k názoru, že důchod je třeba řešit. Nabídnou vám nějaký jiný produkt, který se „hodí“ pro důchod (zlato, investiční životní pojištění – samozřejmě pod jiným názvem, který skrývá jeho obsah, nebo investice do fondů předplacené až do důchodu – vždyť je to přece na důchod, ne?). A zdůrazní různé garance, ať již skutečné (takže produkt s nízkým výnosem), nebo ne. Neříkám, že to nejsou vhodné investiční instrumenty, ale záleží, jak pro koho a jak jsou nastaveny. A to důležité pro poradce, nejsou zde limity na provize jako u II. pilíře.
  Typická klíčová slova: „penze s garancí“, „garantovaná penze“, „Zlato nepodléhá inflaci“, „nejbezpečnější investice“, „odpočet z daní“ atd. Vysvětlit, v čem se tyto výroky mýlí, nebo říct, jak velký/malý mají vliv, je na samostatný článek či dva. Když tak tedy v diskuzi.
 • Oslavovatelé II. pilíře
  Spolu s vámi si zanadávají na snižování důchodů, neustálé změny zákonů (PP, SS), odsouhlasíte si, že státu se nedá věřit. Ve II. pilíři si aspoň část peněz dáte z vlivu státu, pro dědictví, nebo pro sebe. Jsem si vědom, že tam někteří řadíte i mě, ale tito lidé typicky zahrnou do výše důchodu i vaše přidaná 2 % nebo zapomenou zmínit a odečíst inflaci, či počítají 20-ti letou penzi, možná se vyskytnou i tací, co využijí všech těchto možností. A to důležité pro poradce, provize na II. pilíř je omezena, ale kvantita nažene dostatečnou absolutní výši.
  Typický představitel: leták penzijních fondů
 • „Nezávislí porovnávatelé“  s vlastní kalkulačkou
   – porovnávají ne I. a II. pilíř, ale I, II. pilíř a vybrané IŽP či akciové fondy.
   – neprůhledná kalkulačka, stejně jako MPSV, ale tito mají zájem prodat ať tak či onak.
  Jejich chování lze těžko zobecnit, chová se dle obou případů a) a b), a proto je o to nebezpečnější. Typický představitel „partneři“ a jejich investice do Generace10 (vstupní poplatky Generace10 samozřejmě předplacené na celou dobu, k nim hodně inzerované slevy a dále vstupní a správní poplatky jejich fondů, ale protože jsou to fondy fondů, tak min. další vrstva vstupních a výstupních poplatků fondů v těchto vnitřních fondech). Mimochodem pokud vám někdo bude chtít místo II. pilíře vnutit III. pilíř, uvažujte o III. pilíři jako o speciálním fondu s nízkými správními poplatky a nulovými vstupními poplatky, které jsou hlavní výhodou. Ty měníte za nulovou likviditu v prvních 2 letech. Ale raději nepočítejte se státní podporou. Tu dostanete jen vy při dožití se důchodového věku, např. v 67 letech, popř. v rámci předdůchodu v 62 letech. Dědici ne, pokud jste neměli nárok na výplatu penze vy sami, tj. např. ne před vaším 67. rokem, resp. 62. rokem. 

Takže si to shrňme: nabízet II. pilíř s velmi omezenou provizí, bez jakékoliv provize za následný servis, každému vysvětlovat od začátku, navíc bojovat proti mýtům médií. Proč raději nevyužít načaté lidi strachem z důchodu, pochválit, že odsuzují II. pilíř a nenavrhnout nějaké skvělé lepší a hlavně garantované důchodové spoření „přece investiční/kapitálové pojištění je ta pravá volba“? Nebo když už nic a narazí na informovaného klienta, který chce fondy, tak ho přesvědčí o výhodnosti předplacených poplatků, nejlépe v rámci nějakého celoživotního programu.

Závěr, pro ty, co dají na čísla: kalkulačka je obvykle dobrý, objektivní názor, ale opravdu si myslíte, že vám kalkulačka odpoví na rozhodnutí vstoupit či nevstoupit do II. pilíře? Vybírám z parametrů, které je třeba dodat kalkulačce, a to v hodnotách platných pro následujících třeba 30 let, jinak vše bude výsledkem: GIGO (garbage in garbage out):

 • inflace,
 • vývoj vašich výdělků podléhajících sociálnímu pojitštění, např. mezd,
 • vývoj vaší zaměstnanosti, nemocnosti, invalidity, popř. porodnosti,
 • vývoj akciových trhů (pro II. pilíř),
 • vývoj trhu státních dluhopisů (pro I. pilíř),
 • zákony upravující poplatky fondů ve II. pilíři (vstupní, výstupní, zdanění, správní, ze zisku),
 • zákony upravující poplatky fondů obecně (dtto),
 • zákony upravující I. pilíř (redukční hranice, vyměřovací základy, náhradní doby pojištění, podmínky nároků – více viz můj článek o I. pilíři),
 • zákony upravující daně,
 • a další.

Myslím si, že člověk by se neměl v tomto případě rozhodovat (jen) dle čísel. A rozhodně ne jen dle čísel nějaké kalkulačky, se kterou k vám přijde poradce sám.

Osobně můj postup rozhodnutí spočívá na těchto dílčích kritériích:

 • dlouhodobý průměr inflace (cca 3 %) aproximuji i na budoucí roky,
 • hodnotu svého současného platu aproximuji i na budoucí roky se zřetelem na inflaci,
 • výsledek kalkulačky.

Interpretuji výsledek

 • Vzpomenu, že kalkulačka počítá s 2% inflace (nahrává to II. pilíři), na druhou stranu penze z I. pilíře se bude valorizovat jen cca 2/3 inflace a nevěřím, že to bude někdy ještě zvýšeno na inflaci nebo dokonce výš (nahrává to I. pilíři) – tedy se zhruba tyto vlivy navzájem vyruší.
 • Je nějaký výrazný rozdíl mezi penzí jen z I. pilíře a složenou penzí z I. pilíře a cca 60% (alias 3% z 5%) penze z II. pilíře?
 • Účast ve II. pilíři NEovlivní osobní vyměřovací základ („průměr mezd za dobu pojištění násobený inflačními koeficienty“). Účast ve II. pilíři ovlivní procentuální výměru, která je z něj počítána po aplikaci redukčních hranic, a to ovlivní pouze délkou pobytu ve II. pilíři. Procentuální výměra není ovlivněna tím, jak vysoký plat jsem měl v tom či kterém roce, ale váženým průměrem za celou dobu pojištění. Penze z II. pilíře už je ale ovlivněna tím, jestli nadprůměrný plat jsem měl v době před či po vstupu do II. pilíře. Více viz můj článek o I. pilíři.

Přemýšlím na dobu aktivní

 • Čeká mé povolání spíše světlá budoucnost?
 • Jak očekávám, že se bude pohybovat můj plat? Ze začátku se budu zaučovat a později se zkušenostmi bude můj plat růst? Nebo teď mám největší fyzické síly, které budou postupně nahrazovány zkušenostmi a vedením? Nebo spíše postupný útlum všeho?

Přemýšlím na dobu předdůchodovou

 • Možnost být bez práce (výhoda I. pilíře).
 • Stihnu splnit podmínky pro výplatu I. a II. pilíře? V současné době stejné, především 35 let pojištění (nulový rozdíl).
 • Možnost mít výrazně nižší plat (cca nulový rozdíl).
 • Vyšší riziko smrti, z I. pilíře mám tak jako tak pozůstalostní penzi, s II. pilířem mají dědici navíc nárok na peníze, které jsem do druhého pilíře vložil (výhoda II. pilíře).
 • Jak se bude vyvíjet má kariéra? Dělám/budu dělat práci, která je fyzická nebo duševní, tj. založena na zkušenostech? A jak se bude vyvíjet z ní můj plat?

Přemýšlím nad možnými změnami

 • Rušení opozicí tak, jak ji prezentovala, se nebojím. Byl by to spíš plus a pamatujete si, jak to dopadlo s vracením důchodového věku na 60 let? 
 • Horší je možnost snížit opt-out, zvýšit vlastní příspěvek, dodatečné zdanění apod. (rizika II. pilíře)
 • Horší jsou změny podmínek výplaty I. či II. pilíře (v současné době jsou stejné, na sebe navázané). Započtená doba, věk odchodu do důchodu (rizika obou pilířů).
 • A dále změny, které postihují jen I. pilíř: redukční hranice a koeficienty, inflační koeficienty.
 • Rozdíl mezi oficiální inflací, z které se počítá navyšování důchodu v I. pilíři a skutečné vaší inflace. Zde je předpoklad, že II. pilíř bude lépe reagovat na skutečnou inflaci.

Každá z těchto úvah má možnost úplně převrátit výhodnost na druhou stranu. Život je o rizicích a především odhadu jejich pravděpodobnosti. Mylně si většina myslí, že důchod z I. pilíře je někde garantovaný. Kdysi jsem měl takto garantovaný důchod v 65 letech po min. době pojištění 20 let s výrazně vyšší reálnou hodnotou. Ano, věřím spíše II. pilíři, na tolik, že raději přidám další 2 % ze svého, abych aspoň 3% zachránil pro sebe a popř. s celkem velkou pravděpodobností pro své dědice. A stejně si spořím a budu spořit/investovat i jinde.

Je to složité, ale je to rozhodnutí na téměř zbytek života. Problém je ten, že málokdo je na tak dlouho dobu schopen uvažovat a realisticky přemýšlet. Celkový vzorec obsahující všechny tyto kritéria nemám a ani nebudu mít. Nevím ani kolikátý je to můj další článek na téma II. pilíř, resp. o penzijní reformě. Vše správně probrat se znalým klientem znamená cca 4 hodiny času, vyzkoušeno na přítelkyni. S neznalým klientem to může být na déle nebo naopak krátce, ale o to větší má vnitřní zodpovědnost, alias svědomí.

dan_z_prijmu

Hlavní právní zodpovědnost nese penzijní společnost, resp. investiční společnost. Měl bych být v klidu a sjednávat jednu smlouvu za druhou. Můžu si říkat, že ať raději mají II. pilíř bez jeho znalosti než spoléhat jen na stát. Ale samotné rozhodnutí za ně udělat nemohu a ani nechci. Navíc i když to tak z médií vypadá, rozhodnutí vstoupit, nebo nevstoupit do II. pilíře není nejdůležitější v životě. Výrazně víc můžete vydělat nebo naopak pokazit špatně zvolenou hypotékou, životním partnerem, špatným pojištěním nebo i špatně nastavenými investicemi.

Při rozhodnutí nezáleží na mě, ani na náměstkovi ministra financí, který si už II. pilíř uzavřel. Každý člověk je v jiné situaci. Jen, prosím, seznamte se s vlastnostmi II., ale především I. pilíře. Myslete na zadní kolečka, ať už s I., II, III. pilířem, nebo s vaším podnikáním. Pokud možno se snažte pochopit bez emocí, které na vás chrlí televize a přátelé, co je pro vás lepší. 

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).