Hlavní navigace

Pozor na pokuty!

10. 10. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Lidský život je sám o sobě plný neustálého stresu, napětí, nedorozumění, a tak i obyčejný člověk snadno překročí běžně stanovené podmínky či pravidla. Setkáli-se váš prohřešek s kontrolním orgánem, čeká vás nemalý finanční postih.

Kdo může pokutu udělit
Mezi oprávněné orgány, které mají pravomoce pokuty udělovat, patří přestupkové orgány městského, obecního či okresního úřadu a řada státních institucí, které už názvem napovídají, za co je možné očekávat postih. Jsou jimi finanční úřady, Česká obchodní inspekce, Policie České republiky, hygienické stanice a mnohé další orgány státní správy.

Pokuty se můžete dočkat i od revizorů dopravních podniků a řady jiných oprávněných institucí, pokrývajících celé spektrum lidských činností.

Kolik zaplatíme
Výše pokuty závisí na několika faktorech:

  • na stupni provinění (jízda autem bez bezpečnostního pasu nás bude stát mnohem méně, než jízda na červenou či nedání přednosti v jízdě)
  • jak pokutu zaplatíme (zaplatíme-li na místě, případně v doplatkové pokladně, bude pokuta zřejmě nizší, než když nám po nějakém čase přijde složenka)
  • na individuálním vyjádření oprávněné osoby (např. policista se může řídit sazebníkem pokut, ale její výše je jen jeho rozhodnutí)
Tabulka č. 139
Nejrozšířenější postihy
Přestupek Orientační výše pokuty
Nepřipoutání osoby bezpečnostním pásem, špatné přecházení vozovky 100 Kč
Jízda bez stanoveného osvětlení 500 Kč
Překročení rychlosti o více než 20 km/h 1000 Kč
Překročení rychlosti o více než 30 km/h 2000 Kč
Drobné krádeže v obchodě 500 – 1000 Kč
Znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu 500 – 1000 Kč
Zakládání černých skládek od 5000 Kč
Znečišťování odpadních vod a ovzduší od 5000 Kč
Jízda bez platného cestovního dokladu 400 – 800 Kč


Jak se proti pokutám bránit?
Nejjednodušším způsobem obrany proti pokutám a obecně všem sankcím je jejich předcházení. Abyste pokutu nedostali, je nutné striktně dodržovat veškeré zásady a pravidla. To je všeobecně známé.

Pokud však pokutu dostanete a nesouhlasíte s její výší či s podstatou postihu, můžete se odvolat. Jediná rada v tomto případě zní: Nesouhlasím-li s jakoukoliv sankcí, na místě nic nezaplatím a obrátím se na vyšší orgán, zmocněný rozhodovat o oprávněnosti pokuty. Zaplatím-li pokutu v hotovosti, vyjadřuji tím souhlas se svým proviněním. Vždy je nutné si vyžádat doklad o zaplacení.

Jak pokutu zaplatíme?
Podle zákona o přestupcích lze uložit pokutu v blokovém řízení do 1 000 Kč, nestanoví-li nebo nepřipouští-li další část zákona vyšší částku.

skoleni_4_3

Podle zákona může policista uložit pokutu v blokovém řízení do 2 000 Kč, řidičům nákladních vozidel za nedodržení ustanovení o omezení jízdy do 5 000 Kč. Městský strážník může požadovat maximálně 1 000 Kč.

Na závěr:

  • Vždy si nechte ukázat průkaz osoby oprávněné udělovat pokuty (průkaz revizora v dopravě či kontrolora státních orgánů, policejní průkaz…).
  • V případě policisty či městského strážníka je dobré si poznamenat jeho osobní číslo.
  • Máte-li pochybnosti, neplaťte na místě v blokovém řízení, vyjádřete nesouhlas a odvolejte se v zákonné lhůtě.
  • Uschovejte si veškeré doklady spojené blokovým či přestupkovým řízením
  • Pamatujte, kolik kdo může maximálně od vás požadovat zaplatit.

Anketa

Komu jste zaplatili na pokutách nejvíce?

18 %
13 %
9 %
9 %
11 %
9 %
9 %
11 %
9 %
Odpovědělo 801 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).