Hlavní navigace

Poslední kolo ošetřovného pro OSVČ. Budou se přijímat žádosti za červen

14. 7. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Formulář pro podávání žádosti na čerpání ošetřovného za měsíc červen bude k dispozici od 15. července 2020. OSVČ mají nárok na peníze, i když své dítě neposlaly do školy nebo školky.

Uzavření škol, školek a dalších zařízení, přineslo osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) možnost čerpat speciální dotaci suplující ošetřovné, na které mají ze zákona nárok jen zaměstnanci. Onu zmíněnou speciální dotaci určenou pro OSVČ neřeší Ministerstvo práce a sociálních věcí (a nevyplývá ze zákona o nemocenském pojištění) jako v případě zaměstnanců, ale prostřednictvím živnostenských úřadů jej vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Žádost na ošetřovné je nutné podávat vždy za každý měsíc zvlášť.

Za měsíc červen mohou OSVČ žádat o ošetřovné od 15. července 2020. Příjem žádostí bude zahájen v 9:00 hodin. Výše dotace je 500 korun na den. Peníze budou stejně jako předtím vyplaceny na bankovní účet uvedený v žádosti. Žádost je nutné doručit nejpozději do 14. srpna 2020 v 23:59 hodin.

Ošetřovné je určeno OSVČ, jež podnikají na hlavní činnost a kvůli mimořádným opatřením, která měla omezit šíření onemocnění COVID-19, nemohly podnikat, protože musely pečovat o dítě mladší 13 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. (Závislost na péči druhého musí být vyjádřena minimálně stupněm 1, tedy mírnou závislostí.)  

Ošetřovné stát vyplatí, i když škola/školka byla otevřená

Na ošetřovné vzniká nárok za předpokladu, že dítě či děti, případně závislá osoba, nemohly navštěvovat školu ani jiné dětské zařízení nebo zařízení sociální péče uzavřené na základě usnesení vlády. Nárok na ošetřovné ale mají nově také OSVČ, jejichž dítě nechodilo do školy nebo jiného dětského zařízení, a OSVČ pečující o osobu závislou na jejich péči, pokud tato osoba nenavštěvovala zařízení sociální péče, i přestože byly otevřeny, z důvodu, že:

  • existovalo riziko, že dítě či závislá osoba by byly vystaveny ohrožení zdraví
  • existovalo riziko ohrožení zdraví jiné osoby (osob) žijící ve společné domácnosti s dítětem nebo osobou závislou na péči
  • kapacita školy, jiného dětského nebo sociálního zařízení byla významně omezená
  • provozní doba školy, jiného dětského nebo sociálního zařízení byla významně omezená
  • ve škole, jiném dětském nebo sociálním zařízení byla nastavena omezující režimová opatření

Dítě si šlo do školy pro vysvědčení? Přijdete o ošetřovné 

V případě, že své dítě pošlete do školy pro vysvědčení, nemáte za tento den nárok na ošetřovné, a to i v případě, že dítě ve škole stráví jen pár hodin. Stejně tak nemáte na ošetřovné nárok v případě ředitelského volna. Jestliže ale dítě chodilo do školy jednou týdně na konzultaci trvající jednu hodinu, máte nárok na ošetřovné i za tento den.     

O ošetřovné můžete žádat pomocí formuláře, který bude k dispozici od 15. června 2020 a musí být vyplněn v českém jazyce.

K žádosti není potřeba dokládat potvrzení o uzavření školy, školky nebo jiného sociálního zařízení, musí ale obsahovat název, adresu a webové stránky zmíněného zařízení, aby MPO mohlo snadno zkontrolovat pravdivost údajů uváděných OSVČ. Jestliže bylo zařízení část měsíce uzavřené a část otevřené, zaškrtne OSVČ ty dny, kdy bylo uzavřené, případně i ty dny, kdy bylo otevřené, ale ona o dítě či závislou osobu pečovala doma.

V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.

Na ošetřovné měli do konce školního roku nárok i zaměstnanci

Parlament z návrh u ministerstva práce v květnu schválil, že rodiče mohou zůstat s dítětem nebo ošetřovanou osobou doma až do konce června a čerpat ošetřovné. Podobně jako OSVČ také rodiče, kteří se rozhodli neumístit své dítě do školy, školky, dětských skupin či denních stacionářů, měli i nadále nárok na ošetřovné, a to od 1. května do 30. června 2020. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pro to uvedla tyto důvody:

  • zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti (např. alergie, chronické onemocnění apod.),
  • kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti,
  • provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.

Současná pravidla vyplácení ošetřovného jsou mimořádná jak v případě OSVČ, kteří na klasické ošetřovné vyplácené správou sociálního zabezpečení nemají nárok, tak pro zaměstnance. Doba pobírání ošetřovného se neustále prodlužovala. Nejdříve v březnu, a to na celou dobu uzavřených škol, poté v květnu, a to až do konce června. Standardně je přitom doba čerpání ošetřovného 9 dní, respektive 16 dní pro rodiče samoživitele. Sněmovna také v dubnu schválila zvýšení ošetřovného z 60 % denního vyměřovacího základu na jeho 80 %. Tato změna platí od 1. dubna do 30. června 2020.

OSVČ mají kromě ošetřovného nárok také na kompenzace

O peníze z programu Pětadvacítka si mohly požádat všechny OSVČ, které kvůli vládním omezením souvisejícím s pandemií koronaviru nesměly provozovat činnost svého podnikání nebo jej musely omezit. Výše bonusu byla stanovena na 500 korun za každý kalendářní den bonusového období. První kolo kompenzačních žádostí skončilo 30. června 2020. Druhé kolo bonusového období platilo od 1. 5. do 8. 6. 2020 včetně. Případné třetí kolo může být podle uvážení vlády.

  • Maximální výše bonusu za 1. období: 25 000 Kč.
  • Maximální výše bonusu za 2. období: 19 500 Kč.

Kompenzace získají také dohodáři

Lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a dohodu o provedení práce (DPP), kteří platili nemocenské pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a nemohli kvůli vládním omezením souvisejícím s pandemií koronaviru pracovat, zřejmě nakonec nepřijdou zkrátka a budou mít stejně jako OSVČ nárok na kompenzace. O kompenzační bonus budou smět zpětně žádat také OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

skoleni_29_6

Dohodáři si budou moci zpětně požádat o kompenzační bonus za období od 12. března do 8. června 2020, a to ve výši 350 korun denně.

Peníze dostanou i OSVČ, které si našly brigádu

Část drobných podnikatelů si po uzavření svých provozoven našla práci a šla si přivydělat na DPČ nebo DPP. Mnohým z nich vznikla účast na nemocenském pojištění, kvůli čemuž ztratili nárok na státní pomoc. Zpětně jim stát přizná kompenzační bonus ve výši 500 korun denně, nejvýše ale 44 500 korun. Tito lidé na rozdíl od běžných zaměstnanců často nesplnili podmínky programu Antivirus, a zůstali tak zcela bez prostředků. O kompenzační bonus budou moci dle návrhu žádat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).