Hlavní navigace

Dítě pomalovalo bankovku, banka ji zabavila. A náhrada není jistá

13. 9. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Banky mají povinnost převzít od vás poškozené mince a bankovky. V některých případech vám ale zabaví peníze bez náhrady. Můžete se bránit?

O prázdninách vešel v platnost nový zákon o oběhu bankovek a mincí. Z příběhu naší čtenářky  je vidět, že si na něj musí zvyknout nejen samotní spotřebitelé, ale i zaměstnanci bank.

Čtenářka Hana se podle svých slov nedávno stala v bance svědkem ohromného divadla. Pracovnice pokladny přebírala od pána vklad 146 000 Kč a každou bankovku pečlivě několikrát prohlížela a pravítkem přeměřovala. Výsledek byl takový, že mu jednu bankovku ve výši 1000 Kč zabavila, že dle nového Zákona o oběhu bankovek nesmí být bankovka ušpiněna víc než na 1cm2. Na školení, které pracovnice podstoupila, jim bylo řečeno, že takto zašpiněnou bankovku musí okamžitě zabavit, sepsat formulář a zaslat do ČNB k posouzení. Reakci pána si dokážete jistě živě představit.

Podrážděné reakce klientů bank výklad zákona neřeší. Přesto nás zkušenost čtenářky přiměla k tomu, abychom téma rozebrali. Co můžete od nového zákona čekat vy, jaké jsou nové povinnosti samotných bank a jak se bránit v případech, kdy si jejich zaměstnanci vyloží novelu po svém?

Kdy vám poškozenou měnu vymění v bance

Problémy vám novela nepřidělá, pokud v peněžence nosíte bankovky či mince, které se přirozeně opotřebovaly oběhem a jsou jen běžně poškozené. Oběhem opotřebovaná bankovka je ušpiněná nebo pomačkaná a vy nebudete mít problém s ní zaplatit.

Běžně poškozenou bankovkou je bankovka vcelku. Chybět může pouze malá část nebo část jejího okraje či obvodu. Vyměnit by se vám mělo podařit i bankovku, která se skládá ze dvou částí. Musí být ale jasné, že tyto dvě části patří k sobě. Dále zákon definuje jako běžné opotřebení bankovku celistvou, jejíž plocha je větší než 50 %.

Každá fyzická osoba má právo přijetí běžně poškozené bankovky odmítnout. Právnická osoba bankovku přijmout musí (pokud je bankovka celá), do oběhu už ji ale nevrací. Není-li bankovka celá, může bankovku odmítnout i právnická osoba. Pak nezbývá než zajít do banky, která ji převezme a do oběhu už nevrátí.

Nově mají totiž banky povinnost vám poškozenou bankovku na svých přepážkách bezplatně vyměnit za nepoškozenou. 

Pozor na nestandardní poškození

Problém budete mít v případě, že se vám v peněžence objeví tzv. nestandardně poškozená bankovka či mince. Tu vám totiž zabaví zaměstnanec banky bez náhrady. Následně je povinen vyplnit potvrzení o zadržení bankovek a mincí a odevzdat oběživo České národní bance.

Nestandardně poškozené bankovky definuje zákon takto:

  • bankovka, jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý,
  • bankovka ohořelá nebo zetlelá,
  • bankovka popsaná, pomalovaná, přetištěná, potištěná, obarvená, odbarvená, poškozená biologickým nebo jiným materiálem, nejde-li o nepatrná poškození, která nebrání dalšímu oběhu,
  • bankovka poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
  • bankovka skládající se z více než 2 částí.

Nestandardně poškozené mince jsou takové, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný, její tvar je deformovaný, mince je nastřižená nebo proděravělá. Náhradu nedostanete ani za minci, která je vyrobena z více částí, ale tyto jednotlivé části jsou od sebe odděleny, stejně tak pokud je mince podélně rozštěpená v hraně nebo poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži.

Běžně a nestandardně poškozené bankovky přehledně shrnuje grafický manuál ČNB.

Co znamená nepatrné poškození?

V rámci definice nestandardního poškození nás zaujala formulace „nepatrné poškození, které nebrání dalšímu oběhu“. Pokud je bankovka nepatrně poškozená, jste z obliga. Kde je ale hranice nepatrného poškození? Jak poznat hranici, kdy musíte nechat zaměstnance obchodní banky, aby vám oběživo zabavil a kdy se můžete bránit argumentem, že jde o nepatrné poškození? Na výklad tohoto pojmu jsme se raději zeptali přímo zástupců České národní banky (ČNB).


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: Bankovka s proděravělým obrazcem na ploše větší než 10 mm2

Obecně platí, že je-li bankovka poškozená pouze na jedné straně (klient si tohoto poškození při přebírání bankovky nemusel všimnout, protože ji neobrátil a rovnou uložil do peněženky), jedná se o běžné poškození. O nestandardní poškození se jedná v případě, když je bankovka poškozená z obou stran, vysvětlila Petra Hájková z Odboru komunikace ČNB. Nepatrné poškození je tedy poškození pouze na jedné straně. I zde ale platí všudypřítomné výjimky.


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: Ohořelá a necelá bankovka 

Určitou výjimku z tohoto pravidla tvoří obarvení a odbarvení bankovky, které je ve většině případů oboustranné. U obarvené bankovky rozhoduje průhlednost obarvení. Pokud lze i přes obarvení identifikovat obrazec bankovky a její ochranné prvky, jedná se o běžně poškozenou bankovku. V opačném případě se již jedná o bankovku nestandardně poškozenou, řekla serveru Měšec.cz Hájková s tím, že obdobně se postupuje také u bankovek odbarvených. Je-li na bankovce rozeznatelný obrazec a ochranné prvky, jedná se o běžně poškozenou bankovku, není-li tomu tak, jde o bankovku nestandardně poškozenou, dodala.


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: Bankovka skládající se z více než dvou částí

Má cenu se hádat?

A co když s rozhodnutím zaměstnance obchodní banky nesouhlasíte? Konečné  slovo o způsobu poškození bankovky má podle zástupců z Odboru komunikace právě centrální banka. Pokud někteří pracovníci obchodních bank váhají, zda je bankovka běžně či nestandardně poškozená, mohou jako pomůcku využít přehledný grafický manuál, který je na webu ČNB.


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: Bankovka poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži

Pokud trváte na tom, že bankovka, kterou vám chce zaměstnanec banky zabavit, je jen běžně poškozená, máte se podle ČNB s prosbou o výměnu oběživa obrátit na jinou instituci provádějící pokladní operace nebo přímo na pobočku centrální banky.


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: pomalovaná bankovka

Pokud už vám byla bankovka či mince zabavena, můžete požádat ČNB o náhradu tím, že vyplníte žádost o poskytnutí náhrady za nestandardně poškozené bankovky a mince, která tvoří přílohu Úředního sdělení ČNB. Ve formuláři musíte popsat, jak k poškození došlo případně kde jste oběživo získali. Do 60 dnů od odebrání bankovky či mince pak musíte tuto žádost zaslat do ČNB. Na náhradu vám tak ale žádný právní nárok nevznikne.Vše je na rozhodnutí centrální banky.


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: potištěná bankovka

V případě, že jste narazili na podobně hysterického zaměstnance banky, jehož chování by bylo stejně nestandardní jako vaše poškozená bankovka, můžete na toto jednání upozornit centrální banku, která nad obchodními bankami vykonává dohled.  Podle zákona o oběhu bankovek a mincí se banky tímto jednáním dopouštějí správního deliktu a ČNB jim může udělit pokutu až do výše jednoho miliónu korun (viz zákon č. 136/2011 o oběhu bankovek a mincí, § 31b), uvedla pro server Měšec.cz Hájková.


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: popsaná bankovka

Kdy máte výjimku?

Ve výjimečných případech se můžete za nestandardně poškozené oběživo dočkat od centrální banky náhrady. Většinou je nutné podat si žádost o náhradu na zmíněném formuláři. ČNB pro klienty chystá v následujících dnech zjednodušení, které vejde v účinnost s novou vyhláškou o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí. Podle této vyhlášky bude možné do potvrzení o zadržení bankovek a mincí, které banky s klientem vždy při zadržení bankovek vyplňují, uvést způsob poškození či nabytí bankovky a takové potvrzení bude ČNB automaticky považovat jako žádost o náhradu, informovala server Měšec.cz Petra Hájková.


Zdroj: ČNB

Nestandardní poškození: obarvená bankovka

Nenechte se ale zmást tím, že byste na pobočku centrální banky donesli k náhradě bankovku připomínající omalovánky coby výtvor vašeho dítěte. Tu totiž dostanete pouze v případě, že za poškozením stojí výjimečné a odůvodněné případy. Výmluva na umělecky talentovaného potomka pravděpodobně dostatečným argumentem nebude. Bankovky jsou zákonným platidlem s pevně danou hodnotou. Způsob, jakým s nimi lidé manipulují, by tomu měl proto odpovídat, zdůraznila Hájková.

CHP22

ČNB může poskytnout náhradu za nestandardně poškozené bankovky a mince:

  • za bankovky a mince poškozené aktivací nástražného zařízení na ochranu proti krádeži za podmínek, které jmenuje článek V. Úředního sdělení ČNB,
  • za bankovky a mince poškozené při živelní pohromě,
  • obětem trestné činnosti za bankovky a mince poškozené při spáchání trestného činu nebo při pokusu o spáchání trestného činu,
  • za bankovky a mince poškozené nešťastnou náhodou,
  • za bankovky a mince poškozené pouze na líci nebo pouze na rubu způsobem, kterého si příjemce nemusel povšimnout.

Chcete-li si vydupat u centrální banky náhradu za bankovku nižší nominální hodnoty, zvažte, zda vám čas a úsilí stojí za to. Pokud vám totiž vaši „reklamaci“ ČNB uzná a peníze vám pošle poštou, odečte si od zasílané částky náklady na úhradu poštovného. V případě, že vám ČNB nahrazuje bankovku podle článku V. Úředního sdělení ČNB, je oprávněna požadovat úhradu nákladů na výrobu nových bankovek nebo mincí v souladu s Ceníkem peněžních a obchodních služeb ČNB. Stejně tak bude odečítat od nahrazované částky případné náklady na zajištění zdravotní nezávadnosti. Dvě poslední pravidla neplatí, pokud poškození oběživa bylo způsobeno živelní pohromou.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).