Hlavní navigace

Poplatek za dotaz - 100 Kč

30. 12. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

S poplatky za platební styk, ač neradi, počítáme. Jsme připraveni, že odeslání peněz z našeho účtů na účet cizí něco stát bude. Že lze zaplatit i za dotaz, zda platba odešla v pořádku, mnoho lidí neví. Přitom tato informace patří k těm dražším - je k mání za 100 Kč.

Čtenářská zkušenost

Na poště ve Dvoře Králové nad Labem jsem uhradil složenkami firmě Miton CZ.

  1. platbu č. 403664 za obnovení hostingové služby otoman.cz pro doménu: 372,00 Kč vč. DPH
  2. platbu č. 403253 za prodloužení platnosti domény saris.biz: 712,00 Kč vč. DPH

Po týdnu mi zaměstnanec firmy Miton CZ sdělil, že platby nebyly ještě připsány na jejich účet, a tímto mi nemohou prodloužit platnost domény.

Na základě toho jsem se šel na poštu ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsem provedl platby složenkami, pozeptat, jak se věci mají.

Vedoucí pošty ve Dvoře Králové mi pouze sdělila, že to zjistí. Ukázal jsem jí doklady (ústřižky ze složenek), že jsem platby provedl, a tím to skončilo.

Zhruba po týdnu jsem obdržel od pošty ze Dvora Králové nad Labem doporučený dopis vč. složenky na částku 100 Kč, kde bylo napsáno, že moje reklamace je neoprávněná, že peníze z pošty odešly, a abych uhradil přiloženou složenku.

Domnívám se že postup pošty je prazvláštní.

  1. Já jsem nic nereklamoval, pouze jsem se zeptal, jestli platba odešla.
  2. Vedoucí pošty mě vůbec neupozornila, že se jedná o nějakou reklamaci, nebo bůh ví co, pouze mi sdělila, že to zjistí.
  3. Nedostal jsem k podpisu žádný reklamační formulář a nebylo mi sděleno, že něco budu platit.

Na základě toho jsem nereagoval na výše uvedený dopis. Možná to byla chyba, protože mi asi po měsíci přišel druhý. Na základě toho jsem navštívil paní vedoucí z pošty a chtěl to vysvětlit. Ona mi sdělila, že jsem něco reklamoval (já si nejsem ovšem vědom toho, že bych něco reklamoval), a když neuhradím, bude to předáno právnímu oddělení pošty.

Vysvětlete mi – když se kdokoliv půjde na něco zeptat na poštu, bude mu automaticky zaslána složenka a bude to bráno jako reklamace?

K. Saris
Dvůr Králové nad Labem

(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření České pošty

Skutečnosti, které uvádí p. K. Saris, Dvůr Králové nad Labem, v e-mailovém příspěvku adresovaném finančnímu serveru Měšec, byly přešetřeny ve spolupráci s Odštěpným závodem Východní Čechy a Obvodem Trutnov, do jejichž působnosti pošta Dvůr Králové 1 patří. V zájmu řádného objasnění uvedených skutečností navštívily dne 15. 12. 2004 jmenovaného pracovnice provozního ředitelství Obvodu Trutnov osobně. P. Sarisovi byly vysvětleny postupy při reklamačním řízení a byly s ním projednány všechny okolnosti případu.

S odstupem doby ode dne, kdy p. Saris navštívil poštu Dvůr Králové nad Labem 1 za účelem získání informací o provedených platbách poštovními poukázkami, již nebylo možno přesně zjistit, jak proběhla vzájemná komunikace mezi ním a vedoucí pošty. Převzetí reklamace však bylo stvrzeno na zadní straně podacích stvrzenek k předmětným poštovním poukázkám. Ze zjištěných skutečností vyplynulo, že došlo zřejmě k nedorozumění, a proto nebude částka 100 Kč za neoprávněnou reklamaci na p. Sarisovi požadována.

Na vysvětlenou uvádíme, že v případech, kdy odesílatel požaduje, aby pošta zjistila, zda a kdy byla poštovní poukázka dodána, lze splnění tohoto požadavku zajistit pouze na základě reklamace. Příslušná pošta sama nemůže požadované skutečnosti ihned zjistit, k jejich zjištění je třeba součinnosti dalších pracovišť České pošty, s.p. Reklamační list sepisuje pracovník pošty podle předložené podací stvrzenky a výsledek reklamace se žadateli zasílá doporučeně. Pokud se zjistí, že reklamovaná poštovní poukázka byla řádně dodána ve lhůtě sjednané v poštovní smlouvě, považuje se reklamace za neodůvodněnou a vybírá se za ni cena podle ceníku. V daném případě byly částky poukázané předmětnými poštovními poukázkami předány bance následující den po jejich podání na poště, takže lhůta sjednaná v poštovní smlouvě splněna byla (u poštovní poukázky A výplata příslušné bance ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne podání).

Ing. Ladislav Vančura
tiskový mluvčí České pošty, s. p.

Grešle prosinec 2004

Redakce

Pan Saris posílal peníze složenkou České pošty. Když se ho po týdnu dotázal příjemce peněz, zda platbu odeslal, zeptal se na poště, jak to s jeho složenkou vypadá. Za tento dotaz mu Česká pošta naúčtovala poplatek za neoprávněnou reklamaci ve výši 100 Kč, aniž by ho na tuto informaci pracovnice pošty upozornila. Proto České poště udělujeme Zlámanou grešli.

Panu Sarisovi bylo Českou poštou uloženo uhradit poplatek za neoprávněnou reklamaci. Na první výzvu nereagoval, po druhé výzvě se obrátil na pracovnici České pošty. Ta mu doporučila zaplatit s informací, že v případě neuhrazení složenky bude záležitost předána právnímu oddělení.

Těší nás, že Česká pošta na náš podnět případ prošetřila a panu Sarisovi poplatek vzhledem k nejasné komunikaci mezi panem Sarisem a vedoucí pošty nebude účtovat.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěveky můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz. Autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce.

Anketa

Jak často platíte složenkou?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).