Hlavní navigace

Pojištění kol: Téměř žádný výběr, ale výluk spousta

17. 6. 2010
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Pojistit kolo individuálně je skoro nemožné. Ostatní produkty kolo chrání s množstvím výluk tak, že snazší práci má zloděj s ukradením kola než vy se získáním plnění.

V dřívějším článku Jak dostat z pojišťovny peníze za ukradené kolo? jste si mohli přečíst obecné pojmy, které můžete nalézt v pojistných podmínkách a na co se při pojištění kol zaměřit. Nyní se budu věnovat konkrétním nabídkám pojišťoven.

Jednotlivým pojišťovnám jsem položil několik otázek týkajících se pojištění kol. Na základě jejich odpovědí a pojistných podmínek (pokud mi byly zaslány nebo jsem je nalezl na webu) jsem sestavil následující přehled (v tomto případě jsou bohužel tak trochu nespravedlivě v nevýhodě ty pojišťovny, které poskytly úplnější a podrobnější odpovědi na otázky a/nebo mají svoje pojistné podmínky snadno k nalezení na svých internetových stránkách). V článku se zmiňuji o pojištění domácnosti, pod kterým si pravděpodobně představíte trvale obývaný objekt. Pojištění domácnosti je ale možné uzavřít i na vaši chatu nebo chalupu.

Pojišťovny, které hradí odcizení jízdního kola i mimo uzavřené prostory

Česká pojišťovna

Českou pojišťovnu musím pochválit za to, že ze všech pojišťoven poslala nejpodrobnější odpověď. Kolo lze pojistit jak v rámci pojištění domácnosti, tak individuálním pojištěním. Podmínky těchto pojištění ovšem nejsou stejné.

Chcete-li si pojistit kolo proti krádeži před obchodem, musíte si vybrat individuálně sjednávané pojištění, kde se hradí i případ odcizení, pokud je kolo uzamčeno k pevnému bodu (stojan na kola, pouliční lampa, atd). Maximální výše náhrady pro tento případ je ale jen 30 000 Kč. Pozor však na denní dobu – k odcizení nesmí dojít mezi 21:00 a 6:00, to by totiž pojišťovna neplnila vůbec. To považuji za poměrně podstatný nedostatek, protože zvláště v letních měsících se může snadno stát, že se např. v restauraci zdržíte přes jednadvacátou hodinu.

K uzamčení kola může být použito lanko výrobcem určené k zamykání jednostopých vozidel nebo řetěz vyrobený z drátu o průměru minimálně 6 mm opatřený visacím zámkem splňující bezpečnostní třídu 3.

V případě úmyslného poškození (vandalismus) hradí pojišťovna škodu max. do výše 10 000 Kč (není-li ve smlouvě ujednáno jinak). V případě poškození povodní max. do 50 000 Kč. V individuální smlouvě je nutné kola jednotlivě specifikovat (uvést značku, popis, výrobní číslo).

Pokud jde o odcizení jízdního kola z „domácnosti a jejího příslušenství“, to je kryto jak běžným pojištěním domácnosti, tak pojištěním individuálním. V rámci pojištění domácnosti je limit plnění na celou skupinu „jízdní kola a sportovní potřeby“, jsou-li umístěny v bytě,  od 20 000 Kč (dle výše celkové pojistné částky), pokud jsou tyto věci umístěny v nebytových prostorech (sklep, komora,..) 5000 Kč, ale je možné za příplatek tyto částky zvýšit. Na rozdíl od individuální smlouvy není třeba kola nijak ve smlouvě specifikovat.

Česká pojišťovna (jako jedna z mála) uvedla i způsob výpočtu náhrady za odcizené kolo a cenu pojistky.

Příklad:

Individuálním pojištěním je pojištěno horské jízdní kolo zn. FUJI, červené barvy, výrobní číslo 123456.  Místem pojištění je Česká republika. Pojistná částka byla sjednána ve výši 30 000 Kč, spoluúčast 1000 Kč. Roční pojistné je 1377 Kč.   

V případě pojistné události bude poskytnuto pojistné plnění takto:

Nová cena (cena stejně kvalitního kola v době pojistné  události) je 30 000 Kč (může být jak vyšší, tak  nižší, než v době, kdy bylo kolo pořízeno – to podle vývoje cen na trhu).

Stáří kola … 5 let

Cena v době před pojistnou událostí je u horského kola stáří 5 let cca 38 % nové ceny:  30 000×0,38 = 11 400 Kč

V případě, že by horské kolo bylo v době pojistné události starší, například 10 let, pak by  jeho cena byla cca 20 % z nové ceny. To je však vždy posuzováno případ od případu, neboť po deseti letech je pravděpodobné, že byly vyměněny některé díly, čímž se hodnota kola zvýšila.

Obdobně by bylo postupováno v pojištění domácnosti. Pokud by v době pojistné události byla hodnota kola alespoň 50 % nové ceny, pak by bylo pojistné plnění v nové ceně. V rámci pojištění domácnosti je pojištění sportovních potřeb, včetně jízdních kol umístěných v „bytě“, zahrnuto automaticky v pojistné částce do limitu, jehož výše je v závislosti na  celkové částce, na kterou je domácnost pojištěna.

Výše limitu pro „kola a další sportovní potřeby“ , umístěné v bytě:

  • je-li sjednána PČ do 300 tis. Kč … limit 20 000 Kč,
  • je-li sjednána PČ 301 až 600 tis. Kč… limit 40 000 Kč,
  • je-li sjednána PČ nad 600 tis. Kč … limit 60 000 Kč,
  • uvedené limity lze navýšit připojištěním.

Výše limitu pro věci v nebytových prostorech (sklep, komora, garáž), tedy i kola, je v rámci pojistné částky 5000 Kč a lze jej rovněž navýšit připojištěním. V případě sjednání individuálního pojištění jízdního kola na pobočce pojišťovny je třeba odsouhlasení oprávněné osoby. Vše však probíhá elektronicky, takže návrh by měl být odsouhlasen téměř obratem.

ČSOB Pojišťovna

Pojišťovna ČSOB samostatně pojistky na jízdní kole nesjednává (výjimkou je spolupráce s výrobcem Merida), ale je možné je pojistit v rámci pojištění domácnosti „Domov Expres“. Pojišťovna hradí krádež kola klasicky v bytě, sklepě, kočárkárně i na balkoně či ve městě. Na balkoně však vyžaduje, aby kolo bylo zamčené – opět je nutné překonat při krádeži nějakou překážku. Ve městě platí stejné pravidlo – stačí připoutání běžným zámkem na kolo ke stojanu či třeba lampě veřejného osvětlení. Značně limitujícím faktorem je ale horní limit plnění – 10 000 Kč.

Podle článku VIII pojistných podmínek pojištění domácnosti (kromě dalšího vybavení domácnosti) pro jízdní kola starší 3 let platí, že přiměřeným nákladem na znovuzřízení věci je nejvýše jejich časová cena.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa rovněž nenabízí samostatné pojištění jízdních kol, ale jen v rámci pojištění domácnosti. Podmínkou úhrady odcizení není krádež vloupáním, stačí „překonání překážky“, tedy pokud je kolo uzamčeno k něčemu pevnému.

Výše limitu, do kterého se škoda hradí, je dána místem, odkud je kolo odcizeno. Pro kolo umístěné v bytě není limit stanoven. Ale pozor na článek VI, odst. 3 zvláštních podmínek pro pojištění domácnosti:

Nejsou-li pojistiteli k dispozici doklady, které identifikují postiženou pojištěnou věc a její hodnotu (např. znalecký posudek, certifikát, doklad o zakoupení, doklad o dědictví) vyhotovené před pojistnou událostí, pak pojistitel  poskytne plnění stanovené ve smyslu dalších ustanovení těchto pojistných podmínek do limitu max. 50 000 Kč za jakoukoli jednotlivou pojištěnou věc.

V nebytovém prostoru (např. ve sklepě) záleží na tom, jestli jde o bytový dům (limit 5 %) nebo rodinný dům (limit 15 %). Na kolo jinde než v místě pojištění (tedy právě ta krádež před obchodem, restaurací, atd.) je limit 5 % z celkové pojistné částky pro pojištění domácnosti. Pokud nejsou kola opotřebena z více než 50 %, jsou náhrady vypláceny v nové ceně, jinak v ceně časové.

Slavia pojišťovna

Poslední pojišťovna, která plní i odcizení mimo uzavřené prostory, i když je zde hodně omezujících podmínek. Kolo musí být ve smlouvě jednotlivě specifikováno (výrobcem, modelem, číslem rámu, cenou a rokem výroby) a odloženo na místě k tomu určeném nebo obvyklém a uzamčeno lankovým nebo visacím zámkem k budově, k součásti budovy nebo ke stojanu určenému k uzamčení jízdních kol. Je-li při této události poškozeno a je-li starší tří let, plní pojišťovna do výše časové ceny. Při odcizení se plní do výše nové ceny, maximálně však 10 000 Kč. Není-li jízdní kolo ve smlouvě o pojištění domácnosti výslovně uvedeno, může plnění za něj dosáhnout maximálně 15 % pojistné částky za celou domácnost. Spoluúčast se sjednává na 1500 nebo 10 000 Kč.

V případě odcizení věci požaduje pojišťovna předložení nabývacího dokladu nebo prokázání vlastnictví věcí jiným prokazatelným způsobem (např. fotodokumentací apod.). Nejste-li schopni tuto podmínku splnit, zaplatí pojišťovna za každou takovou odcizenou věc max. 20 000 Kč. Za všechny odcizené věci z prostor mimo byt uhradí pojišťovna maximálně 50 000 Kč (cennosti, věci zvláštní umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti, sbírky, zbraně a střelivo se v těchto prostorách nehradí vůbec).

Pojišťovny, které hradí odcizení jízdního kola pouze z uzavřených prostor

UNIQA pojišťovna

Pojišťovna UNIQA se vyjádřila, že pro privátní klientelu nabízí pojištění kol pouze v rámci pojištění domácnosti. Je kryto odcizení pouze loupeží nebo krádeží vloupáním a to pouze z prostor, kam má přístup pouze pojištění (rodinný dům, byt, vlastní sklep). Pojištěny nejsou společné prostory ani prostá krádež, a to i při překonání překážek (kolo přivázané před obchodem).

Příklady plnění za odcizená jízdní kola:

a) kolo 10 000 Kč – stáří 5 let – bude hrazeno v nové ceně (NC) – ověří se současná cena srovnatelného kola (stejné kvality, vybavení, provedení…)

b) kolo 10 000 Kč – stáří 10 let – bude hrazeno v časové ceně (ČC) – ověří se současná cena srovnatelného kola (stejné kvality, vybavení, provedení…), amortizace  a ČC cca 20–30% z NC – tedy cca 2–3000 Kč

c) kolo 30 000 Kč – stáří 5 let – bude hrazeno v NC – ověří se současná cena srovnatelného kola (stejné kvality, vybavení, provedení…)

d) kolo 30 000 Kč – stáří 10 let – bude hrazeno v ČC – ověří se současná cena srovnatelného kola (stejné kvality, vybavení, provedení…), amortizace  a ČC cca 20–30% z NC- tedy cca 6–9000 Kč

Allianz pojišťovna

Ani u pojišťovny Allianz nepochodíte s kolem odcizeným před obchodem. Kola se pojišťují pouze v rámci pojištění domácnosti a hrazena je jen krádež vloupáním z pojištěných prostor, nebo loupež kdekoliv na území ČR. Mezi pojištěné prostory patří i společné prostory, jako jsou kolárny nebo kočárkárny (zde ovšem upozorňuji, že stále je třeba mít na paměti, že pojištěna je pouze krádež vloupáním; odcizení beze stop po vloupání – např. sousedem, který vlastní klíče od společné kočárkárny – hrazeno není), mezi pojištěné prostory patří i balkon nebo lodžie výše než 3 metry nad terénem.

Přímo ve výlukách (nepojištěné) jsou dvory, zahrady a jiná otevřená prostranství. K limitům plnění se pojišťovna vyjádřila následovně:

Limit pojistného plnění pro jedno jízdní kolo je ovlivněn zvolenou variantou pojištění – Normal – 2 % z pojistné částky, Optimal – 5 % z pojistné částky a Exkluziv – 10 % z pojistné částky, pokud se kolo nachází v domácnosti.

Ve vedlejším prostoru je tento limit ve variantě Normal – 1 % z pojistné částky, max. však 10 tis. Kč, Optimal – 2 % z pojistné částky, max. však 20 tis. Kč a Exkluziv – 5 % z pojistné částky, max. však 50 tis. Kč.

Pro loupežné přepadení platí limit ve výši 2 % z pojistné částky ve variantě Optimal a 5 % z pojistné částky ve variantě Exkluziv. Ve variantě Exkluziv vždy a ve variantách Normal a Optimal do stáří kola 5ti let, je pojistné plnění vypláceno bez jakékoliv amortizace, tzn. cena jízdního kola na trhu v době pojistné události.

U kola starého 10 let pojištěného ve variantě Normal nebo Optimal by bylo vyplaceno 20 % ceny jízdního kola na trhu v době pojistné události. Pojistné není stanoveno extra za kolo. Hodnota kola se započítává do celkové pojistné částky stanovené pro celou domácnost.

Jízdní kolo pojištěné „doplňkovým pojištěním“ v domácnosti (ne ve vedlejším prostoru) je vždy kryto do ceny jízdního kola na trhu v době pojistné události (tzn. pojistné plnění vždy bez amortizace a bez limitu. Sazba pojistného je zde 12,7 promile z hodnoty kola – tzn. 127 Kč za rok za kolo v hodnotě 10 tis. Kč a 381 Kč za rok za kolo v hodnotě 30 tis. Kč. Toto doplňkové pojištění si sjednávají majitelé drahých jízdních kol.

DIRECT Pojišťovna

Pojistkou u Directu opět ochráníte jízdní kolo pouze při krádeži vloupáním z uzavřených prostor a odcizení kola loupeží, kryt je i vandalismus. Pojistku nelze sjednat samostatně, pouze v rámci pojištění domácnosti. Je-li cena jízdního kola vyšší než 50 000 Kč, musí to být v pojistné smlouvě zvlášť uvedeno. Kromě bytu jsou pojištěny i nebytové prostory ve stejném objektu jako byt, ovšem pouze uzamykatelné a užívané výlučně pojištěným (tedy ne kočárkárny, kolárny, atd). Za škody v těchto prostorách pojišťovna zaplatí maximálně 5 % (u rodinného domu 15 %) z částky, na kterou je pojištěna celá domácnost. A jestli máte v domě klasické laťkové nebo pletivové kóje ve sklepě, tak pouze 3 %. Pojištění se sjednává vždy na novou cenu.

Podle článku 13, odstavec 6 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku občanů jste povinni „prokázat hodnotu poškozené, zničené nebo ztracené věci znaleckým posudkem, účtem, kupní smlouvou, popř. jiným hodnověrným dokladem, který si pojistitel vyžádá jako podání důkazu“, takže si raději dobře uchovejte účtenku o nákupu.

Wüstenrot pojišťovna

pojišťovny Wüstenrot si kolo pojistíte pouze v rámci pojištění domácnosti a opět ne na prostou krádež. Místem pojištění je byt včetně balkonu/lodžie a nebytové prostory, které se nacházejí ve stejné budově a jsou užívané výhradně pojištěným (tedy ne společné kočárkárny a kolárny). Na rozdíl od většiny jiných pojišťoven není na jízdní kolo určen žádný limit, může tedy představovat podstatnou část celkové hodnoty zařízení domácnosti. U pět let starého jízdního kola je plněno na novou cenu, u desetiletého je ale třeba počítat s cenou časovou.

Anketa

Jakou hodnotu má vaše jízdní kolo?

Obchodní podmínky povinnou četbou

Ze všech pojišťoven pouze Česká pojišťovna umožňuje uzavřít pojistku pouze a jen na jízdní kolo, není vyžadováno pojištění domácnosti. Pouze čtyři pojišťovny (Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Kooperativa a Slavia) hradí odcizení i mimo uzavřené prostory. V žádné ale nepochodíte, nemusel-li pachatel při odcizení překonat nějakou překážku (tedy alespoň řetěz, kterým bylo jízdní kolo připevněno ke stojanu/lampě, atd). Stejně tak nepočítejte s úhradou škody vaší pojišťovnou, pokud kolo svěříte k přepravě, zde budete nuceni vymáhat škodu po přepravci (České dráhy, autobusový nebo letecký přepravce).

Pojistnou událost nahlaste určitě co nejdříve. Přestože promlčecí lhůta k uplatnění pojistné události je zpravidla tříletá, můžete v pojistných podmínkách nalézt informaci, že pojištěný je povinen nahlásit škodní událost do 15 dnů od chvíle, kdy se o ní dozvěděl. Porušení této podmínky může mít vliv na výši plnění pojišťovny.

skoleni_4_3

Máte-li jízdní kolo (nebo jakékoliv jiné věci) pojištěné v rámci trvale obývané domácnosti, dejte si pozor, jakým způsobem pojišťovna ono trvalé obývání definuje. Nemusí stačit trvalé bydliště, obvykle je požadováno, aby byl byt (dům) skutečně trvale obýván. Např. pojišťovna Allianz v pojistných podmínkách „Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP – D 1/07 “ v článku 17, odstavci 1 písmeno c) přímo ukládá, že pojistník a pojištěný nesmí nechat byt neobydlený déle než 60 dní.

Při přípravě tohoto článku některé pojišťovny spolupracovaly více (zaslaly podrobnější odpovědi a pojistné podmínky nebo odkaz na ně), jiné méně (neodpověděly vůbec, přestože odpověď slíbily). Článek tak může být trochu „nefér“ vůči těm sdílnějším pojišťovnám, protože výluky, na které u nich upozorňuji, mohou být i u jiných. Proto znovu opakuji – před podpisem smlouvy si vždy vyžádejte veškeré informace a hlavně vždy čtěte pojistné podmínky.

Autor článku

Neúnavný přispěvatel do diskuzních fór na českém internetu je zároveň moderátorem diskusí na serverech Měšec.cz a FinExpert.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).