Hlavní navigace

Pojištění (elektro)kol a (elektro)koloběžek: lze to, ale ne jako u auta

17. 6. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Může být něco jako „povinné ručení“ na (elektro)kolo nebo (elektro)koloběžku? Nebo „havarijní pojištění“ (krádeže, vandalismu, nehody, živlu)? Nebo jen chcete mít podobné asistenční služby jako u auta? Nevíte, jak na to?

Je třeba si pozměnit terminologii. Zaprvé je jedno, jestli máte kolo, elektrokolo, koloběžku, elektrokoloběžku, dle zákona jste cyklisté a vztahují se na vás stejná ustanovení jako na cyklisty.

Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

§ 57, odst. 2 zákona 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích

Upřesňuji, že u elektrovariant musíte splnit technická omezení na výkon a rychlost elektrokola/elektrokoloběžky, abyste byli stále víceméně považováni za „nemotorové“ vozidlo. Pokud tato kritéria nesplníte, jsou na vás přísnější požadavky a řadíte se do motorových vozidel, Motokolo (kategorie L1e-A), nebo Moped (kategorie L1E-B), na něž se vztahují omezení daná vyhláškou Ministerstva dopravy (tedy povinnost provedení typových zkoušek, registrační značka, pojištění, helma a provoz pouze na určených komunikacích). Dále se takovými případy, kdy nesplníte limity, nebudu zabývat.

Prohlášení: I když použití výrazů povinné ručení, havarijní pojištění je celkem výstižné, přece jen jsou tam odlišnosti oproti pojištění aut, jak v pozitivním směru (např. stačí pojištění občanské odpovědnosti jedno do rodiny na rozdíl od povinného ručení, které musíte mít na každé auto), tak v negativním smyslu (pojištění odcizení má přísnější požadavky na zabezpečení), vždy se proto seznamte s pojistnými podmínkami.

Jako cyklisté nemusíte mít povinné ručení (aneb povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), dokonce si jej bohužel ani nemůžete sjednat dobrovolně. Pokud chcete „povinné ručení“ na kolo-vozidlo, můžete si sjednat pojištění občanské odpovědnosti. Dokonce stačí, když ho má sjednaný někdo z vašich blízkých, se kterými žijete ve společné domácnosti. Dokonce bývá často součástí pojištění vašeho domu, bytu.

Ale nepodceňujte limit pojištění. Pokud někoho ošklivě zraníte, odškodnění může být v desítkách milionů. Přestože odkazovaný článek je více než rok starý, příliš se toho nezměnilo, vyšší limit než 50 mil. Kč se na trhu neobjevil. Jen další pojišťovna začala nabízet pojištění občanské odpovědnosti.

Součástí povinného ručení u motorových vozidel jsou asistenční služby. Můžete si vybrat šíři asistenčních služeb, od těch v ceně povinného ručení až po takové, které stojí několik tisíc ročně (záleží na typu vozidla, způsobu využívání vozidla a samozřejmě rozsahu a limitů asistence).

Pokud si nemůžete vybrat asistenci u pojišťovny, kde jste si sjednali povinné ručení, např. mnohé pojišťovny vám neposkytnou asistenci při závadě pro starší vozidla, můžete si sjednat asistenční služby samostatně jinde (např. pro běžně používané osobní auto v ČR vás prakticky neomezená asistence bude stát okolo 790 Kč ročně).

Lze si pojistit obdobné asistenční služby pro kolo-vozidlo?

Ano, lze, ale nabídka není široká, eufemisticky řečeno. Samostatně sjednatelná asistence není žádná. Cykloasistenci (jak pro jednotlivce, tak pro celou rodinu) lze sjednat za pár stovek ročně, ale pouze k novému sportovnímu vybavení ve vybraných obchodech.

Jedinou obecněji použitelnou celoroční možností je mít pojištění majetku u pojišťovny Kooperativa v tarifu Komfort, Komplet, nebo Výhoda. Pak máte (v případě přepojištění budete mít) v ceně i cykloasistenci. V případě závady nebo nehody zavoláte asistenci, drobnější opravy technik zvládne na místě, s náročnější opravou vás odveze do servisu, domů, nebo do jiného vámi určeného místa až do vzdálenosti 50 km.

Cykloasistence pomůže třeba i v případě lehčího úrazu, který vám znemožní jet dál. Asistenční službu můžete využít i v zahraničí, a to do vzdálenosti 30 km od českých hranic. Limit plnění pro jeden asistenční zásah je 10 000 Kč, v případě nezletilé osoby 15 000 Kč; omezeno je dále na tři zásahy v průběhu pojistného roku.

Nicméně tuhle asistenci využijete pro kolo, elektrokolo, koloběžku, nikoli však elektrokoloběžku či jiná zařízení, která nejsou poháněna lidskou silou, resp. jsou schopna jízdy výlučně pomocí motorické síly.

Další možností je sjednat si cestovní pojištění na potřebné dny, které má cykloasistenci v sobě, zde je nabídka široká. Např. u jedné z pojišťoven to vychází na 14 dní za necelých 500 Kč a asistence je definována jako (jen byl použit termín kolo-vozidlo pro zvýšení srozumitelnosti):

V případě, že se Vaše kolo-vozidlo stane na cestě nepojízdné v důsledku poruchy, nehody nebo dojde k jeho odcizení v průběhu pojištěné cesty, zajistí drobnou opravu na místě, zajistí odvoz kolo-vozidla do servisu, případně zaplatí náklady na zapůjčení náhradního kolo-vozidla. Pokud oprávněná osoba nezvolí opravu na místě nebo se nebude jednat o drobný defekt, náklady na odvoz kolo-vozidla a oprávněné osoby do nejbližší opravny schopné vozidlo opravit, nebo do místa do vzdálenosti max. 50 km, které si oprávněná osoba určí (např. do penzionu, do půjčovny). Na dobu, kdy bude kolo-vozidlo nepojízdné nebo v případě jeho odcizení, náklady na vypůjčení náhradního kolo-vozidla, maximálně však na dobu 4 dnů; náklady na vypůjčení náhradního kolo-vozidla nehradí v případě pronajatého kolo-vozidla.

Havarijní pojištění na kolo?

Co „havarijní pojištění“ na kolo-vozidlo? Lze sjednat? Ano, lze. Nejdéle sjednatelným rizikem je riziko odcizení. Prakticky každá pojišťovna vám kolo-vozidlo pojistí v rámci pojištění majetku. A podobně jako u jiných věcí limit případného plnění závisí na zabezpečení kolo-vozidla. Pokud vám kolo-vozidlo ukradnou z bytu, dostanete vyšší plnění, než když vám ho ukradnou ze sklepa (a záleží, jak je sklep přístupný lidem kromě vás a jak je zabezpečený).

Pokud vám ho ukradnou z místa mimo bydliště, může být pojistný limit ještě nižší. Často je třeba především dražší kolo-vozidlo (např. nad 5000 Kč) jmenovitě uvést do smlouvy, jinak skončíte s nízkým limitem. V zásadě, pokud zloděj nemusel překonat žádnou překážku (např. pokud ho necháte na minutu před obchodem, než si koupíte jízdenku), pojistné plnění nedostanete. Častá výluka je na krádež mezi 22. a 6. hodinou, pokud kolo-vozidlo je „jen“ někde zamknuté (i zamknuté kolo-vozidlo na nosiči kol na autě nebo kolo-vozidlo zamknuté uvnitř auta) a není v nějaké zamykatelné místnosti nebo není přivolaná policie nebo nejedná se o hlídané parkoviště.

Ostatní rizika „havarijního pojištění“ kolo-vozidla je třeba sjednat pomocí specializovaných produktů. Pokud zamlčím jednu pojišťovnu, která je opět aplikovatelná jen při nákupu nového kolo-vozidla, pak tu máme nabídku pojišťoven Direct pojišťovny, Generali České pojišťovny a Kooperativy.

Nabídka je to pestrá, jak krytím, tak cenou. Direct pojišťovna nabízí připojištění kolo-vozidla a vozíku za kolo pro rizika nehoda, odcizení, vandalismus, živel v rámci Evropy se spoluúčastí 1000 Kč na limit až 100 000 Kč. Lze pojistit maximálně 4 kolo-vozidla.

Generali Česká pojišťovna nabízí širší výběr spoluúčasti, limitů, výběr územní platnosti i možnost krátkodobého pojištění. Pojistí na rizika nehoda, odcizení, poškození, zničení nebo ztráta věci. Pro limity cca 50 000 Kč platí, že za podobnou cenu jako Direct nepojistí jen kolo-vozidla, ale i sportovní výbavu včetně oblečení nebo sportovních hodinek.

Kooperativa pojistí také sportovní výbavu na rizika havárie, odcizení, poškození při přepravě, vandalismus a živel. Pevná spoluúčast 10% (min. 1000 Kč), územní rozsah svět. Potřebujete doklady na věci nad 20 000 Kč. Limity od 30 do 150 tisíc. Samostatně sjednatelné, ale pokud nemáte u Kooperativy jiné pojištění majetku, cena dvojnásobná, z mého pohledu nekonkurenceschopná.

Evidence kol chybí

Motorová vozidla jsou podle registračních značek, VIN a dalších údajů evidovaná ve státní centrální databázi vozidel. Platíme si ji všichni z daní plus se vybírají poplatky za změny zápisu (stovky korun), při převodu starších vozidel tisíce korun a jsou zde i pokuty pro prodávajícího, pokud se vozidlo v centrálním registru nepřepíše do deseti dnů.

U kolo-vozidel žádná povinná evidence není, a tím ani poplatky, pokuty. Na druhou stranu může být praktické mít kolo-vozidlo evidované v nějakém systému. Viditelně označené kolo může některé zloděje odradit od krádeže a raději ukradnou kolo-vozidlo, které takto není označeno, zvláště když jich kolem vašeho kolo-vozidla bude hodně. Jedním z důvodů, proč ho to odradí, je to, že systémy ztíží přeprodej kolo-vozidla, resp. sníží prodejní cenu zloději, resp. zvýší jeho náklady při hledání a odstraňování značení. A i základní evidence bez nálepky umožní policii, případně aktivnímu nálezci vašeho kolo-vozidla vás kontaktovat. Ceny za evidenci jsou pár stovek jednorázově nebo na několik let.

Technický stav kol se neřeší, ale povinnosti existují

Pravidelné povinné technické kontroly vozidel (STK), natož emise vyžadované státem u motorových vozidel u kolo-vozidel nenajdete. Nicméně u všech vozidel, tedy i kolo-vozidel, je obecná povinnost mít provozuschopné vozidlo splňující předpisy. Neplněním této základní povinnosti nejen ohrožujete sebe i okolí, ale také riskujete krácení, případně dokonce odmítnutí pojistného plnění, zvláště když bude zjevné, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s neplněním této povinnosti.

Takže jak „povinné ručení“, tak asistenční služby, tak „havarijní pojištění“, tak (soukromý) registr vozidel jsou pro kolo-vozidla dostupná.

Asistenční služby můžete mít formou cestovního pojištění za cca pár desetikorun za den, popř. zdarma v ceně vyšších tarifů pojištění majetku u Kooperativy, pokud se nejedná o elektrokoloběžku. Pokud chcete „havarijní pojištění“, máte možnost u tří pojišťoven cca od 1000 Kč ročně až po několik tisíc ročně (dle výše limitu, limity do 100 000 Kč jsou u všech tří pojišťoven, pokud potřebujete vyšší limit, nabídka se redukuje). Sice jsou to užitečná pojištění, „havarijní pojištění“ zvláště pro dražší kolo-vozidla, asistenční služby nejen pro pohodlné, ale za nejdůležitější pokládám mít rodinné „povinné ručení“ s limitem 50 mil. Kč (od cca 1000 Kč ročně).

U dražších kolo-vozidel bych zvážil evidenci kolo-vozidla za pár stovek korun, min. si hned po koupi opište číslo rámu kolo-vozidla, vyfoťte kolo-vozidlo a průběžně aktualizujte popis kolo-vozidla, pro případ, že byste ho potřebovali předat policii nebo nálezci (taková samo-domo evidence vás bude stát „jen“ čas).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).