Hlavní navigace

Pojištění chat a chalup: vyberte si to nejlepší a vyhněte se chytákům

25. 8. 2011
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Zaplatit pár stovek ročně je lepší než si rvát vlasy nad vykradenou chatou. Zároveň ale dejte pozor na to, co podepisujete. Jinak si škodu budete platit sami.

Blíží se konec prázdnin i léta a nebude trvat dlouho a chataři a chalupáři budou zazimovat své rekreační miláčky. Protože chata nám nestává před domem, ale většinou v rekreační oblasti, která je přes podzim a zimu neobydlená,  krádež či vandalismus není žádnou výjimkou.

Pojištění rekreačního objektu může být v tomto případě dobrou investicí. Za pár stovek ročně ušetříte tisícové náklady při vloupání a poničení vybavení. Pokud se tedy zamýšlíte nad tím, kde svou chatu pojistit, přinášíme přehled produktů, které vám to umožní.

 V rámci pojištění rekreačního objektu lze sjednat většinou samostatně nemovitost i domácnost – tedy vybavení rekreačního zařízení, tím se ale tentokrát zabývat nebudeme a zaměříme se přímo na nemovitost.

Před riziky můžete krýt nejen svou chatu, ale většinou pojišťovny umí ochránit i další drobné stavby, v drtivé většině nad rámec základní pojistky. Při výběru dejte pozor, ne všechny pojišťovny vám pojistí skleník, dvě už naopak umí pojistit i zahradní architekturu.

Máte-li pojištěný rekreační objekt i proti krádeži nebo si toto riziko kryjete dokonce připojištěním, dejte pozor, abyste splnili požadovanou úroveň zabezpečení. Ta samozřejmě roste s výší pojistné částky. Pokud si svou chatu ceníte třeba na 500 000 Kč, musíte ji u některých pojišťoven (pokud je v rekreační oblasti) zabezpečit například elektronickou zabezpečovací signalizací, pultem centrální ochrany s kontrolou spojení a bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud tedy neučiníte z vaší chaty nedobytný hrad, vyšplhá se rázem podle pojistných podmínek při hodnotě 500 000 Kč spoluúčast při vloupání na 100 % a vy tak prakticky za odcizený majetek nedostanete žádné plnění. 

Není na škodu také upozornit na to, že některá rizika či předměty jsou pojištěné jen do určité hodnoty. Například sportovní potřeby, drahé předměty, elektronika atd. 

Pojistnou částku věcí i nemovitosti je třeba zvolit tak, aby odpovídala skutečné hodnotě všech věcí nebo staveb. Pokud neodpovídá je to důvod ke snížení pojistného plnění, řekl Marek Zeman z AXA pojišťovny. Zajímavé ale je, že pokud byste svůj majetek nadhodnotili příliš vysokou pojistnou částkou (a přepláceli byste tak na pojistném), to vám nikdo snižovat nebude. Jen plnění.

Pro srovnání cen jsme oslovili pojišťovny s modelovým příkladem chaty, která není v záplavové oblasti. Zabezpečená je zámkem Fab, okenicemi a plotem. Pojistná částka činí 500 000 Kč a my jsme se pídili pouze po základních balíčcích krytých rizik, která shrnuje tabulka. O co si můžete pojistnou ochranu rozšířit, se dočtete v samotném článku.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna nabízí pojištění rekreačního objektu jako nemovitosti a jako domácnosti. Vybrat si můžete z balíčků Normal a Optimal, které se liší rozsahem výhod a samozřejmě také cenou. V nabídce pojišťovny můžete najít také pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z výkonu vlastnictví k rekreačně obývané nemovitosti. 

V případě, že si zaplatíte balíček Normal, počítejte pouze s pojištěním dané rekreační nemovitosti (lze rozšířit doplňkovým pojištěním). V případě, že si připlatíte za variantu Optimal, kryje pojištění také všechny vedlejší stavby na stejném pozemku, jako je chata či chalupa do limitu pojistného plnění ve výši 10 % pojistné částky (limit plnění lze navýšit doplňkovým pojištěním). Skleníky jsou ale i z této varianty vyloučeny. Varianta Optimal kryje navíc povodeň a záplavu, náhlý sesuv, zřícení lavin, tíhu sněhu, pád stromů a jiných předmětů, náraz vozidla, mráz na topném systému a zemětřesení, řekl serveru Měšec.cz mluvčí Václav Balek

Pojišťovna umožňuje zvlášť sjednat i pojistku rekreační domácnosti. Doplňkovým pojištěním můžete dopojistit u obou variant také markýzy, firemní štíty a reklamní tabule.  

Pojištění můžete sjednat bez spoluúčasti, nebo si zvolit výměnou za slevu na pojistném spoluúčast ve výši 3,5 % nebo 10 000 Kč. Asistenční služby pojišťovna poskytuje k rekreační nemovitosti ve stejném rozsahu jako u pojištění trvale obývaných objektů. 

Výši pojistného ovlivňuje umístění nemovitosti, resp. umístěný v záplavové zóně. 

Modelový příklad

Rekreační objekt (nemovitost – varianta Normal) od 750 Kč ročně

AXA pojišťovna

AXA pojišťovna nabízí pojištění rekreačních objektů prostřednictvím produktu Domov. Pojistit můžete jak hlavní nemovitost, tak vedlejší stavby nebo zvlášť i domácnost. 

Kromě rizik, které kryje základní pojištění  připojistit také povodeň a záplavu, připojistit stavbu na nepřímý úder blesku, přepětí, rozbití skla či škodu na elektromotoru (totéž lze připojistit i v rámci pojištění domácnosti).

Pojištění odpovědnosti i asistenční služby (technické i právní) máte v základním rozsahu zdarma. Lze si ale připlatit i za asistenci s širším plněním a vyššími limity. 

Pojištění Domov se sjednává se spoluúčastí ve výši 1000 Kč. Cenu pojistky ovlivňuje pojistná částka a lokalita z pohledu rizika odcizení a rizika záplavy, počet škod v předchozím pojištění a rozsah pojistného krytí, řekl serveru Marek Zeman, mluvčí AXA pojišťovny. 

Modelový příklad 

Rekreační objekt (nemovitost – bez pojištění povodně) od 650 Kč ročně
Rekreační objekt (nemovitost vč. povodně a záplavy) od 750 Kč ročně
Rekreační objekt (pojištění domácnosti) od 1050 Kč ročně (podle aktuální adresy)

V případě, že by se jednalo o dřevěnou chatu, je nutné podle pojišťovny počítat s 20% přirážkou. 

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojistit svůj rekreační objekt (nemovitost i domácnost) můžete i u České podnikatelské pojišťovny. V rámci produktu Domex je pojištěna nemovitost, vč. jejich stavebních součástí (např. okna, dveře, malby, vestavěný nábytek, antény, okapy) a příslušenství, stavební materiál a výrobky sloužící k opravám (el. a ruční nářadí, drobná stavební mechanizace, výrobky protipožární ochrany), ale i drobné stavby a oplocení, vyjmenovala Renata Svobodová, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. 

Kromě rizik, které kryje základní pojistka můžete majetek ochránit pomocí rozšířené verze ještě před vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinou, pádem stromů či stožárů, tíhou sněhu či námrazy, aerodynamickým třeskem, kouřem a únikem kapaliny z technického vodovodního zařízení. Ani tento rozsah nemusí být konečný a připojistit se můžete také proti škodě způsobené povodní, odcizením, krádeží či vandalismem. 

Pojistka je sjednávána se spoluúčastí ve výši 500 Kč. Zvolíte-li dobrovolně spoluúčast ve výši 1000 Kč, získáte slevu na pojistném ve výši 5 %, za spoluúčast 5000 Kč získáte slevu 10 % a podělíte-li se s pojišťovnou o náklady ve výši 10 000 Kč, získáte slevu 15 %. Asistenční služby pojišťovna k rekreačním objektům neposkytuje. 

Výši pojistného ovlivňuje podle Svobodové lokalita (pravděpodobnost výskytu povodně, vloupání), výše zvolené spoluúčasti, zabezpečení objektu, frekvence platby pojistného a případně další slevy, například za propojištěnost nebo věrnost. 

Modelový příklad

Rekreační objekt (nemovitost) 596 Kč ročně
Rekreační objekt (domácnost) 910 Kč ročně
Rekreační objekt (stavba + domácnost) 1430 Kč ročně

Česká pojišťovna

Také u České pojišťovny můžete pojistit rekreační objekt a domácnost. Pokud to budete mít v jedné smlouvě, získáte slevu za propojištěnost. K pojištění objektu můžete pojistit i všechna další příslušenství, která náleží k hlavní stavbě (např. kůlna, garáž, oplocení).

U nových smluv České pojišťovny pojištění chaty či chalupy automaticky zahrnuje také pojištění stavebního materiálu vždy do limitu 20 tis. Kč. Pokud by klientovi tento limit nepostačoval, lze stavební materiál pojistit na vyšší pojistnou částku, anebo může sjednat jeho samostatné pojištění. Třeba na dobu určitou, například při rekonstrukci objektu, vysvětlil serveru Měšec.cz Jan Marek z odboru komunikace České pojišťovny. Upozornil také na to, že novinkou je také možnost připojištění porostů na pozemku, tedy okrasných i ovocných stromů a okrasných rostlin.

Kromě základního balíčku rizik můžete připojistit škody způsobené přepětím, nárazem dopravního prostředku, vandalismem (nezjištěný pachatel) nebo škody na sklech. 

Výše spoluúčasti je na vás. Můžete si ji sjednat od nuly až po 100 000 Kč a podle toho pak čerpat slevu na pojistném. U pojištění chaty (nemovitosti) za spoluúčast ve výši 3000 Kč získáte 10% slevu na pojistném. Pokud u chaty pojistíte domácnost a budete chtít 10% slevu, bude vám stačit spoluúčast 1000 Kč. 

Asistenční služby Česká pojišťovna poskytuje k rekreačním objektům pouze v rámci připojištění. Pokud ale budete mít sjednáno více pojištění (například chatu jako stavbu a chatu jako domácnost) v rámci tzv. pojištění v Kostce, získáte pojištění asistence s limitem 2000 Kč zdarma. 

Při kalkulaci pojistného přihlíží Česká pojišťovna k lokalitě (riziko krádeže či povodně) a k výši spoluúčasti. 

Modelový příklad 

Výše spoluúčasti 3000 Kč
Rekreační objekt (nemovitost) 1134 Kč ročně

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna nabízí možnost pojistit rekreační objekt včetně vedlejších nemovitostí, bazénu, skleníku a dalšího příslušenství. Kromě toho v nabídce najdete také i pojištění zahradní architektury. Stejně tak si můžete sjednat i pojištění rekreační domácnosti a vybavení všech vedlejších nemovitostí. 

Kromě základního balíčku krytých rizik (který obsahuje i asistenční služby) si můžete připojistit také povodeň, záplavu, odcizení a vandalismus a zkrat a přepětí. 

I ČSOB Pojišťovna nabízí sjednání spoluúčasti v několika variantách. Na škodě se podle svého uvážení můžete podílet 500 Kč, 1000 Kč, 5000 Kč a 10 000 Kč.  Kromě spoluúčasti ovlivňuje výši pojistného hodnota majetku a vybavení a lokalita (Praha, střední či malé město a vesnice).

Modelový příklad

Spoluúčast 1000 Kč
Rekreační objekt (nemovitost) od 390 Kč ročně

Direct Pojišťovna

Ani Direct Pojišťovna není výjimkou a poskytuje v rámci pojištění Direct domov pojistku stavby či domácnosti s možností rozšíření i na související stavby. Připlatit si můžete také za nadstandardní asistenční služby a za pojištění odpovědnosti z běžného života, odpovědnost vlastníka zvířete a odpovědnost vlastníka nemovitosti. 

Spoluúčast můžete zvolit buď ve výši 1000 Kč, 5000 Kč nebo 10 000 Kč. Kromě toho vstupuje do výpočtu pojistného celá řada dalších faktorů. Direct Pojišťovna je ostatně známá tím, že nemá ceníky, ale stanovuje každému pojistné na míru. Mezi nejvýznamnější kategorie ovlivňující cenu pojištění patří samozřejmě lokalita, zejména pak ve smyslu zařazení pojišťovaného objektu do povodňové zóny, dále úroveň zabezpečení objektu, které dokáže velmi významně ovlivnit cenu pojištění proti krádeži, řekla serveru Měšec.cz mluvčí Kateřina Krásová

Měli bychom také zmínit, že u Direct Pojišťovny lze sjednat pojištění rekreační domácnosti maximálně do limitu 300 000 Kč. V  tomto případě je uplatňována výluka pro peníze, cennosti (bankovky, mince, drahé kovy, šperky) a tzv. věci zvláštní hodnoty (věci umělecké nebo historické hodnoty, starožitnosti, sbírky), upozornila Krásová. 

Modelový příklad 

Rekreační objekt (nemovitost – 500 000 Kč)  867 Kč ročně
Rekreační objekt nemovitost a domácnost (500 000 Kč + 300 000 Kč)  935 Kč ročně

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna nabízí pojištění rekreačních objektů v rámci produktu Víkend. Kromě toho zde můžete pojistit i zahradní architekturu. Do pojištění standardního příslušenství chaty lze zahrnout například i tepelné čerpadlo a další technická zařízení. 

Kromě základního balíčku rizik lze si lze připlatit i za další pojistná nebezpečí, jako je povodeň, sesuv půdy, lavina, nepřímý úder blesku, přepětí, rozbití skla, odcizení stavebních součástí vně budovy apod.) a odpovědnost za škodu z držby nemovitosti. Riziko odcizení současně kryje také škody vzniklé vandalismem v souvislosti s vloupáním, upřesnil ještě parametry základního balíčku Jiří Cívka, mluvčí Generali Pojišťovny. 

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Výjimkou je připojištění rozbití skla a skleníků, kde je spoluúčast 300 Kč. S produktem Domov získáte také bezplatně asistenční služby Domovní asistence. 

Kromě klasických faktorů zahrnuje pojišťovna do výpočtu pojistného u nemovitosti také její stavební třídu (hořlavost). 

Modelový příklad 

Rekreační objekt (nemovitost – 1. stavební třída) 450 Kč ročně
Rekreační objekt (movité věci) 1000 Kč ročně
Rekreační objekt (movité věci vč. odcizení) 1350 Kč ročně

Kooperativa pojišťovna

V rámci pojištění rekreačního objektu můžete u Kooperativa pojišťovny pojistit budovu, stavební materiál, dočasné objekty zařízení staveniště, rekreační domácnost a ostatní objekty (studna, plot, kůlna). Pořídit můžete také pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví či držby nemovitosti. 

V rámci pojištění nemovitosti můžete nad základní rámec pojištění rozšířit krytá rizika ještě o aerodynamický třesk, odcizení a vandalismus. Připojistit také můžete skla (např. limit 10 000 Kč za 140 Kč), elektromotory (např. limit 5 000 Kč za 290 Kč) nebo jmenovitě určené další věci (individuálně dle hodnoty). 

Standardně se pojištění sjednává se spoluúčastí ve výši 1000 Kč. Na přání je ale možné ji zvýšit na 3000 nebo 5000 Kč. Asistenci k pojištění rekreačního objektu Kooperativa neposkytuje. Nutné je upozornit také na to, že minimální pojistná částka pro chatu je 770 000 Kč. 

Modelový příklad

Pojištění rekreačního objektu (nemovitost i domácnost – 770 000 Kč) 1097 Kč ročně

Slavia pojišťovna

V rámci pojištění rekreačního objektu od Slavia pojišťovny budete mít kromě samotné nemovitosti automaticky pojištěny také její stavební součásti. Pojistit je možné i vedlejší stavby jako garáž, oplocení, kůlnu či studnu. Výjimkou je skleník.

V rámci připojištění pak můžete krýt i riziko odcizení a vandalismu, povodně a záplavy a pořídit můžete také pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

Spoluúčast můžete zvolit ve výši 1000 Kč, 5000 Kč nebo 10 000 Kč. Asistenci pojišťovna neposkytuje.

Modelový příklad

Spoluúčast 1000 Kč                                                                                                    Rekreační objekt (nemovitost) 480 Kč ročně

Triglav pojišťovna

Triglav pojišťovna umí pojistit rekreační domek, chalupu i zahradní domek. Kromě základního balíčky krytých rizik si je můžete rozšířit o pojištění proti riziku požáru, výbuchu, přímého úderu blesku, náraz letadla, pád stromů, stožárů a jiných předmětů náraz dopravního prostředku a vodu z vodovodních zařízení. V rámci připojištění je možné připojistit také vichřici, krupobití, sesuv půdy skal, ledu a sněhu, zřícení skal, lavin, zemětřesní, tíhu sněhu a námrazu.

Jako doplněk můžete sjednat také pojištění garáže, skel, elektromotorů, pojištění stavebních součástí + vandalismus, ploty, pergoly, bazény, skleníky, fotovoltaické elektrárny, pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka či spoluvlastníka nemovitosti a asistenční službu. Asistenční služba vás vyjde na 500 Kč ročně.

Výši spoluúčasti si můžete zvolit sami. Nemusíte se na škodě podílet vůbec, maximálně je možné sjednat spoluúčast ve výši 10 000 Kč. 

Modelový příklad

Spoluúčast 5000 Kč                                                                                                         Rekreační objekt (nemovitost) 451 Kč ročně                                                                         Rekreační objekt (nemovitost) 767 Kč ročně s připojištěním vichřice, krupobití, tíhy sněhu, námrazy, laviny, zemětřesení, sesuvu půdy a zřícení skal

Uniqa pojišťovna

Kromě vlastního rekreačního objektu můžete u Uniqa pojišťovny krýt před riziky také všechny vedlejší budovy a stavby. Vedlejší budovy do 358 m2 a oplocení jsou kryty automaticky, ostatní, včetně studny, bazénu či skleníku se připojišťuje. 

Mimo rozsah základního balíčku pojišťovna umožňuje připojistit zkrat elektromotorů, odcizení vnějších součástí budov, nástřik barev sprejery, nepřímý úder blesku nebo rozbití skel. 

Spoluúčast u budovy můžete zvolit 1000 nebo 5000 Kč, u domácnosti 1000 nebo 3000 Kč. Asistenci pojišťovna neposkytuje.

Modelový příklad      

Spoluúčast 1000 Kč                                                                                                         Rekreační objekt (nemovitost) 650 Kč ročně

Wüstenrot pojišťovna

Wüstenrot pojišťovnou můžete své rekreační objekty chránit s produktem ProDomov. Kromě samotné nemovitosti můžete v případě zájmu pojistit i ostatní drobné stavby na pozemku včetně skleníku.

V rámci připojištění si můžete základní balíček rizik rozšířit o připojištění násilného odcizení stavebních součástí (okapy, dveře, okna) včetně vandalismu v souvislosti s vloupáním, pojištění povodní a záplav a pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti.

FIN21

Spoluúčast pojišťovna nesjednává, stejně jako neposkytuje asistenční služby. I Wüstenrot při kalkulaci přihlíží k tomu, zda je váš rekreační objekt v 1. stavební třídě (zděná stavba) nebo ve 2. stavební třídě (dřevostavba).

Modelový příklad

Rekreační objekt (zděná stavba) 500 Kč ročně                                                            Rekreační objekt (dřevostavba) 650 Kč ročně

Přehled krytých rizik v základních balíčcích
Rizika/Pojišťovna Pojišťovna Allianz AXA pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Direct Pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna Uniqa pojišťovna Wüstenrot pojišťovna
Požár x x x x x x x x x x x x
Výbuch x x x x x x x x x x x x
Nepřímý úder blesku x x x x x x x x x x x x
Zřícení letadla x x x x x x x x x x x x
Vichřice x x x x x x x x x x
Krupobití x x x x x x x x x x
Voda z vodovodního zařízení x x x x x x x x x x
Přetlak či zamrzání vody x x x
Skla x
Zkrat, přepětí x x x x
Lom trubky x x
Zničení stavebních součástí x x x
Krádež vloupáním x x x x x
Kouř x x x x x x
Loupež x x x
Rázová vlna x x x x x
Povodeň x x x x
Záplava x x x x x
Vandalismus x x (*) x x (*)
Sesuv půdy x x x x x x x
Lavina x x x x x x x
Tíha sněhu, námrazy x x x x x x x x x
Pád stromu, stožáru x x x x x x x x x x
Náraz vozidla x x x x x x x x
Zemětřesení x x x x x x x

(*) se zjištěním pachatele

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).