Hlavní navigace

Podvádíte! Pojišťovna VZP obvinila konkurenční pojišťovny z nekalých praktik

17. 9. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od srpna má Pojišťovna VZP exkluzivitu při pojišťování cizinců. Ale konkurenční pojišťovny to nerespektují a jejich partneři rovněž ne. Proto pojišťovna nasadila tvrdší tón.

Minimálně tři konkurenční pojišťovny podvádějí při sjednávání cestovního zdravotního pojištění cizinců, kteří žádají vízum k dlouhodobému pobytu nad 90 dní nebo žádají o prodloužení doby pobytu na území ČR. Na nekalé praktiky si stěžuje u státních orgánů Pojišťovna VZP, která své upozornění adresovala České národní bance a Ministerstvu vnitra ČR a také České asociaci pojišťoven.

Problém je spojený s novelou zákona o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti 2. 8. 2021. S novelou totiž Pojišťovna VZP získala exkluzivitu při sjednávání tohoto typu pojištění, a to až do 2. 8. 2026, tj. na 5 let. Během tohoto období se nelze jinak (pro výše uvedené účely) pojistit než právě u Pojišťovny VZP.

Novela reagovala na nekalé praktiky na pojistném trhu při pojišťování cizinců. Komerčně sjednávané pojištění totiž sloužilo hlavně jako doklad pro cizineckou policii k získání pobytu. Jenže zdravotní péči v praxi pokrývalo nedostatečně, což znamenalo neuhrazené dluhy při čerpání zdravotní péče cizinců.

PVZP uvádí, že má jasné důkazy o tom, že minimálně tři pojišťovny sjednávají dále pojistné smlouvy i po 2. srpnu 2021 nebo antedatují dodatky o prodloužení pojistné smlouvy do doby před 2. srpnem 2021, kdy vešla novela cizineckého zákona v účinnost. Pojišťovna je proto vyzvala, aby nezákonného jednání okamžitě zanechaly. Některé pojišťovny se však nechtějí zavedené praxe vzdát. Upozornění České národní banky a Ministerstva vnitra na protiprávní jednání je tak jedinou šancí, jak poměry na trhu změnit a dluhům za špatně pojištěné cizince zamezit, říká předseda představenstva Pojišťovny VZP Robert Kareš.

Jak se podvádělo s pojištěním cizinců

Před novelou bylo běžnou praxí, že si cizinec zakoupil komplexní zdravotní pojištění za roční pojistné v hodnotě 4500 Kč, 6500 Kč, 10 000 Kč apod.

Pro srovnání, minimální roční pojistné OSVČ na zdravotní pojištění je 28 716 Kč. Minimální roční pojistné osob bez zdanitelných příjmů je 24 624 Kč. A minimální pojistné, která hradí stát např. za nezaměstnané a rodiče pečující o děti, je 21 204 Kč. Tyto částky jsou tedy nad 20 tisíc korun ročně.

Nebylo zde výjimkou, kdy komerční pojišťovny nabízely zprostředkovatelům tohoto pojištění provizi i více než 50 %. Z těchto čísel pojistného je jasné, že pojišťovny i zprostředkovatelé, kteří nabízeli komplexní zdravotní pojištění pro cizince ve výše uvedených cenách, nemohli zajišťovat těmto klientům adekvátní zdravotní péči. Šlo tedy hlavně jen o doklad pro policii.

Příklad

Základní ošetření člověka s nachlazením, předepsáním léků a zajištěním základních odběrů s následnou návštěvou stojí od 2000 Kč do 3000 Kč, náklady na pobyt na akutním lůžku v nemocnici činí 1500 Kč až 2000 Kč za den. Péče takto často nebyla hrazena a cizincům a potažmo nemocnicím vznikaly nevymahatelné dluhy.

Smlouvy se antidatují, jde jen o papír

Stát zasáhl intervencí a vznikla novela zákona, aby se na přechodnou dobu trh zkultivoval a cizincům byla vždy poskytována zdravotní péče (ne papír pro vízum) za přijatelných a rozumných podmínek.

Ale to pojistný trh nezastavilo. Podle PVZP některé pojišťovny v této praxi pokračují i po 2. srpnu. Zájemcům o pojištění je nabízeno cestovní zdravotní pojištění označované jako pojištění komplexní péče, případně je s nimi i takové pojištění sjednáno nebo je dříve uzavřená smlouva prolongována na odlišné pojistné období, klientům jsou poskytovány zavádějící informace o podstatě takovéhoto pojištění.

Cizinci, kteří mají zájem o dlouhodobý pobyt nebo jeho prodloužení, takovéto pojištění uzavírají nikoliv pouze z důvodu zabezpečení úhrady zdravotní péče pojišťovnou, ale i z důvodu potřeby disponovat dokladem o cestovním zdravotním pojištění ve smyslu § 180j zákona o pobytu cizinců, říká Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP.

Mělo by to přestat

Oficiálně komerční cestovní pojištění cizinců mělo oprávnění sjednávat do 1. 8. 2021 včetně celkem 6 pojišťoven:

  1. AXA ASSISTANCE CZ
  2. Pojišťovna VZP
  3. Slavia pojišťovna
  4. ERGO pojišťovna
  5. MAXIMA pojišťovna
  6. UNIQA pojišťovna

Od 2. 8. 2021 je to již jen Pojišťovna VZP. Otázkou je, proč exkluzivitu získala právě Pojišťovna VZP, jejíž vlastníkem je Všeobecná zdravotní pojišťovna, když tato povinnost mohla připadnout v rámci výběrového řízení na jinou komerční pojišťovnu. To však není předmětem tohoto článku a ostatní subjekty se musí zákonu podřídit.

Rychlý náhled na jednotlivé internetové stránky citovaných pojišťoven ukazuje, že v tom pojišťovny stále ještě plavou. Některé sice přidaly informativní varování, ale u dalších lze smlouvy ještě teoreticky uzavřít.

AXA ASSISTANCE online sjednání stále umožňuje, nicméně už přidala varovný text, že pro účely víza je pojištění neplatné:

Toto pojištění neslouží jako podklad k žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů a není sjednáváno ve smyslu ustanovení § 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění účinném od 2. 8. 2021. Pojištění lze sjednat pouze na pojistnou dobu ode dne účinnosti pojištění do 90. dne pobytu na území České republiky.

AXA ASSISTANCE CZ. Varování o neplatnosti cestovního pojištění pro účely víza. (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

AXA ASSISTANCE CZ. Varování o neplatnosti cestovního pojištění pro účely víza. (16. 9. 2021)

Slavia pojišťovna rovněž přidala varování, že smlouvu již nelze nově sjednat.

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás upozornit, že produkt je platný pouze u dříve uzavřených smluv. Nově se již nesjednává.
Děkujeme za pochopení.

Slavia pojiš'tovna. Varování o neplatnosti cestovního pojištění pro účely víza. (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Slavia pojišťovna. Varování o neplatnosti cestovního pojištění pro účely víza. (16. 9. 2021)

ERGO pojišťovna přidala na web informace o změnách od 2. 8. 2021 s dovětkem, že situaci bude nadále sledovat. Dovolím si malé rýpnutí, že na příštích 5 let má pojišťovna od sledování klid.

ERGO pojišťovna, a.s., tímto informuje své klienty, kteří využívají produkt Welcome.

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon, který pozměňuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Změna se mimo jiné týká možnosti sjednávat komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Změna zákona se v žádném případě nedotkne klientů, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu do 1. 8. 2021 včetně. Chceme tímto klienty ujistit, že v pojistné době, která je uvedena na pojistné smlouvě, jsme připraveni poskytnout pojistné plnění v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami.

Není nutné provádět jakékoliv změny.

Pojistné smlouvy Welcome uzavřené s pojišťovnou ERGO před 2. 8. 2021 jsou v souladu s právním řádem České republiky.

ERGO pojišťovna. Varování o neplatnosti cestovního pojištění pro účely víza. (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

ERGO pojišťovna. Varování o neplatnosti cestovního pojištění pro účely víza. (16. 9. 2021)

MAXIMA pojišťovna má na svém webu jen drobný odkaz Platnost smluv Komplexního zdravotního pojištění sjednaných do 2. 8. 2021. Až po prokliku na něj se klient dozví další informace. Zdravotní pojištěni cizinců by však online sjednat šlo, což ukazuje další screenshot.

Platnost smluv Komplexního zdravotního pojištění sjednaných do 2. 8. 2021

(Praha, 28. července 2021) Rádi bychom Vás informovali o stanovisku Ministerstva vnitra ČR týkajících se změn zdravotního pojištění cizinců při žádostech o nová dlouhodobá víza nebo při žádostech o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza.
Ministerstvo bude akceptovat všechny smlouvy komerčních pojišťoven za předpokladu, že byla smlouva sjednána nejpozději 1. 8. 2021 včetně. Po tomto datu již nebude možné novou smlouvu u Maxima pojišťovny sjednat.
Všechny pojistné smlouvy sjednané do 1. 8. 2021 včetně jsou dle zákona platné za stávajících podmínek a klienti se takovou pojistnou smlouvou mohou prokazovat bez ohledu na to, že počátek pojištění takové smlouvy začne nebo konec pojištění nastane až po uvedeném dni.
Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, konkrétně v bodě 2b) a 4): https://www.mvcr.cz/soubor/prehled-zmen-provedenych-novelou-zakona-o-pobytu-cizincu-s-ucinnosti-od-2-srpna-2021.aspx, kde je uvedeno: „doklad o uzavřeném komplexním cestovním zdravotním pojištění s jinou pojišťovnou v České republice, bude možné předložit pouze za předpokladu, že pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021“
Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče cizinců se změny netýkají a budeme jej standardně dále nabízet. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit info@maxima-as.cz

MAXIMA pojišťovna. Online pojištění ciziců (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

MAXIMA pojišťovna. Online pojištění cizinců (16. 9. 2021)

UNIQA pojišťovna pojištění cizinců také ještě propaguje, ale po kliknutí na odkaz „spočítat cenu“ už webová stránka neexistuje.

skoleni9_11

UNIQA pojišťovna. Online pojištění ciziců (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

UNIQA pojišťovna. Online pojištění cizinců (16. 9. 2021)

UNIQA pojišťovna. Online pojištění ciziců (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

UNIQA pojišťovna. Online pojištění cizinců (16. 9. 2021)

Ani zprostředkovatel pojištění, firma Centrum Pojištění Cizinců – Foreigners' Insurance Center s.r.o., nemá v novele zrovna jasno. Online sjednání pojištění cizinců stále umožňuje získat produkty UNIQA pojišťovny a Slavia pojišťovny.

Centrum Pojištění Cizinců - Foreigners' Insurance Center s.r.o. Online zdravotní pojištění cizinců. (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Centrum Pojištění Cizinců – Foreigners' Insurance Center s.r.o. Online zdravotní pojištění cizinců. (16. 9. 2021)

Další zprostředkovatel, který se specializuje na pojištění cizinců, firma G.E.Š., s.r.o., z webu odstranila původní nabídky konkurenčních pojišťoven a nově sjednává jen pojištění Pojišťovny VZP.

G.E.Š., s.r.o. Online zdravotní pojištění cizinců. (16. 9. 2021)
Autor: Dalibor Z. Chvátal

G.E.Š., s.r.o. Online zdravotní pojištění cizinců. (16. 9. 2021)

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).