Hlavní navigace

Penzijní připojištění a daně

16. 3. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Téměř ze všech peněz, které vyděláme, nám stát část sebere – zaplatíme daň. Nejinak je tomu u penzijního připojištění. Kolik státu odvedeme z toho, co máme na účtech u penzijních fondů? Je výše odvodu nějak ovlivněna způsobem ukončení penzijního připojištění?

Ukončení penzijního připojištění je možné třemi způsoby. Řádně, po splnění podmínek na výplatu, což je výplatou penze nebo jednorázovým vyrovnáním. Nebo předčasně formou odbytného. Daňové zatížení je u každé z těchto variant rozdílné.

Na naše účty penzijního připojištění přicházejí peníze ze tří zdrojů. Penzijní fond je samostatně účetně eviduje a jejich rozlišení je pro výši zdanění zásadní. Tím základním zdrojem bývají vlastní příspěvky účastníka, to, co si spoříme sami. K vlastnímu příspěvku dostáváme od státu státní příspěvek. A konečně, některým z nás přispívá zaměstnavatel, třetím zdrojem tedy bývá příspěvek zaměstnavatele. Na všechny peníze, které se nám těmito třemi způsoby dostanou na účet, jsou penzijním fondem připisovány výnosy, tedy jakýsi úrok. Tyto výnosy se rovněž evidují samostatně.

Oč si tedy stát řekne, když penzijní připojištění ukončíme?

Nejvíce se nám prodraží odbytné. To dostaneme, když požádáme o vyplacení účtu před splněním podmínek na výplatu penze (věk a doba spoření). Odbytné se také vyplácí oprávněným osobám, zemře-li účastník penzijního připojištění v době, kdy tyto podmínky ještě nesplnil. Vlastní příspěvky jsou účastníkovi vráceny v plné výši, ale výnosy z nich se daní 25 %. Státní příspěvky se rovněž vrací v plné výši, ale státu, a klient nedostane ani výnosy z nich. A příspěvky zaměstnavatele jsou, stejně jako výnosy z nich, sníženy o daň ve výši 25 %.

Po splnění zákonem daných podmínek může klient požádat o jednorázové vyrovnání, tedy vybrat si peníze najednou. V tomto případě se opět daní příspěvek zaměstnavatele, tentokrát ale jen 15 %. Stejnou daň odvedeme ze všech výnosů. Vlastní příspěvek a příspěvek státu dostáváme v plné výši.

Alternativou k jednorázovému vyrovnání je výplata penze. Zde jsou všechny příspěvky osvobozeny od daně a ze všech výnosů je odváděna daň 15 %.

Zdanění příspěvků a výnosů z penzijního připojištění
Způsob ukončení Příspěvek Výnos z příspěvků
účastníka státní zaměstnavatele účastníka státního zaměstnavatele
Řádné – penze 0% 0% 0% 15% 15% 15%
Řádné – jednoráz. vyrovnání 0% 0% 15% 15% 15% 15%
Předčasné – odbytné 0% nedostává 25% 25% nedostává 25%

Je logické a nepochybně správné, že nám stát ve všech případech nedaní vlastní příspěvek. Ostatně, přispíváme si z již jednou řádně zdaněných peněz. Pokud ale náš roční příspěvek do penzijního připojištění činí více než 6 000 Kč, můžeme si příspěvky nad tuto částku až do částky 12 000 Kč odečíst od základu daně, tedy nedanit je.

Zajímavá je situace u příspěvku zaměstnavatele. Tyto peníze jsou do určité výše pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem a v neomezené výši jsou osvobozeny od odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Podobné je to s osvobozením od daně a odvodů na straně zaměstnance. Oba by tím měli být motivováni k tomu, aby tuto možnost využívali a pomohli tak státu přenést část zodpovědnosti za výši budoucí penze na občany. Jednorázové vyrovnání je ale zřejmě z pohledu státu jen jakási penze nepenze, a tak si zde ukousne alespoň kousek.

Úplné osvobození od daně u příspěvku zaměstnavatele nastává až při výplatě formou postupně vyplácené penze.

Pozoruhodné je i to, že výnosy z příspěvků jsou zdaněny ve všech případech, zde zkrátka nelze nedanit. Stát sice proklamuje podporu spoluúčasti občanů na jejich penzijním zajištění, ale nesebrat jim část takto vytvořené penze se mu nechce. Peněz je to hodně a hlad státní pokladny je nekonečný. A tak na jedné straně získáváme státní podporu formou příspěvků a daňových odpočtů a na straně druhé zase potichu část těchto peněz odvedeme státu zpět.

Ke cti státu naopak slouží to, že všechny odváděné daně se platí až po ukončení připojištění. To je zásadní rozdíl oproti běžným bankovním vkladům, kde odvádíme daň průběžně každý rok.

Anketa

Jakou formou si necháte vyplatit vaše příspěvky na penzijní připojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).