Hlavní navigace

Podnikatelé už mohou žádat o nové kompenzace. Dostanou až 1000 Kč denně

4. 3. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Žádat o ně ale mohou jen ti, jejichž příjmy se kvůli vypuknutí pandemie snížily minimálně o polovinu. Tisícovku denně navíc nedostane každý. Bonus, ale půjde čerpat i v době karantény nebo izolace.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti mohou od 2. března 2021 opět žádat o kompenzace ušlých zisků, které jim způsobila pandemie a vládní opatření, jež mají zabránit jejímu šíření.

OSVČ a společníci malých s. r. o. si mohou v rámci kompenzací přijít na více peněz. Bonus se totiž navyšuje z 500 korun za den až na 1000 korun za den. Má to ale jednu zásadní podmínku, a to tu, že jejich současné příjmy se oproti stavu před vypuknutím pandemie snížily minimálně o polovinu. Dohodáři ale budou i nadále dostávat kompenzace ve výši 500 korun denně.

Tato změna má být součástí nové koncepce podpory podnikání, jejímž důsledkem bude patrně to, že na kompenzace dosáhne méně podnikatelů. Více o ní píše náš sesterský server Podnikatel.cz v článku Vláda manipuluje, varují podnikatelé. Nový systém kompenzací řadu firem poškodí.

Bonus bude posuzován vždy za předchozí kalendářní měsíc

Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb o nejméně 50 % se bude posuzovat vždy za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní porovnávací období před nástupem pandemie. Například v prvním novém bonusovém období za únor 2021 se budou srovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Pro začínající podnikatele se porovnávací období posouvá až po započetí jejich podnikání.

Podstatnou změnou je, že OSVČ a společníci malých s. r. o. mohou pobírat kompenzační bonus 500 korun i za dny, kdy měli nařízenou karanténu nebo izolaci. V tomto případě, kdy je důvodem omezení výkonu činnosti karanténa nebo izolace, není nutné provádět výše popsaný srovnávací test poklesu příjmů.

Za jaké období můžete žádat nové kompenzace

Kompenzaci je možné čerpat za dvě bonusová období, únor a březen 2021. Nový kompenzační bonus platí zpětně od 1. února 2021.

  • První bonusové období: od 1. února 2021 do 28. února 2021.
  • Druhé bonusové období: od 1. března 2021 do 31. března 2021.

Lhůta pro podání žádosti:

Za první bonusové období do 3. května 2021.

Za druhé bonusové období do 1. června 2021.

Za únor tedy v případě přiznání maximální možné výše kompenzace dostanete 28 tisíc. Za každý kalendářní den tisícovku.

Jestliže jste si už požádali o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února 2021, nevadí to. I tak si můžete o novou kompenzaci zažádat. Dojde k vzájemnému započtení. Podpora vám bude snížena o už vyplacené peníze tak, aby maximální výše vaší kompenzace za únor nepřekročila částku 28 000 korun.

Podnikatelům s nižšími příjmy může být kompenzace snížena tak, aby nepřesáhla skutečný pokles jejich příjmů

Celková výše kompenzačního bonusu nesmí překročit rozsah vašeho příjmu, o který jste kvůli pandemii koronaviru přišli. To znamená, že jestli jste přišli průměrně o 50 % vašeho příjmu, což například činí za první bonusové období (únor) 17 tisíc korun, dostanete na kompenzacích maximálně oněch 17 tisíc korun.

Částku 1000 korun za den tedy nedostanou všichni žadatelé, kterým bude kompenzace přiznána.

Podmínky nároku kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky malých s. r. o.

Podmínkou získání kompenzačního bonusu je, aby žadatel byl OSVČ ke dni 5. října 2020. Případně OSVČ, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne následujícího po 12. březnu 2020. Nesmí přitom jít o nespolehlivého plátce DPH.

Nárok na kompenzace u společníků eseróček je podmíněn obratem 180 000 korun za 2 poslední skončená zdaňovací období. V případě nově vzniklé společnosti, která dosud nemá skončené své první zdaňovací období, musí existovat alespoň předpoklad, že její obrat za toto první zdaňovací období překročí částku 120 000 korun.

Jestliže je žadatel společníkem více eseróček, posuzuje se splnění výše uvedených podmínek ve vztahu ke každé společnosti zvlášť.

O kompenzační bonus můžete žádat, jestliže:

  • jste byli nuceni uzavřít či omezit činnost svého podnikání,
  • pokud vám či případně vašim zaměstnancům byla nařízená karanténa nebo izolace,
  • jste vy či vaši zaměstnanci museli pečovat o dítě, což vás omezilo ve výkonu podnikání,
  • jste se v důsledku mimořádných opatření vlády potýkali s omezením poptávky po vašich službách, výrobcích nebo jiných výstupech svého podnikání,
  • jste se kvůli mimořádným opatřením vlády setkali s omezením či ukončením dodávek surovin či jiného typu materiálu, na kterých je vaše podnikání závislé.

V případě, kdy OSVČ provádí více činností, nárok na kompenzační bonus mu vzniká vždy pouze jednou.

Kdy nárok na kompenzační bonus nemáte:

  • jestliže vám ve dnech bonusového období byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,
  • v případě, že jste jako OSVČ v daném období obdrželi kompenzace z jiného titulu (tj. jako společník eseróčka či jako osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr),
  • jestliže čerpáte jiný druh kompenzačního bonusu s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus a zaplacení nájemného.

Pokud je společnost s ručením omezeným v průběhu bonusového období v úpadku či v likvidaci, nevzniká jí na kompenzační bonus nárok. Naopak překážkou není skutečnost, že je v úpadku přímo samotný společník společnosti s ručením omezeným.

Jak podat žádost

Pro vyplnění žádosti můžete využít webovou aplikaci.

Co musí žádost obsahovat

V první části žádosti nejdříve vyplníte základní údaje. Jestli o kompenzace žádáte jako OSVČ, společník s. r. o., nebo osoba pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP). Dále zadáváte období, za které o kompenzační bonus žádáte, důvod žádosti a požadovanou částku.

V části Dotčená činnost zadáte informace, jak bylo vaše podnikání postiženo v důsledku vládních opatření a v jaké výši, tedy minimálně 50 %.

V části Údaje o žadateli vyplníte údaje o vás. Jestliže žádáte o kompenzaci jako společník s. r. o., musíte uvést i informace o eseróčku, jehož výkon činnosti je předmětem kompenzačního bonusu. Pokud vyplňujete žádost jako osoba vykonávající práci na základě DPČ/DPP, pak vyplňte také údaje o zaměstnavateli.

V další části vypíšete, ke kterému územnímu pracovišti finančního úřadu žádost podáváte a jestli ji podáváte za svou osobu. Na závěr je třeba vyplnit čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Aplikace umožňuje také výpočet výše nároku. (Protože ne všichni žadatelé dosáhnou na částku 1000 korun za každý den.)

Žádost o kompenzační bonus se podává na finanční úřad, který je správcem vaší daně z příjmů. Jde o úřad, který je nejblíže místu, kde máte nahlášenou adresu trvalého bydliště. Žádost můžete podávat přes e-mail, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně.

Tip do článku - účto fakturace duben

S proplácením kompenzací se počítá až v půlce března

Nový kompenzační bonus 2021 proplácí Finanční správa podle nového zákona za odlišných podmínek než předchozí kompenzace. Proto musí nově nastavit a vytvořit kontrolní systém, způsob zpracování a vyplácení žádostí. Finanční správa proto prosí žadatele o trpělivost. Na svých stránkách uvádí, že proplácení bonusu začne nejdříve od poloviny března.

Kompenzace mohou nově čerpat také podnikatelé v úpadku i dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a pěstouni.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).