Hlavní navigace

Ostře sledovaní brokeři

10. 11. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jaká jsou pravidla komunikace mezi brokerem a jeho klientem a kam se odvolat, pokud máte potíže se svým obchodníkem s cennými papíry?

Jestliže obchodujete na kapitálových trzích, mohlo by vás zajímat, jaké informace o vás broker shromažďuje a předává České národní bance (ČNB). Rovněž se více dozvíte o střetu zájmů mezi klientem a obchodníkem, kvalifikaci zaměstnanců či pravidlech investičního doporučení.

Tento článek volně navazuje na článek Jak nás chrání ČNB před nepoctivými brokery, ve kterém jsme se seznámili s některými nástroji dohledu České národní banky. V jeho pokračování se zaměříme na záznam komunikace se zákazníkem, archivování dokumentů, prezentování investičních doporučení, prokazování odborné způsobilosti zaměstnanců, ale i na Garanční fond obchodníků s cennými papíry.

Nahrávání telefonních hovorů

Obchodník s cennými papíry (jinak též broker) musí dle vyhlášky 303/2010 Sb. nahrávat veškerou telefonickou komunikaci s klientem. Nahrávány by měly být hovory na všech linkách, kam se může klient teoreticky dovolat. Jedná se zejména o obchodní oddělení, oddělení klientské podpory a oddělení pro přijímání telefonických pokynů. 

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že komunikace nemůže probíhat ze strany obchodníka přes mobilní telefon. Obchodník musí mít také možnost pořídit autentický výstup z nahrávacího zařízení, musí zajistit neměnnost nahrávek a určit oprávněnou osobu, která bude mít k zařízení přístup. Při kontrole u obchodníka si může ČNB nahrávky vyžádat.

Archivování dokumentace

Ze zákona má obchodník povinnost uchovávat dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby. Jedná se o smlouvy v papírové podobě a zejména záznamy všech pokynů a realizovaných obchodů – ty jsou vedeny v elektronické podobě v deníku obchodníka. 

Rovněž musí být zaznamenána veškerá komunikace (viz nahrávky hovorů výše) se stávajícími i potenciálními zákazníky a to nejméně po dobu 5 let od poslední akce. Povinnost se vztahuje i na subjekty, kterým byla licence odebrána nebo které svou činnost dobrovolně ukončily.

Pravidla prezentování investičních doporučení

I psaní investičních doporučení má svá pravidla – zejména musí být jasně odlišena fakta od dohadů, názorů, predikcí a cenových cílů. Doporučení musí být ze zákona opatřeno identifikací firmy, která doporučení vytvořila, též i jménem, příjmením a funkcí zpracovatele. Autor doporučení uvádí také informaci, zda má on, jeho zaměstnavatel nebo obchodník, který si článek objednal, podíl na základním kapitálu doporučované společnosti vyšší než 5 %. 

Zákon se tak snaží zabránit střetu zájmů mezi klientem a obchodníkem, kdy by obchodník mohl zneužít své mediální síly ke stimulování ceny jím držených investičních nástrojů. Více o manipulaci s trhem se dočtete v článku Anatomie burzovních podvodů Vlka z Wall Street

V investičním doporučení musí být mimo jiné uvedena metoda nebo princip ohodnocení finančního nástroje, časový horizont, popis potenciálních rizik a datum prvního zveřejnění doporučení.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Garanční fond obchodníků s cennými papíry bývá často zaměňován s Fondem pojištění vkladů. První jmenovaný je záručním systémem, který vyplácí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry neschopného plnit závazky vůči svým zákazníkům (tím je myšlena neschopnost vydání majetku zákazníkům z důvodu špatné finanční situace). Nejedná se tedy o pojištění investice, ale peněžních prostředků zákazníka na účtu u brokera. 

Do garančního fondu musí každoročně přispívat všichni obchodníci 2 % z objemu získaných poplatků za poskytnuté investiční služby. Náhrada činí 90 % peněžních prostředků, maximálně 20 000 EUR pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka. Právo zákazníka na výplatu z garančního fondu se promlčí po 5 letech.

Osobní obchody a střet zájmů

Obchodník rovněž monitoruje osobní obchody svých zaměstnanců. Vnitřní kontrola je zejména zaměřena na zaměstnance mající přístup k důvěrným informacím. Jedná se o informace o zákaznících, jejich obchodech nebo o vnitřní informace samotného obchodníka. 

Prokazování odbornosti zaměstnanců obchodníka

Předpokladem pro výkon některých odborných pozic u obchodníka s cennými papíry je dostatečná kvalifikace. Týká se to zejména osob jednajícími se zákazníky, investičního makléře, obhospodařovatele portfolia, investičního poradce, pracovníka řízení rizik a pracovníka vnitřní kontroly. Pro působení na zmíněných pozicích je požadována různá úroveň znalostí a zkušeností. Praxe je například akceptovatelná, pouze v případech výkonu odborné práce na hlavní pracovní poměr a související s finančním trhem.

Obecně se musí zaměstnanci orientovat v právních předpisech, v investičních nástrojích, regulaci a fungování kapitálových trhů atd. Zaměstnanci prokazují odborné znalosti složením zkoušky uznávané ČNB, potvrzením o absolvování odborného kurzu či potvrzením o ukončení studia. Mezi odborností například bankovních investičních specialistů působících na pobočkách je tedy propastný rozdíl. Jedni svou odbornost získali na základě jednodenního interního školení, jiní museli absolvovat vysokou školu nebo složit makléřskou zkoušku. Všichni jsou však z pohledu legislativy na stejné úrovni.

Pro výkon většiny uvedených pozic obecně stačí středoškolské vzdělání + 2 roky praxe nebo magisterský studijní program v oboru právo či ekonomie + 0 až 1 rok praxe. Přesný výčet požadavků na jednotlivé pozice je popsán ve vyhlášce č. 143/2009 Sb.

skoleni_27_5

Dohled nad finančním trhem v České republice

Od roku 1998 vykonávala dohled nad finančním trhem Komise pro cenné papíry. V roce 2006 však tato instituce splynula s ČNB, která nyní na finanční trhy dohlíží sama. Prostřednictvím formuláře na stránkách ČNB je možné zasílat stížnosti či podněty k prošetření.

Například v USA jsou tyto instituce dohledu stále oddělené – FED (Federal Reserve System) je národní bankou USA pečující o měnovou stabilitu a SEC (Securities and Exchange Commission) – Komise pro cenné papíry dohlížející na kapitálové trhy. 

Autor článku

Autor pracuje v oblasti testování, analýzy a vývoje softwaru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).