Hlavní navigace

Ojetina, kterou jste koupili, nemusí být navždy vaše

13. 2. 2015
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Pokud kupujete ojetý vůz, nezapomeňte si také prověřit, zda není zatížen závazky nebo zda nepochází z trestné činnosti. Obě zmíněné skutečnosti by mohly vést k tomu, že o svůj nově získaný majetek velice rychle přijdete.

Zkontrolujte, zda není kradené

Před koupí vozu proto nahlédněte do databáze odcizených vozidel, v níž můžete hledat jak podle registrační značky, tak podle kódu VIN. Jelikož se jedná o databázi spravovanou Policií České republiky, lze v ní nalézt pouze vozidla odcizená na našem území, po nichž pátrají tuzemští policisté. U vozidel dovezených ze zahraničí tak budete muset využít jiné zdroje, například databázi místní policie, pokud je v dané zemi veřejně přístupná.

Vedoucí právního oddělení časopisu dTest Lukáš Zelený k problematice vozidel pocházejících z trestné činnosti uvádí: V posledních letech se zvyšuje výskyt padělaných dokladů u dovezených ojetin. Jedná se často o kradená vozidla, která se podvodníci snaží v České republice prodat a legalizovat, což bohužel české nedostatečné kontrolní mechanismy umožňují. Nákup takových vozů může pro českého spotřebitele znamenat značné riziko, protože novému majiteli vozu hrozí, že mu bude bez náhrady zabaven policií, pokud se při silniční kontrole zjistí, že vůz pochází z trestné činnosti. Alarmujícím faktem je, že až 18 procent vozidel vykazuje známky pozměnění identifikátorů. To ale není jediná hrozba, které provází koupi ojetých vozů. Dle nového občanského zákoníku sice lze nabýt vlastnické právo za určitých okolností i od nevlastníka, ale v případě, že je movitá věc zakoupena od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti obchoduje s takovými věcmi, musí být taková věc vydána tomu, kdo prokáže, že ji ztratil nebo mu byla odcizena. Měli byste tedy být obezřetní především při nákupu ojetiny v autobazaru. Pokud byste si zde totiž koupili vůz pocházející z trestné činnosti, pak o něj můžete s vysokou pravděpodobností bez náhrady přijít.

Zkontrolujte leasing a exekuce

Informace o ostatních závazcích, tedy zda vozidlo není předmětem exekuce, zda na něj není aplikováno zástavní právo či soudní úschova, se bohužel dozvíte značně obtížně. Informaci, zda se nejedná o automobil, u něhož dosud nebyl splacený leasing, lze zdarma dohledat na webu společnosti Cebia, kde jsou dostupné také registry odcizených vozidel Policie ČR a Policie SR.

Zejména lidé s exekucí na krku se snaží majetku, který byl zahrnut v soupisu předmětů pro exekuci, rychle zbavit. Nahlédněte proto raději do Centrální evidence exekucí, spravované Exekutorskou komorou, a zjistěte si, zda prodávající není v této evidenci uveden. Přístup do Centrální evidence exekucí je placený a informace jsou sem vkládány s určitým zpožděním. Pokud v tomto mezidobí dojde ke koupi vozu, pak je taková kupní smlouva neplatná. Nový majitel vozu by se musel domáhat vrácení kupní ceny po původním majiteli z titulu bezdůvodného obohacení. Ovšem domáhat se vrácení kupní ceny po osobě, na kterou je uvaleno již několik exekucí, může být obtížné. Dále může vzniknout situace, kdy je kupní smlouva podepsána před uvalením exekuce na movitý majetek. V takovém případě je kupní smlouva platná a bylo by nutné podat návrh na vyloučení vozu z exekuce. V tomto ohledu je tedy také důležitý datum podpisu kupní smlouvy, který prokáže, kdo byl vlastníkem vozu v okamžiku doručení exekučního příkazu, dodává Mgr. Lukáš Zelený z časopisu dTest.

Alternativní cestou k získání informací nejen o exekuci dlužníka je web společnosti Sokordia, která se věnuje právním databázím a právnímu software. Za zjištění jedné informace pomocí Premium SMS zaplatíte 60 Kč, při platbě kartou je cena 30 Kč, tedy o polovinu levněji, než je cena účtované Exekutorskou komorou.

Zkontrolujte zástavy

O svůj nový automobil můžete poměrně snadno přijít i v případě, kdy je předmětem zástavního práva. Při nesplacení závazků původního majitele totiž připadne tento vůz bez náhrady věřiteli. A to bez ohledu na skutečnost, že jste za automobil původnímu majiteli řádně zaplatili. Obdobná situace nastává i v případě nesplaceného leasingu. Varovným signálem pro kupujícího by v těchto případech měla být skutečnost, že automobil je většinou nabízen za podezřele výhodnou cenu, přičemž prodávající s prodejem notně spěchá. Takovou „výhodnou nabídku“ si raději nechte utéct. 

Problém nastává také v případě, pokud by nabízený vůz byl předmětem společného jmění manželů a jeden z těchto manželů by vůz prodal bez vědomí toho druhého. Souhlas partnera s prodejem je totiž při společném jmění manželů ze zákona vyžadován. Abyste do budoucna minimalizovali možné potíže, určitě si nechte do kupní smlouvy výslovně uvést, že prodávající je jediným vlastníkem automobilu a tento vůz není předmětem dalších závazků.

Pozor na nezaplacené DPH

Samostatnou kapitolou jsou podvody s neodvedenou daní z přidané hodnoty u ojetin dovezených ze zahraničí. V rámci Evropské unie se při nákupu vozidla původem z ciziny odvádí DPH příslušnému finančnímu úřadu až po dovozu do České republiky. Podvodníci však u dovezených ojetin daň z přidané hodnoty neodvedou a automobily prodají do spolupracujících autobazarů. Tyto prodeje jsou přitom realizovány prostřednictvím účelově založených společností, které působí na trhu velice krátkou dobu a následně zanikají.

Pokud se stanete vlastníkem vozidla, u něhož nebyla po dovozu odvedena daň z přidané hodnoty, pak se vystavujete riziku nemalých potíží. V okamžiku, kdy finanční úřad zmíněný daňový únik odhalí, zabaví zpravidla vůz jako důkazní materiál k prokázání spáchání trestné činnosti. Vy pak můžete zůstat bez svého vozu po velmi dlouhou dobu. Pokud se tedy rozhodnete pro nákup vozu z dovozu, vždy po prodejci požadujte doklad o odvedení daně z přidané hodnoty. Také si ověřte, že vůz kupujete přímo od dovozce a nebyl tak již na našem území účelově prodán z důvodu kamufláže neodvedení daně z přidané hodnoty. Jak ale vůz s nezaplacenou daní z přidané hodnoty poznat? Odhalení takového podvodu nemusí být lehkou záležitostí. Napovědět může například podezřelá nižší cena nabízeného automobilu. Prodejce totiž zpravidla automobil zájemcům nabízí za cenu sníženou o nezaplacenou daň z přidané hodnoty.

Autobazar. Ilustrační fotografie.
Autor: Cebia

Autobazar. Ilustrační fotografie.

Kvalitní ojetina, která nikdy nesjela z výrobní linky

Opatrní buďte také v případě velmi podezřele levných ojetin, nabízených na světových i tuzemských inzertních serverech. Podvodníci totiž již dávno přišli na způsob, jak z důvěřivých zájemců o koupi automobilu podvodem vylákat nemalou finanční sumu. Cílí přitom na touhu kupujícího pořídit kvalitní ojetinu za málo peněz. Celý podvod probíhá většinou podle jednoduchého a velmi podobného scénáře.

Podvodníci na internetu zveřejní inzerát s lákavou nabídkou vozu s nízkým nájezdem kilometrů a prodejní cenou, která může být oproti obdobným automobilům klidně i poloviční. Celý fígl spočívá ve smyšleném příběhu o automobilu registrovaném v naší zemi, jehož majitelem je cizinec, který sice vůz při návratu do své vlasti převezl s sebou, avšak jen obtížně jej zde využije. Proto je pro něj výhodnější zbavit se automobilu pod cenou. Podvodníci současně nabízejí, že při uhrazení zálohy jsou ochotni automobil poskytnout k vyzkoušení a odeslat jej přepravní službou do České republiky. Obdobně je podvodníky koncipován i smyšlený příběh, týkající se vozu zabaveného v zahraničí v exekuci a následně nabídnutého za nižší cenu k odkoupení. Samozřejmě taktéž až po odeslání finanční zálohy.

Kdo takzvaně „sedne podvodníkům na lep“ a rozhodne se vůz koupit, ten po odeslání zálohy o své peníze nadobro přijde. Převod peněz totiž běžně probíhá prostřednictvím služeb Money Gram či Western Union, u nichž nelze dohledat adresáta. Poskytnuté finanční prostředky tak může vybrat prakticky kdokoliv pouhou chvíli po jejich odeslání. Podvodníci komunikují se svými oběťmi nejčastěji v angličtině a věrohodnost své nabídky se snaží doložit falešnými doklady totožnosti či padělanými doklady od vozu. Současně používají i falešné webové stránky s informacemi o přepravě vozu. Někdy se dokonce podvodníci snaží po obdržení zálohy od své oběti získat další peníze. Typický scénář v tomto případě vypadá tak, že prodávající kontaktuje zájemce se sdělením o výskytu nových potíží, které brání převodu automobilu. Vše pak má vyřešit odeslání další zálohy. Pokud však projevíte zájem o osobní kontakt či převzetí vozu v zahraničí, v převážné většině případů s vámi podvodníci přestanou komunikovat.

V poslední době podvodníci své praktiky také inovovali a v některých případech již nevyžadují složení zálohy na vůz, který má být poskytnutý k vyzkoušení. Namísto toho nabízejí zaslání automobilu zcela bezplatně. Tím celá záležitost získává na důvěryhodnosti. Po čase však podvodníci zájemce o cenově lákavou ojetinu informují, že musí přepravní společnosti uhradit příslušné poplatky. Naoko se tak distancují od této platby. Po odeslání požadované částky se však zájemce své vysněné ojetiny stejně nedočká. Pokud tedy na internetu objevíte inzerát s velmi výhodnou prodejní cenou ojetiny, pak zachovejte chladnou hlavu, vezměte rozum do hrsti a poohlédněte se raději po jiné nabídce. Nikdo vám totiž z vlastní dobré vůle neprodá automobil za polovinu jeho tržní hodnoty.

Lze se nějakým způsobem bránit v případě podvodů s fiktivními inzeráty levných aut? Mají poškození nějakou šanci na vrácení svých finančních prostředků? Lukáš Zelený z časopisu dTest je v této otázce značně skeptický a uvádí: I když je trestná činnost páchána na území České republiky, vyžaduje vyšetřování spolupráci českých orgánů činných v trestním řízení s obdobnými orgány státu pachatele. Ta však není tak efektivní, jak by si poškození asi přáli. Lze jen doporučit být více obezřetní a u lákavých inzerátů být spíše podezíraví.

Hledejte ojetiny inzerované s VIN

Pokud se chcete vyhnout podvodníkům, kteří na internetových inzertních serverech nabízejí fiktivní automobily, pak se raději poohlédněte po inzerátech, u nichž prodávající uvádí také kód VIN, tedy sedmnáctimístný kód umístěný výrobcem na vozidle. Podle něj totiž lze vozidlo jednoznačně identifikovat a zjistit jeho skutečnou historii.

Některé autobazary, které nabízejí ojetiny na internetových portálech, u inzerovaných vozidel záměrně kód VIN nezveřejňují, nebo jej zveřejňují pouze částečně. Tímto krokem se snaží zamaskovat fiktivní nabídku neexistujících či již prodaných automobilů, které mají pouze upoutat pozornost zájem zákazníka a přilákat jej do autobazaru k nákupu jiné ojetiny. Autobazary těmito praktikami současně znesnadňují zákazníkům přístup k informacím o historii inzerovaných vozidel a ztěžují možnost prokázání stočení jejich tachometru.

Důležitost získání kódu VIN ještě před koupí vozidla dokládá i případ zákazníka, který prodal své auto a vzápětí jej nalezl na inzertním portálu se stavem tachometru o 100 000 nižším a cenou o 70 000 vyšší. Právě uvedení kódu VIN mu umožnilo vozidlo jednoduše a rychle identifikovat. Ředitel společnosti Cebia Martin Pajer nabádá zájemce o ojetý vůz, aby si kód VIN vždy vyžádali předem: Vždy chtějte znát předem VIN kód, nejlépe požadujte kopii technického průkazu, než se za autem rozjedete. Na internetu pak hledejte takové bazary, které u všech vozidel zobrazují celé VIN.

Jan Dryák k celé problematice dodává: Zveřejnění VIN v inzerátu není v ČR povinné, byť seriózní inzertní portály ho často již uvádějí. Důvod, proč není VIN u každého inzerátu, je jednoduchý: inzertní portály žijí z inzerce, kterou jim platí inzerenti – prodejci ojetin a těm se především snaží vyhovět. Zájmem prodejce je pochopitelně prodat auto a většinou není jeho zájmem, aby si zákazník měl možnost zjistit nějaké informace z historie nabízeného vozidla. Proto většina inzertních portálů nepožaduje striktně po inzerentech VIN a při zadání inzerátu je uváděn pouze jako nepovinná položka.

Zásadní otázkou zůstává, zda je uvedení VIN v inzerátu auta proti zákonu na ochranu osobních údajů, či nikoliv? Jan Dryák ze společnosti Cebia vidí celou věc jednoznačně: Zveřejnění VIN ve spojení s fotografií vozidla a případně i jeho SPZ není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Když je prodávající vlastníkem vozidla, může si pochopitelně inzerovat takové vlastní údaje, které uzná za vhodné. Může si tedy dát do inzerátu např. VIN, SPZ a další standardně uváděné údaje ve formě textu či fotografií. Pokud není inzerent vlastníkem vozidla, například pokud má autobazar automobil v komisním prodeji, i tak lze zveřejňovat při inzerci takové údaje, a to na základě smluvního ujednání mezi prodávajícím (tj. vlastníkem vozidla) a autobazarem. Vlastník vozidla si objednává u autobazaru prodej vozidla třetí osobě, a tudíž se dá předpokládat, že bude s medializací (uveřejněním informací o prodeji vozidla v elektronické podobě, a to včetně jeho VIN) souhlasit. Protože pak bude prodej vozidla transparentnější, důvěryhodnější a hlavně rychlejší. A to je snad v zájmu vlastníka vozidla.

Jak prověřit ojeté vozidlo?

Jednoznačný a zaručený recept na to, jak vaši vysněnou ojetinu prověřit a odhalit případné nedostatky, bohužel neexistuje. Pokud vyjdete z doporučení, která byla v tomto článku prezentována, pak své můžete své šance na koupi kvalitní ojetiny výrazně zvýšit. Měli byste současně získat nové zkušenosti pro boj s nepoctivými prodejci, kteří se snaží zamaskovat nejrůznější podvody, s nimiž se můžete běžně setkat. Pokud patříte mezi laiky, pak při výběru ojetého vozu dejte na rady odborníků a nebojte se některého z nich k prověření automobilu přizvat.

Průvodci vám pomohou

Abyste nezapomněli na některý z důležitých aspektů kontroly vozu, pak můžete postupovat podle příručky Koupě ojetiny není riziková, pokud znáte tato pravila, kterou vydalo sdružení SOVA. Ta byla vydána jak v tištěné, tak elektronické verzi. Všechny výtisky příručky již sice našly svého majitele, nicméně si ji stále můžete stáhnout z webových stránek sdružení SOVA. Dozvíte se z ní vše, co budete před nákupem ojetého automobilu potřebovat.

dan_z_prijmu

Průvodce nákupem ojetého automobilu, který přináší mnoho cenných rad a doporučení, přičemž krok za krokem provází zájemce o koupi ojetiny, vydala také společnost Cebia. Tato příručka navíc přináší i užitečný přehled poklesu cen nejoblíbenějších automobilových modelů v čase. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani příručka nazvaná Jak na koupi ojetého vozu, kterou ve spolupráci se společností Cebia připravil dTest. Určitě nezapomeňte ani na prověření vozu v databázích, které vám pomohou odhalit kompletní historii automobilu.

Závěrem zbývá jen popřát, abyste měli při svém výběru více štěstí než lidé, kteří byli se svými příběhy v článku zmíněni. Ačkoliv je současná situace, týkající se obchodu s ojetinami, velmi špatná, stále lze nalézt kvalitní ojetiny, které vám budou dobře sloužit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).