Hlavní navigace

Odměna pro pěstouny se zvýší, počet dětí v ústavech se má snížit

13. 8. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Odměna pěstounů se zvýší. Nově se bude odvíjet od minimální mzdy. Navýšení podpory souvisí se zrušením kojeneckých ústavů pro nejmenší děti do tří let.

Navýšení odměn pěstounů je součástí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tu minulý týden schválila poslanecká sněmovna, nyní ji posoudí senát a musí podepsat prezident. Odměny pro pěstouny by se měly zvýšit od příštího roku.

Novela od roku 2025 také počítá se zrušením kojeneckých ústavů, protože zakazuje umisťování dětí do 3 let do ústavní péče. Nejmenší děti už by tak neměly končit v ústavech jako nyní, ale v rukou náhradních rodičů. Česko je poslední země vyspělého světa, kde jsou tak malé děti umisťovány do dlouhodobé ústavní péče. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí z jara letošního roku jich bylo v kojeneckých ústavech přes 200.

Cílem novely je tedy snížení počtu dětí v ústavech a navýšení podpory pro náhradní rodinnou péči. Přitom analýzami nákladů na péči o děti je péče v rámci rodiny až šestinásobně nižší než zajištění péče v ústavu.

Pěstounská péče se rozděluje na pěstounskou péči dlouhodobou a pěstounskou péči na přechodnou dobu. Finanční odměna se zvýší pro obě uvedené skupiny pěstounů.

Přechodná pěstounská péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) je určena po děti, u kterých se předpokládá vyřešení jejich situace do 1 roku od odchodu od biologických rodičů. V tomto časovém horizontu by se mělo ukázat, zda rodiče zvládnou změnit své podmínky. Pokud ano, dítě se vrací zpět domů. V případě, že biologičtí rodiče o dítě zájem neprojeví, jdou děti do dlouhodobé pěstounské péče anebo do adopce, pokud s ní biologičtí rodiče vysloví souhlas.

Díky péči přechodných pěstounů podle ministerstva práce a sociálních věcí téměř 700 dětí ročně vyhne pobytu v ústavním zařízení. Počet přechodných pěstounů se podle resortu v posledních letech každoročně snižuje. Zatímco na konci roku 2017 poskytovalo přechodnou pěstounskou péči 651 rodin, předloni to bylo 631 rodin a na konci roku 2020 to bylo již jen 593 rodin. Noví přechodní pěstouni se téměř nehlásí.

Jedním z důvodů klesajícího počtu přechodných pěstounů je, že přecházejí do režimu dlouhodobého pěstouna. Obvykle v situaci, kdy se rozhodnou dlouhodobě pečovat o dítě u nich dočasně umístěné, pro které se nenašla náhradní rodina a hrozí mu ústavní péče. Podle MPSV je ale jedním z důvodů poklesu počtu pěstounů také nízká odměna.

Dlouhodobá pěstounská péče 

Dlouhodobá pěstounská péče se nově dále dělí na zprostředkovanou a nezprostředkovanou.

Zprostředkovaná pěstounská péče je nepříbuzeská péče, kdy si zjednodušeně řečeno cizí člověk vezme do péče cizí dítě. Takový člověk musí být náležitě prověřen, proškolen a musí projít psychotesty. Pokud projde, je zařazen do evidence vedené krajským úřadem. Ten pak pro konkrétní dítě, které se ocitlo bez řádné péče rodičů, vybírá z dané evidence vhodné pěstouny, kteří nejsou příbuzní dítěte. Jde tedy o zprostředkovanou péči.

Do režimu nezprostředkované pěstounské péče spadají příbuzní či osoby dítěti či rodině blízké. Tato osoba nemusí být zařazena do evidence krajského úřadu a zpravidla má přednost před péčí jiné, cizí osoby. Ovšem i osoba nezprostředkovaného pěstouna musí skýtat záruky řádné péče.

Základní odměna pro pěstounka v režimu zprostředkované pěstounské péče při péči o jedno zdravé dítě bude ve výši minimální mzdy, tedy 15 200 Kč místo dosavadních 12 000 Kč. Odměny se liší podle počtu dětí a také v podle zdravotního stavu dítěte – viz. tabulka. To se však týká pouze dlouhodobých pěstounů.

U přechodných pěstounů bude odměna nově 1,8násobek minimální mzdy, tedy 27 360 Kč místo dosavadních 20 tisíc Kč. Odměna přechodného pěstouna však zůstává stejná i v případě, že by se rozhodl pečovat o více než jedno dítě, například o sourozence.

Odměna pěstouna se v tomto případě považuje za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům. Tento příjem se také započítává do důchodu.

Přehled odměn pěstouna v Kč
1 dítě 1 dítě ve stupeň závislosti I 2 děti 3 děti 1 dítě ve stupeň  závislosti II–IV Za každé další dítě Přechodní pěstouni
Stávající odměna pěstouna 12 000 12 000 18 000 30 000 30 000 + 6000 20 000
Zprostředkovaná pěstounská péče („hrubého“) 15 200 (1× MM) 18 240 (1,2× MM) 22 800 (1,5× MM) 30 400 (2× MM) 30 400 (2× MM) 7600 (+0,5× MM*) 27 360 (1,8× MM**)
Nezprostředkovaná pěstounská péče 8878 (2,3× ŽM) 8878 (2,3× ŽM) 17 756 (2,3× ŽM × 2) 26 634 (2,3× ŽM × 3) 21 230 (5,5× ŽM) + 8878 (+2,3× ŽM, resp. 5,5× ŽM)
Prarodiče 6948 (1,8× ŽM) 6948 (1,8× ŽM) 13 896 (1,8× ŽM × 2) 20 844 (1,8× ŽM × 3) 21 230 (5,5× ŽM) 6948 (+1,8× ŽM, resp. 5,5× ŽM)

Zdroj: MPSV, Vysvětlivky: MM – měsíční minimum, ŽM – životní minimum, * příspěvek na další dítě se bude lišit také podle stupně závislosti, ve stupni závislosti III a IV bude 0,75násobek minimální mzdy, ** odměna se bude lišit podle počtu dětí a podle toho, v jakém jsou stupni závislosti 

Příbuzní pečující o dítě v režimu nezprostředkované péče mají nově dostávat místo pěstounského příspěvku novou nezdaněnou dávku, takzvaný příspěvek při pěstounské péči, který se odvíjí od částky životního minima. Výše dávky závisí na tom, zda mají v péči zdravé či postižené dítě a také zda mají k dítěti vyživovací povinnost, což se týká například prarodičů.

Studenti dostanou až 15 000 Kč 

Novela počítá také se zavedením takzvaného zaopatřovacího příspěvku ve výši 15 000 Kč měsíčně pro mladé nezaopatřené dospělé po skončení ústavní či pěstounské péče. Peníze mají sloužit na podporu jejich vzdělávání a mladí na ně budou mít nárok do 26 let. 

skoleni_20_9

Nyní platí, že mladí lidé mohou být v dětském domově do 26 let, jestliže studují. Dětský domov má povinnost jim poskytovat, poté co z něj odejdou, až dva roky sociální poradenství. Mimo to mají při odchodu z dětského domova nárok také na finanční příspěvek, takzvané odchodné.

Maximální výše tohoto jednorázového příspěvku může být 25 000 Kč. Zákon ale jeho podobu jednoznačně nespecifikuje, hovoří o příspěvku na úhradu péče, kapesném, osobních darech a věcné pomoci. Záleží tak vždy na rozhodnutí konkrétního dětského domova, co přesně mladí lidé dostanou. Některé domovy nahrazují finanční příspěvek praktickým balíčkem, jinde dávají obojí. Na jednorázový příspěvek ve výši 25 000 Kč mají nárok také děti opouštějící pěstounskou péči. Tato výše jednorázového příspěvku má být zachována i v současné novele zákona.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).