Hlavní navigace

Platba kartou v zahraničí a kurzové rozdíly (postupy bank)

12. 8. 2008
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Finanční server Měšec.cz požádal prostřednictvím tiskových mluvčích naše banky o vyjádření, jak probíhá zúčtování karetních transakcí a jakým způsobem případně aplikují marže nebo příplatky. Zároveň jsme se bank ptali, jak vysoký spread (rozpětí mezi nákupním a prodejním kurzem) používají. Způsoby jsou popsány i v tabulce.

Jaké postupy oficiálně používají české banky a finanční společnosti vydávající platební karty? O zprostředkování odpovědi specialistů jsme požádali tiskové mluvčí jednotlivých společností.

American Express

Poznámka redakce: zdá se, že politikou společnosti American Express je zásadně s tiskem nekomunikovat.

BAWAG Bank

Způsob zúčtování záleží na tom, k jakému účtu má klient vystavenu platební kartu (PK). Klient má možnost volby. Kartu lze vystavit ke korunovému účtu, k eurovému účtu nebo k dolarovému účtu. Pak platí pravidlo, že pokud se měna účtu rovná měně realizované transakce, klientovi je vždy odečtena originální částka transakce bez ohledu na to, zda banka musela při zpracování transakce provést konverzi. Klienti BAWAG mohou zvolit také vydání karty ke kombinaci CZK a EUR účtu. V takovém případě jsou klientovi transakce realizované v EUR odečteny z EUR účtu, všechny ostatní cizoměnové a korunové transakce z CZK účtu.

Zahraniční kartové operace banka zúčtovává přes EUR nostro účet. Tzn., že kartová asociace všechny cizoměnové transakce konvertuje do EUR. Banka pak řeší pouze konverzi z EUR do měny účtu klienta (CZK nebo USD). Za konverzi si žádnou marži neúčtuje. BAWAG Bank používá jeden kurs na všechny platby (jen pokud je platba v jiné měně než euro, tak se to přepočítává vždy na euro, ale oficiálním kurzem Mastercardu, jehož je členem).

Citibank

Do doby publikace článku jsme od banky neobdrželi oficiální postup. Ale získali jsme neoficiální informace od důvěryhodného zdroje.

Kurz karetních transakcí řeší Obchodní podmínky pro držitele Citibank kreditních karet, konkrétně článek 6.8. V něm se uvádí, že pokud provedete kartovou operaci v jiné měně než v českých korunách, banka převede tuto operaci na české koruny, a to ve svém směném kurzu platném v den připsání kartové operace na vrub vašeho kartového účtu.

V praxi to znamená, že provedete-li bezhotovostní transakci např. v USD, je kurz použitý pro připsání této transakce rovný nejvyššímu kurzu deviza prodej z daného dne, kdy byla transakce připsána na vrub vašeho účtu. V případě, že je transakce provedena v jiné měně než USD, je nejprve původní částka (např. EUR) převedena kurzem společnosti MasterCard na USD, a teprve poté je užitý kurz Citibank pro USD tak, jak je uvedeno výše.

Cetelem

Pokud je transakce uskutečněná v EUR, v rámci zúčtování Cetelem obdrží tuto částku a poté ji zkonvertuje na CZK. Pokud částka nákupu není v EUR, ale např. v SKK, v rámci zúčtování obdržíme dvě částky – původní hodnotu v SKK a přepočtenou částku v EUR, Cetelem poté opět provede konverzi z EUR na CZK. Cetelem si na rozdíl od některých bank žádnou přirážku nestanovuje. Při konverzi z EUR na CZK používá Cetelem kurz stanovený společností MasterCard, tj. její deviza střed.

Credium

Platby v EUR Credium následně konvertuje na CZK (použitý kurz je euro deviza prodej z kurzovního lístku UniCredit Bank). Pokud částka transakce není v EUR obdrží Credium částku v původní měně a přepočtenou částku v EUR. Credium následně zkonvertuje částku v EUR na CZK (použitý kurz je opět euro deviza prodej z kurzovního lístku UniCredit Bank).

Česká spořitelna

Pokud klient zaplatí v zahraničí kartou společnosti Visa a transakce je v jiné měně než v EUR, přepočítá se platba na EUR podle platného kurzu VISA (kurz dne zpracování transakce společností VISA). U společnosti MasterCard se transakce přepočítává přes USD na EUR (podle platného kurzu v den zpracování touto společností). Z účtu klienta České spořitelny se pak odečte částka v Kč přepočtená z EUR kurzem České spořitelny deviza prodej v den zpracování Českou spořitelnou. Klientovi není účtován žádný konverzní poplatek.

Československá obchodní banka

ČSOB vychází přímo z měny transakce, která je na účet klienta v CZK přepočtena kurzem deviza prodej ČSOB. Pouze v případech, kdy měna transakce není v kurzovním lístku (exotické měny, např. EGP = egyptská libra), se vychází z přepočtu karetní asociace – u VISA do USD a u MC do EUR, z této částky je už postup stejný – kurzem deviza prodej ČSOB. ČSOB nepřipočítává žádnou další marži nebo poplatek.

Diners Club

Všechny transakce provedené jiné měně než CZK se centrálně zúčtovávají prostřednictvím USD.

Acquier zpracuje transakci z lokální měny do USD a zašle do zúčtovací centrály Diners Club International (v Londýně), kde je následně zaslána do Diners Club Austria, kde probíhá zpracování transakcí pro Diners Club Czech. Zde je transakce konvertována do příslušné měny, v našem případě CZK.

Diners Club Czech pro převod musí používat kurzy stanovené Diners Club Int., který používá vlastní kurz. Tento interní kurz vychází z kurzů London Financial Times. Určité kurzové rozdíly mohou také vznikat z důvodu pozdního zpracování transakcí (obchodník např. zasílá 1× měsíčně) a některé pobočky Diners Club mohou pro převod použít kurz k datu transakce a nikoliv zpracování.

GE Money Bank

Rozdělení měn při zúčtování transakcí je dvojí, a to na EUR (Evropa) a USD (státy mimo Evropu). Pokud je originální částka v jedné z těchto dvou měn, částka se zaúčtuje kurzem deviza prodej ke dni D-1 zaúčtování transakce klientovi na účet. Pokud je originální částka v měně jiné než EUR či USD, dochází k přepočítání původní měny na tyto účtovací měny kurzem asociace (ke dni zaslání transakce obchodníkem své bance – settlement amount) a její následné přepočítání na CZK už stejně, jak je popsáno výše. Přímý FX Mark Up GE Money Bank nepoužívá.

Home Credit

Transakce je vždy provedena v měně transakce (v tzv. „transaction currency“). Částku v měně transakce převádí karetní společnost vydavateli karty vlastním kurzovním lístkem do tzv. zúčtovací měny („settlement currency“). Pro karty Home Credit je touto zúčtovací měnou euro. Ze zúčtovací měny je následně částka převedena na české koruny kurzem k datu zpracování/za­účtování transakce. Při následné konverzi není připočítávána žádná marže.

HSBC Bank

Kurzy, které se používají pro karetní transakce, jsou stanovovány denně podle kurzů, které obdrží banka od karetní společnosti. Kurz však nikdy není totožný se dnem transakce. Klienti služby Premier mají zvýhodněné kurzy, které stanovuje přímo HSBC pro každý den. Neúčtuje se žádná odměna za konverze. Klienti na výpise vidí původní částku transakce, která byla konvertována a mimo to banka umí poskytnout i speciální kurzy pro individuální transakce.

Komerční banka

Pokud je měna účtu klienta odlišná od měny transakce, potom hodnota zaúčtování na účet klienta je vypočtena konverzí částky zúčtování s karetní asociací kurzem KB deviza prodej, ke dni zaúčtování částky na účet klienta, to je konverzí částky, která byla stanovena dle pravidel příslušné karetní asociace. Pokud je měna účtu klienta, ke kterému je karta vydána, shodná s měnou transakce, to je EUR, CAD, CHF, GBP, USD a do konce roku 2008 i SKK, potom hodnota zúčtování na účet klienta je rovna hodnotě transakce. K měnové konverzi transakcí karet emitovaných KB není připočítávána mar­že.

mBank

V případě plateb provedených v euru, používá mBank pro převod na české koruny kurz „Deviza prodej“ podle aktuálního kurzovního lístku mBank(v Kurzovním lístku je vždy uvedeno datum i hodina platnosti – kurz se mění obvykle ráno, proto je při zúčtování v noci použit kurz z předchozího dne, obdobně není vyhlašován kurz mimo všední dny). Není-li uveden kurz pro daný den, platí poslední uvedený kurz. Od karetní společnosti nám vždy přijde už částka v eurech. Částka bude blokovaná podle denního kurzu mBank, stržena bude ovšem částka podle kurzu v den zúčtování platby. mBank žádný spread nemá. Mimo eurozónu může být poskytovatelem platebních karet použit kurz zahrnující 0–2% „crossborder fee“ za účelem pokrytí konverze měn. Aktuální kurz převodu mnoha světových měn najdete na stránce Exchange Rates.

Raiffeisenbank

K zúčtování transakcí – záleží především na tom, od jaké asociace je karta vydána.

Karty Visa: Transakce provedená mimo území ČR je z původní měny transakce konvertována směnným kurzem asociace VISA International do zúčtovací měny CZK směnným kurzem asociace VISA International ze dne zpracování transakce asociací.

Karty MasterCard: Transakce provedená mimo území ČR je konvertována do EUR směnným kurzem asociace MasterCard Int. Korunový účet držitele karty je debetován při použití směnného kursu RB (EUR deviza prodej) ze dne zaúčtování transakce. Pro konverzi se používá kurz platný v den zpracování transakce asociací (karty VISA), resp. den zaúčtování na účet (karty MC). Žádnou marži či přirážku nepřipočítáváme, kurzy jsou přepočteny podle platného kurzu deviza prodej.

Raiffeisenbank im Stiftland

Do doby publikace článku jsme od banky neobdrželi oficiální postup.

UniCredit Bank

UniCredit Bank provádí zaúčtování plateb kartou v zahraničí podle posledního kurzovního lístku platného k předcházejí­címudni zaúčtování. Kurzovní lístek UniCredit Bank obsahuje 22 světových měn (AUD, BAM, BGN, CAD, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, SKK, TRY, USD, AUD). Pokud není měna transakce uvedena v tomto kurzovním lístku, pak je transakce přepočtena dle kurzů karetní asociace na EUR nebo USD, a poté se na vrub účtu klienta zaúčtuje přepočtená částka kurzem deviza prodej dle posledního kurzovního lístku platného k předcházejícímu dni zaúčtování.

Banka zároveň nabízí napojení platební karty ke dvěma účtům, například ke korunovému a eurovému a nebo ke dvěma cizoměnovým – euro a dolar. Je-li Karta vydána v kombinaci účtu v české měně a účtu v cizí měně, účtují se transakce provedené Kartou v české měně na vrub účtu vedeného v české měně, a transakce provedené v cizí měně na vrub účtu vedeného v cizí měně.

Zúčtovaní se může lišit pouze v případech, pokud je transakce provedena v jiné měně, než nabízí banka ne svém kurzovním lístku.

Volksbank

Karetní transakce je přepočítána aktuálním kurzem zadávaným asociacemi. Pokud je účet, ze kterého je transakce hrazena, v jiné měně než v měně transakce či CZK, použije Volksbank pro zúčtování kurz deviza nákup pro měnu účtu. Pokud je účet, ze kterého je transakce hrazena, v měně transakce, zaúčtuje Volksbank klientovi originální částku transakce v původní měně, a to i přesto, že ji obdržela od karetní asociace přepočítanou na CZK. Případnou kurzovou ztrátu nese v tomto případě Volksbank. K transakci není bankou připočtena již žádná vlastní marže či další poplatek. Jediným nákladem pro klienta je standardní poplatek za výběr z bankomatu.

účto říjen 23 - tip do článku

Waldviertler Sparkasse von 1842

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG nabízí karty ČSOB, čili všechny zmíněné transakce jdou přes kurzy, které určuje ČSOB. Sparkasse k tomu žádné svoje poplatky nepřidává.

Na středu máme pro vás připravenou i ochutnávku reálných zkušeností. Se správnou kartou v ruce ušetříte při platbě v zahraničí stovky korun. Na tvorbě článku se můžete podílet i vy. Napište nám, jaké máte zkušenosti s rozdílnými kurzy. Diskutovat můžete i ve fóru.

Oficiální způsoby účtování karetních transakcí

Postup vydavatelů karet a bank při zúčtování karetních transakcí v zahraničíStav k 1. 9. 2008
Finanční společnost Jaké karty vydává Zúčtovací měna Použitý kurz pro držitele karty
American Express American Express USD neuvedla
BAWAG Bank MasterCard EUR 1. deviza-prodej podle kurzovního lístku BAWAG Bank. 2. je-li měna transakce stejná s měnou účtu, zúčtovaná částka se neliší
Cetelem MasterCard EUR oficiální kurz MasterCard
Citibank MasterCard, Visa USD oficiální kurz MasterCard s přirážkou 2,03–2,36 %
Credium Masterard EUR deviza-prodej podle kurzovního lístku UniCredit Bank
Česká spořitelna MasterCard, Visa Visa – EUR, MasterCard – z USD na EUR deviza-prodej podle kurzovního lístku ČS
ČSOB MasterCard, Visa MasterCard – EUR, Visa – USD deviza-prodej podle kurzovního lístku ČSOB
Diners Club Diners Club USD interní kurz Diners Club International
Fio, družstevní záložna MasterCard, Visa MasterCard – EUR, Visa – USD deviza-prodej podle kurzovního lístku ČSOB
GE Money Bank MasterCard Evropa – EUR, ostatní USD deviza-prodej podle kurzovního lístku GE Money Bank
Home Credit MasterCard EUR neuvedla
HSBC Bank MasterCard neuvedla oficiální kurz MasterCard
mBank Visa EUR deviza-prodej podle kurzovního lístku mBank + 0–2 % přirážka
Komerční banka MasterCard, Visa, American Express MasterCard a Visa – EUR, American Express – USD 1. deviza-prodej podle kurzovního lístku KB. 2. je-li měna transakce stejná s měnou účtu, zúčtovaná částka se neliší
Oberbank MasterCard EUR deviza-střed podle kurzovního lístku Oberbank
Raiffeisenbank MasterCard, Visa Visa – CZK, MasterCard – EUR deviza-prodej podle kurzovního lístku RB
UniCredit Bank MasterCard, Visa MasterCard – EUR, Visa – USD deviza-prodej podle kurzovního lístku UniCredit Bank
Volksbank MasterCard, Visa CZK 1. deviza-nákup podle kurzovního lístku Volksbank, 2. je-li měna transakce stejná s měnou účtu, zúčtovaná částka se neliší
Waldviertler Sparkasse MasterCard, Visa MasterCard – EUR, Visa – USD deviza-prodej podle kurzovního lístku ČSOB

Přemýšlíte při platbě kartou v zahraničí, která karta pro vás bude výhodnější?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).