Hlavní navigace

Od září startuje další kolo dotací Nová zelená úsporám. Dosáhnete na ně tentokrát i vy?

31. 5. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Pixabay
Dotace dostupné i pro bytové domy, kde instalace úsporných opatření blokují majitelé bytů s nízkými příjmy. Výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Co všechno se připravuje v Nové zelené úsporám od září 2023?

Po letních prázdninách 2023 se opět spustí další etapa programu Nová zelená úsporám, která rozšíří možnost získat dotace dalším domácnostem, které na ně doposud neměly nárok, případně dostatek peněz. Půjde nejen o novinky pro majitele rodinných domů, ale tentokrát také o bytové domy, které jsou ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) a družstev.

Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce, říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dotace už i pro SVJ a družstva s podporou nízkopříjmových domácností

Bytové domy ve vlastnictví družstev nebo SVJ mohou o dotace z NZÚ žádat i v současné době. Některé se však, neúspěšně, snažily získat souhlas většiny vlastníků s potřebnými energetickými úpravami kvůli obavám z nadměrného navýšení pravidelného měsíčního poplatku do fondu oprav. Tak se stává, že vlastníci bytových jednotek či podílníci v družstvech možnost úprav při hlasování zablokují a zateplení nebo výměna oken se nekoná, byť by je dům potřeboval.

Vím, jak složité je rozhodování ve společenství vlastníků, zejména v případě, kdy majitelé bytů spadají do kategorie nízkopříjmových domácností a navýšení příspěvků do fondu oprav na renovace domu je často existenčně ohrožuje. Právě proto cílíme parametry připravované výzvy na domy ve vlastnictví majitelů bytových jednotek a bytových družstev, uvádí Petr Hladík.

Obavy mají lidé zejména ze zvýšení pravidelného příspěvku do fondu oprav. Zářijová výzva se má na tento problém zaměřit a nastavit parametry dotace tak, aby se příspěvky do fondu oprav nemusely navyšovat nijak výrazně.

Bonus, který připadne každé nízkopříjmové domácnosti, totiž bude použit na splacení části jejího podílu na nákladech na renovaci, říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční platby do fondu oprav neměly o tolik navýšit. Dotace bude poskytnuta zálohově, SVJ a družstva se tedy budou moct rozhodnout, jestli a kdy se do rekonstrukce pustí. Žadatelé si v takovém případě nemusí brát tak vysoké úvěry, případně mohou i poskytnutou zálohu použít jako mimořádnou splátku a snížit si tím úroky.

Na co všechno mohou bytové domy požadovat dotace?

Podporovaná opatření v Nové zelené úsporám

Podporovaná opatření v Nové zelené úsporám

Autor: Ministerstvo životního prostředí

Jak to bude v praxi probíhat?

 • SVJ nebo družstvo zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmovosti.
 • Dotace bude vyplacena formou zálohy.
 • Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnou částky až 150 tisíc Kč na jednu domácnost s nižšími příjmy (důchodci, invalidní důchodci, domácnosti pobírající příspěvek na bydlení).
 • Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů, které do nízkopříjmovosti spadají.
 • Na komplexní opatření, kdy dům nechá provést více zásahů (např. zateplení + okna + zelená střecha), bude vyšší jednotková dotace.
 • Po skončení úprav odpadne povinnost dokládat faktury.

Věříme, že nastavené podmínky budou dobrou motivací a přesvědčí nízkopříjmové domácnosti o výhodnosti důkladnější renovace domu. Nebavíme se jen o zateplení, žadatelé mohou do žádosti přidat i další opatření, například výměnu zdroje energie nebo fotovoltaiku. Vyššími jednotkovými dotacemi zvýhodníme komplexní renovaci bytového domu, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Výše bonusu bude závislá na rozsahu zateplení

Dílčí provedení = 1000 Kč/m2, základní provedení = 1500 Kč/m2 , komplexní řešení = 2500 Kč/m2 .

Bonusy se nezapočítávají do maximální míry podpory.

Příklad

Výpočet bonusu pro nízkopříjmový byt o ploše 50 m2 při komplexním zateplení domu: Bonus = 50 × 2500 = 125 000 Kč.

Výměna oken u nízkopříjmových domácností v rámci SVJ a družstev

Důležitou novinkou také bude možnost výměny starých oken u nízkopříjmových domácností v bytových domech, které už jsou zateplené. O tuto dotaci bude možné požádat prostřednictvím NZÚ Light, která je určena právě pro ohrožené domácnosti (lidé s nízkými příjmy, senioři a podobně).

Podmínky dotace:

 • Bytový dům je již zateplený (musíte doložit vyjádření SVJ).
 • Většina oken v ostatních bytech již byla vyměněna.
 • Musí se jednat o nízkopříjmovou domácnost (senioři, invalidé, rodiny pobírající příspěvky na bydlení).
 • Žadatel musí být vlastník bytu.

Nízkopříjmovým vlastníkům bytů se starými okny v zateplených domech, kde v ostatních bytech již byla okna vyměněna, umožní program výměnu za stejných podmínek jako v rodinných domech, to znamená, že dostanou až 12 000 Kč na výměnu každého okna, uvádí Petr Valdman.

Dotace na výměnu oken bude možné získat zálohově, tedy předem.

Nová zelená úsporám Light zvýší dotace o 90 tisíc Kč na solární systémy Přečtěte si také:

Nová zelená úsporám Light zvýší dotace o 90 tisíc Kč na solární systémy

Bytové domy, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob

U těchto domů se od září zmenší administrativa.

 • Žádosti budou zjednodušené a po provedení akce už nebude nutné dokládat faktury.
 • Zvýhodněné budou celkové rekonstrukce i jednotkové dotace u komplexního zateplení.
 • Dotace bude z NZÚ vyplacena ex-post, tedy po dokončení realizace.
 • Nebude nutné po skončení projektu dokládat faktury.

Bytové domy ve vlastnictví obcí

Tento typ bytových domů bude mít od podzimu nárok na dosažení až 75% vrácení nákladů, které obec do úsporných opatření vloží.

 • Dotaci bude možné získat na všechny oblasti podpory.
 • Vyplacení dotace proběhne ex-post, tedy po ukončení projektu.
 • V případě komplexního řešení energetických úspor navýšení jednotkových dotací.
 • Odpadá nutnost předkládat faktury.

Výměna starých plynových kotlů a dalších topidel

Novinky v NZÚ i NZÚ Light se také týkají výměny plynových kotlů a dalších topidel (například WAVky), které jsou starší 20 let. Pokud máte rodinný dům a v něm některý z uvedených typů vytápění, budete mít nárok na dotaci na pořízení tepelného čerpadla.

V novém programovém období Nové zelené úsporám se tím rozšíří dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů, k pevným palivům či elektřině přibyde plyn. Doplňujeme ho v návaznosti na úspěšně nastartovaný trend energetických úspor v domácnostech a v neposlední řadě i kvůli požadavku snižovat celkovou spotřebu plynu v Česku, říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Nová zelená úsporám Light startuje. Lidé s nižšími příjmy mohou získat peníze za drobnější úpravy i zpětně Přečtěte si také:

Nová zelená úsporám Light startuje. Lidé s nižšími příjmy mohou získat peníze za drobnější úpravy i zpětně

Podmínky dotace:

 • Alespoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy.
 • Výměny plynových kotlů a plynových topidel starších než 20 let.
 • Nově instalovaným zdrojem musí být tepelné čerpadlo (cílem je vyměnit ty nejstarší atmosférické kotle)
 • Platí i zpětně pro způsobilé výměny, které proběhly po 1. lednu 2021.
 • 10% bonifikace pro lokality sociálně znevýhodněných obcí s rozšířenou působností (ORP).
Dotace na zdroje od září 2023
Typ zdroje Popis Výše dotace
Pouze vytápění
Výše dotace
Vytápění + ohřev vody
Kotel bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč 80 000 Kč
Kotel bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč 100 000 Kč
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu 45 000 Kč 45 000 Kč
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč 80 000 Kč
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 80 000 Kč 100 000 Kč
TC-FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000 Kč 140 000 Kč
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 120 000 Kč 140 000 Kč
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč 40 000 Kč

Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu, říká Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí. V případě špatně zateplených domů nemusí teplo vyrobené tepelným čerpadlem stačit k dostatečnému tepelnému komfortu a pro obyvatele domu to může znamenat přidané náklady na přitápění elektřinou. Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem.

Při výměně plynového kotle si žadatelé budou moc vybrat tepelné čerpadlo, jaké chtějí a které bude nejlépe vyhovovat otopné soustavě v jejich domě.

Výměna zdrojů tepla v novém období bude pokračovat za podobných podmínek jako dosud. Novinkou bude o 40 000 Kč vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem.

Akumulační kamna na biomasu

Nově si od září budete také moct pořídit individuálně stavěná kamna na biomasu. Naopak tepelná čerpadla se zemními vrty již podporována nebudou.

Dotace na fotovoltaiku

Podpora solárních systémů zůstává stejná. V nové etapě podzimních dotací však bude možné žádat o příspěvek jednodušeji, nebudete už muset dokládat projektovou dokumentaci, napříště postačí pouhé vyhodnocení úspor a přínosů.

 • Aktuálně rozpracované projekty můžete podat i od září.
 • Maximální dotace 200 000 Kč zůstává stejná.
 • Můžete kombinovat s ostatními úspornými opatřeními (bonusy)
 • Modelace systému podle potřeb
 • Dotace 10 000 Kč na každý 1 kWp
 • 10% bonifikace pro hospodářsky a sociálně znevýhodněné ORP.
 • Můžete zpětně žádat o dotaci na instalace, které jste provedli po 1. lednu 2021.
Dotace na fotovoltaické systémy
FV systémy Výše podpory
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 60 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč
Dotace na ohřev vody
Ohřev vody Výše podpory
Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8m2 45 000Kč
Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6m2 60 000 Kč
Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,5 kW 45 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000 Kč
Dotace na dobíjecí stanice
Instalace dobíjecí stanice 15 000 Kč
 V tomto případě se dotace na pořízení dobíjecí stanice snížila z 30 000 Kč na 15 000 Kč.

Také v příští dotační etapě dostanete motivační bonus ve výši 10 000 Kč, když si vyberete alespoň dvě úsporná opatření, tedy například zateplení střechy a fasády domu. Kromě toho také nově dostanou 10% bonifikaci obyvatelé domácností, které jsou v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).