Hlavní navigace

Ochrana životního prostředí: Peníze EU nestačí

13. 3. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Životní prostředí se zhoršuje. Technický rozvoj s sebou přináší tuto negativní daň, a to na všechny občany bez rozdílu. Mnoho záchranných akcí a dobrých nápadů zabraňujících špatnému stavu přírody končí na finančních požadavcích a nárocích. Jaké jsou výdaje na životní prostředí?

Negativní dopady platí znečišťovatel

Již od samého počátku byla do ekologické politiky Evropské unie zakotvena zásada, že veškeré negativní dopady na životní prostředí platí znečišťovatel – v některých zemích nijak malými částkami (především země Skandinávie či Nizozemí).

Jako jedna ze stěžejní zásad byla přijata zásada upřednostňování preventivních opatření či nápravy ekologických škod, pokud možno přímo u zdroje. Pouze samotná politika ochrany životního prostředí by neměla potřebný efekt, a proto její principy jsou uplatňovány i v jiných politikách a činnostech Evropské unie a jednotlivých členských států.

Výdaje na ochranu životního prostředí

Státní výdaje na ochranu životního prostředí činily v Evropské unii přibližně 60 mld. EUR a činí přibližně 0,6 % hrubého domácího produktu Evropské unie jako celku. Kromě přímých výdajů na ochranu životního prostředí (vody, vzduchu a půdy) vynakládají evropské země nemalé prostředky na výzkum a vývoj nových ekologických technologií či investice do firem s ekologickou výrobou, které nejsou v tabulce zahrnuty. Státní výdaje potom tvoří přibližně 45 % výdajů na ochranu životního prostředí, další prostředky jsou získávány přímo od jednotlivých společností, organizací či občanů.

Nejvíce peněžních prostředků na ochranu životního prostředí tradičně vynakládají Dánsko, Nizozemí a Lucembursko. Nejméně naopak země východní Evropy.

Kolik odpadků vyprodukují Evropané

U komunálního odpadu se práce z počátku ve velké míře soustředily na vypracování společného systému třídění produktů, od běžných paliv až po složité organické karcinogeny. V rámci Evropské unie již platí obecná pravidla skladování a spalování odpadu a konkrétní rezortní opatření pro likvidaci olejů, odpadů z papírenského průmyslu a zemědělských kalů.

Nejvíce odpadu se vyprodukuje ve státech, kde je největší cestovní ruch. Jedná se především o region Notio Aigaio (Řecko, 1 053 kg komunálního odpadu na jednoho obyvatele), region Islas Baleares (Španělsko, 833 kg), region Algarve (Portugalsko, 716 kg), region Provence-Côte d’Azur (Francie, 714 kg) a region Islas Canarias (Španělsko, 713 kg). Velké množství odpadu je také vyprodukováno ve francouzských regionech Picardie (904 kg), Lorraine (776 kg) a Champagne-Ardenne (757 kg).

Počet lidí žijících ve městech roste

Životní prostředí mnohem více zatěžují velké městské aglomerace (zvýšený hluk, smog, méně zeleně, zvýšená automobilová doprava…). Kdo má v Evropě dostatek finančních prostředků, volí v současné době bydlení nedaleko velkoměsta v poklidné vilové osadě. Do práce je to kousek a současně žije rodina v klidném prostředí, na čerstvém vzduchu a mimo hektický život ve městě. Tento typ bydlení je však pro drtivou většinu Evropanů finančně nedosažitelný, a proto se musí sami rozhodnou, zda budou žít na vesnici (vzdálené od města patnáct a více kilometrů), či ve městě.

FIN21

V jediné zemi Evropské unii žije více lidí na venkově než ve městě – v Portugalsku. Naopak nejvíce lidí žije ve městě v Belgii (96 %), Lucembursku (91 %), Velké Británii (90 %) a v Nizozemí (88 %). Všechny tyto země mají vysokou hustotu zalidnění. Pro země Skandinávie je typické žití v menších městech v rodinných domcích. Bydlení v severských zemích Evropské unie je milé, příjemné a komfortní.

Státní výdaje na ochranu životního prostředív euro na osobu
Země Výdaje
Dánsko 413
Nizozemí 390
Lucembursko 257
Itálie 175
Belgie 135
Velká Británie 132
Irsko 111
Německo 110
Španělsko 108
Finsko 98
Portugalsko 78
Švédsko 77
Slovinsko 76
Francie 67
Řecko 67
Rakousko 56
Maďarsko 45
Polsko 25
Česká republika 23
Kypr 20
Malta 18
Estonsko 17
Slovensko 9
Bulharsko 8
Litva 7
Lotyšsko 4
Rumunsko 4

Pramen: Eurostat: Statistik kurz gefasst, Umwelt und Energie Nr. 10/2005

Evropská unie je štědrá. Dá i vám tučné dotace? – Příloha Dotace EU

Anketa

Český stát by měl na ekologii vydávat...

80 %
5 %
10 %
5 %
Odpovědělo 62 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).